genealogie Wijninga/Wieninga/Wijnema/Wienema

De naam Wijninga is aangenomen door landbouwers in Holwinde.
Afgeleide namen zijn Wijnenga, Wieninga, Wijnema en Wienema.

In Holwinde bevond zich tot 1796 de gelijknamige borg. De Van Heerma's op Holwinde en later hun opvolgers beschermden de katholieke bewoners van het gebied rond de borg zolang de katholieke kerk verboden was.

De meeste naamdragers zijn nazaten van bewoners van dezelfde boerderij (nummer 133b in "Boederijen op het Hogeland"): de broers Hindrik Jacobs Top en Mindelt Jacobs. Dochter Anje Mindelts was met haar man Cornelis Jans de opvolger van haar vader Mindelt Jacobs.

Waarom Albert Lubberts de naam Wijninga aannam is niet bekend. Hij was afkomstig uit Warfhuizen en ook katholiek net als de andere Wijninga's.

de volgende overzichten zijn beschikbaar: