De Wijk emigranten

Vrouwelijke emigranten zonder afstammelingen met de naam DeWyk of een variant daarvan zijn hier niet vermeld.

afstammelingen van Klaas Harms de Wijk

zij worden vermeld in het parenteel van Harm Jans Joesten, tenzij ze nog in leven zijn.

afstammelingen van Jan Harms de Wijk

zij worden vermeld in het parenteel van Harm Jans Joesten, tenzij ze nog in leven zijn.

afstammelingen van Jacob Martens de Wijk

Johan Berend de Wijk vertrok in 1977 naar Canada. Zijn nakomelingen heten De Wijk of DeWijk.