Genealogie Scherpbier

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Hindrik Jans Corporaal/Scharbier, geb. Beerta vóór 1603, † Winschoten vóór 6 sept. 1677,1 zn. van Jan Tonnis en Grete, tr. 1e (ondertr. Oudeschans 30 jan.) 16482 Meemke Berends Holmans, geb. Scheemda? vóór 1630, † vóór 23 okt. 1653;3 tr. 2e (ondertr. Oudeschans 23 okt.) 16532 Antje Alberts, geb. vóór 1633, † vóór 10 nov. 1659; tr. 3e (ondertr. Oudeschans 15 jan.) 16602 Alcke Wolters, geb. Bellingwolde? vóór 1614.
Zijn kinderen:
1. Jantje, volgt II.
2. Gepke Hindriks, geb. vóór 1645, tr. (ondertr. Groningen 10 okt.) 16634 Hans Joosten Grijse, geb. vóór 1643.
3. Jan Hindriks Backer/Scherpbier, geb. vóór 1647, † vóór 5 maart 1694, tr. 1e Winschoten jan. 16671 Wipke Harmens, geb. Blijham? vóór 1647, † vóór 12 jan. 1672;3 tr. 2e Winschoten 12 (kerkelijk 13)1 jan. 16721 Aafje Jans, geb. vóór 1649, † vóór 24 juli 1681,3 dr. van Jan Bartelds en Engel Udes.
Uit het eerste huwelijk:
4. Aaltje Hindriks, geb. vóór 1650.

II. Jantje Hendriks, geb. Groningen? vóór 1638,1vóór 1688, tr. Groningen 21 mei 16564 Edzart Cornelis, geb. Groningen? vóór 1636, † vóór 6 sept. 1677,1 zn. van Cornelis Edsens en Jantje Ansing.
Uit dit huwelijk:
1. Tonnis Edtzers, geb. Groningen,5 ged. Groningen 1 febr. 1657,5vóór 23 maart 1658.6
2. Tonnis Edtzers Ansinck, geb. Groningen,5 ged. Groningen 23 maart 1658,5vóór 29 aug. 1704,7 tr. Groningen 5 april 16834 Jantje Hendriks Meijeringe, geb. Eext? vóór 1665, † vóór 29 aug. 1704.7
3. Hendrik, volgt III.
4. Maria Edsers, geb. Groningen,5 ged. Groningen 29 april 1661,5vóór 28 sept. 1662.6
5. Maria Edsers, geb. Groningen,5 ged. Groningen 28 sept. 1662.5

III. Hendrik Edtzers, geb. Groningen,5 ged. Groningen 14 okt. 1659,5 tr. 1e Oude Pekela 4 (kerkelijk 6)8 mei 16889 Jantje Pieters Henning, ged. Oude Pekela 27 jan. 1667,8vóór 20 nov. 1701,3 dr. van Pieter Jakobs en Eltje Willems; tr. 2e Blijham 20 nov. 17018 (kerkelijk Oude Pekela 1 jan. 1702)8 Anna Engels, ged. Blijham 14 maart 1675,10 dr. van Engel Abels en Aisse Lupkes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Edzard, volgt IV.
2. Eltje Hendriks, geb. vóór 1691, † vóór 23 okt. 1772, tr. 1e Oude Pekela 20 febr. (kerkelijk 30 juni)8 17099 Hillebrandt Jans, ged. Oude Pekela 28 sept. 1679,5vóór 22 maart 1730,3 zn. van Jan Tonnis en Fenne Lamberts; tr. 2e Oude Pekela 22 maart 17309 Hendrik Peters, ged. Oude Pekela 13 nov. 1681,8vóór 15 maart 1733,3 zn. van Peter Hendriks en Fenne Jansen en wedr. van Hendrikje Hermans; tr. 3e Oude Pekela 28 (kerkelijk 29)8 maart 17489 Geert Berends Starke, geb. vóór 1695, † vóór 14 juni 1760,11 zn. van Berend en Trijne en wedr. van Rixte Egges.
3. Pieter Hendriks, ged. Oude Pekela 22 mei 1698.5

IV. Edzard Hendriks, ged. Oude Pekela 17 febr. 1689, schipper,12 tr. Oude Pekela 3 nov. 17092 Geesje Arnolds, geb. Oude Pekela? vóór 1691.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Edzerts, ged. Oude Pekela 28 dec. 1710,5vóór 10 jan. 1712.6
2. Hendrik Edzers, volgt V.
3. Arnoldus Edzerts, ged. Oude Pekela 19 febr. 1713,5 schipper.12
4. Pieter Edzerts, ged. Oude Pekela 30 dec. 1714,5 schipper,12 tr. Oude Pekela 26 dec. 17402 Geeske Gerrits, ged. Oude Pekela 23 juni 1720,8 dr. van Gerrit Klasen en Geertje Geerts.
5. Jantje Edsers, ged. Oude Pekela 2 febr. 1716,5 tr. (ondertr.) vóór 1740 Klaas Jans, ged. Oude Pekela 27 sept. 1716,5 zn. van Jan Hermans en Wobbichje Klasen.
6. Eltje Edzers, ged. Nieuwe Pekela 27 febr. 1718.4

V. Hendrik Edzers Scharbier, ged. Oude Pekela 10 jan. 1712,5 schipper,12vóór 10 jan. 1766,7 tr. Oude Pekela 26 dec. 17368 Eltje Sipkes, ged. Oude Pekela 19 febr. 1712,8 † ald. 9 maart 1807,8 dr. van Sipke Sijtses en Geeske Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Edsart Hindriks, volgt VIa.
2. Geesijn Hindriks, geb. Oude Pekela 5 okt. 1739,5vóór 11 dec. 1778, tr. Oude Pekela 12 febr. 17689 Hendrik Uilen, ged. Oude Pekela 15 nov. 1705,8vóór 25 sept. 1791,8 zn. van Uijle Hendriks en Marrichjen Jans en wedr. van 1e Bijwke Gerrits en 2e Wijna Israëls; hij hertr. Oude Pekela 11 dec. 17789 Fennegijn Jans.
3. Jantje Hindriks Scherpbier, ged. Oude Pekela 7 mei 1741,5vóór 8 juni 1783,3 tr. Oude Pekela 18 mei 17668 Jurjen Hindriks ter Borg, ged. Delfzijl 21 aug. 1740.5
4. Lijsabet Hindriks, geb. Oude Pekela 28 okt. 1743,5vóór 14 febr. 1777, tr. Oude Pekela 19 jan. 17769 Harm Harms Blijham, ged. Blijham aug. 1734,5vóór 29 okt. 1802, zn. van Harm Geerts en Geeske Berends en wedr. van Geesijn Hindriks; hij hertr. Oude Pekela 14 febr. 17779 Geertje Egberts.
5. Etje Hindriks, geb. Oude Pekela 3 nov. 1745,5vóór 9 maart 1807, tr. Oude Pekela 28 nov. 17798 Jurjen Hillebrands, ged. Oude Pekela 17 juni 1740.8
6. Eltje Hindriks, geb. Oude Pekela 15 aug. 1748.5
7. Sipke Hindriks, volgt VIb.
8. (zoon) Hindriks, geb. omstr. 1753, † vóór 11 dec. 1778, tr. Fennegijn Jans, ged. Oude Pekela 20 mei 1753,8 dr. van Jan Wessels en Geertruid Hindriks; zij hertr. Oude Pekela 11 dec. 17789 Hendrik Uilen en tr. 3e Nieuwe Pekela 4 nov. 179113 Geert Roelfs.
9. Eltje Hindriks, ged. Oude Pekela 19 dec. 1756.5
10. Geertruid Hindriks, geb. Oude Pekela? vóór 1757,14vóór 9 maart 1807, tr. Oude Pekela 24 mei 17782 Gunster Berends, ged. Wedde 29 sept. 1743.5

VIa. Edsart Hindriks Scherpbier, ged. Oude Pekela 28 maart 1738,5 schipper,15 † Oude Pekela 21 dec. 1827,15 tr. Oude Pekela 10 (kerkelijk 12)8 jan. 17669 Frouke Jacobs, geb. Oude Pekela 12 april 1741,8 † ald. 2 febr. 1815,15 dr. van Jacob Everts en Grietje Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Edzerts, volgt VIIa.
2. Grietje Edzards Scherpbier, geb. Oude Pekela 27 febr. 1770,8 winkelierster,15 † Oude Pekela 22 nov. 1833,15 tr. 1e Oude Pekela 23 aug. 17919 Jan Harms Smit, ged. Oude Pekela 17 juli 1768,5 † ald. 12 okt. 1809,16 zn. van Harm Jans en Geertje Harms Meiboom; tr. 2e Oude Pekela 25 juli 181215 Jan Rudolf Adams Pot, geb. Groningen 1 juni 1768,15 schoenmaker,15 † Oude Pekela 29 juli 1828.15
3. Eltje Edzerds Scherpbier, geb. Oude Pekela 1773,17 † ald. 21 april 1847,15 tr. Oude Pekela 19 dec. 17949 Jan Everts Duin, ged. Oude Pekela 30 aug. 1750,8 zn. van Evert Jans Duijn en Trijntje Wijgers Bot.
4. Sipke Edzerts, volgt VIIb.
5. Jacob Esderts, volgt VIIc.

VIIa. Hindrik Edzerts Scherpbier, ged. Oude Pekela 6 maart 1768,8 † op zee 1797,8 tr. Oude Pekela 21 (kerkelijk 22)8 nov. 17949 Pietje Freriks Peper, geb. Oude Pekela 1772,17 † ald. 7 jan. 1838,18 dr. van Frerik Jans en Grietje Adams.
Uit dit huwelijk:
1. Edzert Hindriks Scherpbier, geb. Oude Pekela 27 okt. 1795,8 † ald. 24 febr. 1859.15
2. Hindrik Edzerd Scherpbier, geb. Oude Pekela 13 sept. 1797.8

VIIb. Sipke Edzerts Scherpbier, ged. Oude Pekela 18 nov. 1781,8 schipper,15 † op zee omstr. 20 jan. 1845,19 tr. 1e Nieuwe Pekela 26 dec. 18088 Geessien Reints Fijn, ged. Oude Pekela 5 dec. 1779,8 † ald. 26 okt. 1811,15 dr. van Reint Jacobs en Janna Tammes de Ruiter; tr. 2e Oude Pekela 20 dec. 181715 Fennigje Egberts Mooi, ged. Oude Pekela 12 juni 1785,5 † op zee omstr. 20 jan. 1845,19 dr. van Egbert Jans en Geertruid Roelfs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Edzerd Sipkes, volgt VIIIa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Geertruida Scherpbier, geb. Oude Pekela 25 sept. 1818,20 † Sappemeer 7 jan. 1881,15 tr. Oude Pekela 10 maart 184315 Jan Geerts Klunder, geb. Wildervank 6 febr. 1818,15 † Sappemeer 3 maart 1897,15 zn. van Geert Jans en Tjakkien Adriaans Hordt.
3. Egbert Sipkes Scherpbier, geb. Oude Pekela 20 april 1820,20 † op zee omstr. 20 jan. 1845.19
4. Frouwke, volgt VIIIb.
5. Grietje Scherpbier, geb. Oude Pekela 8 febr. 1824,20 † ald. 4 april 1883,15 tr. Sappemeer 14 april 184915 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23 april 1823,20 † ald. 27 febr. 1900.15
6. Sipko Scherpbier, geb. Oude Pekela 18 nov. 1829,20 † op zee omstr. 20 jan. 1845.19

VIIIa. Edzerd Sipkes Scherpbier, geb. Oude Pekela 8 sept. 1809,8 schipper,15 † Groningen 5 juni 1900,15 tr. Oude Pekela 18 dec. 183815 Alberdina Jans Kuiper, geb. Oude Pekela 10 dec. 1811,15 † ald. 24 nov. 1889.15
Uit dit huwelijk:
1. Sipko Scherpbier, geb. Oude Pekela 24 okt. 1839,20vóór 2 febr. 1842.6
2. Sipko Scherpbier, geb. Oude Pekela 2 febr. 1842,20 gezagvoerder,15 † Rotterdam 11 mei 1873.15
3. Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 7 mei 1844,20 † Groningen 7 juni 1907,15 tr. Oude Pekela 29 juni 187615 Engelke de Vries, geb. Iheringsbock, DE 17 okt. 1843,21 scheepskapitein,15 † Groningen 18 jan. 1919.15
4. Jan Edzerds, volgt IXa.
5. Geessina Scherpbier, geb. Oude Pekela 9 okt. 1847,20 † Katendrecht 27 nov. 1864.15
6. Okko, volgt IXb.
7. (kind) Scherpbier, levenloos kind, geb. Oude Pekela 8 maart 1851.15
8. Geertruida Scherpbier, geb. Oude Pekela 8 april 1853,20 † Groningen 15 aug. 1931,15 tr. Oude Pekela 19 mei 189115 Geert Bracht (VIIIb,1).

IXa. Jan Edzerds Scherpbier, geb. Oude Pekela 17 okt. 1845,20 veldwachter, zeeman,15 † Scheemda 23 juni 1929,15 begr. Augustinusga,22 tr. Oude Pekela 12 maart 187415 Reina Pieternella van Till, geb. Oude Pekela 7 dec. 1849,20 † Augustinusga 16 juli 1925.23
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Geziena Scherpbier, geb. Oude Pekela 20 juni 1875,20 † Hardegarijp 14 maart 1945,24 begr. Scheemda,22 tr. Achtkarspelen 11 juni 190823 Bernardus Wind, geb. Scheemda 15 dec. 1868,20 † Groningen 31 maart 1937,15 begr. Scheemda.22
2. Meint Fokko Scherpbier, geb. Oude Pekela 1 aug. 1876,20 † ald. 29 dec. 1877.15
3. Meint Fokko, volgt Xa.
4. Edzard Sipko, volgt Xb.
5. Jacob, volgt Xc.
6. Geesje Scherpbier, geb. Buitenpost 12 jan. 1886,25 † Bergum 17 sept. 1967,24 gecrem. Groningen 21 sept. 1967,24 tr. Achtkarspelen 13 febr. 190815 Joost Braam, geb. Westerbroek 1883,17 † Leeuwarden 26 juli 1974,24 gecrem. Groningen 30 juli 1974.24
7. Jantina Geertruida Scherpbier, geb. Buitenpost 23 okt. 1887,25 ged. Augustinusga 12 aug. 1888,26 † ald. 5 aug. 1962,24 tr. Achtkarspelen 21 mei 192123 Wijbe van der Meer, geb. Wolvega 8 april 1895,23na 5 aug. 1962.
8. Kornelis, volgt Xd.

Xa. Meint Fokko Scherpbier, geb. Oude Pekela 16 nov. 1878,20 banketbakker,27 † Bussum? vóór 23 jan. 1973,11 tr. Amsterdam 2 juni 190515 Elisabeth Hendrika Bonnecroij, geb. Amsterdam 23 juni 1882,28 † Bussum 23 jan. 1973.24
Uit dit huwelijk:
1. Jan Edzard Scherpbier, geb. Amsterdam 15 maart 1906,29 banketbakker, † Amstelveen 30 mei 1981,30 tr. Amsterdam 18 juni 193115 Cornelia Geel, geb. Amsterdam 23 april 1906,29 † ald. 11 dec. 1989.30
2. Philippus Jacobus, volgt XIa.
3. Wilhelmina Elizabeth Scherpbier, geb. Amsterdam 19 dec. 1912,29 † Naarden? 9 jan. 2003,24 begr. Bussum 13 jan. 2003.24

XIa. Philippus Jacobus Scherpbier, geb. Amsterdam 3 juli 1908,29 banketbakker,29 † Bussum 18 maart 1996, tr. Bussum 4 april 193429 Gezina Alijda van der Berg, geb. Amsterdam 30 okt. 1910,29 † Bussum 11 juni 2009.31
Uit dit huwelijk:
Johanna Aleida Scherpbier, geb. Bussum 4 aug. 1942,2112 aug. 2010,21 begr. Bussum.22

Xb. Edzard Sipko Scherpbier, geb. Surhuisterveen 25 sept. 1880,25 postbode,15 † Apeldoorn 22 maart 1948,15 tr. Grootegast 25 mei 190715 Willemke Schultz, geb. Opende 5 febr. 1884,20 † Apeldoorn 6 febr. 1967.24
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jantiena Scherpbier, geb. Harlingen 22 maart 1908,26 ged. Augustinusga 19 juli 1908,26 tr. Groningen 13 april 193332 Sieuwert Gelsema, geb. Zoutkamp 30 mei 1910,20 onderwijzer.
2. Reina Pieternella Scherpbier, geb. Nieuweschans 25 mei 1911,20 † Stevensbeek 22 maart 1967,24 tr. Groningen 23 nov. 193432 Kornelis Bos, geb. Bergum 1909,33 landb.ingenieur.

Xc. Jacob Scherpbier, geb. Surhuisterveen 19 juni 1882,25 onderwijzer,15 † Loppersum 17 febr. 1963,18 tr. Middelstum 27 juli 190715 Gezina Catharina Bange, geb. Middelstum 9 aug. 1880,15 † Haren 19 maart 1974.24
Uit dit huwelijk:
1. Reina Pieternella Scherpbier, geb. Stitswerd 24 juli 1908,20 † Groningen 22 okt. 1910.15
2. Regnerus Jan Edzard Scherpbier, geb. Huizinge 10 maart 1910,20 kunstschilder,34 † Delft 10 dec. 1991,24 tr. Amsterdam 30 okt. 194035 Wilhelmien Veer, geb. Amsterdam? 1908,17 † ’s-Gravenzande 7 juli 1983.24
3. Jan Jacobus Petrus Scherpbier, geb. Huizinge 17 nov. 1911,20 † Almelo 29 juni 1998,24 tr. (ondertr. 11 juli) 194535 L.G. Scheggetman, geb. Deventer? 1920,17 † Almelo 2011.24
4. Reina Pieternella Scherpbier, geb. Huizinge 18 aug. 1913,20 † Haren 11 juli 2000,24 tr. ’t Zandt 27 okt. 193932 Hendrik Folkers, geb. Appingedam 9 mei 1912,2020 aug. 2001,21 begr. Haren.22

Xd. Kornelis Scherpbier, geb. Augustinusga 9 april 1893,25 † Groningen 21 dec. 1963,18 tr. 1e Achtkarspelen 28 nov. 191823 Janke Broekman, geb. Stroobos, Achtkarspelen 9 sept. 1890,36 † Augustinusga 16 maart 1925,23 dr. van Antonius Jouke en Froukje Kanon; tr. 2e Achtkarspelen 8 april 192636 Jacomina Broekman, geb. Stroobos, Achtkarspelen 27 juli 1892,36 † Groningen 5 febr. 1987,24 zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Froukje Reina Scherpbier, geb. Augustinusga 30 maart 1920,36 † Groningen 23 maart 2009.24
2. Reina Pieternella Scherpbier, geb. Augustinusga 11 maart 1925,3622 okt. 2017,24 tr. vóór 195137 Gerhard Aaldert Stuut, geb. 1921,17 † Groningen 14 febr. 1989.24

IXb. Okko Scherpbier, geb. Oude Pekela 23 febr. 1849,20 scheepskapitein,15 † Groningen 12 sept. 1911,15 tr. Termunten 21 febr. 187715 Jantje Rozenbeek, geb. Groningen 12 aug. 1854,20 † ald. 22 febr. 1942.15
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Scherpbier, geb. Termunterzijl 9 dec. 1877,4 † Apeldoorn 5 okt. 1965,24 begr. Groningen,22 tr. Gerrit van Veen, geb. Rotterdam 30 april 1867,21 † Renkum 16 mei 1935,15 begr. Groningen.22
2. Sietje Scherpbier, geb. Oude Pekela 19 febr. 1879,4 † US, tr. Sioux, US-IA 18 nov. 191438 Andrew Ellerbroek, geb. Orange City, US 21 juli 1884, † Fairmont, Martin, US-MI 5 dec. 1943.39
3. Gezina Scherpbier, geb. Oude Pekela 11 juli 1880,20 † Zutphen 20 maart 1931.15
4. Simon Cornelius, volgt Xe.
5. Geertruida Scherpbier, geb. Nijmegen 3 dec. 1884,15 † Ten Boer 23 dec. 1961,18 tr. Groningen 23 okt. 193115 Klaas Okken, geb. Groningen 1884.33
6. Hinderika Margaretha Scherpbier, geb. Hees 3 sept. 1888,15 tr. Loppersum 5 juni 191815 Klaas Nienhuis, geb. Loppersum 15 aug. 1879.20

Xe. Simon Cornelius Scherpbier, geb. Oude Pekela 23 okt. 1882,20 ambtenaar,15 † Groningen 10 febr. 1966,18 tr. 1e Groningen 24 okt. 191215 Anna Margaretha van Drielst, geb. Groningen 31 maart 1886,20 † ald. 18 febr. 1933;15 tr. 2e Hoogeveen 22 nov. 193940 Helena Catharina Anna Cornelia Bruins, geb. Hoogeveen 19 sept. 1900,41 † ald. 29 maart 1986.24
Uit het eerste huwelijk:
1. (kind) Scherpbier, levenloos kind, geb. Groningen 9 dec. 1913.18
2. (kind) Scherpbier, levenloos kind, geb. Groningen 9 dec. 1913.18
3. Okko Henderikus Gerrit Scherpbier, geb. Groningen 28 okt. 1917,20 † Hoogkerk 18 aug. 1983.24
4. Anna Jantina Scherpbier, geb. Groningen? 15 juni 1920,241 maart 1999,24 begr. Groningen 5 maart 1999,24 tr. Soerabaja, NOI 13 mei 194740 Jan Wiersma, geb. 11 april 1917,24 predikant,24 † Groningen 31 mei 1994.24

VIIIb. Frouwke Scherpbier, geb. Oude Pekela 10 juni 1822,20 † ald. 15 okt. 1883,15 tr. Oude Pekela 25 jan. 184832 Adam Hindrik Bracht, geb. Winschoten 10 juli 1813,20 schipper, † Oude Pekela 29 dec. 1891.15
Uit dit huwelijk:
Geert Bracht, geb. Oude Pekela 23 jan. 1849,20 koopman,15 † Groningen 25 dec. 1908,15 tr. Oude Pekela 19 mei 189115 Geertruida Scherpbier (VIIIa,8).

VIIc. Jacob Esderts Scherpbier, geb. Oude Pekela 19 sept. 1786,15 schipper,15 † Oude Pekela 16 okt. 1855,15 tr. 1e Oude Pekela 28 jan. 181515 Elisabeth Jans Potjewijd, geb. Oude Pekela 26 febr. 1796,8 † ald. 19 sept. 1821,15 dr. van Jan Halbes en Stijntje Boeles; tr. 2e Oude Pekela 20 jan. 182415 Jantje Alberts Potjewijd, geb. Oude Pekela 27 sept. 1792,5 hoedemaakster,15 † Oude Pekela 8 juni 1854,15 dr. van Albert Alberts en Aaltje Halbes Potjewijd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Edzart, volgt VIIIc.
2. Jan Potjewijd, volgt VIIId.
3. Frouwijna, volgt VIIIe.
4. Boele, volgt VIIIf.
Uit het tweede huwelijk:
5. Albert Potjewijd, volgt VIIIg.
6. Jakob, volgt VIIIh.

VIIIc. Edzart Scherpbier, geb. Oude Pekela 2 jan. 1816,20 scheepskapitein,15 † op zee (aangespoeld te Petten) 11 okt. 1860,15 tr. Oude Pekela 4 febr. 184615 Remke Jans Sterenborg, geb. Oude Pekela 15 aug. 1819,15 † op zee (aangespoeld te Petten) 11 okt. 1860,15 dr. van Jan Harmannus en Aike Pieters Oosterend.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Jantina Scherpbier, geb. Oude Pekela 1 mei 1847,20 † op zee (aangespoeld te Petten) 11 okt. 1860.42
2. (kind) Scherpbier, levenloos kind, geb. Oude Pekela 21 febr. 1849.15
3. Jan Scherpbier, geb. Oude Pekela 15 juni 1850,20 stuurman, zeilmaker,43 brugwachter,15 buitenvaarder,15 † Groningen 21 jan. 1898,15 tr. Groningen 20 maart 188715 Mijke Ketting, geb. Groningen 8 sept. 1845,15 † ald. 3 aug. 1915.15
4. Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 1 mei 1852,20 † ald. 2 juni 1852.15
5. Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 26 sept. 1853,20 † Groningen 12 juni 1872.15
6. Jacob Scherpbier, geb. Oude Pekela 5 maart 1856,20 † op zee (aangespoeld te Petten) 11 okt. 1860.42

VIIId. Jan Potjewijd Scherpbier, geb. Oude Pekela 13 maart 1817,20 koffiehuishouder,15 schipper,15 † Oude Pekela 6 mei 1900,15 tr. Oude Pekela 19 febr. 184715 Elsje Smit, geb. Oude Pekela 13 febr. 1824,20 † ald. 28 aug. 1893.18
Uit dit huwelijk:
1. (kind) Scherpbier, levenloos kind, geb. Oude Pekela 2 okt. 1847.15
2. Anna, volgt IXc.
3. Jacob Scherpbier, geb. Oude Pekela 12 febr. 1851,20 † ald. 17 juli 1889.15
4. Elizabeth Jantina Scherpbier, geb. Oude Pekela 11 maart 1853,20 † ald. 6 mei 1938,15 tr. Oude Pekela 29 okt. 187915 Luitjen Postema, geb. Lagemeeden 8 maart 1854,20 † Onstwedde 5 nov. 1880.15
5. Teelkina Sara Scherpbier, geb. Oude Pekela 5 april 1856,20 † Groningen 21 sept. 1913,15 begr. Oude Pekela,22 tr. Oude Pekela 3 okt. 188315 Arend Jager, geb. Oude Pekela 1851,33 † ald. 14 mei 1901.15
6. Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 10 april 1859,20 † Apeldoorn 11 mei 1924,15 tr. Oude Pekela 11 sept. 188315 Arend Smit, geb. Groningen 10 aug. 1856,15 † Apeldoorn 24 april 1934.15

IXc. Anna Scherpbier, geb. Oude Pekela 30 dec. 1848,20 † Groningen 22 jan. 1937,15 begr. Winschoten,22 tr. Oude Pekela 24 juni 187515 Jan Hilgenga, geb. Winschoten 8 juni 1840,20 † ald. 29 jan. 1929,15 zn. van Jacob Jans en Ettje Edskes Dijksterhuis.
Haar dochter:
Hendrika Anna Scherpbier, geb. Oude Pekela 21 mei 1871,20 † ald. 30 nov. 1871.15

VIIIe. Frouwijna Scherpbier, geb. Oude Pekela 25 aug. 1819,20 tr. Oude Pekela 4 febr. 184715 Geert Jans Rubing, geb. Winschoten 10 nov. 1810,15 schipper.15
Uit dit huwelijk:
Jacob Rubing, geb. Oude Pekela 13 okt. 1849,20 handelsagent,15 † Groningen 8 okt. 1919,15 tr. Oude Pekela 19 okt. 187615 Jantina Elzina Scherpbier (VIIIf,1).

VIIIf. Boele Scherpbier, geb. Oude Pekela 19 sept. 1821,20 stuurman,43 kassier,15 † Groningen 28 jan. 1892,15 tr. Oude Pekela 16 febr. 185215 Jantje Berends Kolk, geb. Oude Pekela 23 febr. 1830,20 † Kleinemeer 8 aug. 1902,15 dr. van Berend Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Jantina Elzina Scherpbier, geb. Oude Pekela 23 febr. 1856,20 † Groningen 18 dec. 1930,15 tr. Oude Pekela 19 okt. 187615 Jacob Rubing (VIIIe,1).
2. Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 7 sept. 1858,20 † Rosmalen 14 maart 1921.15
3. Elizabeth Jantina Scherpbier, geb. Oude Pekela 26 okt. 1861,20 † Groningen 5 aug. 1930,15 tr. Groningen 4 aug. 189215 Gezinus Johannes Steenbeek, geb. Brummen 29 juni 1863,15 leraar, † Sappemeer 7 dec. 1945.15
4. Berend Pieter Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 jan. 1864,20 † Groningen 18 juni 1919.15
5. Jan Gerhard Scherpbier, geb. Oude Pekela 10 maart 1866,20 † Groningen 6 nov. 1941.15
6. Boelo Jacob Scherpbier, geb. Oude Pekela 27 okt. 1868,20 † ald. 21 febr. 1870.

VIIIg. Albert Potjewijd Scherpbier, geb. Oude Pekela 5 maart 1825,20 schipper,15 † Oude Pekela 11 dec. 1896,15 tr. Nieuwe Pekela 11 aug. 184715 Jeltje Berends Wijchers, geb. Oude Pekela 3 maart 1827,15 † Annerveenschekanaal 30 juni 1883,15 begr. Annerveen,22 dr. van Berend Jacobs en Meiltje Klaassens Pottjewijd.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Scherpbier, geb. Oude Pekela 17 okt. 1847,20 † ald. 16 juni 1848.15
2. Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 18 febr. 1849,20 † ald. 7 okt. 1869.15
3. Berend, volgt IXd.
4. Jakob Albert, volgt IXe.
5. Meiltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 8 juni 1855,20 † Laren 16 dec. 1933,15 tr. Oude Pekela 4 nov. 188015 Klaas Gerrit Mulder, geb. Nieuwe Pekela 1853,15 scheepskapitein,15 † Utrecht 14 dec. 1928.15
6. Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 1 mei 1857,20 zeeman, † Batavia, NOI 5 okt. 1883.15
7. Jeltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 6 nov. 1858,20 † Alkmaar 1 dec. 1934,44 tr. Groningen 18 mei 188215 Jan Hofkamp, geb. Groningen 19 sept. 1858,15 keldermeester,15 † Schoorl 10 jan. 1930.15
8. Engelina Scherpbier, geb. Oude Pekela 11 okt. 1861,20 † Alkmaar 8 dec. 1934.44
9. Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 17 maart 1863,20 † Groningen 14 maart 1906,15 tr. Groningen 23 april 188515 Nicolaas Kloppenborg, geb. Groningen 24 mei 1861,15 † ald. 10 mei 1939.15
10. Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 27 april 1872,20 † ald. 22 juli 1872.15

IXd. Berend Scherpbier, geb. Oude Pekela 8 juni 1851,20 conducteur, schipper,15 † Noordzee omstr. 10 mei 1897,42 tr. Oude Pekela 14 juni 187715 Follegina Klein, geb. Oude Pekela 27 febr. 1853,20 † Amsterdam 2 mei 1906.45
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Scherpbier, geb. Oude Pekela 20 april 1878,20na 10 jan. 1913.
2. Jeltina Scherpbier, geb. Concepcion del Uruguay, AR 12 febr. 1880,20 † Oude Pekela 1 juli 1897.15
3. Albert, volgt Xf.
4. Jacob Scherpbier, geb. Almelo, Stad 14 aug. 1884,46 gezagvoerder,47 verzekeringsagent,47 † Rotterdam 19 april 1945.47
5. Engelina Ettina Scherpbier, geb. Almelo, Stad 18 okt. 1886,46 † Hilversum?.

Xf. Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 16 sept. 1882,20 buffetchef,473 febr. 1973,21 begr. Assen,48 tr. Rotterdam 22 febr. 191147 Wilhelmina Anna Francisca Hagen, geb. Velsen 11 april 1885,2922 juli 1966,21 begr. Assen.48
Uit dit huwelijk:
Albert Berend Jacob Scherpbier, geb. Rotterdam 19 okt. 1913,47 kellner,47 † Tamarkan, Thailand 24 nov. 1943,29 begr. Kanchanaburi, Thailand.49

IXe. Jakob Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 juli 1853,20 schipper,15 houthandelaar 1881-1884, † op zee (Bankastraat) 28 juli 1897,15 tr. 1e Oude Pekela 18 jan. 187715 Elizabeth de Wijk, geb. Oude Pekela 25 dec. 1855,20 † Annerveenschekanaal 26 april 1883,15 begr. Annerveen,22 dr. van Ludolf Heeres en Jantje Pot; tr. 2e Oude Pekela 13 aug. 188715 Harmina de Wijk, geb. Oude Pekela 30 sept. 1867,20 † Leeuwarden 3 mei 1928,15 zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeltje Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 jan. 1878,20 begr. Port Natal, ZA vóór 1881.13
2. Ludolf, volgt Xg.
3. Jantina Scherpbier, geb. Annerveenschekanaal 21 nov. 1881,15 † Oude Pekela 26 juni 1884.15
4. Albert Scherpbier, geb. Annerveenschekanaal 25 dec. 1882,15 † ald. 8 mei 1883.15
Uit het tweede huwelijk:
5. Albertus Jakob, volgt Xh.
6. Willem, volgt Xi.
7. Barend Scherpbier, geb. Ambon, NOI 25 nov. 1892,50 † ald. 3 juni 1895.50
8. Herman Scherpbier, geb. Ambon, NOI 4 okt. 1894,50 leraar Engels te Leeuwarden 1920-1959,51 † Gorssel 10 dec. 1992,24 tr. Vries 27 juli 192215 Theresia Dora Folkersma, geb. Zwolle 2 aug. 1895,52 † Amstelveen 22 sept. 1974.24
9. Barend Scherpbier, geb. Winschoten 18 juli 1896,20 † Den Haag 16 jan. 1990,24 tr. Alphen aan de Rijn 23 mei 193153 Jacoba Baltina Samsom, geb. Alphen aan de Rijn 17 sept. 1904,53 † Den Haag 24 sept. 2000.24

Xg. Ludolf Scherpbier, geb. Oude Pekela 2 nov. 1879,20 stuurman,15 gezagvoerder Ned. Lloyd 1921-,54 † Voorburg 18 april 1945,15 begr. Rijswijk, tr. Delfzijl 22 jan. 191315 Hinderika Berendina Gialts, geb. Delfzijl 30 mei 1882,4 † Voorburg 18 juli 1975.24
Uit dit huwelijk:
1. Jakob Walter Scherpbier, geb. Rotterdam 29 aug. 1916,47 tandarts te Winschoten 1947-1983, † Haren 24 april 2011,24 begr. Ommen,48 tr. Ommen 20 maart 194755 Siementje Hulst, geb. Ambt Ommen 5 jan. 1921,55 † Anloo 20 juni 2000,21 begr. Ommen.48
2. Ludolf Jan Scherpbier, geb. Rotterdam 7 jan. 1921,47 † Leidschendam 9 febr. 2012,24 gecrem. Den Haag 17 febr. 2012,24 tr. vóór 31 okt. 195837 Antoinette Louise Kroon, geb. Amsterdam 15 juni 1920,24 † Den Haag 24 febr. 2011.24

Xh. Albertus Jakob Scherpbier, geb. Rotterdam 24 maart 1890,47 leraar wis- en natuurkunde Chr. HBS Alphen 1919-1921,54 directeur Chr. H.B.S. Hoogeveen 1923-1937,54 rector Alphens Chr. Lyceum (eerst directeur Chr. H.B.S.) 1937-,56 † Alphen aan de Rijn 16 sept. 1978,24 tr. Groningen 14 aug. 191915 Hilje Adema, geb. Groningen 4 april 1886,20 † Alphen aan de Rijn 9 mei 1967.24
Uit dit huwelijk:
1. Harmina Scherpbier, geb. Alphen aan de Rijn 20 mei 1920,35 analiste,57 † Zeist 2 nov. 2014,24 begr. Rozendaal,24 tr. Alphen aan de Rijn 30 okt. 194657 Johan Nicolaas Bongart van der Grient, geb. Linschoten 17 dec. 1912,57 arts,57 † Arnhem 29 aug. 1996,24 begr. Rozendaal.24
2. Jakob Scherpbier, geb. Alphen 19 sept. 1922,21 internist, † Kerkrade 22 april 2004,24 tr. omstr. 15 aug. 195335 Johanna M.A.Th. Werneke, geb. Alphen aan de Rijn 9 juni 1930,24 † Kerkrade 11 april 2013.24
3. Ludolf Willem, volgt XIb.

XIb. Ludolf Willem Scherpbier, geb. Hoogeveen 1 aug. 1926,58 † San Diego, US-CA 22 okt. 1998.24
Zijn zoon:

XII. G. Robert Scherpbier, geb. Thames, NZ? 3 mei 1957,24 † Reewijk 20 nov. 2004,24 begr. Katwijk aan Zee 25 nov. 2004.24
Zijn dochter:
Jiska Marit Scherpbier, geb. 15 nov. 2002,2115 nov. 2002,21 begr. Katwijk aan Zee.48

Xi. Willem Scherpbier, geb. Oude Pekela 29 juli 1891,4 † Woudenberg 20 jan. 1985,24 begr. Leersum 25 jan. 1985,24 tr. Alphen aan de Rijn 16 aug. 192853 Maartje de Graaf, geb. Bodegraven 14 april 1896,36 † Woudenberg 4 nov. 1983,24 begr. Leersum 9 nov. 1983.24
Uit dit huwelijk:
1. (dochter) Scherpbier, levenloze dochter, geb. Leeuwarden 4 juli 1929.15
2. Harmina Pietertje Scherpbier, geb. Leeuwarden 20 aug. 1931,59 † Amsterdam? 1 dec. 1991,24 begr. Leersum.48

VIIIh. Jakob Scherpbier, geb. Oude Pekela 9 okt. 1833,20 schipper,15 † Avenza, IT omstr. 23 jan. 1867,60 tr. Oude Pekela 20 jan. 185915 Martha de Groot, geb. Oude Pekela 13 juni 1836,20 † ald. 2 jan. 1905,15 dr. van Bartelt Israëls en Geertruida Hindriks Klatter.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Scherpbier, geb. Oude Pekela 25 febr. 1860,20 † Groningen 18 april 1920,15 tr. Oude Pekela 8 mei 188815 Jakob Duit, geb. Oude Pekela 1859,33 † Groningen 9 april 1918.15
2. Geertruida Scherpbier, geb. Oude Pekela 18 dec. 1861,20 † Groningen 27 mei 1952,15 tr. Oude Pekela 8 mei 188815 Klaas Sprik, geb. Oude Pekela 19 okt. 1859,20 † Epe 2 nov. 1926.15
3. Frouwina Scherpbier, geb. Oude Pekela 6 aug. 1863,20 † Amsterdam 4 sept. 1941,30 tr. Amsterdam 25 aug. 189215 Jan Christiaan Vietor, geb. Amsterdam 6 sept. 1862,30 kantoorbediende, † Amsterdam 15 jan. 1933.30
4. Hanka Scherpbier, geb. Oude Pekela 26 dec. 1866,20 † Epe 13 nov. 1941,15 tr. Amsterdam 7 maart 190715 Gerrit Jacob Scholten, geb. Epe 1 nov. 1860,61 ambtenaar belastingdienst, † Epe 15 febr. 1928.15

VIb. Sipke Hindriks Scherpbier, geb. Oude Pekela 28 okt. 1750,5 schipper,15 † Oude Pekela 28 juli 1842,15 tr. Oude Pekela 17 febr. 17869 Sietske Jans, ged. Oude Pekela jan. 1745,5 † ald. 13 juni 1830,15 dr. van Jannes Piekes Baart en Hanke Klasens en wed. van Berend Stoffers.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Sipkes Scherpbier, geb. Oude Pekela 27 okt. 1786,8 zeeman,15 † Oude Pekela 19 juli 1869,15 tr. Edam 19 juli 181815 Neeltje Klaassens Kroon, geb. Edam 1794,15 † Oude Pekela 29 aug. 1873.15


Bronnen

1. Hamhuis - Gruoninga 2002
2. DTB trouwen ref. prov. Groningen
3. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
4. akte (AlleGroningers)
5. DTB dopen ref. prov. Groningen
6. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
7. voor huwelijk kind
8. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
9. Oude Pekela, huwelijkscontracten 1677-1807
10. Blijham - dopen (1639-1709) in Oedipus-formaat
11. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
12. Roots@Groningen (tijdschrift)
13. niet genoteerd
14. gezien leeftijd moeder
15. WieWasWie
16. DTB begraafregisters prov. Groningen
17. volgt uit leeftijd bij overlijden
18. BS overlijdensregisters prov. Groningen
19. akte van bekendheid
20. BS geboorteregisters prov. Groningen
21. grafsteen
22. grafstenen project
23. AlleFriezen
24. overlijdensadvertentie
25. akte (AlleFriezen)
26. Dopen Augustinusga
27. telefoongids
28. Netherlands Births and Baptisms 1564-1910 (familysearch)
29. gezinskaart Amsterdam (SAA)
30. archiefkaart Amsterdam (SAA)
31. kerkblad Bussum
32. BS huwelijksregisters prov. groningen
33. volgt uit leeftijd bij huwelijk
34. reggischerpbier.nl
35. advertentie BS
36. gezinskaart Achtkarspelen
37. vermeld als gehuwd
38. Iowa, Marriages 1809-1992 (familysearch)
39. Minnesota Death and Burials, 1835-1990 (familysearch)
40. huwelijksadvertentie
41. AlleDrenten
42. Kroniek van Pekela (boek)
43. Monsterrollen
44. BS+bevolkingsregister Alkmaar
45. huwelijksbijlagen kind
46. akte
47. Stadsarchief Rotterdam
48. Online begraafplaatsen
49. Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting
50. BS Ned. Indië
51. Leeuwarder Courant
52. gezinskaart Leeuwarden
53. Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
54. NRC
55. Rob Hulst Family tree
56. Leidsch Dagblad
57. Gens Nostra 1978
58. United States Social Security Death Index (familysearch)
59. geboorteadvertentie
60. Zeilende ter hoogte van ...
61. Streekarchief Epe, Hattem en Heerde