Genealogie Kars (Musselkanaal)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Lambert Kars, ged. Gasselternijveen 25 jan. 1784,1 schipper, † Oudshoorn 16 febr. 1833,1 zn. van Carst Lamberts en Geessien Klaasen, tr. Gasselternijveen 25 febr. 18071 Wemeltien Gerrits Zuidhof, geb. Drouwenerveen,1 ged. Gasselternijveen 1 febr. 1784,1 † Odoorn 25 nov. 1862,1 dr. van Gerrit Jannes en Fennechien Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt II.
2. Karst Kars, geb. Gasselternijveen 8 jan. 1816,1 schipper, † Sliedrecht 25 aug. 1849,1 tr. Gasselte 30 maart 18491 Keerriena Kruize, geb. Gasselte 14 febr. 1825,1 † Zuidlaren 30 sept. 1898.1

II. Gerrit Kars, ged. Gasselternijveen 29 april 1810,1 arbeider, † Musselkanaal 3 april 1882,2 tr. Gasselte 3 mei 18391 Anna Pomp, geb. Amsterdam 13 okt. 1813,3 † Onstwedde 29 juni 1885,2 dr. van Hendrik Hendriks en Annegien Wichers Heuving.
Uit dit huwelijk:
1. Lambert, volgt IIIa.
2. Hendrik Karst, geb. Gasselternijveen 25 juli 1842,1 vervener, † Exloermond 27 dec. 1909.
3. Harmjan Kars, geb. Gasselternijveen 24 dec. 1844,1 arbeider, † Exloermond 3 jan. 1916,1 tr. Odoorn 2 maart 18751 Gebke Engelkens, geb. Nieuw Buinen 7 april 1843,1 † Borger 23 febr. 1924.1
4. Annechien Kars, geb. Gasselternijveen 7 sept. 1847,1 † Vlagtwedde 13 jan. 1907.2
5. Wemeltien Kars, geb. Gasselternijveen 17 nov. 1849,1 † Vlagtwedde 9 okt. 1900.2
6. Lambertus Kars, geb. Gasselterboerveen 4 juli 1852,1 † ald. 10 juli 1852.1
7. Lambertus, volgt IIIb.

IIIa. Lambert Karst, geb. Gasselternijveen 22 mei 1840,1 arbeider, † Musselkanaal 21 juli 1920,2 tr. Odoorn 6 juni 18634 Trijntje Kruidhoff, geb. Wildervank 13 nov. 1840,4 † Musselkanaal 8 maart 1927,4 dr. van Albert Hendriks Kruithof en Hinderkien Roelofs Baarveld.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Kars, geb. Musselkanaal 26 april 1864,5 † ald. 22 sept. 1865.4
2. Gerrit, volgt IVa.
3. Albert, volgt IVb.
4. Anna Kars, geb. Valthermond 1 aug. 1871,1 † Onstwedde 12 dec. 1948,2 tr. Onstwedde 28 maart 18914 Hendrik Woltmeijer, geb. Exloërveen 6 okt. 1863.1
5. Koert, volgt IVc.
6. Hendrik, volgt IVd.
7. Henderkien Kars, geb. Munsterscheveld 8 maart 1882,4 † Emmercompascuüm 3 april 1882.4
8. Harm Jan, volgt IVe.

IVa. Gerrit Kars, geb. Musselkanaal 19 febr. 1866,5 arbeider, † Almelo 4 jan. 1951,4 tr. Onstwedde 4 maart 19054 Jacoba Folkers, geb. Weerdingermarke, Emmen 12 juli 1880,4 † Wierden 19 nov. 1943.4
Uit dit huwelijk:
Jan Kars, geb. Duisburg 1910,6 † Deventer 9 juli 1945.4

IVb. Albert Kars, geb. Valtherveen, Odoorn 23 sept. 1868,1 groenteventer, schipper, † Oosterhoogebrug 2 okt. 1950,2 begr. Groningen,7 tr. Onstwedde 4 aug. 18944 Johanna Reurich, geb. Borgercompagnie 20 aug. 1869,8 † Groningen 29 aug. 1945.2
Uit dit huwelijk:
1. Lammert, volgt Va.
2. Geert Kars, geb. Onstwedde 27 april 1896,8 † Ambt Hardenberg 13 nov. 1900.2
3. Gerrit Kars, geb. Vries 28 aug. 1897,1 arbeider, † Groningen 22 okt. 1957,2 tr. Groningen 4 aug. 19279 Hiltje Damkat, geb. Drachten 25 febr. 1894,10 † Groningen 30 april 1952.2
4. Annechien Kars, geb. Veendam 22 okt. 1898,8 † Musselkanaal 21 sept. 1906.2
5. Trientje Kars, geb. Wildervank 30 dec. 1899,8 † Groningen 14 aug. 1973.11
6. Jimmechien Kars, geb. Onstwedde 24 jan. 1902,8 † Musselkanaal 11 sept. 1912.2
7. Geert, volgt Vb.
8. Koert Kars, geb. Onstwedde 26 mei 1905,8 voerman, † Groningen 21 okt. 1965,2 tr. Groningen 27 febr. 19339 Elsje Bond, geb. Amsterdam 21 april 1907,10 † Groningen 5 april 1975.11
9. Egbert, volgt Vc.
10. Annechien Kars, geb. Winsum 6 april 1909,8 † Musselkanaal 15 febr. 1918.2
11. Hendrik, volgt Vd.
12. Albert, volgt Ve.

Va. Lammert Kars, geb. Onstwedde 31 dec. 1894,8 schipper, † Groningen 1 dec. 1965,11 tr. Onstwedde 10 april 19199 Stientje Bootsman, geb. Delfzijl 25 okt. 1897,8 † Zuidlaren 31 aug. 1952.2
Uit dit huwelijk:
1. Albert, volgt VIa.
2. Jelte, volgt VIb.
3. Lammert Stienus Kars, geb. Groningen? 1930,6 † Gieten 4 sept. 1976,11 tr. Emerentia Elisabeth Menses, geb. 1929,6 † Assen 2 juni 2010.11

VIa. Albert Kars, geb. Groningen 1921,10 schipper, † Sneek 25 okt. 1981,11 gecrem. Goutum.7
Zijn zoon:
Hendrik Kars, geb. Sneek 12 juli 1949,11 kapitein grote vaart, † Sneek 12 mei 2013.11

VIb. Jelte Kars, geb. Groningen 6 maart 1925,11 † Haren 20 juli 2000,11 tr. (ondertr. Groningen febr.) 196412 Barta Bijleveld, geb. 1924,6 † Zuidlaren 22 dec. 2010.11
Uit dit huwelijk:
Jelte Kars, geb. Groningen 14 juli 1947,10 † Aerdenhout? 13 febr. 2004,10 begr. Emmen.13

Vb. Geert Kars, geb. Groningen 9 aug. 1903,8 steenhouwer, † Groningen 25 juni 1971,11 tr. Groningen 18 juli 19299 Stijntje Tepper, geb. Westerbroek 24 aug. 1906.8
Uit dit huwelijk:
Pieter Kars, geb. Groningen 9 maart 1936,11 † ald. 29 aug. 2001.11

Vc. Egbert Kars, geb. Groningen 31 jan. 1908,8 † ald. 4 mei 1979,11 tr. Groningen 23 nov. 19399 Willemina Oostmeijer, geb. Groningen 18 maart 1910,8 † ald. 22 aug. 1987.11
Uit dit huwelijk:
1. Johan Albert Kars, geb. 29 juni 1941,11 † Haren 12 juli 2018,11 tr. 13 juli 1965 Trijntje Jantina Groefsema, geb. 3 juni 1944, † Groningen 11 dec. 2014.11
2. Trientje Antonia Kars, geb. Groningen febr. 1945,6 † ald. 23 maart 1945.
3. Catharina Maria Kars, geb. Groningen juni 1947,129 okt. 2020.
4. Kees Kars, geb. april 1948,12omstr. 25 mei 2016.11

Vd. Hendrik Kars, geb. Hoogezand 19 sept. 1910,8 † Groningen 19 jan. 1981,11 tr. Groningen 17 juli 19419 Hendrikje Sikkema, geb. 7 febr. 1920,1112 jan. 2005.11
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika Kars, geb. Groningen 15 febr. 1942,11 † ald. 21 april 2014.11
2. Piet Kars, geb. Groningen 5 febr. 1943,11 † Haren 11 juli 2008.11
3. Tineke Kars, geb. Groningen 30 dec. 1944,1015 mei 2003,10 begr. Groningen.7

Ve. Albert Kars, geb. Groningen 8 juni 1914,8 † ald. 8 juni 1965,10 tr. Hoogkerk 15 sept. 19389 Tietje Feenstra, geb. Smallingerland 23 mei 1917,111 maart 2005,11 begr. Groningen.7
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Kars, geb. Groningen 8 april 1939,10 † Termunten 5 dec. 1958,2 begr. Groningen.7
2. Anne Antoon Kars, geb. Groningen 18 juni 1948,11 † ald. 1 dec. 2014.

IVc. Koert Kars, geb. Valthermond 6 mei 1874,1 arbeider, † Musselkanaal 14 nov. 1960,2 tr. Onstwedde 6 juni 19034 Trijntje Cremer, geb. Oostdongeradeel 27 april 1880,10 † Musselkanaal 10 maart 1958.2
Uit dit huwelijk:
1. Lammert Kars, geb. Onstwedde 4 maart 1904,823 juni 1979,14 tr. Onstwedde 18 mei 19359 Grietje Johanna Warta, geb. Vledderveen, Onstwedde 16 jan. 1913,8 † Musselkanaal 19 juni 1988.11
2. Baukje Kars, geb. Onstwedde 29 sept. 1905,8 † Musselkanaal 23 nov. 1918.2
3. Hendrik, volgt Vf.
4. Gerrit Kars, geb. Musselkanaal 24 april 1910,8 † ald. 22 nov. 1918.2
5. Koert Kars, geb. Musselkanaal 10 aug. 1918,8 † Appingedam 4 mei 1987, tr. 1945 Jantje Sligter, geb. Stadskanaal 7 okt. 1919, † Appingedam 19 sept. 2001.
6. Gerrit, volgt Vg.

Vf. Hendrik Kars, geb. Onstwedde 25 nov. 1907,8 † Vaassen 8 sept. 1976,11 tr. Onstwedde 11 mei 19359 Klaasje Bruintjes, geb. Borger 21 aug. 1912,1019 febr. 1973,10 begr. Vaassen.7
Uit dit huwelijk:
Trijntje Kars, geb. Onstwedde 12 maart 1936,11 † Apeldoorn 17 juni 2012,11 begr. Vaassen.11

Vg. Gerrit Kars, geb. 26 april 1921,1022 maart 2001,14 begr. Stadskanaal,7 tr. Wesseldina Wijnsema, geb. 5 jan. 1923, † Stadskanaal 6 maart 2007.11
Uit dit huwelijk:
Koert Jacob Kars, geb. 15 maart 1960,1028 mei 2005,10 begr. Stadskanaal.7

IVd. Hendrik Kars, geb. Musselkanaal 15 jan. 1877,4 schipper, † Noorddijk 23 maart 1935,4 begr. Groningen,7 tr. Onstwedde 1 aug. 19034 Hendrikje Bijlenga, geb. Kantens 1 aug. 1883,8 † Groningen 8 sept. 1973,11 dr. van Fredrik en Jacoba van der Steegh.
Uit dit huwelijk:
1. (zoon) Kars, levenloze zoon, geb. Groningen 18 febr. 1904.2
2. Lammert, volgt Vh.
3. Jacoba Kars, geb. Veendam 19 sept. 1906,8 † Groningen 3 okt. 1989,11 tr. Groningen 20 april 19399 Lammert Bolhuis, geb. Hoogezand 4 juli 1906,8 † Groningen 29 aug. 1981.11
4. Trijntje Kars, geb. Winsum 20 jan. 1908,8 † Groningen 11 mei 1996,11 begr. Hoogezand,11 tr. Hoogezand 9 febr. 19329 Lammert Leinenga, geb. Hoogezand 1 juni 1903,8 binnenschipper, † Groningen 15 sept. 1959,2 begr. Hoogezand.7
5. Frederika Kars, geb. Groningen 21 febr. 1911,8 † ald. 30 dec. 1995,11 tr. Jan van der Molen, geb. Groningen 24 nov. 1910,8 † ald. 4 april 1996.11
6. Fredrik Kars, geb. Musselkanaal 17 mei 1914,8 † Groningen 17 okt. 2006,11 tr. Bedum 10 juli 19419 Cornelia Kluiter, geb. Groningen 24 juli 1916,10 † ald. 26 nov. 2001.10
7. Hendrik Kars, geb. Onstwedde 26 okt. 1915,8 † Westerbork 5 febr. 1972,10 begr. Groningen.7
8. Anne Kars, geb. Musselkanaal 27 okt. 1917,8 † Groningen 15 juni 2001,10 tr. Anna Vos, geb. 1934,6 † Groningen 16 sept. 2014.
9. Andries, volgt Vi.
10. (kind) Kars, levenloos kind, geb. Assen 8 jan. 1921.4
11. Hinderikus Kars, geb. Groningen 25 aug. 1922,11 † ald. 17 juni 1997,11 tr. Groningen 15 maart 194815 Maria van der Togt, geb. Groningen 11 maart 1921,15 † Ten Boer 19 jan. 2019, dr. van Pieter en Aaltje Grashuis.

Vh. Lammert Kars, geb. Winsum 17 febr. 1905,8 † Groningen 30 juni 2006,11 tr. Emmen 1934 Annigje Pals, geb. Emmen 1 juli 1910,1 † Groningen 9 maart 2015.11
Uit dit huwelijk:
1. Barteld Kars, geb. Roermond 6 sept. 1937,11 † Groningen 10 dec. 2008.11
2. Hendrik Kars, geb. Klazienaveen 7 febr. 1950,11 hoogleraar Geo- en Archeobiologie, † Laren 5 maart 2020,11 begr. Blaricum.11

Vi. Andries Kars, geb. Stadskanaal 31 aug. 1919,8 † Groningen 23 okt. 1982,11 tr. Groningen 31 dec. 19429 Grietje van den Berg, geb. Groningen 16 aug. 1913,8 † ald. 8 nov. 2011.11
Uit dit huwelijk:
Ineke Kars, geb. Groningen 12 jan. 1945, † ald. 1 juli 2016.11

IVe. Harm Jan Kars, geb. Onstwedde 4 april 1884,8 schipper, † Stadskanaal 13 juni 1955,2 tr. Wildervank 16 april 19104 Hillechien Meijer, geb. Onstwedde 5 dec. 1885,10 † Stadskanaal 14 mei 1964.11
Uit dit huwelijk:
1. Harm Jan Kars, geb. Stadskanaal 30 okt. 1914,8 arts,16 † Breda 19 juni 2000,11 tr. Gasselternijveen 7 jan. 194316 Bouwina Salomons, geb. Gasselternijveenschemond 3 maart 1919,11 † Breda 22 nov. 2004,11 dr. van Otto Willem en Aaltje Wichers.
2. Hillechiena Kars, geb. Gasselte 1919,6 † Rotterdam 8 sept. 1996,11 gecrem. Groningen 12 sept. 1996.11

IIIb. Lambertus Kars, geb. Gasselterboerveen 20 dec. 1854,1 postbode, † Musselkanaal 3 juli 1882,2 tr. Onstwedde 26 juni 18779 Janna de Vries, geb. Exloërveen 14 juli 1855,1 † Nieuwe Pekela 9 febr. 1938.2
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt IVf.
2. Hinderika Kars, geb. Musselkanaal 25 dec. 1878,8 † Hengelo 5 febr. 1942.4
3. Anna Kars, geb. Onstwedde 5 sept. 1880,8 † Groningen 21 mei 1956.2
4. Jantina Kars, geb. Onstwedde 19 okt. 1882,8 † Delfzijl 22 nov. 1922.2

IVf. Gerrit Kars, geb. Onstwedde 20 okt. 1877,8 † Oude Pekela 24 aug. 1949,2 tr. Oude Pekela 8 sept. 19009 Geertje Mulder, geb. Nieuwe Pekela 18 april 1880,8 † Oude Pekela 19 dec. 1949.2
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Kars, geb. Oude Pekela 12 nov. 1900,8 † ald. 1 dec. 1900.2
2. Lambertus, volgt Vj.
3. Hindrik Kars, geb. Oude Pekela 31 jan. 1903,8 † ald. 11 jan. 1908.2
4. Janna Kars, geb. Oude Pekela 8 juni 1904,8 † ald. 2 okt. 1906.2
5. Gepke Kars, geb. Oude Pekela 5 mei 1906,8 † ald. 15 febr. 1908.2
6. Hindrik, volgt Vk.
7. Janna Kars, geb. Oude Pekela 10 juni 1910,830 dec. 1978,10 begr. Nieuwe Pekela.7
8. Martha Kars, geb. Oude Pekela 18 dec. 1913.8
9. Gerrit Kars, geb. Oude Pekela 10 febr. 1920,10 † ald. 6 jan. 1927.2

Vj. Lambertus Kars, geb. Oude Pekela 30 aug. 1901,8 arbeider, † Oude Pekela 9 dec. 1978,14 tr. Oude Pekela 4 okt. 19249 Talje Walters, geb. Oude Pekela 13 dec. 1905,8 † ald. 15 aug. 1993.11
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Kars, geb. 8 maart 1925,1114 mei 2011.
2. Wubbe, volgt VIc.
3. Talje Kars, geb. Oude Pekela febr. 1928,12 † ald. 3 maart 1929.2

VIc. Wubbe Kars, geb. Oude Pekela 29 maart 1926,10 † ald. 9 mei 1997,10 tr. Oude Pekela omstr. 23 juli 195212 Liefka van Oosterom, geb. Oude Pekela? 4 nov. 1927,11 † Oude Pekela 9 juli 1998.11
Uit dit huwelijk:
Bert Kars, geb. 18 jan. 1953,1020 dec. 2005,10 begr. Oude Pekela.7

Vk. Hindrik Kars, geb. Oude Pekela 9 aug. 1908,8 tr. Winschoten 9 mei 19359 Roelfie Siemens, geb. Nieuwe Pekela 13 okt. 1910,8 † Winschoten 9 sept. 1935,2 begr. Oude Pekela.7
Uit dit huwelijk:
(kind) Kars, levenloos kind, geb. Winschoten 7 sept. 1935.2


Bronnen

1. AlleDrenten
2. BS overlijdensregisters prov. Groningen
3. huwelijksbijlagen
4. WieWasWie
5. akte (AlleGroningers)
6. volgt uit leeftijd bij overlijden
7. grafstenen project
8. BS geboorteregisters prov. Groningen
9. BS huwelijksregisters prov. Groningen
10. grafsteen
11. overlijdensadvertentie
12. advertentie BS
13. Online begraafplaatsen
14. overlijdensadvertentie echtgeno(o)t(e)
15. Genealogie van Groningse Familie van der Tocht (gearchiveerde versie)
16. huwelijksadvertentie