Parenteel van Hindrik Hindriks Jongman

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Hindrik Hindriks Jongman, geb. Farmsum 1 jan. 1792,1 timmerman, † Stootshorn, Noordbroek 18 mei 1856,2 zn. van Lubbertje Harms, tr. Sappemeer 25 maart 18201 Hilligje Roelfs de Jonge, ged. Veendam 27 sept. 1789,3 † Sappemeer 26 mei 1873,2 dr. van Roelf Roelfs en Hendrika Derks de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Hindriks, volgt IIa.
2. Lubbina Jongman, geb. Sappemeer 7 jan. 1822,4 † Wildervank 29 dec. 1891,5 tr. Gieten 27 mei 18546 Hilbrand Schoonbeek, geb. Gieten 23 mei 1829,6 † Wildervank 4 sept. 1913.5
3. Hinderikus, volgt IIb.
4. Trijntje Jonkman, geb. Sappemeer 4 juni 1825,4 † ald. 15 okt. 1889,5 tr. Sappemeer 30 maart 18617 Feike Jager, geb. Hoogezand 23 jan. 1830,4 praamschipper, † Sappemeer 22 nov. 1900.5
5. Jurrie, volgt IIc.
6. Derk Jongman, geb. Sappemeer 11 juni 1830,4 † Hoogezand 23 dec. 1831.2
7. Derk, volgt IId.

IIa. Roelf Hindriks Jongman, geb. Sappemeer 20 juli 1820,1 timmerman, † Hoogezand 28 aug. 1866,2 tr. Hoogezand 18 mei 18482 Hilligje Pieters van der Laan, geb. Sappemeer 21 jan. 1817,4 dienstmeid,2 † Sappemeer 16 juni 1900,2 dr. van Pieter Jans en Jacobjen Heines Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik, volgt IIIa.
2. Jacobina, volgt IIIb.
3. Pieter (Thies), volgt IIIc.
4. Hinderikus, volgt IIId.
5. Hillechien, volgt IIIe.
6. Jan, volgt IIIf.

IIIa. Hindrik Jongman, geb. Hoogezand 24 febr. 1849,4 koffiehuishouder, fabrieksarbeider,2 † Sappemeer 25 april 1917,2 tr. Sappemeer 5 jan. 18842 Grietje Vrugt, geb. Slochteren 15 mei 1851,4 † Winschoten 19 sept. 1934.5
Uit dit huwelijk:
1. Hillegina, volgt IVa.
2. Jan, volgt IVb.
3. Roelf Jongman, geb. Sappemeer 14 okt. 1887,4 † Rotterdam 31 mei 1944.
4. Grietje Jongman, geb. Sappemeer 4 aug. 1889,4 † ald. 24 juli 1890.2
5. Henderik, volgt IVc.
6. Hinderikus, volgt IVd.

IVa. Hillegina Jongman, geb. Sappemeer 17 sept. 1884,4 † Assen 4 nov. 1970,8 begr. Gasselternijveen,8 tr. Sappemeer 2 mei 19197 Roelof Jan Soenveld, geb. Groningen 31 okt. 1878,4 postbode, † Stadskanaal 24 febr. 1955,5 zn. van Jan Hendrik en Aafien Bierling.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Soenveld, geb. Klazienaveen 4 febr. 1920,8 † Assen 19 maart 2009.8
2. Jan Hendrik Soenveld, geb. Emmen maart 1923,9 † Winterswijk? vóór 22 sept. 1994,10 tr. na 24 febr. 1955 Johanna Gesiena Colstee, geb. Winterswijk 6 jan. 1926,8 † Winterswijk? 28 maart 2018.8

IVb. Jan Jongman, geb. Sappemeer 22 dec. 1885,4 † Hilversum 21 maart 1942,2 tr. Veendam 24 febr. 19132 Margarethe Eline Hillechine Kram, geb. Veendam 28 maart 1892,11 † Arnhem 13 febr. 1980,8 begr. Hilversum.8
Uit dit huwelijk:
1. (kind) Jongman, levenloos kind, geb. Veendam 22 aug. 1913.2
2. Hindrik, volgt Va.

Va. Hindrik Jongman, geb. Appingedam 11 juni 1915,4 † Velp 26 april 1975,8 begr. Rheden,8 tr. Hilversum 27 dec. 193912 Hendrikje Schwier, geb. Dennenoord, Zuidlaren 7 maart 1909,2 † Velp 14 juli 1993,8 begr. Rheden.8
Uit dit huwelijk:
Henny Margaretha Jongman, geb. Hilversum nov. 1942,13 † ald. 6 jan. 1944.2

IVc. Henderik Jongman, geb. Sappemeer 17 jan. 1891,4 † Winschoten 20 aug. 1959,5 tr. Onstwedde 7 aug. 19192 Antje Mulder, geb. Kalkwijk 21 okt. 1894,4 † Winschoten 5 dec. 1958.5
Uit dit huwelijk:
Grietje Jongman, geb. Zwartemeer 20 nov. 1920,1425 maart 2012,8 begr. Sleen,8 tr. Winschoten 27 febr. 194814 Gerrit Strating, geb. Winschoten 29 sept. 1923,14 † Emmen 1 juli 2000,14 begr. Sleen.15

IVd. Hinderikus Jongman, geb. Sappemeer 12 dec. 1895,4 timmerman, † Bergen 22 aug. 1945,2 tr. Hoogezand 19 febr. 19212 Etje van Calcar, geb. Sappemeer 18 dec. 1898,4 † Bergen 4 maart 1993.8
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Jongman, geb. Sappemeer 28 aug. 1921,1619 sept. 1999,8 begr. Alkmaar,8 tr. Bergen? dec. 19519 Jan Mijlhoff, geb. Alkmaar 17 dec. 1901,17 procuratiehouder, † Bergen 16 okt. 1987,8 begr. Alkmaar.8

IIIb. Jacobina Jongman, geb. Hoogezand 29 april 1850,4 † Warnsveld 29 mei 1915,5 tr. Zuidbroek 21 juli 18882 Jan Bosscher, geb. Zuidbroek 4 april 1839,4 † ald. 5 aug. 1905.5
Uit dit huwelijk:
1. Nantko, volgt IVe.
2. Hilletje Bosscher, geb. Zuidbroek 11 maart 1894,4 † ald. 31 mei 1895.5

IVe. Nantko Bosscher, geb. Zuidbroek 19 april 1891,4 † ald. 27 dec. 1973,8 tr. Zuidbroek 16 mei 19147 Lammechien op de Dijk, geb. Zuidbroek 10 aug. 1891,4 † ald. 27 juni 1973.8
Uit dit huwelijk:
1. Jacomina Bosscher, geb. Zuidbroek 2 febr. 1915,4 † Zuidlaren 1 aug. 1998,8 tr. Zuidbroek 21 aug. 19377 Arend Bergman, geb. Sappemeer 21 maart 1911.4
2. Eppo Bosscher, geb. Zuidbroek 19 juli 1917,4 † ald. 8 maart 1981,8 tr. Sappemeer 20 mei 19447 Willemtien de Graaf, geb. Hoogezand 5 mei 1920,18 † Zuidbroek 22 sept. 1993.8
3. Jan Bosscher, geb. Zuidbroek 10 jan. 1920,19 † Hoogezand 16 jan. 2004,19 tr. Hoogezand 7 nov. 19427 Isabella Eenjes, geb. Kropswolde 8 dec. 1919,4 † Hoogezand 12 juli 2012.19
4. Wolter Bosscher, geb. Zuidbroek 6 okt. 1921, † ald. 24 dec. 1980.8

IIIc. Pieter (Thies) Jongman, geb. Hoogezand 29 aug. 1851,4 olieslagersknecht,2 timmerman,2 † Blaricum 31 maart 1928,2 tr. Sappemeer 20 mei 18761 Rijna Bakker, geb. Zuidbroek 2 jan. 1852,4 † Blaricum 25 okt. 1942,2 dr. van Reinder Thomas en Trijntje Alberts Lillenborg.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje, volgt IVf.
2. Rein, volgt IVg.
3. Catharina, volgt IVh.
4. Roelfina Jongman, geb. Sappemeer 4 mei 1881,4 † ald. 26 febr. 1896.2
5. Reina Pieternella, volgt IVi.
6. Hillegonda Hinderika Jannetta, volgt IVj.
7. Roelf, volgt IVk.
8. Pieter, volgt IV-l.
9. Albert Jongman, geb. Sappemeer 10 maart 1892,1 † Laren 20 mei 1940,20 begr. Blaricum,11 tr. Laren 19 april 193921 Adelheid Herzfeld, geb. Bremen, DE 8 jan. 1892.21
10. Lena, volgt IVm.

IVf. Hilligje Jongman, geb. Sappemeer 8 okt. 1876,4 † Amsterdam 30 dec. 1948,22 tr. Arnhem 25 juni 19022 (echtsch. uitgespr. Zutphen 12 sept. 1918)2 Hermanus Johannes Rijsewijk, geb. Arnhem 31 dec. 1879.23
Uit dit huwelijk:
Herman Rijsewijk, geb. Zutphen 26 jan. 1904,24 † Amsterdam 26 maart 1963,24 tr. 1e Utrecht 25 april 193424 (echtsch. uitgespr. ald. 16 april 1941)2 Alida Caroline Hendrika Pauline van der Roer, geb. Watergraafsmeer 17 jan. 1897, pianiste; tr. 2e Amsterdam 23 sept. 194824 Wilhelmine Anna de Beer, geb. Emden, DE 31 maart 1902,24 † Emden, DE? na 18 juni 1970.

IVg. Rein Jongman, geb. Sappemeer 28 okt. 1877,1 † Laren 30 april 1936,25 begr. Blaricum 4 mei 1936,8 tr. Djokjakarta, NOI 5 febr. 192226 Ida Veenstra, geb. Soekaboemi, NOI 29 dec. 1889,26 † Johannesburg, ZA? 1980.27
Uit dit huwelijk:
1. Francisca Jongman, geb. Weltevreden, NOI 13 jan. 1923,23 † Alberton, Gauteng, ZA 13 aug. 2017,28 tr.29 Alexander William Jones, geb. Kaapstad, ZA 26 mei 1918,30 † Johannesburg, ZA 3 juni 1988.31
2. Hilda Jongman, geb. Weltevreden, NOI 16 jan. 1926,23 † Johannesburg, ZA 19 mei 2005,27 tr. 19558 Johannes Arie van Zeeventer, geb. Delft 15 nov. 1917,32 † Johannesburg, ZA 7 sept. 2011.27

IVh. Catharina Jongman, geb. Sappemeer 15 sept. 1879,4 † Blaricum 26 aug. 1965,8 gecrem. Velsen 30 aug. 1965,8 tr. Amsterdam 28 aug. 19022 Markus Frederik Koopmans, geb. Veenhuizen, Norg 3 nov. 1878,2 † Blaricum 24 aug. 1968,8 gecrem. Velsen 28 aug. 1968,8 zn. van Marten Jans en Ida Markus Venema.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Koopmans, geb. Amsterdam 1 maart 1903,22 drogist te Huizen, † Campello, ES 15 nov. 1971,8 tr. Blaricum 3 dec. 193521 Huberta Carolina Koster, geb. Gorinchem 27 juni 1912.22
2. Ida Koopmans, geb. Blaricum 26 juli 1905,257 juli 1991,8 gecrem. Lelystad 12 juli 1991,8 tr. Batavia, NOI 22 nov. 193025 Gerard Willem Blijham, geb. Groningen 14 jan. 1905,4 drogist te Laren, † Laren 9 dec. 1964.8
3. Reina Koopmans, geb. Blaricum 11 april 1910,21 muzieklerares te Blaricum 1928-1968,33 tr. 1e Velsen 8 juli 194334 (door echtsch. ontbonden ald. 27 jan. 1950)34 Willy Jozef Thomas, geb. Heerlen 14 mei 1915;34 tr. 2e na 1950 Andries Witvoet, geb. Appelscha 17 nov. 1908,8 † Putten 19 april 1984;8 tr. 3e Putten 23 dec. 198635 Willem Christiaan Visser, geb. Utrecht 21 aug. 1904,4 † Harderwijk 8 april 1996.35
4. Max Frederik, volgt Vb.
5. Reinold Jan Koopmans, geb. Blaricum 24 okt. 1915.21

Vb. Max Frederik Koopmans, geb. Blaricum 5 jan. 1913,21 drogist te Blaricum, tr. Blaricum 13 febr. 193421 Anna Wilhelmina Kuhr, geb. Essen, DE 24 febr. 1910,21omstr. 1994.
Uit dit huwelijk:
Ilya Koopmans, geb. Blaricum 8 sept. 1934,21 † Blaricum? 23 sept. 2012.36

IVi. Reina Pieternella Jongman, geb. Sappemeer 9 jan. 1883,1 † Blaricum 5 aug. 1975,37 tr. 1e Amsterdam 11 maart 19032 Hartog van Praag, geb. Amsterdam 23 dec. 1879,38 koopman,2 † Amsterdam 26 okt. 1911;38 tr. 2e Bergen 7 juli 19212 Joseph Cohen, geb. Amsterdam 21 febr. 1890,16 † Laren 18 jan. 1961,8 begr. Blaricum 23 jan. 1961.8
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter, volgt Vc.
2. Juda van Praag, geb. Amsterdam 30 juli 1903,24 kapper,39 † Auschwitz, PL 31 jan. 1944,40 tr. Amsterdam 23 okt. 193524 Joanna Gerarda Verkooij, geb. Zwolle 20 maart 1902,24 † Amsterdam 29 april 1985.24
3. Reina, volgt Vd.
Uit het tweede huwelijk:
4. Hildo Cohen, geb. Bergen 12 aug. 1921,16 werktuigbouwkundige, lid verzet,40 † Blaricum 12 febr. 1945,40 begr. Loenen.40
5. Albert Cohen, geb. Bergen 24 jan. 1924,16 † Huizen 3 nov. 2017.41

Vc. Pieter van Praag, geb. Amsterdam 23 aug. 1902,24 beheerder natuurvriendenhuis Laren 1932-, † Ugchelen 16 juli 1977,42 tr. Ooststellingwerf 4 mei 192843 Antje van der Veen, geb. Appelscha 3 aug. 1904,43 † Laren 5 juni 1988,8 begr. Ugchelen.44
Uit dit huwelijk:
1. Nelly van Praag, geb. Laren 9 febr. 1929,24 † Ugchelen 24 febr. 2018.8
2. Alle van Praag, geb. Laren 13 jan. 1940,45 journalist, filmmaker, † Amsterdam? 27 okt. 1986,8 begr. Amsterdam.

Vd. Reina van Praag, geb. Amsterdam 29 sept. 1904,16 † Laren 9 okt. 1944,2 tr. Bergen 15 mei 192816 Andreas Petrus Wokke, geb. Bergen 16 febr. 1905,16 kellner, † Laren 7 dec. 1985.8
Uit dit huwelijk:
Hilda Mirjam Arda Wokke, geb. Laren 22 maart 1938,8 † La Nucia, ES 18 sept. 2007,8 begr. Villaioyosa, ES 21 sept. 2007.8

IVj. Hillegonda Hinderika Jannetta Jongman, geb. Sappemeer 6 febr. 1885,1 † Amsterdam omstr. 17 dec. 1932, tr. vóór 190916 Otto Jan Wilk, geb. Budapest, HU 4 dec. 1882,23 † Antwerpen, BE 1 maart 1911.23
Uit haar huwelijk:
1. Reinold Heleodore Cecilia Wilk, geb. Antwerpen, BE 11 maart 1909,46 tr. 1e Amsterdam 18 nov. 193724 (door echtsch. ontbonden Budapest, HU 5 aug. 1940)24 Sophia Antoinetta van Lonkhuijzen, geb. Amsterdam 28 mei 1912,23 † ald. 17 juni 1976;24 tr. 2e Accra, Brits-West-Afrika, GB 18 okt. 194524 Louise van Enter, geb. Amsterdam 23 nov. 1913,24 † Blaricum? 13 april 2012,47 gecrem. Amsterdam.47
Uit haar relatie46 met Hermanus Johannes Rijsewijk, geb. Arnhem 31 dec. 1879,23 gesch. echtg. van Hilligje Jongman (IVf):
2. Knulp Jongman, geb. Zutphen 8 juli 1918,46 †.22

IVk. Roelf Jongman, geb. Tietjerksteradeel 7 aug. 1887,43 kunstschilder, tekenaar,48 † Amsterdam 28 juni 1958,24 tr. 1e Grootebroek 4 juni 19082 (echtsch. ingeschr. ald. 22 april 1918)2 Trijntje Boogaardt, geb. Nieuwe Niedorp 10 febr. 1886,49 † Hilversum 10 juli 1944,8 begr. Blaricum 13 juli 1944;8 tr. 2e Amsterdam 27 okt. 19202 (echtsch. ingeschr. ald. 23 maart 1946)2 Maria Egmond, geb. Winkel 14 dec. 1889,50 pianiste; tr. 3e Amsterdam 13 aug. 194724 (door echtsch. ontbonden ald. 28 juni 1958)24 Catharina Cornelia van der Horst, geb. Amsterdam 22 aug. 1909,51na 12 sept. 1978.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Jongman, geb. Blaricum 20 sept. 1908,24 † Texel 21 febr. 1988,42 gecrem. Schagen 26 febr. 1988,42 tr. 1e Amsterdam 24 dec. 194151 (door echtsch. ontbonden ald. 12 okt. 1943)51 Elsje de Nobel, geb. Velsen 11 april 1912;51 tr. 2e Amsterdam 1 sept. 194851 Elsje de Nobel, geb. Velsen 11 april 1912.51
2. Alice Jongman, geb. Blaricum 5 jan. 1910,23 tr. Blaricum omstr. 30 juni 19339 Jan Hajo Gras, geb. Amsterdam 20 nov. 1903,23 † Hilversum 4 aug. 2000.8
3. Walt Jongman, geb. Blaricum 12 maart 1915,24 † Amsterdam 19 aug. 1954,8 gecrem. Driehuis,8 tr. Amsterdam 3 dec. 194224 Hendrika ter Schiphorst, geb. Amsterdam 6 aug. 1922,24 † ald. 3 jan. 1943.24
Uit het tweede huwelijk:
4. Kees Jongman, geb. Bergen 13 juni 1923,16 † Voorburg 18 febr. 1999.8
5. Hans Jongman, geb. Bergen 20 aug. 1925,16 † Amsterdam 10 april 1948.22
6. Ary Jongman, geb. Amsterdam 17 dec. 1926,24 † ald. 27 aug. 2004,52 tr. Amsterdam 18 april 195724 Denise Kuiper, geb. 6 nov. 1935,810 dec. 2011.8

IV-l. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 8 febr. 1890,1 bloemist,2 artiest 1935-,16 † Malang, NOI 18 april 1939,22 tr. Aalsmeer 9 juni 19212 Gertrud Luise Leistikow, geb. Bueckeburg, Preussen, DE 21 sept. 1885,53 danskunstenares,2 † Amsterdam 9 nov. 1948,24 begr. Bergen.
Uit dit huwelijk:
Igor Bogdan Jongman, geb. Amsterdam 12 febr. 1926,24 danser, † Amsterdam 1 sept. 2003.54

IVm. Lena Jongman, geb. Sappemeer 16 juli 1894,1 † Emmen 22 april 1978,55 tr. Sappemeer 2 maart 19221 Willem Hilbrandus de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1892,4 handelscorrespondent,2 † Meppel 15 maart 1974,42 zn. van Hilbrandus en Geertje Zuiderweg.
Uit dit huwelijk:
1. Hans Erik de Wijk, geb. Meppel 6 maart 1923,55 beroepskeuzeadviseur, † Emmen 2 april 2009,55 tr. Meppel 30 juli 194955 Marjolein de Weerdt, geb. Den Haag 16 febr. 1927,56 † Emmen 14 aug. 2009,55 dr. van Derk Marinus en Antje van Rijn.
2. Einar, volgt Ve.

Ve. Einar de Wijk, geb. Meppel 31 jan. 1926, † Arnhem 19 april 2000,42 tr. Langedijk 11 maart 195457 Aafje Dirkmaat, geb. Broek op Langendijk 20 juli 1918,58 † Arnhem 14 okt. 2002,42 dr. van Jacob en Trijntje Dekker.
Uit dit huwelijk:
(dochter) de Wijk, levenloze dochter, geb. Meppel 12 mei 1956.6

IIId. Hinderikus Jongman, geb. Kalkwijk 1 juni 1854,1 fabrieksarbeider,2 † Sappemeer 30 maart 1929,2 tr. Sappemeer 1 juni 18892 Bougie Warners, geb. Hoogezand 26 okt. 1856,4 † Sappemeer 25 okt. 1938.2
Uit dit huwelijk:
1. Roelf, volgt IVn.
2. Aaldrik, volgt IVo.
3. Hillechina Jongman, geb. Sappemeer 2 maart 1895,4 † ald. 19 sept. 1898.2
4. Roelof Aaldrik, volgt IVp.
5. Hilbrand, volgt IVq.

IVn. Roelf Jongman, geb. Sappemeer 8 febr. 1891,4 kweker,2 † Hoogezand-Sappemeer 8 mei 1962,5 begr. Sappemeer,11 tr. Hoogezand 24 dec. 19182 Rensiena Bulthuis, geb. Foxholsterbosch 11 aug. 1889,4 † Sappemeer 11 jan. 1971.8
Uit dit huwelijk:
1. (zoon) Jongman, levenloze zoon, geb. Sappemeer 31 jan. 1920.2
2. Hinderikus Jongman, geb. Sappemeer 12 aug. 1921,4523 sept. 2003,11 begr. Sappemeer,11 tr. Slochteren 10 sept. 194812 Martje Maria Freije, geb. Slochteren 5 juli 1923,8 † Zuidhorn 29 sept. 2012.8
3. Albertje, volgt Vf.

Vf. Albertje Jongman, geb. Sappemeer 21 juli 1922,45 † Coevorden 21 mei 1993,37 begr. Hoogezand,8 tr. Sappemeer 8 febr. 19437 Evert Lammerts, geb. Hoogezand 27 maart 1922,37 † ald. 27 juni 1988.8
Uit dit huwelijk:
Fransje Lammerts, geb. Sappemeer 17 juni 1943,8 † Ten Boer 11 nov. 2014,8 begr. Hoogezand.8

IVo. Aaldrik Jongman, geb. Sappemeer 22 juli 1893,4 † Hoogezand-Sappemeer 25 mei 1962,5 begr. Sappemeer,11 tr. Groningen 21 sept. 19337 Geertruida Knap, geb. Noordhorn 26 juni 1897,4 † Groningen 15 jan. 1980,8 begr. Sappemeer.11
Uit dit huwelijk:
Henk Jongman, geb. Sappemeer 25 sept. 1934,8 † Deventer 8 dec. 2011.8

IVp. Roelof Aaldrik Jongman, geb. Sappemeer 10 april 1897,4 fruit- en boomkweker, † Kolham 11 dec. 1964,5 begr. Hoogezand,11 tr. Assen aug. 19419 Roelofje Karsten, geb. Assen 11 dec. 1910,6 † ald. 22 jan. 1992,37 begr. Hoogezand.11
Uit dit huwelijk:
Hinderikus Albert Jongman, geb. omstr. 1944,13 † Groningen 27 maart 1966.5

IVq. Hilbrand Jongman, geb. Sappemeer 29 maart 1900,4 boomkweker, † Groningen 20 dec. 1968,5 begr. Sappemeer,11 tr. Hoogezand 20 aug. 19257 Trientje Zwart, geb. Uithuizen 18 juli 1901,4 † Sappemeer 11 nov. 1974.37
Uit dit huwelijk:
(kind) Jongman, levenloos kind, geb. Hoogezand 3 jan. 1926.5

IIIe. Hillechien Jongman, geb. Hoogezand 16 mei 1857,4 † Groningen 26 sept. 1927,5 tr. Groningen 24 mei 18857 Roelf Haan, geb. Weener, DE 13 nov. 1858,59 kleermaker, † Winschoten 19 maart 1946.5
Uit dit huwelijk:
1. Antje Haan, geb. Groningen 15 febr. 1886,4 † ald. 29 sept. 1902.5
2. Hillechiena Haan, geb. Groningen 8 febr. 1890,4 † ald. 19 okt. 1971.8
3. Katrina Haan, geb. Groningen 22 juni 1892,4 † ald. 27 dec. 1973,8 tr. Groningen 20 april 19227 Johannes Schram, geb. Tynaarlo 25 sept. 1894,6 typograaf, † Groningen 18 okt. 1966.5
4. Roelf Jan, volgt IVr.
5. Jantina, volgt IVs.

IVr. Roelf Jan Haan, geb. Groningen 29 juli 1894,4 kleermaker, † 23 aug. 1970,37 begr. Groningen,15 tr. Groningen 10 nov. 19217 Matje Schievink, geb. Groningen 12 april 1893,4 † ald. 3 nov. 1965.5
Uit dit huwelijk:
Roelf Haan, geb. Groningen 17 sept. 1922,8 † ald. 28 maart 1994,8 tr. 1e (door echtsch. ontbonden 1953) Aukje Meijer, geb. Groningen 7 okt. 1924,8 † Appingedam 8 juli 2010;8 tr. 2e Groningen maart 19599 Janna Stienstra, geb. 11 febr. 1924,3714 april 2015,37 begr. Groningen.15

IVs. Jantina Haan, geb. Groningen 4 maart 1896,4 † Leek 18 nov. 1974,8 tr. Groningen 18 mei 19227 Anno Kruize, geb. Bellingwolde 31 juli 1885,4 † Leek 22 maart 1982.17
Uit dit huwelijk:

Vg. Hillechiena Kruize, geb. Winschoten 1924,13 † Leek 1 febr. 1978,8 tr. Laurens Jan Siemons, geb. Winschoten 25 jan. 1923,8 schilder, † Zuidlaren 23 mei 1996.8
Uit dit huwelijk:
Henk Arnold Siemons, geb. Leek mei 1959, † Groningen 2 juni 1959.5

IIIf. Jan Jongman, geb. Kalkwijk 20 maart 1860,4 smid,2 smidsknecht,2 † Sappemeer 8 jan. 1940,2 tr. Sappemeer 15 juni 18892 Alida Kamphuis, geb. Sappemeer 20 april 1862,4 † ald. 21 nov. 1930.2
Uit dit huwelijk:
1. Roelf, volgt IVt.
2. (kind) Jongman, levenloos kind, geb. Sappemeer 14 okt. 1892.5
3. Remmert, volgt IVu.
4. (kind) Jongman, levenloos kind, geb. Sappemeer 25 febr. 1897.5
5. Hindrik Jongman, geb. Sappemeer 10 febr. 1898.4
6. Geertruid Jongman, geb. Sappemeer 27 maart 1899,425 aug. 1995.8
7. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 16 dec. 1900.4
8. (kind) Jongman, levenloos kind, geb. Sappemeer 1 maart 1902.5
9. Harm Remmert Jongman, geb. Sappemeer 23 maart 1903,4 † ald. 25 maart 1903.2

IVt. Roelf Jongman, geb. Sappemeer 14 mei 1890,4 fabrieksarbeider,2 † Sappemeer 27 juni 1967,5 tr. 1e Hoogezand 15 dec. 19177 Catharina Bruining, geb. Kalkwijk 27 febr. 1893,4 † Sappemeer 6 okt. 1948;2 tr. 2e Hoogezand-Sappemeer omstr. 1 aug. 19499 Aaltje Menzinga, geb. Foxhol 18 mei 1899,4 † Hoogezand 30 juni 1965.5
Uit het eerste huwelijk:
1. Alida, volgt Vh.
2. Jan Jongman, geb. Sappemeer febr. 1933,9 † ald. 9 okt. 1940.2

Vh. Alida Jongman, geb. Kalkwijk 22 juni 1918,4 † Veendam 22 sept. 2019,8 tr. Sappemeer sept. 19479 Harm de Vries, geb. Nieuw Scheemda 24 juli 1914,4 † Scharmer 16 febr. 1994.8
Uit dit huwelijk:
Klaas de Vries, geb. 1948,13 † Groningen 5 juli 1983.8

IVu. Remmert Jongman, geb. Sappemeer 8 sept. 1893,4 boekhouder, † Hoogezand 16 sept. 1974,8 tr. Zuidbroek 19 jan. 19182 Grietje Hakkeling, geb. Sappemeer 17 nov. 1894,4 † Hoogezand 31 okt. 1996.8
Uit dit huwelijk:
1. Alida, volgt Vi.
2. Jimke Jongman, geb. Sappemeer 17 dec. 1924,2 † Groningen 31 dec. 1924.2

Vi. Alida Jongman, geb. Sappemeer 7 sept. 1918,4 † Haren 22 maart 2013,8 tr. Hoogezand 20 nov. 19427 Pieter Hendrik Kroeze, geb. Oude Pekela 6 sept. 1912,4 kleermaker, † Hoogezand 22 sept. 1997.8
Uit dit huwelijk:
Grietje Kroeze, geb. Anloo 1944,13 † Groningen 23 dec. 1960.4

IIb. Hinderikus Jonkman, geb. Sappemeer 3 sept. 1823,4 timmerman, † Kalkwijk 31 jan. 1890,2 tr. Zuidbroek 18 nov. 18472 Okkien Schutting, geb. Zuidbroek 6 nov. 1824, † Hoogezand 5 dec. 1902.2
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik, volgt IIIg.
2. Eltjo Jonkman, geb. Zuidbroek 23 aug. 1850,4 † ald. 28 aug. 1850.5
3. (kind) Jonkman, levenloos kind, geb. Zuidbroek 15 dec. 1851.5
4. Hilchien, volgt IIIh.
5. Elsien, volgt IIIi.
6. Lubbina Jonkman, geb. Kalkwijk 29 jan. 1859,4 † ald. 16 mei 1861.2
7. Lubbina Hinderika, volgt IIIj.
8. (kind) Jonkman, levenloos kind, geb. Kalkwijk 20 sept. 1864.5
9. Hinderikus, volgt IIIk.

IIIg. Hindrik Jongman, geb. Zuidbroek 20 aug. 1848,4 beurtschipper, bierhandelaar, binnenvaarder, † Sappemeer 30 okt. 1902,2 tr. Hoogezand 24 mei 18732 Grietje ter Veer, geb. Kolham 26 febr. 1851,4 † Sappemeer 30 april 1898.2
Uit dit huwelijk:
1. Hinderikus, volgt IVv.
2. Arend Jongman, geb. Hoogezand 11 nov. 1875,4 † Zuidlaren 23 juli 1879.5
3. Okkien, volgt IVw.
4. Martha, volgt IVx.
5. Hillechina Jongman, geb. Hoogezand 9 jan. 1884,4 † Sappemeer 6 nov. 1886.2
6. Arend Jongman, geb. Sappemeer 27 juni 1886,4 stuurman.
7. Hillechina, volgt IVy.
8. Pieterke Jongman, geb. Sappemeer 31 aug. 1892,4 † Zuidhorn 31 maart 1975,8 begr. Groningen,8 tr. Groningen 15 jan. 19317 Bernardus Mesander, geb. Groningen 9 juni 1877,4 boekhouder, † Groningen 22 febr. 1963.5

IVv. Hinderikus Jongman, geb. Hoogezand 28 nov. 1873,4 bierhandelaar, † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1966,60 tr. 1e Hoogezand 8 okt. 18982 Trijntje Kalkema, geb. Hoogezand 19 mei 1871,4 † Kolham 9 okt. 1911;2 tr. 2e Slochteren 17 febr. 19122 Adriaantje Wolthuis, geb. Euvelgunne 1 jan. 1884,4 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1963.60
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje, volgt Vj.
2. Alida Aaltje Jongman, geb. Martenshoek 29 april 1901,4 † ald. 25 juni 1902.
3. Alida Aaltje Yongman, geb. Martenshoek 13 april 1903,4 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1980,60 tr. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 192560 Cecil Greenacre, geb. GB-ENG 28 mei 1901,60 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1985.60
4. Hinderkien Jongman, geb. Martenshoek 15 juni 1904,4 † Kolham 11 april 1906.2
5. Hindrik Jongman, geb. Slochteren 28 okt. 1906,4 † Kolham 22 aug. 1909.2
6. Olchert Yongman, geb. Slochteren 5 maart 1909,4 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1961,60 tr. Newcastle under Lyme, GB-STS 193660 Mabel Overton, geb. GB-ENG vóór 1918.
7. Hindrik Jongman, geb. Woudbloem, Slochteren 7 juli 1911,4 militair, † Noordzee 9 nov. 1942.50
Uit het tweede huwelijk:
8. Arend, volgt Vk.
9. Adriaantje Yongman, geb. Beilen 26 mei 1914,61 † Fenland, GB-ENG 1983,60 tr. Birmingham, GB-ENG 193960 Frank Rowe, geb. GB-ENG vóór 1919.
10. Hinderikus Samuel Yongman, geb. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1918,60 † Cambridgeshire, GB-ENG 2004.62
11. Anna Jantina, volgt V-l.

Vj. Grietje Yongman, geb. Sappemeer 4 april 1899,4 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1970,60 tr. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 191960 George B. Bunting, geb. GB-ENG 1896,13 † Kingsbridge, GB-ENG 1967.
Uit dit huwelijk:
David G. Bunting, geb. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1920,60 † ald. 1964.60

Vk. Arend Jongman, geb. Woudbloem, Slochteren 27 okt. 1912,4 † Rugby, GB-ENG 1976,60 tr. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 193860 Margaretta E. Sadler, geb. GB-ENG 1912,13 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1963.60
Uit dit huwelijk:
Bruce Lionel Jongman, geb. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1938,60 † Northamptonshire, GB-ENG 2000.

V-l. Anna Jantina Jongman, geb. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 5 aug. 1923,60 † ald. april 2003, tr. Folkestone, GB-ENG 194660 Reginald George Fuller, geb. Christchurch, Hampshire, GB-ENG 15 juli 1923,60 † Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG nov. 2005.
Uit dit huwelijk:
Adrian R. Fuller, geb. Kings Lynn, Norfolk, GB-ENG 1949,60 † Fakenham, Norfolk, GB-ENG 1966.

IVw. Okkien Jongman, geb. Groningen 8 febr. 1878,4 † Hoogezand 28 juni 1961,5 tr. Sappemeer 12 aug. 18997 Pieter Drenth, geb. Martenshoek 7 nov. 1874,4 scheepstimmerman, † Hoogezand 17 okt. 1953.5
Uit dit huwelijk:
1. Jan Drenth, geb. Martenshoek 8 febr. 1900,4 rijwielhandelaar, tr. Hoogezand 24 maart 19287 Hielktje Hofman, geb. Sappemeer 16 mei 1903.4
2. Grietje Drenth, geb. Kolham 26 febr. 1902,4 † Hoogezand 2 sept. 1977,8 tr. Hoogezand 5 aug. 19337 Harm ten Hoeve, geb. Windeweer 9 sept. 1907.4
3. Albert Drenth, geb. Kolham 22 maart 1903.4
4. Henderkina Drenth, geb. Gideon, Haren 8 mei 1906.4
5. Jannes Drenth, geb. Groningen 21 maart 1915,4 vertegenwoordiger, tr. Groningen 25 aug. 19417 Christina Henderika Alida Moed, geb. Leens 9 juli 1916,4 † Hoogezand 15 juni 2008.8
6. Hendrik Drenth, geb. Groningen 21 maart 1915,4 boekhouder, directeur ziekenfonds, † Meppel 6 febr. 1991, tr. Sappemeer 10 mei 19417 Aaltje Westman, geb. Sappemeer 2 jan. 1916.4

IVx. Martha Jongman, geb. Gaarkeuken, Grijpskerk 3 maart 1881,4 † Appingedam 10 juni 1971,8 tr. Hoogezand 9 april 19047 Harm Tilman, geb. Martenshoek 17 okt. 1880,4 zandvormer, † Appingedam 8 sept. 1966.5
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik, volgt Vm.
2. Grietje Tilman, geb. Hoogezand 23 sept. 1906,4 † Martenshoek 14 okt. 1910.5
3. Jan Harmannus, volgt Vn.
4. Grietje Tilman, geb. Hoogezand 11 maart 1913,4 † Delfzijl 10 juni 2012,8 tr. Appingedam 5 okt. 19407 (echtsch. ingeschr. ald. 30 sept. 1946)7 Jan Wezeman, geb. Farmsum 13 okt. 1911,4 † Appingedam 29 nov. 1985.8
5. Henderikus Arend Tilman, geb. Opwierde 6 juni 1919,4 chauffeur, † Appingedam 7 okt. 1986,8 tr. Appingedam 1 mei 19437 Anna de Vries, geb. Overschild 29 juli 1925,8 † Appingedam 25 sept. 2013.8

Vm. Hindrik Tilman, geb. Martenshoek 7 maart 1905,4 zandvormer, † Appingedam 30 jan. 1985,8 tr. Delfzijl 9 maart 19297 Susanna Groenhagen, geb. Farmsum 21 febr. 1913,4 † Bierum 9 juli 1999.8
Uit dit huwelijk:
1. Harm Tilman, geb. 23 april 1929,8 † Groningen 30 dec. 1994.8
2. Martha Grietje, volgt VIa.
3. Luppo Tilman, geb. Appingedam april 1932,13 † ald. 14 mei 1932.
4. Grietje Martha Tilman, geb. Solwerd 3 juli 1936,8 † Appingedam 3 maart 2020,8 tr. Harm Buitenweg, geb. Oude Pekela 3 juni 1933,8 † Delfzijl 18 jan. 2013.8

VIa. Martha Grietje Tilman, geb. Appingedam 1 april 1930,63 † AU 17 juni 1969,8 begr. Yackandandah, Victoria, AU,64 tr. Appingedam 28 okt. 194963 Hindrik Hanssens, geb. Schaapbulten, Delfzijl 26 febr. 1922,63 † Yackandandah, Victoria, AU 2002.63
Uit dit huwelijk:
Eenje Hanssens, geb. AU 1953,13 † ald. 24 juni 1969,8 begr. Yackandandah, Victoria, AU.64

Vn. Jan Harmannus Tilman, geb. Hoogezand 8 mei 1909,4 zandvormer, † Appingedam 27 okt. 1995,8 tr. Appingedam 25 nov. 19337 Pieterke Hagenouw, geb. Emmen 22 dec. 1912,6 † Appingedam 15 mei 2011.8
Uit dit huwelijk:
Jantje Tilman, geb. Appingedam 24 mei 1934,99 mei 2006,37 begr. Amsterdam.15

IVy. Hillechina Jongman, geb. Sappemeer 3 febr. 1889,4 † Hoogezand 25 april 1975,8 tr. Hoogezand 16 dec. 19117 Reinder Kleefman, geb. Slochteren 24 sept. 1890,4 † Hoogezand 11 sept. 1969.5
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Kleefman, geb. Kolham 10 febr. 1913,4 tr. Dinxperlo maart 19409 Willem Johan Frericks, geb. Aalten 15 maart 1912,2 † Dinxperlo? vóór 25 april 1975.10
2. Hindrik Kleefman, geb. Sappemeer 12 juni 1914,4 tr. Hoogezand 30 nov. 19407 Aaltje Tonnis, geb. Anloo 1916.
3. Herman Kleefman, geb. Achterdiep, Sappemeer 1 aug. 1916,4 tr. Anloo 13 juli 194024 Aafke Venema, geb. Anloo 11 jan. 1917.24
4. Grietje, volgt Vo.
5. Reinder Hilbrand, volgt Vp.

Vo. Grietje Kleefman, geb. Sappemeer 31 mei 1919,4 † Hoogezand 1 nov. 1974,8 begr. Kropswolde,8 tr. Hoogezand 7 sept. 19407 Hendrik Bos, geb. Siddeburen 14 sept. 1910,4 rijwielhersteller.
Uit dit huwelijk:
1. Gesina Bos, geb. Hoogezand 1941,8 † ald. 11 maart 1945.5
2. Hendrik Bos, geb. Hoogezand 8 aug. 1946,8 † Sappemeer 18 febr. 2016.8

Vp. Reinder Hilbrand Kleefman, geb. Sappemeer 25 nov. 1925,8 † Veendam 2 okt. 2010,8 tr. Veendam maart 19529 Metta Zwaantina Roelfszema, geb. Veendam 5 april 1926,37 † ald. 3 april 1994.8
Uit dit huwelijk:

VIb. Geesje Kleefman, geb. Veendam 15 okt. 1952,8 † ald. 12 maart 2000.8
Haar zoon:
Patrick Jager, geb. Groningen 19 juli 1972,37 † Veendam 3 dec. 1994.8

IIIh. Hilchien Jonkman, geb. Zuidbroek 16 febr. 1853,4 † ald. 9 dec. 1939,5 tr. 1e Hoogezand 3 juni 18767 Jan Groenewold, geb. Middelstum 2 okt. 1850,4 binnenschipper, † Hoogezand 21 mei 1886;5 tr. 2e Groningen 11 okt. 18887 Lammert Oudman, geb. Lutjegast 27 nov. 1859,4 schipper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Martha Groenewold, geb. Martenshoek 7 nov. 1876,4 † ald. 14 nov. 1876.5
2. Marten, volgt IVz.
3. Oktje, volgt IVaa.
4. Martha Groenewold, geb. Groningen 6 jan. 1883,4 † ald. 14 jan. 1883.5
5. Hinderika Groenewold, geb. Groningen 4 febr. 1884,4 † ald. 31 maart 1885.5
6. Hinderika, volgt IVab.
Uit het tweede huwelijk:
7. Grietje, volgt IVac.
8. Elsien, volgt IVad.
9. (kind) Oudman, levenloos kind, geb. 18 febr. 1894.5
10. Jan Oudman, geb. Kalkwijk 18 aug. 1895,4 † Wildervank 22 okt. 1895.5
11. Hinderkina Lubbina, volgt IVae.

IVz. Marten Groenewold, geb. Martenshoek 27 jan. 1878,4 schipper, † Stadskanaal 20 juni 1966,5 tr. Onstwedde 15 febr. 19027 Mietje Jakoba Bos, geb. Valthermond 18 juni 1881, † Musselkanaal 28 mei 1958.5
Uit dit huwelijk:
1. Hillechien Groenewold, geb. Musselkanaal 18 jan. 1902.4
2. (dochter) Groenewold, levenloze dochter, geb. Groningen 30 april 1903.5
3. Lambertus, volgt Vq.
4. Klaassiena Groenewold, geb. Musselkanaal 5 sept. 1906,4 † Groningen 14 sept. 1907.5
5. Jan, volgt Vr.
6. Klaas, volgt Vs.
7. Lambertus Groenewold, geb. Musselkanaal 19 sept. 1910,4 † ald. 28 dec. 1910.5
8. Klaassiena Groenewold, geb. Musselkanaal 1 dec. 1911,4 tr. Hotze de Jong, geb. Groningen 22 dec. 1917,4 † ald. 13 nov. 1967.5
9. Lammechina, volgt Vt.
10. Hinderika Okkina Groenewold, geb. Musselkanaal 19 april 1917,4 † ald. 15 okt. 1917.5
11. Hinderikus, volgt Vu.

Vq. Lambertus Groenewold, geb. Musselkanaal 13 sept. 1904,4 exporteur, † Musselkanaal 12 dec. 1990,8 tr. Ooststellingwerf 10 mei 19322 Aaltje van den Bosch, geb. Oosterwolde 15 okt. 1908,371 dec. 1995,37 begr. Musselkanaal.11
Uit dit huwelijk:
1. Marten Groenewold, geb. Onstwedde 15 maart 1933,37 † Stadskanaal 31 jan. 1989.8
2. Klaasje Groenewold, geb. Onstwedde jan. 1946,13 † Musselkanaal 4 dec. 1947.5

Vr. Jan Groenewold, geb. Musselkanaal 2 jan. 1908,4 tr. Deventer juli 19369 Aaltje Kolkman, geb. Rhenen 24 aug. 1903.2
Uit dit huwelijk:
Mietje Jacoba Groenewold, geb. Hilversum 12 nov. 1938,9 † Den Dolder 26 nov. 2017, begr. Bilthoven,15 tr. Willem Berendsen, geb. Utrecht 21 nov. 1928,8 † Bilthoven 20 april 2017.8

Vs. Klaas Groenewold, geb. Musselkanaal 15 febr. 1909,4 manufacturier, † Croesfeld, DE 14 april 1945,5 tr. Onstwedde 5 juni 19407 Trijntje Kremer, geb. Onstwedde 6 sept. 1913,4 † Hoogeveen 20 mei 2002,8 begr. Musselkanaal.8
Uit dit huwelijk:
Martin Groenewold, organist, † Hoogeveen 6 nov. 1990,8 tr. Hilda Blanken, geb. 1944,13 † Hoogeveen 2 aug. 1986.8

Vt. Lammechina Groenewold, geb. Stadskanaal 30 okt. 1914,4 tr. Cornelis van Keulen, geb. Enkhuizen 23 aug. 1911.65
Uit dit huwelijk:
Kornelis van Keulen, geb. Enkhuizen 28 juli 1949, † ald. 24 aug. 2001.8

Vu. Hinderikus Groenewold, geb. Musselkanaal 9 sept. 1919,416 april 2003,37 begr. Leeuwarden,11 tr. Ettje Hilda Oosterhoff, geb. 31 okt. 1922,3713 mei 2001,37 begr. Leeuwarden.11
Uit dit huwelijk:
Klaas Groenewold, geb. Leeuwarden? 18 juli 1947,37 † Leeuwarden 8 maart 1969.8

IVaa. Oktje Groenewold, geb. Noordbroek 28 aug. 1880,4 tr. Hoogezand 4 juni 19087 Minne Minnema, geb. Gerkesklooster 23 maart 1879,43 arbeider, † Groningen 3 okt. 1926.5
Uit dit huwelijk:
1. Meentje Minnema, geb. Sappemeer 26 aug. 1909,4 tr. Groningen 24 maart 19327 (echtsch. ingeschr. ald. 11 juli 1944)7 Egbert Molenberg, geb. Groningen 27 juli 1890,4 † ald. 3 juli 1955.5
2. Lammert, volgt Vv.
3. Folkert, volgt Vw.
4. Marten Minnema, geb. Hoogezand 17 febr. 1915.4
5. Hillechien Minnema, geb. Hoogezand 21 febr. 1918,4 † Zuidbroek 12 nov. 1918.5
6. Hillechien Minnema, geb. Ter Apel 29 aug. 1919,4 tr. Groningen 17 april 19417 (echtsch. ingeschr. ald. 12 maart 1957)7 Hendrik Drent, geb. Groningen 17 febr. 1916.4

Vv. Lammert Minnema, geb. Hoogezand 16 okt. 1910,4 tr. Groningen 3 nov. 19387 (echtsch. ingeschr. ald. 16 april 1963)7 Susanna de Koning, geb. Groningen 4 maart 1912.4
Uit dit huwelijk:
1. Oktje Minnema, geb. Groningen 1939,13 † Krewerd 7 febr. 1950.5
2. Oktje Maria Minnema, geb. Groningen 3 juni 1951,13 † ald. 5 juni 1951.5

Vw. Folkert Minnema, geb. Hoogezand 4 febr. 1913,416 juni 1998,37 begr. Maarssen,15 tr. Klara Rödder, geb. Berkenroth, DE? 22 jan. 1913,3716 juli 2006,37 begr. Maarssen.15
Uit dit huwelijk:
Hans Bernhard Minnema, geb. Berkenroth, DE 1945,13 † Meppel 6 sept. 1959.6

IVab. Hinderika Groenewold, geb. Groningen 9 febr. 1886,4 † Rotterdam 8 aug. 1974,8 begr. Bergen op Zoom,8 tr. Hoogezand 31 juli 19137 Frederik Wijma, geb. Westernieland 23 nov. 1882,4 verpleger, † Bergen op Zoom 21 nov. 1929.2
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Wijma, geb. Halsteren 29 april 1914,2 † Hoogeveen 14 jan. 1999,37 begr. Beilen,11 tr. Appingedam 16 dec. 19417 (door echtsch. ontbonden ald. 6 juli 1989)7 Ida Maring, geb. Eexta 3 april 1916, † 7 nov. 2004,37 begr. Beilen.11
2. Hillegina Voldina Wijma, geb. Bergen op Zoom 24 jan. 1918.2

IVac. Grietje Oudman, geb. Hoogezand 25 maart 1889,4 † Amsterdam 31 okt. 1972,24 begr. Ter Apel, tr. Vlagtwedde 17 febr. 19107 Tabe van der Zwaag, geb. Dantumadeel 7 aug. 1887,43 arbeider, † Emmen 6 juli 1921.6
Uit dit huwelijk:
1. Lutske van der Zwaag, geb. Slagharen 27 juni 1910,2 † Voorburg 5 maart 1985,8 tr. Deventer april 19359 Gerben Oosterhout, geb. 3 maart 1909,37 † Voorburg 27 febr. 1966.8
2. Hilchien, volgt Vx.
3. Gerhard van der Zwaag, geb. Emmen omstr. 1914, tr. Voorburg 18 nov. 193824 L. Terwelte, geb. Voorburg? vóór 1920.
4. Lammert? van der Zwaag, geb. Emmen 1916,66 tr. Enschede nov. 19399 D. Buitenbos, geb. 1915.66
5. Jeltje van der Zwaag, geb. Emmen 5 juni 1919,13 † ald. 17 okt. 1919.6
6. Elsje van der Zwaag, geb. Emmen 5 juni 1919,24 † Amsterdam 14 dec. 1976.24

Vx. Hilchien van der Zwaag, geb. Emmen 9 maart 1913,24 † Almelo 25 jan. 1982,24 begr. Amsterdam,8 tr. Deventer 11 aug. 193524 Gerhard Weltevreden, geb. Deventer 1 febr. 1915,24 † Amsterdam 21 maart 1975.24
Uit dit huwelijk:
Tabe Weltevreden, geb. Alphen aan de Rijn 2 aug. 1940,8 † Haarlem? 24 dec. 2006,8 tr. na 25 jan. 1982 Marianne Hof, geb. Haarlem 14 juni 1946,8 † ald. 26 juni 2013.8

IVad. Elsien Oudman, geb. Hoogezand 24 okt. 1891,4 † Veere 10 sept. 1969,8 tr. Hoogezand 16 juli 19147 Meint Smit, geb. Groningen 17 okt. 1887,4 binnenschipper, † Veere 5 sept. 1975.8
Uit dit huwelijk:
1. Koert Arend Smit, geb. Ter Apel 19 mei 1915,4 † Enschede 9 jan. 1997,8 begr. Usselo,15 tr. Enschede nov. 19399 Derkje Willemsen, geb. 5 okt. 1916,37 † Losser 28 maart 2002,8 begr. Usselo.15
2. Lammert Smit, geb. Ter Apel 5 jan. 1918,4 † Vlissingen 31 maart 1996,8 tr. Christina Sturm, geb. Veere? 7 jan. 1922,3714 okt. 2003,37 begr. Vlissingen.15
3. Niesienes Gezienes Smit, geb. 29 juni 1921,8 † Middelburg 6 dec. 1990,8 tr. Vlissingen 6 dec. 194512 Neeltina Kruit, geb. 1921,8 † Middelburg 3 jan. 2000.8
4. Marten, volgt Vy.
5. Niesina Aaltje Smit, geb. Groningen juli 1928,9 † Rotterdam 30 okt. 1942.5

Vy. Marten Smit, geb. Vlagtwedde 11 maart 1923,37 † Veere 1 jan. 1995,8 tr. 28 mei 194867 Francina Bakker, geb. 31 juli 1926,8 † Veere 12 maart 2010.8
Uit dit huwelijk:
Tineke Smit, geb. Veere? 1953,13 † Goes 11 juni 1974,8 begr. Veere.8

IVae. Hinderkina Lubbina Oudman, geb. Kalkwijk 28 maart 1897,4 † Zwolle 29 april 1935,8 tr. Emmen 8 aug. 19236 Rijke Jan Beukema, geb. Haagje, Hoogeveen 16 juli 1898,6 boekhouder, † Heerde 29 dec. 1978,8 begr. Winschoten;8 hij hertr. Winschoten 1 juli 19387 Hermanna Geertruida Grezel.
Uit dit huwelijk:
1. Lammert Beukema, geb. Klazienaveen 28 okt. 1925,459 okt. 2012,37 begr. Soest,15 tr. Th. E. Allebrandi, geb. 24 mei 1934,3726 maart 2013,37 begr. Soest.15
2. Hillegonda Gielja Beukema, geb. Zwolle 29 aug. 1929,45 † ald. 14 nov. 1929.8

IIIi. Elsien Jonkman, geb. Zuidbroek 14 aug. 1855,4 † Kalkwijk 1 april 1906,2 tr. Hoogezand 4 dec. 18757 Jan Drent, geb. Borgercompagnie 25 sept. 1855,4 binnenschipper, † Slochteren 11 sept. 1943.5
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt IVaf.
2. Hendrikus Drent, geb. Sappemeer 21 juni 1878,4 † Kalkwijk 14 aug. 1897.5
3. Berend, volgt IVag.
4. Hendrik Drent, geb. Hoogezand 14 dec. 1881,4 † Kalkwijk 30 okt. 1888.5
5. Berendina Drent, geb. Hoogezand 12 dec. 1883,4 † ald. 10 sept. 1886.5
6. Okkien Drent, geb. Hoogezand 8 jan. 1886,4 † Nieuwe Pekela 24 dec. 1888.5
7. Jan, volgt IVah.
8. Okkien, volgt IVai.
9. Hendrik, volgt IVaj.

IVaf. Kornelis Drent, geb. Hoogezand 15 okt. 1876,4 binnenschipper, keurmeester, † Paterswolde 13 april 1967,8 tr. Veendam 11 jan. 19007 Antje Haitsma, geb. Almenum, Barradeel 28 aug. 1873,43mei 1966.68
Uit dit huwelijk:
1. Elsien, volgt Vz.
2. Willem Drent, geb. Veendam 24 febr. 1905,4 † Hoogezand 20 april 1906.5
3. Teatske Margaretha, volgt Vaa.

Vz. Elsien Drent, geb. Veendam 29 okt. 1900,4 † Groningen 11 juli 1988,8 tr. Sappemeer 3 aug. 19227 Jan Koster, geb. Wagenborgen 28 okt. 1897,4 kantoorhouder PTT, † Haren 18 maart 1969.5
Uit dit huwelijk:
1. (dochter) Koster, levenloze dochter, geb. Groningen 10 juni 1923.5
2. Jan Hendrik Koster, geb. Wagenborgen 16 juni 1924,45 † Haren 20 dec. 2013.8

Vaa. Teatske Margaretha Drent, geb. Veendam 9 april 1908,4 † Apeldoorn 5 mei 1992,8 begr. Ugchelen,8 tr. Sappemeer 5 juni 19307 Jan Andries Mulder, geb. Sappemeer 22 okt. 1904,4 wijnhandelaar, † Apeldoorn 22 juni 1993,8 begr. Ugchelen.8
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Mulder, geb. Sappemeer? 4 sept. 1934,8 † Doetinchem 10 nov. 1995.8
2. Anne Jan Mulder, geb. Hoogezand april 1936,9 † Groningen 8 juni 1936.5

IVag. Berend Drent, geb. Hoogezand 19 sept. 1879,4 arbeider, † Avereest 30 juli 1947,2 tr. Hoogezand 11 mei 19077 Hillechien van Egmond, geb. Slochteren 19 juli 1884,4 † Sappemeer 30 mei 1937.5
Uit dit huwelijk:
1. Elsien Drent, geb. Hoogezand 9 nov. 1907,4 † ald. 24 okt. 1909.5
2. Elsien Drent, geb. Hoogezand 3 dec. 1909,4 tr. Sappemeer 10 aug. 19377 Albert van der Wijk, geb. Zuidbroek 4 jan. 1910.4

IVah. Jan Drent, geb. Hoogezand 11 jan. 1889,4 schipper, arbeider, † Sappemeer 9 april 1926,5 tr. Sappemeer 24 april 19127 Jantje Panjer, geb. Loppersum 8 okt. 1887,4 † Sappemeer 26 dec. 1920.5
Uit dit huwelijk:
Jan Hinderikus Drent, geb. Sappemeer 13 jan. 1914.4

IVai. Okkien Drent, geb. Kalkwijk 14 aug. 1890,4 † Sappemeer 25 jan. 1984,8 tr. Hoogezand 22 mei 19187 Stoffer Kleefsman, geb. Sappemeer 8 dec. 1891,4 boekdrukker, † Groningen 16 mei 1964,5 begr. Sappemeer.8
Uit dit huwelijk:
1. Alberta Elsiena Kleefsman, geb. Sappemeer 21 sept. 1919.4
2. Elsien, volgt Vab.
3. Johanna Kleefsman, geb. Sappemeer 1922,13 † ald. 6 nov. 1940.5

Vab. Elsien Kleefsman, geb. Sappemeer 27 nov. 1920,8 † Drachten 16 aug. 2007,8 tr. Sappemeer 7 april 19437 Pieter Cnossen, geb. Wijmbritseradeel 5 sept. 1917,37 marechaussee, † Drachten 27 juni 1985.8
Uit dit huwelijk:
Stoffer Bernhard Cnossen, geb. Slochteren 8 sept. 1945,13 † Groningen 11 sept. 1945.5

IVaj. Hendrik Drent, geb. Hoogezand 26 maart 1897,4 † Harderwijk 17 nov. 1983,8 begr. Nunspeet,8 tr. Groningen 21 juli 19217 Frouwke Brouwer, geb. Wildervank 1 aug. 1894,4 † Harderwijk 18 aug. 1986.8
Uit dit huwelijk:
Jan Frederik Drent, geb. 1923, leraar, † omstr. 25 maart 1968, begr. Nunspeet.8

IIIj. Lubbina Hinderika Jonkman, geb. Kalkwijk 10 nov. 1861,2 † Sappemeer 30 april 1944,2 tr. Hoogezand 12 juli 18847 Jan Ates Douma, geb. Oenkerk 12 mei 1858,43 binnenschipper, arbeider, † Sappemeer 5 okt. 1947.5
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, volgt IVak.
2. Henderikus Douma, geb. Hoogezand 29 april 1888,4 † ald. 1 jan. 1967,5 tr. Sappemeer 26 febr. 19387 Jetta Mozes, geb. Foxhol 23 jan. 1893, † Hoogezand 26 juni 1953.5
3. Ate Douma, geb. Hoogezand 15 aug. 1890.4
4. Hendrik, volgt IVal.
5. Okke Douma, geb. Hoogezand 2 maart 1893,4 † ald. 20 mei 1893.5
6. Okko Douma, geb. Hoogezand 12 nov. 1894.4
7. Jan Douma, geb. Sappemeer 26 okt. 1896,4 † Hoogezand 24 dec. 1986,8 tr. Sappemeer 15 juni 19297 Jantje Gruisinga, geb. Sappemeer 6 sept. 1902.4
8. Hilko Douma, geb. Sappemeer 15 maart 1898,4 † ald. 5 juli 1901.5
9. Elsien Douma, geb. Sappemeer 14 dec. 1899,4 † Groningen 25 mei 1980,8 tr. Sappemeer 8 mei 19207 (door echtsch. ontbonden ald. 24 sept. 1937)7 Freerk van der Laan, geb. Foxhol 19 maart 1896.4
10. Hillechien, volgt IVam.

IVak. Grietje Douma, geb. Sappemeer 2 aug. 1886,424 dec. 1975,37 begr. Hoogezand,11 tr. Hoogezand 8 juni 19127 Johannes Raspe, geb. Kalkwijk 21 sept. 1880,4 fabrieksarbeider, † Kalkwijk 20 okt. 1943,5 begr. Hoogezand.11
Uit dit huwelijk:
1. Aaldrik Raspe, geb. Kalkwijk 15 maart 1914,4 tr. Zuidbroek 2 mei 19427 Wubbiena van der Wijk, geb. Zuidbroek 26 dec. 1914.4
2. Jan Ates Raspe, geb. Hoogezand 26 aug. 1916,4 † Alkmaar 19 dec. 1971,8 begr. Koedijk,15 tr. vóór 1943 Maria Molenaar, geb. Koedijk 23 sept. 1911,37 † Alkmaar 9 maart 2005,37 begr. Koedijk.15
3. Hendrik, volgt Vac.

Vac. Hendrik Raspe, geb. Kalkwijk 15 dec. 1917,4 † Winterswijk 18 okt. 1991.8
Zijn dochter:
Willemtje Grietje Raspe, geb. Winterswijk febr. 1942, † vóór 18 okt. 1991.

IVal. Hendrik Douma, geb. Hoogezand 31 dec. 1891,4 fabrieksarbeider, tr. Sappemeer 14 sept. 19127 Grietje Venema, geb. Kleinemeer 11 febr. 1894,4 † Hoogezand 23 dec. 1973.8
Uit dit huwelijk:
1. Lubbina Henderika Douma, geb. Kleinemeer 16 febr. 1913,4 tr. Hoogezand 13 nov. 19377 Gerrit Veldthuis, geb. Kolham 16 okt. 1906,4 † Hoogezand 5 maart 1978.8
2. Jan Douma, geb. Kleinemeer 18 febr. 1914,4 † ald. 27 okt. 1916.5
3. Hinderikus Douma, geb. Kleinemeer 2 aug. 1915,4 tr. (ondertr. Vlaardingen 4 juni) 19479 Jannetje van Houwelingen, geb. Vlaardingen? 1913.66
4. Niesien Douma, geb. Kleinemeer 8 maart 1917,4 tr. Sappemeer 1 okt. 19387 Reinder Hut, geb. Windeweer 20 nov. 1912.4
5. Grietje, volgt Vad.
6. Jan, volgt Vae.
7. Ate Douma, geb. Sappemeer dec. 1925,9 † Groningen mei 1975.9

Vad. Grietje Douma, geb. Sappemeer 29 maart 1919,4 tr. Sappemeer 13 juli 19407 Jan Johannes Hendrik Scheringa, geb. Hoogezand 2 april 1916.4
Uit dit huwelijk:
(kind) Scheringa, levenloos kind, geb. Groningen 9 febr. 1953.5

Vae. Jan Douma, geb. Sappemeer 18 juni 1922, † Groningen 7 jan. 2010,8 tr. Hoogezand 28 sept. 19407 Klaske van der Lei, geb. Hoogezand febr. 1921,9 † Sappemeer 2 mei 2016.8
Uit dit huwelijk:
Grietje Douma, geb. Sappemeer 29 sept. 1946,13 † ald. 1 okt. 1946.5

IVam. Hillechien Douma, geb. Sappemeer 16 febr. 1902,4 † Slochteren 19 juli 1988,8 tr. Hoogezand 16 april 19217 Jan Aten, geb. Kalkwijk 15 maart 1899,4 † Slochteren 12 nov. 1993.8
Uit dit huwelijk:
1. Albert, volgt Vaf.
2. Jan Ates, volgt Vag.
3. Lubbina Hinderika Aten, geb. Kolham 26 sept. 1930,8 † Veendam 10 juli 2012,8 tr. 1e Fokko Scholtens, geb. 1927,13 † Groningen 19 mei 1977; tr. 2e vóór 1988 Johannes Leijssenaar, † 2 maart 2012.68
4. Hinderikus Aten, geb. Kolham 9 maart 1937,8 † Schildwolde 31 juli 2007,8 tr. Anja Knevelbaart, geb. 28 jan. 1937,825 aug. 2010.8

Vaf. Albert Aten, geb. Hoogezand sept. 1921,91991,68 tr. Sappemeer 25 maart 19447 Minke Roukema, geb. Muntendam 1923, † Hoogezand 7 maart 2016.8
Uit dit huwelijk:
Jan Aten, geb. Sappemeer 19 febr. 1946, † Stadskanaal 15 sept. 2013.

Vag. Jan Ates Aten, geb. Hoogezand mei 1924,9 † ald. 23 okt. 1991,8 tr. 19518 Grietje Lammerts, geb. 19 maart 1925,87 aug. 2018.8
Uit dit huwelijk:
Grietje Aten, geb. Hoogezand, † vóór 7 aug. 2018.

IIIk. Hinderikus Jonkman, geb. Kalkwijk 17 jan. 1866,4 hoofd lagere school, onderwijzer, † Haarlem 5 juli 1936,8 tr. Wildervank 4 mei 18932 Fenchina Tijdina Borghardt, geb. Annerveenschekanaal 15 aug. 1863,2 † Alkmaar 19 aug. 1962.2
Uit dit huwelijk:
1. Willem Frederik, volgt IVan.
2. Hinderikus, volgt IVao.
3. Geertruida Okkien Jonkman, geb. Foxhol 29 dec. 1898,4 † Bergen 13 juni 1978,8 tr. Hoogezand 22 maart 19207 Jan Johannes Kruisinga, geb. Nes 23 juli 1895,24 stuurman, leraar zeevaartschool, † Bergen 8 jan. 1990.8

IVan. Willem Frederik Jonkman, geb. Foxhol 10 nov. 1893,4 hoofd lagere school, † Weimar-Buchenwald, DE 20 maart 1945,5 tr. Groningen 13 sept. 19172 Antje Frouwina Grommers, geb. Groningen 26 febr. 1895,4 † Amsterdam?.
Uit dit huwelijk:
Hinderikus Willem Jonkman, geb. Meeden 21 aug. 1918,4 † Son 24 sept. 2004.8

IVao. Hinderikus Jonkman, geb. Foxhol 29 maart 1895,4 † Overveen 5 mei 1967,8 tr. Den Haag 29 april 192169 Geerdine Jantine Keiser, geb. Groningen 24 mei 1896.4
Uit dit huwelijk:
Jan Hendrik Jonkman, geb. Haarlem 25 dec. 1925, † Dordrecht 24 april 2006,8 tr. Karla Helene Renate Koch, geb. 30 maart 1929,37 † Dordrecht 10 aug. 2001.8

IIc. Jurrie Jongman, geb. Sappemeer 28 maart 1827,4 timmerman, winkelier,2 † Kalkwijk 8 juli 1868,2 tr. Sappemeer 20 sept. 18512 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,4 † ald. 8 dec. 1902;2 zij hertr. Hoogezand 10 juni 18692 Derk Jongman (IId).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jongman, geb. Sappemeer 21 april 1852,4 † Nijmegen 20 juni 1872.2
2. Grietje, volgt III-l.
3. Hillechien Jongman, geb. Kalkwijk 12 aug. 1857,2 † ald. 14 juli 1872.2
4. Cornelis, volgt IIIm.
5. Trientje Jongman, geb. Kalkwijk 6 nov. 1861,2 † ald. 23 sept. 1863.2
6. Jan, volgt IIIn.
7. Roelf, volgt IIIo.
8. Geert Jongman, geb. Kalkwijk 5 april 1867,4 † ald. 15 mei 1867.2

III-l. Grietje Jongman, geb. Sappemeer 27 april 1855,4 † Martenshoek 23 dec. 1930,2 begr. Hoogezand,11 tr. Hoogezand 20 jan. 18772 Jacob Schaap, geb. Kropswolde 12 dec. 1852,4 scheepsbouwer, † Hoogezand 27 nov. 1917.2
Uit dit huwelijk:
1. Trientje, volgt IVap.
2. Jurrie, volgt IVaq.
3. Geert, volgt IVar.
4. Geertje, volgt IVas.
5. Derk, volgt IVat.
6. Henderik, volgt IVau.
7. Roelfien, volgt IVav.
8. Cornelis Schaap, geb. Kalkwijk 30 sept. 1894,4 † Hoogezand 4 mei 1956,5 tr. Hoogezand 6 mei 19317 Pietje Hartman, geb. Martenshoek 23 maart 1895,4 † Hoogezand 23 dec. 1968.5

IVap. Trientje Schaap, geb. Kropswolde 26 jan. 1877,4 † Hoogezand 31 okt. 1959,5 tr. Hoogezand 29 maart 19007 Willem Smit, geb. Hoogezand 11 mei 1876,4 timmerman-aannemer, † Hoogezand 10 juni 1923.5
Uit dit huwelijk:
1. Allie Smit, geb. Kalkwijk 3 mei 1900,4 † ald. 14 mei 1900.5
2. Jacob Smit, geb. Hoogezand 4 okt. 1901,4 † Coevorden 11 april 1967,8 tr. Hoogezand 16 april 19317 Hinderika Woldring, geb. Martenshoek 25 nov. 1903,4 † Coevorden 19 sept. 1982.8
3. Allie Smit, geb. Hoogezand 21 aug. 1904,4 timmerman, † Dennenoord, Zuidlaren 5 okt. 1983,70 tr. Marum 15 juli 19397 Henderika Margo Haarman, geb. Niebert 15 aug. 1915,4 † Gasselte 13 aug. 1994.8
4. Grietje Elisabeth Smit, geb. Hoogezand 2 sept. 1906,4 † ald. 7 nov. 1906.5
5. Elisabeth Grietje Smit, geb. Hoogezand 8 april 1909,4 † Gasselte 24 okt. 1973.8
6. Grietje Elizabeth Smit, geb. Hoogezand 6 juli 1911,4 † Vlaardingen 28 febr. 1979,70 tr. Hoogezand 3 juli 19397 Jan Sieger Wieringa, geb. Scheemda 26 aug. 1913,4 † Rijswijk 3 mei 1994.70
7. Willem Smit, geb. Hoogezand 29 mei 1914,4 † Groningen 12 aug. 1929.5
8. Jurrie Smit, geb. Hoogezand 4 okt. 1920,13 longarts,8 † Rotterdam 6 aug. 1983,8 tr. Hoogezand 8 dec. 194912 Arendina Huttinga, geb. Hoogezand 31 dec. 1923,9 † Dordrecht 28 mei 1995.8

IVaq. Jurrie Schaap, geb. Kalkwijk 11 jan. 1879,4 timmerman, aannemer, † Hoogezand 12 okt. 1955,5 tr. 1e Sappemeer 7 dec. 19017 Catharina Geessiena Bouwman, geb. Nieuwe Pekela 9 febr. 1878,4 † Hoogezand 14 dec. 1932;5 tr. 2e Hoogezand 6 febr. 19377 Frouke Boerma, geb. Siddeburen 23 mei 1890,4 † Appingedam 19 okt. 1968.3
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Schaap, geb. Kalkwijk 27 april 1902,4 † Groningen 28 febr. 1962,5 tr. Hoogezand 18 juni 19257 Jan Boer, geb. Ter Apel 8 mei 1900.4
2. Jacob Schaap, geb. Kalkwijk 20 april 1903,4 † Oudewater 25 aug. 1982,8 tr. Hoogezand 29 april 19307 Magdalena Maria Knol, geb. Hoogezand 6 jan. 1904,4 † Oudewater 16 dec. 1993.8
3. Jacques, volgt Vah.
4. Geessiena Schaap, geb. Sappemeer 5 maart 1908.4
5. Trijntje Schaap, geb. Sappemeer 26 april 1909,4 † ald. 29 april 1909.5

Vah. Jacques Schaap, geb. Kalkwijk 1 okt. 1904,4 † Hoogezand-Sappemeer 18 juni 1963,5 tr. Hoogezand 7 juli 19307 Grietje Jacoba Zwiers, geb. Martenshoek 12 maart 1904,4 † Zuidlaren 27 febr. 1993.8
Uit dit huwelijk:

VIc. Jurrie Schaap, geb. 1932,13 † Veendam 13 juni 1983.8
Zijn zoon:
Jacques Schaap, geb. Hoogezand 1 juli 1957,45 † ald. 27 april 1958.5

IVar. Geert Schaap, geb. Kalkwijk 2 sept. 1880,4 † Groningen 30 dec. 1935,5 tr. Hoogezand 29 mei 19027 Gesina de Boer, geb. Groningen 7 maart 1881,4 † Veendam 3 nov. 1952.5
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, volgt Vai.
2. Ids Schaap, geb. Hoogezand 15 april 1904,4 † Groningen 25 febr. 1924.5

Vai. Grietje Schaap, geb. Hoogezand 11 april 1903,4 † Veendam 22 juli 1980,8 tr. Hoogezand 3 sept. 19237 Jan Huizinga, geb. Hoogezand 24 okt. 1897.4
Uit dit huwelijk:
Eikelina Anjelina Huizinga, geb. Veendam 6 febr. 1925,8 † Winschoten 10 jan. 2009.8

IVas. Geertje Schaap, geb. Kalkwijk 28 april 1883,4 † Oude Pekela 29 okt. 1949,5 tr. 1e Hoogezand 23 okt. 19027 Luitje Hensema, geb. Oude Pekela 9 dec. 1882,4 timmerman, aannemer, † Oude Pekela 13 febr. 1915;5 tr. 2e Oude Pekela 8 dec. 19217 Derk Kuil, geb. Oude Pekela 10 juli 1896,4 † ald. 23 dec. 1978.8
Uit het eerste huwelijk:
1. Nantje, volgt Vaj.
2. Jacob Hensema, geb. Oude Pekela 17 jan. 1904,4 † ald. 24 jan. 1908.5
3. Koert Hensema, geb. Oude Pekela 14 april 1906,4 † Antwerpen, BE 20 febr. 1958,8 tr. M. van Buggenhout, † Antwerpen, BE?.
4. Grietje Jacoba Hensema, geb. Oude Pekela 21 maart 1910,4 † Slochteren 2 maart 1967,5 tr. Oude Pekela 19 okt. 19347 Willem de Jonge, geb. Westerlee 25 juli 1909,4 schuitenvaarder.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jacob, volgt Vak.
6. Jan Kuil, geb. Oude Pekela maart 1923,9 † Schildwolde 1 juli 1988.8

Vaj. Nantje Hensema, geb. Kalkwijk 25 febr. 1903,4 † Musselkanaal 6 mei 1986,8 tr. Oude Pekela 19 okt. 19237 Frederik Jozeph Ockels, geb. Gasselternijveen 26 juni 1895,6 goudsmid, † Musselkanaal 30 juni 1971.8
Uit dit huwelijk:
Friedrich Jozeph Ockels, geb. Onstwedde 3 febr. 1927,45 † Stadskanaal 27 mei 2018.8

Vak. Jacob Kuil, geb. Oude Pekela 29 okt. 1921,37 monteur, † Oude Pekela 20 jan. 1974.8
Zijn zoon:
Derk Kuil, geb. Oude Pekela 21 sept. 1948, † Ten Boer 22 dec. 2011.8

IVat. Derk Schaap, geb. Kalkwijk 12 febr. 1885,4 † Ulrum 20 juni 1953,5 tr. Hoogezand 24 aug. 19057 Metje Sasker, geb. Sappemeer 1 dec. 1883,4 † Ulrum 23 sept. 1962.5
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Schaap, geb. Sappemeer 30 okt. 1905, tr. Ulrum 19 aug. 19317 Douwe Jurrien Wolters, geb. Ulrum 6 dec. 1906,4 slager.
2. Menno Schaap, geb. Sappemeer 6 mei 1907, † Ulrum 14 maart 1953,5 tr. Leens 9 juli 19407 Jantiena Waninge, geb. Onderdendam 29 juli 1906.4

IVau. Henderik Schaap, geb. Kalkwijk 29 nov. 1886,4 caféhouder, timmerman, † Kalkwijk 20 juli 1925,5 tr. Hoogezand 10 mei 19137 Engelina Wilhelmina Huttinga, geb. Kolham 26 mei 1891,4 † Hoogezand 31 maart 1977.8
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Schaap, geb. Hoogezand 23 mei 1916,4 † ald. 3 april 2006,8 tr. Hoogezand 22 maart 19417 Gerardus Swalve, geb. Kalkwijk 11 febr. 1912,4 bankwerker, † 6 april 1988.68
2. Annechina Jacoba Schaap, geb. Kalkwijk 12 jan. 1918,4 tr. Hoogezand 4 april 19427 Hendrik Zuidema, geb. Molenwijk, Veendam 23 mei 1916.4

IVav. Roelfien Schaap, geb. Kalkwijk 22 febr. 1890,4 † Hoogezand 23 dec. 1964,5 tr. Hoogezand 14 aug. 19097 Aaldrik Rubingh, geb. Martenshoek 16 mei 1886,4 sluiswachter, caféhouder, † Groningen 5 juli 1936,5 begr. Hoogezand.15
Uit dit huwelijk:
1. Geert Berend Rubingh, geb. Martenshoek 13 jan. 1910,4 arts, † Zuidwolde 30 okt. 2001,68 tr. Finsterwolde 14 mei 19377 Frouwina Breggina Westerhuis, geb. Finsterwolde 14 maart 1912,4 † Zuidwolde 3 sept. 2006.
2. Jacob, volgt Val.
3. Frederika Rubingh, geb. Martenshoek 15 okt. 1914,4 † Hoogezand 28 maart 2003,70 tr. Hoogezand 24 dec. 19417 Berend Nieborg, geb. Kolham 12 febr. 1916,4 † Hoogezand 11 juni 1995.70

Val. Jacob Rubingh, geb. Martenshoek 14 sept. 1911,4 kantoorbediende, † Groningen 20 dec. 1986,8 tr. Hoogezand 8 mei 19397 Harmanna Kazemir, geb. Hoogezand 4 febr. 1911,4 † Groningen 9 april 1987.8
Uit dit huwelijk:
1. (kind) Rubingh, levenloos kind, geb. Groningen 30 dec. 1940.5
2. Gerda Rubingh, geb. Groningen 19 juni 1946,8 † Alkmaar 9 april 2017.8

IIIm. Cornelis Jongman, geb. Kalkwijk 22 nov. 1859,4 † Rotterdam 18 april 1945,71 tr. Hoogezand 4 juni 18872 Elisabeth Coops, geb. Sappemeer 10 dec. 1859,4 † Rotterdam 3 jan. 1940.71
Uit dit huwelijk:
1. Jurrie, volgt IVaw.
2. Regnerus Josephus, volgt IVax.
3. Dirk Hendrik, volgt IVay.
4. Harmina, volgt IVaz.
5. Hendrik Jan Jongman, geb. Overschie 15 maart 1897,71 † Groningen 18 febr. 1984,8 tr. Nijmegen dec. 19269 Anna Christina Elizabeth Sturing, geb. Haarlem 6 mei 1898,7224 maart 1977.68
6. Cornelis Johannes Jongman, geb. Rotterdam 24 nov. 1900,71 † Pekanbaru, NOI 30 mei 1945,73 tr. Rotterdam 11 dec. 192971 Helena van der Tol, geb. Rotterdam 10 jan. 1900.71

IVaw. Jurrie Jongman, geb. Hoogezand 1 april 1885,4 tr. Rotterdam 4 dec. 191371 Gerardina Johanna van Leeuwen, geb. Rotterdam 27 juli 1884,74 † Den Haag 9 juni 1952.69
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Jurrina Jongman, geb. Rotterdam 7 dec. 1915,74 † Uithoorn 15 sept. 1994,8 tr. na 1951 Adriaan Cornelis van der Linden, geb. Axel 10 aug. 1892,2 † Uithoorn 19 febr. 1963.8

IVax. Regnerus Josephus Jongman, geb. Doetinchem 31 jan. 1888,74 † Rotterdam 19 jan. 1923,74 tr. Rotterdam 22 juni 191671 Neeltje Barendina Knop, geb. Rotterdam 8 dec. 1891.71
Uit dit huwelijk:

Vam. Jetske Annie Jongman, geb. Rotterdam 11 juli 1919,74 † Amsterdam 10 maart 2005,8 tr. Rotterdam 1 juli 194824 Gerardus Jacobus Kriste, geb. Amsterdam 1 aug. 1915,24 leraar MO, † Amsterdam 7 sept. 1992.24
Uit dit huwelijk:
Reijer Regnerus Kriste, geb. Amsterdam 25 april 1956,8 † Amstelveen 14 febr. 2007,8 begr. Amsterdam.8

IVay. Dirk Hendrik Jongman, geb. Doetinchem 14 jan. 1890,7414 juli 1968, tr. Rotterdam 13 mei 191471 Lijdia Jansje Greeven, geb. Zwijndrecht 15 juli 1889.2
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Lijdia Jongman, geb. Rotterdam 22 okt. 1914,71 † ald. 1 april 1915.71
2. Cornelis Dirk Jongman, geb. Rotterdam 23 dec. 1915,74 hoogleraar economie, † Hilversum 27 april 1982,8 tr. Delft 6 mei 194232 Klasina Amelia Hakkert, geb. Delft 14 mei 1916.2
3. Sophia Nelly Jongman, geb. Rotterdam 4 aug. 1917,74 tr. Delft 5 aug. 194232 Leendert Groeneweg, geb. Rotterdam 6 april 1914.2
4. Elisabeth Harmina Jongman, geb. Rotterdam 4 aug. 1917,74 tr. Delft 8 juli 194232 Pieter Boer, geb. 7 maart 1915,8 † Delft 23 febr. 1992.8

IVaz. Harmina Jongman, geb. Doetinchem 28 dec. 1891,74 † Rotterdam 7 dec. 1954,71 tr. Rotterdam 25 mei 191671 Adrianus Hendrikus van Koot, geb. Breda 24 juni 1882,74 meubeltekenaar, † Amstelveen 22 april 1972.8
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Egberdina van Koot, geb. Rotterdam okt. 1920,9 † ald. 13 maart 1921.71

IIIn. Jan Jongman, geb. Kalkwijk 9 aug. 1863,2 timmerman,2 † Sappemeer 1 juni 1935,2 tr. Sappemeer 21 mei 18852 Neeltje Wieringa, geb. Kalkwijk 5 febr. 1859,4 † Sappemeer 15 juni 1946.2
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, volgt IVba.
2. Pieter, volgt IVbb.
3. Grietje, volgt IVbc.
4. Jurrien Jongman, geb. Sappemeer 6 okt. 1890,4 † ald. 27 april 1891.5
5. Hillechien Jongman, geb. Sappemeer 28 okt. 1891,4 † Groningen 16 okt. 1945,2 begr. Hoogezand,11 tr. Sappemeer 4 april 19237 Hendrik Venekamp, geb. Niekerk 22 jan. 1895,4 bakker, † Hoogezand 15 juli 1985.8
6. Jurrien, volgt IVbd.
7. Derktje, volgt IVbe.
8. Margrietha Catharina Jongman, geb. Sappemeer 2 sept. 1898,4 † Grimsby, Ontario, CA 7 juni 1992,75 tr. Sappemeer 17 juli 19297 Roelf Suk, geb. Groningen 6 aug. 1896,4 † Niagara Falls, ON, CA 19 febr. 1971.75
9. Derk, volgt IVbf.

IVba. Geertje Jongman, geb. Sappemeer 31 juli 1885,4 † ald. 8 jan. 1937,2 tr. Sappemeer 15 april 19117 Dirk Scheeringa, geb. Lutjegast 27 sept. 1885,4 tuinman, † Sappemeer 4 febr. 1953.5
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Van.
2. Jan Scheeringa, geb. Zuidhorn 7 febr. 1913,4 tr. Sappemeer 2 mei 19427 Grietje Scheppers, geb. Muntendam 1918.66
3. Bouktje Scheeringa, geb. Sappemeer 9 maart 1914,4 tr. Sappemeer 13 dec. 19417 Kornelis Keizer, geb. Slochteren 2 dec. 1917.4
4. Neeltje Scheeringa, geb. Sappemeer 29 juli 1915,5 † Siddeburen 26 nov. 2005,37 tr. Sappemeer 22 aug. 19417 Hiljo Keizer, geb. Slochteren 12 dec. 1917,4 werkman, † Groningen 31 mei 1944.5
5. Tietje, volgt Vao.

Van. Willem Scheeringa, geb. Sappemeer 16 jan. 1912,4 tr. Beilen mei 19409 Hilligje Ensing, geb. 1918.
Uit dit huwelijk:
Evert Scheeringa, geb. Spier omstr. 1 nov. 1940,9 † Beilen 25 mei 1941.6

Vao. Tietje Scheeringa, geb. Sappemeer 14 april 1917,4 † Groningen 17 april 1954,5 tr. Sappemeer 16 juni 19397 Pieter Hazewinkel, geb. Zwolle 1917,66 brandstoffenhandelaar, † 15 mei 1981.68
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jans Hazewinkel, geb. Sappemeer 13 dec. 1939,8 † Groningen 4 mei 2017.8
2. Dirk Pieter Hazewinkel, geb. Sappemeer jan. 1947,13 † Groningen 23 febr. 1947.5

IVbb. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 9 jan. 1887,4 timmerman-aannemer, † Hoogezand 15 juni 1954,5 tr. Sappemeer 25 mei 19122 Hendrika Planting, geb. Kalkwijk 9 juni 1887,4 † Hoogezand 15 juni 1954.5
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jongman, geb. Sappemeer 5 jan. 1913,4 aannemer, tr. Groningen 26 febr. 19437 (echtsch. ingeschr. 27 sept. 1950)7 Janette Johanna Elisabeth Kamerling, geb. Groningen 29 jan. 1917.4
2. Bregitta Catharina Jongman, geb. Sappemeer 15 aug. 1915,4 † Groningen 4 nov. 2006,8 tr. Groningen omstr. 1 okt. 19469 Jacob Stienstra, geb. Groningen 26 april 1918,13 † ald. 13 april 1974.8
3. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 15 nov. 1916,4 timmerman-aannemer, † Sappemeer 5 april 1960,5 tr. Slochteren 18 aug. 19427 Aafke Tuizenga, geb. Slochteren 15 febr. 1921,37 † Hoogezand 26 april 2007.8

IVbc. Grietje Jongman, geb. Sappemeer 11 aug. 1888,4 † Haren 30 sept. 1972,8 begr. Hoogezand,8 tr. Sappemeer 10 dec. 19177 Albertus Grondman, geb. Kampen 2 febr. 1889,2 † Sappemeer 28 maart 1960.
Uit dit huwelijk:
Jan Grondman, geb. Sappemeer 19 juni 1918,4 † Groningen 6 febr. 1929.5

IVbd. Jurrien Jongman, geb. Sappemeer 17 jan. 1894,4 timmerman, † Groningen 5 mei 1969,5 tr. Wildervank 8 juli 19217 Marijke ten Caat, geb. Rotterdam 18 jan. 1896,2 † Groningen 23 april 1966.5
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jongman, geb. Sappemeer 30 juni 1922,37 † Vlaardingen 30 aug. 2007,37 tr. 17 nov. 194867 Louka Piening, geb. Stadskanaal 1 okt. 1918,4 † Vlaardingen 1 nov. 2014.37
2. Geerdina Fokkien Jongman, geb. Sappemeer 19 febr. 1924,37 † Groningen 12 juli 2013,37 tr. 30 sept. 194767 Abel Karssies, geb. Groningen 30 maart 1923,37 † ald. 19 aug. 2008.37
3. Albert Jongman, geb. Sappemeer 2 nov. 1925,37 † Groningen 18 juni 2003,37 begr. Noordhorn.11
4. Jan Roelf Jongman, geb. Sappemeer 29 okt. 1932,37 † Groningen 14 april 2016.37

IVbe. Derktje Jongman, geb. Sappemeer 4 juli 1896,4 † Middelstum 5 april 1981,8 begr. Ezinge,8 tr. Hoogezand 4 nov. 19267 Zake Scholtens, geb. Kommerzijl 11 sept. 1893,4 † Ezinge 23 maart 1975.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Scholtens, geb. Feerwerd 18 aug. 1927,8 † Hoogezand 17 febr. 2019,8 tr. (echtsch. uitgespr. na 23 maart 1975) Gezina Lindemulder, geb. 19 nov. 1931,8 † Hoogezand 6 maart 1990,8 dr. van Kornelis en Ida Knol.
2. Pieter Scholtens, geb. Feerwerd 14 jan. 1929,376 mei 2010,37 begr. Ezinge,15 tr. Jantina Lindemulder, geb. 6 nov. 1937,3710 dec. 1999,37 begr. Ezinge,15 dr. van Kornelis en Ida Knol.
3. Hans Scholtens, geb. Feerwerd okt. 1930,9 † Middelstum 22 sept. 1994.8

IVbf. Derk Jongman, geb. Sappemeer 11 febr. 1900,4 timmerman, † Hoogezand-Sappemeer 6 okt. 1950,5 begr. Sappemeer,11 tr. Sappemeer 28 mei 19307 Elisabeth Smallenbroek, geb. Sappemeer 26 jan. 1902,414 sept. 2001,37 begr. Sappemeer.11
Uit dit huwelijk:
Jan Jongman, geb. Sappemeer mei 1931,2 † ald. 18 febr. 1932.2

IIIo. Roelf Jongman, geb. Kalkwijk 4 juni 1865,2 caféhouder, timmerman,2 † Sappemeer 29 okt. 1944,2 tr. Hoogezand 8 aug. 18852 Lammegien Venema, geb. Zuidlaarderveen, Zuidlaren 7 jan. 1868,6 † Groningen 19 febr. 1936.2
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, volgt IVbg.
2. Geerdientje Jongman, geb. Sappemeer 25 sept. 1886,4 † ald. 27 dec. 1886.5
3. Jurrien, volgt IVbh.
4. Geerdina, volgt IVbi.
5. Geert Jongman, geb. Sappemeer 19 juli 1894,4 † Groningen 14 juni 1964,5 tr. Groningen 9 dec. 19267 Jetske Veenstra, geb. Usquert 25 april 1898.4
6. Derk Jongman, geb. Sappemeer 4 okt. 1895,4 fruithandelaar, † Hoogezand 1 sept. 1960,5 begr. Sappemeer,8 tr. Sappemeer 20 april 19327 Alma Helena Beerta, geb. Winschoten 8 jan. 1901,4 † Sappemeer 9 juli 1941.5
7. Grietje, volgt IVbj.

IVbg. Geertje Jongman, geb. Sappemeer 19 okt. 1885,4 † Hoogezand 16 sept. 1952,2 tr. Sappemeer 6 juli 19127 Hendrikus de Haan, geb. Martenshoek 24 dec. 1883,4 koperslager, † Sappemeer 2 febr. 1972,8 begr. Hoogezand.8
Uit dit huwelijk:
1. Marcus, volgt Vap.
2. Roelf de Haan, geb. Hoogezand 16 juni 1914,4 tr. Slochteren 4 okt. 19387 Roelfina Fokkina Veenema, geb. Slochteren 2 maart 1914,4 † Groningen 8 jan. 1989.8
3. Wilhelm de Haan, geb. Hoogezand 10 jan. 1917,4 tr. Winsum 23 okt. 19407 Anje Alida Maria Leppers, geb. Obergum 30 april 1917,4 † Sappemeer 25 febr. 1991.8
4. Lammegien Geertje de Haan, geb. Hoogezand 4 febr. 1918,4 tr. Hoogezand 3 mei 19397 Kornelis Bekius, geb. Hoogezand 10 mei 1917,4 groentekweker, † Hoogezand 9 april 1984.8

Vap. Marcus de Haan, geb. Hoogezand 1 jan. 1913,4 fabrikant, tr. Slochteren 17 mei 19387 Geertje Aaltje Voorthuis, geb. Slochteren 9 okt. 1912.4
Uit dit huwelijk:
Albert Hendrikus de Haan, geb. Sappemeer 17 april 1948,45 ingenieur, † Delft 29 okt. 1979.8

IVbh. Jurrien Jongman, geb. Sappemeer 29 jan. 1889,4 † Roden 15 nov. 1974,8 tr. Maarssen 9 nov. 19162 Hendrika Wilhelmina de Pijper, geb. Amsterdam 21 nov. 1891,23 † Groningen 4 maart 1971.68
Uit dit huwelijk:
1. Lammegien Jongman, geb. Delft 12 april 1917,9 † Heerenveen 16 mei 2006, tr. Roden juni 19419 Albert Ploeg, geb. Oldeberkoop? 1915, † Oldeberkoop 25 juni 1993.8
2. Anna Maria Margaretha Marianna Jongman, geb. Utrecht 26 nov. 1919,8 † Rolde 7 juni 2009,8 tr. (ondertr. Roden nov.) 19429 Klaas Bos, geb. 1919,663 dec. 2003.68
3. Hendrika Wilhelmina Jongman, geb. Utrecht 29 april 1924,8 † Haren 17 sept. 2013,8 tr. Roden 21 juli 194912 Gerrit Jan Poel, geb. Roden? 1923,66 † Groningen 22 sept. 1989.8

IVbi. Geerdina Jongman, geb. Sappemeer 27 april 1892,4 † Groningen 8 okt. 1968,5 begr. Haren,8 tr. Sappemeer 22 mei 19137 Hindrik Scherpenhuizen, geb. Groningen 18 dec. 1884,4 koopman, † Groningen 23 sept. 1951,5 begr. Haren.8
Uit dit huwelijk:
1. Maria Scherpenhuizen, geb. Groningen 28 jan. 1914,4 tr. Groningen 28 april 19447 Jan Harmen Geertsema, geb. Groningen 19 april 1894,4 ijzerhandelaar, † Groningen 27 sept. 1957,5 begr. Schildwolde.8
2. Roel H. Scherpenhuizen, geb. Groningen okt. 1920,9 † Den Haag 20 juni 1991.

IVbj. Grietje Jongman, geb. Sappemeer 10 aug. 1900,4 † ald. 20 juli 1991,8 tr. Sappemeer 2 dec. 19277 Lammert Buining, geb. Kalkwijk 21 mei 1899,4 † Sappemeer 10 aug. 1980.8
Uit dit huwelijk:
Jakob Buining, geb. Hoogezand 19 okt. 1930,8 † Groningen 16 juli 2007.8

IId. Derk Jongman, geb. Hoogezand 15 maart 1833,4 fabrieksopzichter, timmerman,2 † Sappemeer 8 okt. 1894,2 tr. 1e Sappemeer 22 nov. 18602 Trijntje Prins, geb. Kleinemeer 17 mei 1834,4 † Sappemeer 16 aug. 1868;2 tr. 2e Hoogezand 10 juni 18692 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,4 † ald. 8 dec. 1902,2 wed. van Jurrie Jongman (IIc).
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Jongman, geb. Sappemeer 29 jan. 1861,4 † Hoogezand 21 febr. 1939,2 tr. Sappemeer 3 nov. 18882 Mijke Frieling, geb. Niezijl 11 jan. 1864,4 † Hoogezand 12 dec. 1948.2
2. Dievertje, volgt IIIp.
3. Hendrikus, volgt IIIq.
4. Hillechien Jongman, geb. Sappemeer 11 aug. 1868,4 † ald. 1 mei 1869.
Uit het tweede huwelijk:
5. Trientje, volgt IIIr.

IIIp. Dievertje Jongman, geb. Sappemeer 28 sept. 1863,4 † Hoogezand 21 dec. 1921,2 tr. Sappemeer 8 juli 18937 Jans Jansen, geb. Sappemeer 19 maart 1864,4 timmerman, † Hoogezand 1 dec. 1939.5
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IVbk.
2. Derk Jansen, geb. Sappemeer 14 nov. 1895,4 timmerman, † Den Haag 11 aug. 1966,69 tr. Sappemeer 11 jan. 19227 Derkien Mulder, geb. Groningen 2 april 1898.4
3. Alegonda Jansen, geb. Sappemeer 18 nov. 1901,4 † ald. 21 nov. 1901.5
4. Jan Gerrit Jansen, geb. Sappemeer 30 juni 1903,4 † ald. 4 nov. 1903.5
5. Hendrik Jansen, geb. Sappemeer 30 juni 1903,4 † ald. 1 juli 1903.5

IVbk. Jan Jansen, geb. Sappemeer 19 febr. 1894,4 timmerman, aannemer, † Groningen 29 sept. 1949,5 tr. Slochteren 22 mei 19207 Aaltje Hamminga, geb. Kolham 7 juli 1894.76
Uit dit huwelijk:
1. Jans Jansen, geb. Hoogezand 3 april 1921,77 † Groningen 25 okt. 1942,5 begr. Sappemeer.8
2. Harm Jansen, geb. Hoogezand 6 aug. 1926,45 timmermansknecht, † Hoogezand 7 mei 1945,5 begr. Sappemeer.8

IIIq. Hendrikus Jongman, geb. Sappemeer 25 dec. 1865,4 bankwerker,2 † Martenshoek 21 jan. 1937,2 tr. Hoogezand 30 mei 18912 Meike Schut, geb. Hoogezand 27 april 1866,4 † Martenshoek 4 sept. 1931.2
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt IVbl.
2. Johanna, volgt IVbm.
3. Geertje, volgt IVbn.
4. Luchiena Jantina Jongman, geb. Sappemeer 27 sept. 1896,4 † ald. 8 febr. 1899.2
5. Derk, volgt IVbo.
6. Jan Jongman, geb. Hoogezand 11 okt. 1900,4 † ald. 22 okt. 1900.2
7. Hendrik Jongman, geb. Hoogezand 11 okt. 1900,4 machinebankwerker, violist, † juli 1966,8 tr. Sappemeer 24 juli 19297 Kunje Faber, geb. Achterdiep, Sappemeer 21 dec. 1905,4 † Ter Apel 5 sept. 1982.8
8. Jan, volgt IVbp.
9. Luchiena Jantina, volgt IVbq.
10. Hendrikus Jongman, geb. Hoogezand 30 juli 1906,4 † ald. 6 nov. 1988,8 tr. Sappemeer 14 mei 19377 Grietje Taai, geb. Kleinemeer 22 juni 1906,4 † Groningen 19 juni 2000.8
11. Jans Jongman, geb. Hoogezand 12 dec. 1910,4 slager, † Hoogezand 13 dec. 1981,8 gecrem. Groningen 16 dec. 1981,8 tr. Hoogezand 19 juli 19377 Harmanna Annechina Klok, geb. Kalkwijk 8 aug. 1912.4

IVbl. Trijntje Jongman, geb. Sappemeer 20 april 1892,4 † Hoogezand 24 dec. 1974,8 tr. Hoogezand 5 febr. 19167 Harm Doddema, geb. Sappemeer 30 dec. 1894,4 stucadoor, † Hoogezand 27 nov. 1986.8
Uit dit huwelijk:
1. Geessien Doddema, geb. Hoogezand 10 aug. 1916,4 tr. Hoogezand 17 febr. 194812 Jakob Pieter Haak, geb. Middelbert 16 dec. 1916.4
2. Meike, volgt Vaq.
3. Elisabeth Annje Doddema, geb. Hoogezand 25 nov. 1919,4 † Stadskanaal 28 febr. 1987,8 tr. Hoogezand 11 sept. 194512 Luitjen Gelling, geb. Ter Apel 8 sept. 1915.4
4. Trijntje Doddema, geb. Hoogezand maart 1923, † ald. 11 okt. 1990.8

Vaq. Meike Doddema, geb. Kalkwijk 15 dec. 1917,4 tr. Hoogezand 11 jan. 19417 Derk Bosscher, geb. Zuidbroek 11 okt. 1916,4 rangeerder, † Groningen 23 nov. 1988.8
Uit dit huwelijk:

VId. Hillechien Trijntje Bosscher, geb. Rotterdam 12 juli 1941,8 † Ruinen 28 sept. 1991.8
Haar kinderen:
1. Patrick Edwin Hazenberg, geb. Hoogeveen 15 jan. 1966, † Ruinen? 15 juni 1986.8
2. Rodney-Mike Hazenberg, geb. Ruinen? 5 mei 1970, † Ruinen 3 mei 1991.8

IVbm. Johanna Jongman, geb. Sappemeer 2 jan. 1894,4 † ald. 6 sept. 1938,5 tr. Hoogezand 7 febr. 19167 Lukas Johannes Hateboer, geb. Musselkanaal 25 okt. 1884,4 stoombootkapitein, caféhouder, † Odoorn 29 aug. 1949.5
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Meike Hateboer, geb. Uithuizen 28 mei 1917.4
2. Hendrikus Johannes Hateboer, geb. Sappemeer 1921,6618 sept. 1992,68 tr. Hoogezand 9 febr. 19447 Thalina Henderika Dolfing, geb. Odoorn 1922,13 † Groningen 10 dec. 2009.

IVbn. Geertje Jongman, geb. Sappemeer 7 okt. 1895,4 † Leeuwarden 24 aug. 1935,78 tr. Hoogezand 4 juni 19217 Oetse Holtman, geb. Foxholsterbosch 11 sept. 1896,4 koperslager, † Groningen 13 maart 1975.8
Uit dit huwelijk:
Oetse Holtman, geb. Hoogezand 9 febr. 1922,8 † Leeuwarden 28 mei 2015,8 tr. 19498 Trijntje Kluin, geb. Foxhol 10 juli 1926,8 † Leeuwarden 1 maart 2011.8

IVbo. Derk Jongman, geb. Sappemeer 8 dec. 1897,4 bankwerker, † IJmuiden 26 sept. 1971,8 tr. Hoogezand 4 juni 19217 Sjoukje Scharpenborg, geb. Wildervank 5 mei 1897,4 † IJmuiden 7 juli 1976.8
Uit dit huwelijk:

Var. Grietje Jongman, geb. 1 aug. 1925,3725 dec. 2005,37 begr. IJmuiden,15 tr. (ondertr. Groningen maart) 19509 Marten Rozeboom, geb. 24 juli 1924,3710 dec. 2002,37 begr. IJmuiden.15
Uit dit huwelijk:
Dicky Rozeboom, geb. 22 nov. 1962,3719 jan. 1968,37 begr. IJmuiden.15

IVbp. Jan Jongman, geb. Hoogezand 24 febr. 1902,4 † ald. 9 nov. 1978,8 tr. Hoogezand 11 juli 19297 Roelfina Meikina Meiring, geb. Kalkwijk 5 febr. 1906,4 † Groningen 25 juni 1962.5
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Jongman, geb. Hoogezand 18 maart 1933,8 † ald. 1 jan. 2017.8

IVbq. Luchiena Jantina Jongman, geb. Hoogezand 20 mei 1904,4 † Delfzijl 21 mei 2000,8 tr. Hoogezand 16 mei 19277 Johannes Luiken, geb. Overschild 26 aug. 1899,4 † Harkstede 28 jan. 1969.5
Uit dit huwelijk:
Henderika Gesiena Luiken, geb. Harkstede 30 sept. 1932,45 † Groningen 14 april 2016.8

IIIr. Trientje Jongman, geb. Kalkwijk 25 maart 1870,4 † Hoogezand-Sappemeer 28 okt. 1952,2 tr. Sappemeer 1 april 18937 Everardus Coops, geb. Kleinemeer 15 nov. 1863,4 scheepsbouwer, † Hoogezand 12 febr. 1943.5
Uit dit huwelijk:
1. Regnerus Josephus Coops, geb. Sappemeer 4 juni 1893,4 scheepsbouwer, † Sappemeer 19 febr. 1975,8 begr. Hoogezand,8 tr. Hoogezand 29 juli 19207 Hillechien Klein, geb. Kleinemeer 21 sept. 1894,4 † Groningen 14 juli 1969.5
2. Derk Coops, geb. Hoogezand 15 febr. 1896,4 scheepsbouwer, † Sappemeer 22 juli 1973,8 tr. Sappemeer 4 mei 19287 Maria Koning, geb. Sappemeer 16 febr. 1906,4 † Hoogezand 14 maart 1967.5
3. Johannes Cornelis Coops, geb. Hoogezand 14 jan. 1899,4 scheepsbouwer, † Hoogezand 12 sept. 1972,8 tr. Sappemeer 22 aug. 19297 Martje Nijlaan, geb. Veendam 26 juli 1902.4
4. Geertje Harmina, volgt IVbr.
5. (kind) Coops, levenloos kind, geb. Hoogezand 11 dec. 1904.5
6. Menno, volgt IVbs.
7. Trientje Coops, geb. Hoogezand 29 okt. 1909,4 tr. Hoogezand 25 mei 19387 Jacob Broekema, geb. Nieuwe Compagnie, Hoogezand 21 aug. 1911,4 † Hoogezand 12 mei 1984.8
8. Everardus Coops, geb. Hoogezand 19 dec. 1912,4 † Zuidlaren 16 mei 1996,8 tr. Johanna Roggen, geb. Sappemeer 1921,66 † Zuidlaren 27 april 2006.8

IVbr. Geertje Harmina Coops, geb. Hoogezand 26 jan. 1901,4 † Vlagtwedde 11 maart 1982,8 begr. Veele,8 tr. Hoogezand 16 mei 19247 Evert Jacob Boerma, geb. Kiel 27 dec. 1899,4 landbouwer, † Vlagtwedde 4 sept. 1976, begr. Veele.8
Uit dit huwelijk:

Vas. Jacob Daniël Boerma, geb. Wildervank 29 april 1925,45 † Groningen 16 april 1969.5
Zijn zoon:
Evert Boerma, † 20 aug. 2009.8

IVbs. Menno Coops, geb. Hoogezand 17 febr. 1906,4 bakker, † Groningen 30 sept. 1991,8 tr. Oldehove 10 juli 19267 Anna Derktje Franssens, geb. Feerwerd 28 nov. 1905,4 † Groningen 3 mei 1977.8
Uit dit huwelijk:
Geertruida Trientje Coops, geb. Groningen 22 okt. 1926,8 † ald. 12 okt. 1992.8


Bronnen

1. akte (AlleGroningers)
2. WieWasWie
3. DTB dopen ref. prov. Groningen
4. BS geboorteregisters prov. Groningen
5. BS overlijdensregisters prov. Groningen
6. AlleDrenten
7. BS huwelijksregisters prov. groningen
8. overlijdensadvertentie
9. advertentie BS
10. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
11. grafstenen project
12. huwelijksadvertentie
13. volgt uit leeftijd bij overlijden
14. Strating(h), de familie
15. Online begraafplaatsen
16. bevolkingsregister Bergen
17. registratie onderscheidingen
18. gezinskaart Sappemeer
19. parenteel Harm Harms Hooiveld
20. Larense Voorouders
21. gezinskaart Blaricum
22. persoonskaart Amsterdam (SAA)
23. gezinskaart Amsterdam (SAA)
24. archiefkaart Amsterdam (SAA)
25. gezinskaart Laren
26. BS Ned. Indië
27. Van Zeeventer South Africa
28. geni.com
29. myheritage
30. South Africa, Church of the Province of South Africa, Parish Registers, 1801-2004 (familysearch)
31. Genealogie Willemstein tak 1
32. BS Delft
33. advertentie
34. archief- en persoonskaart Amsterdam (SAA)
35. niet genoteerd
36. artikel
37. grafsteen
38. Levie Kanes Collection
39. Joods Monument
40. Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting
41. Historische Kring Blaricum
42. rouwkaart
43. AlleFriezen
44. begraafplaatsenonline
45. geboorteadvertentie
46. bevolkingsregister Zutphen
47. SAA Begraafregisters
48. RKD database
49. Bevolkingsregister Nieuwe Niedorp
50. akte
51. Amsterdam archiefkaarten
52. familieberichten on-line
53. bevolkingsregister Schoorl
54. Email
55. familiegegevens
56. trouwboekje ouders
57. trouwkaart
58. bevolkingsregister Broek op Langendijk
59. huwelijksakte
60. www.freebmd.org.uk
61. Bevolkingsregister Assen
62. Ancestry UK
63. Zwarberg, genealogie
64. FindaGrave
65. Bevolkingsregister Enkhuizen
66. volgt uit leeftijd bij huwelijk
67. advertentie huwelijksjubileum
68. overlijdensadvertentie echtgeno(o)t(e)
69. BS Den Haag
70. homepage Jan Willem Smit
71. Stadsarchief Rotterdam
72. gezinskaart Zutphen
73. interneringskaart
74. gezinskaart Rotterdam
75. Obituary
76. akte (allegroningers.nl)
77. Bevolkingsregister Hoogezand
78. akte (AlleFriezen)