Genealogie van Jacob Martens de Wijk (De Wijk uit Wildervank)

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

I. Jacob Martens de Wijk, ged. Wildervank 14 dec. 1760,1 scheepstimmerman,2 † Wildervank 12 juni 1851,2 zn. van Marten Jacobs en Swaantien Jacobs, tr. Wildervank dec. 17853 Anna Hindriks, ged. Wildervank 15 aug. 1762,1 † ald. 22 april 1830,2 dr. van Hindrik Hindrix Hoedemaker (Hoetjer) en Tjakjen Jeltes.
Uit dit huwelijk:
1. Marten Jacobs, volgt IIa.
2. Hindrik Jacobs, volgt IIb.
3. Hillebrand Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 1789,1 zeeman, † Wildervank 20 april 1814.2
4. Jacob Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 21 april 1791,1 boerenknecht, † Wildervank 4 nov. 1815.2
5. Adriaan Hordt, volgt IIc.
6. Zwaantje Jacobs de Wijk, geb. Wildervank 22 maart 1795,4 † Nieuwe Pekela 8 sept. 1855,2 tr. Wildervank 20 juni 18222 Hendrik Wijbes Jonker, geb. Wildervank 6 dec. 1767,2 landbouwer,2 † Nieuwe Pekela 25 juli 1835,2 wedr. van Dievertje Hindriks Zeeven.
7. Tamme Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 26 nov. 1797,1 scheepskok, † Santiago de Cuba, CU 15 febr. 1827.3
8. Tjakke Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 1800,1 zeeman, † Baltrum dec. 1827.5
9. Jelte Jacobs, geb. Wildervank 3 juni 1803,3 † ald. 16 sept. 1806.6

IIa. Marten Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 15 okt. 1786,1 arbeider,2 veengebruiker, vervener,2 † Stadskanaal 7 juli 1850,2 tr. Wildervank 7 mei 18132 Grietje Derks Bakker, ged. Wildervank 8 aug. 1790,1 † Stadskanaal 14 juni 1866.2
Uit dit huwelijk:
1. Anna Martens de Wijk, geb. Wildervank 22 aug. 1814,7 † Stadskanaal 13 jan. 1844,2 tr. Wildervank 14 sept. 18392 Remmelt Jans Bossema, geb. Veendam 6 april 1815,7 zn. van Jan Hiddes en Marchien Jurjens Dik.
2. Janna Martens de Wijk, geb. Wildervank 9 sept. 1816,7 † Nieuweschans 19 jan. 1895,2 tr. Wildervank 15 mei 18412 Jan Jans Bossema, geb. Zuidwending 30 maart 1813,7 veenwerker,2 zn. van Jan Hiddes en Marchien Jurjens Dik.
3. Zwaantje de Wijk, geb. Wildervank 24 dec. 1818,7 † Stadskanaal 2 april 1844.2
4. Roelfien de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 6 nov. 1821,7 † Drouwenermond 11 febr. 1906,2 tr. Onstwedde 26 mei 18592 Hindrik Nienhuis, geb. Nieuwe Stadskanaal 22 jan. 1833,7 † Borger 21 sept. 1904.2
5. Jaapkien de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 6 juni 1824,7 † Stadskanaal 30 april 1900,2 tr. Onstwedde 11 mei 18652 Jan Aten, geb. Muntendam 1842, † Stadskanaal 24 juni 1921.2
6. Derkien de Wijk, geb. Stadskanaal 26 nov. 1829,7 † ald. 10 nov. 1907,2 tr. Onstwedde 1 aug. 18662 Derk van Dijk, geb. Oude Pekela 17 nov. 1837,7 † Stadskanaal 15 okt. 1870.2

IIb. Hindrik Jacobs de Wijk, ged. Wildervank 25 dec. 1787,1 scheepstimmerknecht,2 scheepstimmerman,2 † Wildervank 18 nov. 1845,2 tr. Wildervank 19 mei 18172 Angenieta Freerks Brouwer, geb. Wildervank 10 mei 1789,2 † ald. 5 juni 1869.2
Uit dit huwelijk:
1. Anna Hindriks de Wijk, geb. Wildervank 23 sept. 1817,7 † ald. 9 juni 1818.2
2. Anna de Wijk, geb. Wildervank 11 okt. 1818,7 † Amsterdam?, tr. Wildervank 8 nov. 18418 Meint Hindriks Nieboer, geb. Veendam 12 juli 1818,7 † Wildervank 15 juli 1849.2
3. Freerk de Wijk, geb. Wildervank 8 febr. 1821,7 † ald. 13 febr. 1832.2
4. Margien de Wijk, geb. Wildervank 20 juni 1823,7 dienstmeid,2 † Utrecht 13 aug. 1869.2
5. Jacob de Wijk, geb. Wildervank 17 juni 1825,7 zeeman,2 † op zee 1863,9 tr. Veendam 23 maart 18592 Frouwke Herwig, geb. Veendam 26 april 1829,7 † ald. 2 maart 1911.2
6. Jan, volgt III.
7. Trijntje de Wijk, geb. Wildervank 5 mei 1834,7 † Amsterdam omstr. 23 dec. 1912.10

III. Jan de Wijk, geb. Wildervank 12 dec. 1828,7 scheepstimmerknecht,2 scheepstimmerman,2 † Veendam 16 mei 1908,2 tr. Veendam 20 aug. 18592 Aaltje Vegter, geb. Veendam 17 dec. 1825,2 † Oosterdiep, Veendam 17 juni 1899,2 dr. van Jan Geerts en Geessien Lukas Klomp.
Uit dit huwelijk:
1. Angenietha de Wijk, geb. Veendam 10 juni 1860,7 † Amsterdam 8 okt. 1937,11 tr. Apeldoorn 23 aug. 19172 Jan Vegter, geb. Veendam 16 sept. 1856,11 letterzetter,2 † Amsterdam 8 dec. 1937,11 zn. van Johannes Jans en Gesiena Pieternella van der Laan.
2. Jan Hendrik, volgt IV.

IV. Jan Hendrik de Wijk, geb. Veendam 10 juli 1865,7 ambtenaar secretarie Apeldoorn,1230 mei 1955,13 begr. Apeldoorn,14 tr. Apeldoorn 19 nov. 18962 Johanna Berendina Havekotte, geb. Wageningen 2 mei 1871,15 † Apeldoorn 11 juni 1931.2
Uit dit huwelijk:
1. Alida Jeanette Angenietha de Wijk, geb. Apeldoorn 27 sept. 1897.2
2. Geertruida Johanna Frederika de Wijk, geb. Apeldoorn 14 febr. 1899,2 onderwijzeres,2 tr. Apeldoorn 4 mei 19222 Henry van den Bosch, geb. Amsterdam 3 juni 1895,11 kantoorbediende,2 † Amsterdam 24 okt. 1969.16
3. Johanna Helena Maria de Wijk, geb. Apeldoorn 4 april 1901,2 tr. Apeldoorn 21 nov. 192917 (door echtsch. ontbonden ald. 15 aug. 1947)18 Joan Christoffel van der Markt, geb. Amsterdam 26 juni 1900,15 handelsreiziger,11 † Amsterdam.
4. Angenietha Johanna Berendina de Wijk, geb. Apeldoorn 29 okt. 1902,2 † ald. 10 aug. 1982,19 tr. Amsterdam 23 juli 194116 Rudolf Stoltenberg, geb. Ambt Doetinchem 4 april 1890.16
5. Johanna Hendrika de Wijk, geb. Apeldoorn 11 mei 1904,2019 aug. 1973,13 begr. Apeldoorn.14
6. Jan Johan Frederik de Wijk, geb. Zevenhuizen, Apeldoorn 11 sept. 1905,20 † ald. 21 nov. 1905.2
7. Jan Johan Frederik, volgt V.
8. Johanna Frederika Gerarda de Wijk, geb. Zevenhuizen, Apeldoorn 24 nov. 1909,20 † ald. 10 juni 1910.2

V. Jan Johan Frederik de Wijk, geb. Zevenhuizen, Apeldoorn 26 dec. 1906,20 † Eindhoven 22 juli 1974,19 tr. Apeldoorn 22 aug. 193321 Jansje Cornelia van Emst, geb. Het Loo 18 dec. 1909,20 † Eindhoven 14 sept. 2003.19
Uit dit huwelijk:
1. Jansje Johanna de Wijk, geb. Eindhoven 13 dec. 1935,21 † ald. 29 jan. 2013.19
2. Jan Hendrik Frederik de Wijk, geb. Eindhoven 6 april 1937,21 † ald. 14 juli 1997.19
3. Johan Berend de Wijk, geb. Eindhoven 24 juli 1946,22 † Calgary, CA 8 juli 2002.22

IIc. Adriaan Hordt de Wijk, geb. Wildervank 1793,4 onderwijzer,2 † Wildervank 7 jan. 1838,2 tr. Veendam 1 nov. 18302 Geertruida Johannes Welker, geb. Veendam 24 april 1807,2 † Wildervank 9 juli 1855.2
Uit dit huwelijk:
1. Nijssien de Wijk, geb. Wildervank 28 sept. 1831,7 dienstmeid,2 † Ommelanderwijk, Veendam 24 nov. 1906,2 tr. 1e Veendam 7 okt. 18632 Klaas Gerrits Strating, geb. Ommelanderwijk, Veendam 25 maart 1830,7 † ald. 3 maart 1869;2 tr. 2e Veendam 28 sept. 18722 Abel Steffens Hensum, geb. Westerlee 1 jan. 1812,7 † Ommelanderwijk, Veendam 21 febr. 1882.2
2. Anna de Wijk, geb. Wildervank 31 jan. 1833,7 † ald. 21 nov. 1923,2 tr. Wildervank 5 okt. 18712 Harm Knoop, geb. Ommelanderwijk, Veendam 4 april 1836,7 † Wildervank 5 juni 1910.2
3. Johannes de Wijk, geb. Wildervank 21 nov. 1834,7 scheepskok,23na 14 juni 1866.23
4. Swaantje Hordt de Wijk, geb. Wildervank 17 febr. 1837,7 † ald. 29 dec. 1928,2 tr. Wildervank 10 okt. 18672 Willem Kramer, geb. Coevorden 25 april 1829,24 † Wildervank 22 maart 1912.2


Bronnen

1. DTB dopen ref. prov. Groningen
2. WieWasWie
3. akte (AlleGroningers)
4. huwelijksakte
5. krantenartikel
6. DTB begraafregisters prov. Groningen
7. BS geboorteregisters prov. Groningen
8. BS huwelijksregisters prov. groningen
9. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
10. advertentie BS
11. gezinskaart Amsterdam (SAA)
12. Apeldoorn, Erica’s adresboek 1899/1900 (niet meer online)
13. grafsteen
14. Online begraafplaatsen
15. Bevolkingsregister Apeldoorn
16. persoonskaart Amsterdam (SAA)
17. gezinskaart Den Haag
18. archiefkaart Amsterdam (SAA)
19. overlijdensadvertentie
20. BS Gelderland (Gelders Archief)
21. RHC Eindhoven
22. Obituary
23. Monsterrollen
24. AlleDrenten