genealogie Heun uit Groningen

De oorsprong van de Groningse familienaam Heun is onbekend. Hij komt voor het eerst voor als "Piet Heuns vrouw" op 22-1-1798 in 't Zandt wordt begraven.

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Heun een bijnaam was, zie de eWNB:
"hoon , heun , mager, schraal, bleek, armelijk, tegengestelde van: welvarend, welgedaan, bloeiend; zij zocht'r moar heun oet - Ook = bedroefd: zij zag mie heun an ...
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)"

In Groningen is ook een aantal afstammelingen bekend van Johannes Peter Heun, afkomstig uit Guntersdorf in Duitsland, zie "Heun Duitsland".

Buiten Groningen komt de naam sporadisch voor (in 1947 woonden er van de 98 mensen in Nederland met de naam Heun maar 10 buiten Groningen), waarschijnlijk vooral afkomstig uit Duitsland, waar Heun als achternaam bekend is. In 2007 waren er 186 mensen met de naam Heun in Nederland, waarvan de meesten in Groningen, Drenthe en Overijssel woonden.

de volgende overzichten zijn beschikbaar: