Kwartierstaat van Erik de Wijk

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Hans Erik de Wijk, geb. Meppel 6 maart 1923,1 beroepskeuzeadviseur, † Emmen 2 april 2009,1 tr. Meppel 30 juli 19491 Marjolein de Weerdt, geb. Den Haag 16 febr. 1927,2 † Emmen 14 aug. 2009,1 dr. van Derk Marinus en Antje van Rijn.

Generatie II

2. Willem Hilbrandus de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1892,3 handelscorrespondent,4 † Meppel 15 maart 1974,5 tr. Sappemeer 2 maart 19226
3. Lena Jongman, geb. Sappemeer 16 juli 1894,6 † Emmen 22 april 1978.1
Uit dit huwelijk:
a. Hans Erik, zie 1.
b. Einar de Wijk, geb. Meppel 31 jan. 1926, † Arnhem 19 april 2000,5 tr. Langedijk 11 maart 19547 Aafje Dirkmaat, geb. Broek op Langendijk 20 juli 1918,8 † Arnhem 14 okt. 2002,5 dr. van Jacob en Trijntje Dekker.

Generatie III

4. Hilbrandus de Wijk, geb. Oude Pekela 1 aug. 1858,3 houthandelaar -1883,4 assuradeur -1906, †,9 vermist opgegeven US na 1912, tr. 2e Den Haag 16 juli 190310 Cornelia Catharina van Rhijnnen, geb. Den Haag 1855,11 † ald. 25 dec. 1907;10 tr. 1e Oude Pekela 5 okt. 18804
5. Geertje Zuiderweg, geb. Zuidwending 13 mei 1858,4 † Nieuwe Pekela 29 sept. 1892.4
Uit dit huwelijk:
a. Jantina de Wijk, geb. Meeden 18 febr. 1882,6 diacones, † Haren 28 dec. 1966,12 begr. Groningen.13
b. Antje de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 10 juni 1883,3 † Davos, CH 10 aug. 1902.9
c. Ludolf de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 20 febr. 1885,3 kandidaat-notaris,14 † Rotterdam 19 febr. 1930,15 begr. Crooswijk,14 tr. Rotterdam 26 mei 192215 Maria Margaretha van der Wouden, geb. Rotterdam 3 sept. 1893,15 † Den Haag 25 april 1981.14
d. Geert de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 27 april 1887,3 N.H. predikant 1910-1951,16 † Groningen 6 juli 1962,12 begr. Ferwerd,17 tr. 1e Groningen 10 aug. 19114 Anje Woldendorp, geb. Groningen 8 april 1882,3 † Leeuwarden 25 dec. 1929,18 begr. Ferwerd;17 tr. 2e Smilde 6 mei 193119 Grietje Burmania, geb. Ferwerderadeel 1 febr. 1906,18 † Groningen 25 maart 1986,5 begr. Ferwerd 29 maart 1986,5 dr. van Dirk en Frouwkje Sterk.
e. Eilerdina de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 27 april 1887,3 † ald. 21 aug. 1887.12
f. Hendrik Jan de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 24 juni 1889,3 † Leixoes, PT 13 dec. 1914.20
g. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb..12
h. Willem Hilbrandus, zie 2.

6. Thies Jongman, geb. Hoogezand 29 aug. 1851,3 olieslagersknecht,4 timmerman,4 † Blaricum 31 maart 1928,4 tr. Sappemeer 20 mei 18766
7. Rijna Bakker, geb. Zuidbroek 2 jan. 1852,3 † Blaricum 25 okt. 1942.4
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje Jongman, geb. Sappemeer 8 okt. 1876,3 † Amsterdam 30 dec. 1948,21 gecrem. Velsen 4 jan. 1949,14 tr. Arnhem 25 juni 19024 (echtsch. uitgespr. Zutphen 12 sept. 1918)4 Hermanus Johannes Rijsewijk, geb. Arnhem 31 dec. 1879.22
b. Rein Jongman, geb. Sappemeer 28 okt. 1877,6 † Laren 30 april 1936,23 begr. Blaricum 4 mei 1936,14 tr. Djokjakarta, Nederlandsch-Indië 5 febr. 192224 Ida Veenstra, geb. Soekaboemi, Nederlandsch-Indië 29 dec. 1889,251980.
c. Catharina Jongman, geb. Sappemeer 15 sept. 1879,3 † Blaricum 26 aug. 1965,14 gecrem. Velsen 30 aug. 1965,14 tr. Amsterdam 28 aug. 19024 Markus Frederik Koopmans, geb. Veenhuizen, Norg 3 nov. 1878,4 † Blaricum 24 aug. 1968,14 gecrem. Velsen 28 aug. 1968.14
d. Roelfina Jongman, geb. Sappemeer 4 mei 1881,3 † ald. 26 febr. 1896.4
e. Reina Pieternella Jongman, geb. Sappemeer 9 jan. 1883,6 † Blaricum 5 aug. 1975,26 tr. 1e Amsterdam 11 maart 19034 Hartog van Praag, geb. Amsterdam 23 dec. 1879,27 koopman,4 † Amsterdam 26 okt. 1911;27 tr. 2e Bergen 7 juli 19214 Joseph Cohen, geb. Amsterdam 21 febr. 1890,28 † Laren 18 jan. 1961,14 begr. Blaricum 23 jan. 1961.14
f. Hillegonda Hinderika Jannetta Jongman, geb. Sappemeer 6 febr. 1885,6 tr. vóór 190928 Otto Jan Wilk, geb. Budapest, HU 4 dec. 1882,22 † Antwerpen, BE 1 maart 1911.22
g. Roelf Jongman, geb. Tietjerksteradeel 7 aug. 1887,18 kunstschilder, tekenaar,29 † Amsterdam 28 juni 1958,30 tr. 1e Grootebroek 4 juni 19084 (echtsch. ingeschr. ald. 22 april 1918)4 Trijntje Boogaardt, geb. Nieuwe Niedorp 1886,4 † Hilversum 10 juli 1944,14 begr. Blaricum 13 juli 1944;14 tr. 2e Amsterdam 27 okt. 19204 (echtsch. ingeschr. ald. 23 maart 1946)4 Maria Egmond, geb. Winkel 14 dec. 1889,10 pianiste; tr. 3e Amsterdam 13 aug. 194730 Catharina Cornelia van der Horst, geb. Amsterdam 22 aug. 1909,31na 12 sept. 1978.
h. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 8 febr. 1890,6 bloemist,4 artiest 1935-,28 † Malang, Nederlandsch-Indië 18 april 1939,21 tr. Aalsmeer 9 juni 19214 Gertrud Luise Leistikow, geb. Bueckeburg, Preussen, DE 21 sept. 1885,32 danskunstenares,4 † Amsterdam 9 nov. 1948.30
i. Albert Jongman, geb. Sappemeer 10 maart 1892,6 † Laren 20 mei 1940,33 tr. Laren 19 april 193934 Adelheid Herzfeld, geb. Bremen, DE 8 jan. 1892.34
j. Lena, zie 3.

Generatie IV

8. Ludolf Heeres de Wijk, geb. Oude Pekela 27 dec. 1821,6 scheepsbouwmeester,4 † Oude Pekela 7 okt. 1870,4 tr. 1e Oude Pekela 21 april 18464 Helena Hinderika Greven, geb. Oude Pekela 11 okt. 1824,3 † Oudezijl 5 juni 1850,6 dr. van Jan Jans en Hindrikje Harms Potjewijd; tr. 2e Oude Pekela 6 jan. 18524
9. Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30 maart 1832,6 † ald. 11 maart 1900,4 tr. 2e Oude Pekela 28 juni 18764 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23 febr. 1844,3 † ald. 15 juni 1912;4 hij hertr. Oude Pekela 24 juli 19024 Fokje Oosterhuis.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Ludolfs de Wijk, geb. Oudezijl 15 jan. 1853,6 koopman,4 scheepsbouwer,4 † Oude Pekela 17 maart 1933,4 tr. Oude Pekela 31 mei 18764 Arendina Klaasen, geb. Oude Pekela 8 jan. 1851,3 † ald. 10 juni 1941,4 dr. van Klaas Jans Klaassens en Antje Arends Klaassens.
b. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb..6
c. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb..6
d. Elizabeth de Wijk, geb. Oude Pekela 25 dec. 1855,3 † Annerveenschekanaal 26 april 1883,4 begr. Annerveen,17 tr. Oude Pekela 18 jan. 18774 Jakob Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 juli 1853,3 schipper,4 houthandelaar 1881-1884, † op zee (Bankastraat) 28 juli 1897,4 zn. van Albert Potjewijd en Jeltje Berends Wijchers; hij hertr. Oude Pekela 13 aug. 18874 Harmina de Wijk (zie 8,i).
e. Hilbrandus, zie 4.
f. Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 21 april 1861,3 † ald. 18 sept. 1862.4
g. Klasina de Wijk, geb. Oude Pekela 10 sept. 1863,3 † ald. 22 sept. 1863.4
h. Klaassina de Wijk, geb. Oude Pekela 4 nov. 1864,6 † ald. 27 dec. 1956,12 tr. Oude Pekela 17 mei 18884 Hendrik Jansing, geb. Oude Pekela 8 febr. 1859,3 landbouwer,4 † Oude Pekela 15 okt. 1935,4 zn. van Harm en Trijntje Strating (zie 22,d).
i. Harmina de Wijk, geb. Oude Pekela 30 sept. 1867,3 † Leeuwarden 3 mei 1928,4 tr. Oude Pekela 13 aug. 18874 Jakob Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 juli 1853,3 schipper,4 houthandelaar 1881-1884, † op zee (Bankastraat) 28 juli 1897,4 zn. van Albert Potjewijd en Jeltje Berends Wijchers en wedr. van Elizabeth de Wijk (zie 8,d).
j. Ludolfina Jantina de Wijk, geb. Oude Pekela 13 april 1871,3 † Groningen 1 maart 1945,4 tr. Oude Pekela 16 nov. 18934 Hendrik Mooij, geb. Brummen 15 jan. 1870,4 grossier,4 † Groningen 28 aug. 1954.12

10. Hindrik Zuiderweg, geb. Zuidwending 19 nov. 1827,4 bakker,4 † Zuidwending 28 dec. 1891,4 tr. 2e Veendam 1 april 18634 Maria Groen, geb. Veendam 18 dec. 1839,3 † Zuidwending 13 aug. 1922,12 begr. Ommelanderwijk, Veendam,17 dr. van Willem Hindriks en Trijntje Zuiderweg (zie 20,b); tr. 1e Oude Pekela 26 aug. 18544
11. Eilderdina Hindriks Strating, geb. Onstwedde 20 april 1825,4 † Zuidwending 11 dec. 1860.4
Uit dit huwelijk:
a. Albert Zuiderweg, geb. Oude Pekela 11 dec. 1854,3 zeeman,4 † Zuidwending 31 maart 1872.4
b. Geertje, zie 5.
c. (kind) Zuiderweg, levenloos kind, geb..4

12. Roelf Hindriks Jongman, geb. Sappemeer 20 juli 1820,6 timmerman, † Hoogezand 28 aug. 1866,4 tr. Hoogezand 18 mei 18484
13. Hilligje Pieters van der Laan, geb. Sappemeer 21 jan. 1817,4 dienstmeid,4 † Sappemeer 16 juni 1900.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jongman, geb. Hoogezand 24 febr. 1849,3 koffiehuishouder, fabrieksarbeider,4 † Sappemeer 25 april 1917,4 tr. Sappemeer 5 jan. 18844 Grietje Vrugt, geb. Slochteren 1852,4 † Winschoten 19 sept. 1934.12
b. Jacobina Jongman, geb. Hoogezand 29 april 1850,3 † Warnsveld 29 mei 1915,4 tr. Zuidbroek 21 juli 18884 Jan Bosscher, geb. Zuidbroek 1849.35
c. Thies, zie 6.
d. Hinderikus Jongman, geb. Kalkwijk 1 juni 1854,6 fabrieksarbeider,4 † Sappemeer 30 maart 1929,4 tr. Sappemeer 1 juni 18894 Bougie Warners, geb. Hoogezand 26 okt. 1856,3 † Sappemeer 25 okt. 1938.4
e. Hillechien Jongman, geb. Hoogezand 16 mei 1857,3 † Groningen 26 sept. 1927,12 tr. Groningen 24 mei 18854 Roelf Haan, geb. Weener, DE 13 nov. 1858,4 † Winschoten 19 maart 1946.12
f. Jan Jongman, geb. Kalkwijk 20 maart 1860,3 smid,4 smidsknecht,4 † Sappemeer 8 jan. 1940,4 tr. Sappemeer 15 juni 18894 Alida Kamphuis, geb. Sappemeer 20 april 1862,3 † ald. 21 nov. 1930.4

14. Reinder Thomas Bakker, geb. Tripscompagnie 25 sept. 1808,36 ged. Zuidbroek 16 okt. 1808,36 † ald. 16 juni 1857,4 tr. Scheemda 21 juli 18326
15. Trijntje Alberts Lillenborg, geb. Noordbroeksterhamrik 21 dec. 1812,6 † Zuidbroek 28 sept. 1864,4 tr. 2e Zuidbroek 14 juni 18594 Gerhardus Bakker (zie 28,c).
Uit dit huwelijk:
a. Thomas Bakker, geb. Nieuw-Scheemda 17 dec. 1832,6 † Stootshorn, Noordbroek 12 juni 1889,4 tr. Sappemeer 21 mei 18664 Hinderkie Eenjes, geb. Achterdiep, Sappemeer 1839,4 † Schildwolde 2 febr. 1910.4
b. Albert Bakker, geb. Zuidbroek 6 febr. 1835,3 † ald. 11 sept. 1894.4
c. Geert Bakker, geb. Zuidbroek 23 febr. 1837,3 † ald. 6 aug. 1881.4
d. Foktje Bakker, geb. Zuidbroek 21 juli 1839,3 † ald. 26 aug. 1896.4
e. Grietje Reinders Bakker, geb. Zuidbroek 19 maart 1842,3 † ald. 13 mei 1843.4
f. Grietje Bakker, geb. Zuidbroek 23 sept. 1844,3 † Zutphen 14 april 1891.4
g. Engeltje Bakker, geb. Zuidbroek 14 maart 1849.3
h. Rijna, zie 7.
i. Leena Bakker, geb. Zuidbroek 6 aug. 1855.3

Generatie V

16. Harm Klaassens de Wijk (Sainte-Hélène nr. 3237 1859-),37 geb. Oude Pekela 17 okt. 1791,36 scheepstimmerman, scheepsbouwer,4 in franse militaire dienst (Napoleon I) 1813-1814,37 † Oude Pekela 31 aug. 1867,4 tr. Oude Pekela 15 mei 18216
17. Hindertje Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 24 juli 1797,4 † ald. 7 maart 1876.4
Uit dit huwelijk:
a. Ludolf Heeres, zie 8.
b. Jantje de Wijk, geb. Oude Pekela 15 sept. 1825,6 † ald. 10 april 1908,4 tr. Oude Pekela 2 febr. 18474 Johannes Schuring, geb. Oude Pekela 24 okt. 1818,3 scheepskapitein,4 schipper,4 † Oude Pekela 20 mei 1896,4 zn. van Albert Hindriks en Trijntje Jans Smit.
c. Aeilke de Wijk, geb. Oude Pekela 7 mei 1830,6 † ald. 28 juli 1900,4 tr. Oude Pekela 16 mei 18504 Jan Wirtjes, geb. Wijmeer, DE 24 sept. 1824,38 schipper,4 † Oude Pekela 13 sept. 1905.4
d. Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 30 juli 1834,6 scheepsbouwer,4 † Oude Pekela 19 aug. 1854.4

18. Hillebrand Harms Pot, geb. Oude Pekela 6 dec. 1777,39 schipper,4 † Oude Pekela 5 aug. 1851,4 tr. Oude Pekela 5 april 18266
19. Elijzabeth Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 14 sept. 1796,36 † ald. 6 febr. 1873.4
Uit dit huwelijk:
a. Harm Pot, geb. Oude Pekela 30 juli 1827,6 schipper, † Oude Pekela 28 febr. 1905,4 tr. Oude Pekela 24 maart 18524 Grietje Weemhoff, geb. Oude Pekela 22 juli 1828,40 † ald. 20 jan. 1921.4
b. Jantje, zie 9.

20. Albert Jakobs Zuiderweg, geb. Zuidwending 21 maart 1783,41 ged. Veendam 30 maart 1783,36 boer,41 † Zuidwending 20 juni 1869,4 tr. 2e Veendam 17 juni 18394 Trijntje Daniels Kotter (zie 42,f); tr. 1e Veendam 17 april 180841
21. Elisabeth Daniëls Kotter, geb. Veendam 12 nov. 1789,41 † Zuidwending 11 maart 1837.4
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Alberts Zuiderweg, geb. Veendam 24 jan. 1809,36 † ald. 15 okt. 1890,4 tr. Veendam 2 maart 18434 Geertje Gosses Bossinga, geb. Veendam 9 dec. 1819,42 † Ommelanderwijk, Veendam 11 mei 1899.42
b. Trijntje Zuiderweg, geb. Veendam 29 april 1810,36 † Nieuwe Pekela 13 juli 1890,4 tr. Veendam 11 febr. 18394 Willem Hindriks Groen, geb. Zuidwending 11 maart 1798,42 † Nieuwe Pekela 28 nov. 1891.4
c. Daniel Zuiderweg, geb. Zuidwending 7 sept. 1812,4 ged. Veendam 20 sept. 1812,41 † Nieuwe Pekela 12 dec. 1892,4 tr. Nieuwe Pekela 2 mei 18404 Sijke Hindriks Mulder, geb. Wedde 25 juli 1812, † Nieuwe Pekela 10 jan. 1890.4
d. Wemeltje Zuiderweg, geb. Zuidwending 7 sept. 1812,4 ged. Veendam 20 sept. 1812,41 † Nieuwe Pekela 21 dec. 1874,4 begr. Oude Pekela,17 tr. Veendam 2 sept. 18444 Seije Boeles Huizing, geb. Nieuwe Pekela 23 maart 1804,36 † Oude Pekela 22 jan. 1898.12
e. Coert Zuiderweg, geb. Zuidwending 9 mei 1815,4 † ald. 24 febr. 1817.4
f. Koert Zuiderweg, geb. Zuidwending 16 jan. 1818,4 † ald. 24 mei 1905,4 tr. Hoogezand 23 nov. 18444 Annechien Kijlema, geb. Veendam 11 okt. 1819, † Zuidwending 2 juni 1896.42
g. Derk Zuiderweg, geb. Zuidwending 26 mei 1820,4 † Wildervank 22 okt. 1901,4 tr. 1e Veendam 25 nov. 18444 Hindrikje Hindriks Pot, geb. Veendam 1819, † Wildervank 16 jan. 1890;12 tr. 2e Wildervank 9 okt. 18904 Jantina Brill, geb. Wildervank 1856,4 † Zaandam 26 sept. 1936.4
h. Jans Zuiderweg, geb. Zuidwending 23 jan. 1823,4 † ald. 5 nov. 1897,4 tr. Veendam 16 dec. 18444 Roelfien Wessels Doddema, geb. Zuidbroek 1820,4 † Zuidwending 17 jan. 1885.4
i. Aaltje Zuiderweg, geb. Zuidwending 23 sept. 1825,4 † ald. 23 mei 1828.4
j. Hindrik, zie 10.

22. Hindrik Eilderts Strating, ged. Oude Pekela 5 febr. 1786,36 landbouwer,4 † Oude Pekela 15 mei 1865,4 tr. Bellingwolde 16 mei 18134
23. Geertje Geerts Sterenborg, ged. Bellingwolde 25 juli 1790,4 † Zuidwending 11 juni 1860.4
Uit dit huwelijk:
a. Antje Hindriks Strating, geb. Onstwedde 14 jan. 1814,4 † Nieuwe Pekela 24 febr. 1893,4 tr. Oude Pekela 28 mei 18394 Geert Frans Pluim, geb. Oude Pekela 1 mei 1814,4 † ald. 26 april 1888.4
b. Geert Hindriks Strating, geb. Onstwedde 10 nov. 1815,4 scheepsbouwmeester,4 steenfabrikant 1883-, † Nieuwe Pekela 12 april 1901,4 tr. 1e Oude Pekela 31 dec. 18454 Jantje Kleeve, geb. Oude Pekela 27 mei 1820,3 † ald. 11 jan. 1858,4 dr. van Harm Doedes Kleve en Hillechien Klaassens de Wijk (zie 32,a); tr. 2e Nieuwe Pekela 10 jan. 186043 Geertruida Bouman, geb. Meeden 2 april 1826,3 † Nieuwe Pekela 27 april 1901.12
c. Eilderdiena Hindriks Strating, geb. Onstwedde 24 juli 1818,4 † ald. 14 april 1823.4
d. Trijntje Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820,4 † Oude Pekela 11 jan. 1901,4 tr. 1e Oude Pekela 6 juni 18484 Aeilko Schuring, geb. Wedde 20 okt. 1815,4 landbouwer,4 † Oude Pekela 26 aug. 1852;4 tr. 2e Oude Pekela 5 maart 18574 Harm Jansing, geb. Midwolda 1 nov. 1820,3 † Oude Pekela 28 jan. 1898,4 zn. van Harmannus Antoons en Geertruit Jans Olgers.
e. Roelf Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820,4 † Oude Pekela 6 mei 1844.4
f. Eilderdina Hindriks, zie 11.

24. Hindrik Hindriks Jongman, geb. Farmsum 1 jan. 1792,6 timmerman, † Stootshorn, Noordbroek 18 mei 1856,4 tr. Sappemeer 25 maart 18206
25. Hilligje Roelfs de Jonge, ged. Veendam 27 sept. 1789,36 † Sappemeer 26 mei 1873.4
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Hindriks, zie 12.
b. Lubbina Jongman, geb. Sappemeer 7 jan. 1822,3 † Wildervank 29 dec. 1891.12
c. Hinderikus Jonkman, geb. Sappemeer 3 sept. 1823,3 † Kalkwijk 31 jan. 1890,4 tr. Zuidbroek 18 nov. 18474 Okkien Schutting, geb. Zuidbroek 6 nov. 1824, † Hoogezand 5 dec. 1902.4
d. Trijntje Jonkman, geb. Sappemeer 4 juni 1825,3 † ald. 15 okt. 1889.12
e. Jurrie Jongman, geb. Sappemeer 28 maart 1827,3 timmerman, winkelier,4 † Kalkwijk 8 juli 1868,4 tr. Sappemeer 20 sept. 18514 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,3 † ald. 8 dec. 1902;4 zij hertr. Hoogezand 10 juni 18694 Derk Jongman (zie 24,g).
f. Derk Jongman, geb. Sappemeer 11 juni 1830,3 † Hoogezand 23 dec. 1831.4
g. Derk Jongman, geb. Hoogezand 15 maart 1833,3 fabrieksopzichter, timmerman,4 † Sappemeer 8 okt. 1894,4 tr. 1e Sappemeer 22 nov. 18604 Trijntje Prins, geb. Kleinemeer 1834, † Sappemeer 16 aug. 1868;4 tr. 2e Hoogezand 10 juni 18694 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,3 † ald. 8 dec. 1902,4 wed. van Jurrie Jongman (zie 24,e).

26. Pieter Jans van der Laan,4 ged. Sappemeer 23 dec. 1792,4 boerenknecht, † Sappemeer 6 aug. 1864,4 tr. Sappemeer 23 nov. 18154
27. Jacobjen Heines Prins, geb. Martenshoek,4 ged. Hoogezand 29 dec. 1793,36 dienstmaagd,4 † Sappemeer 8 okt. 1833.4
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje Pieters, zie 13.
b. Renske Pieters van der Laan, geb. Sappemeer dec. 1819,4 † ald. 5 sept. 1820.4
c. Renske van der Laan, geb. Sappemeer 10 okt. 1820,6 † ald. 27 juni 1900.4
d. Heine van der Laan, geb. Sappemeer 28 jan. 1827,6 zeeman.4
e. Albertus van der Laan, geb. Sappemeer 2 sept. 1829,6 † ald. 20 juli 1886.4

28. Thomas Reinders Bakker, geb. Sappemeer 8 febr. 1786,44 † Zuidbroek 28 sept. 1861,4 tr. Sappemeer 10 mei 180745
29. Grietje Geerts Niemeijer, geb. Sappemeer 9 febr. 1785,4 † Zuidbroek 30 aug. 1835.4
Uit dit huwelijk:
a. Reinder Thomas, zie 14.
b. Helena Bakker, geb. Muntendam 1 april 1812,3 † Tripscompagnie 1 juni 1812.12
c. Gerhardus Bakker, geb. Muntendam 13 okt. 1813,3 † Sappemeer 13 jan. 1880,4 tr. 1e Meeden 16 mei 18384 Fennechien Sieverts Kunnenkens, geb. Meeden 29 jan. 1812,4 † Tripscompagnie 11 jan. 1854;12 tr. 2e Zuidbroek 14 juni 18594 Trijntje Alberts Lillenborg (zie 15).
d. Roelf Thomas Bakker, geb. Muntendam 15 mei 1816,3 † Sappemeer 20 maart 1876.4
e. Leentje Thomas Bakker, geb. Muntendam 5 juli 1820,3 † Tripscompagnie 12 april 1878.4

30. Albert Roberts Lillenborg, geb. Midwolda 16 jan. 1782,36 dienstknecht,4 † Nieuw-Scheemda 25 febr. 1842,4 tr. Nieuw-Scheemda 27 dec. 180745
31. Foktje Karels, geb. Tjuchem,36 ged. Siddeburen 31 okt. 1773,36 † Noordbroek 25 dec. 1831.4
Uit dit huwelijk:
a. Engel Alberts Lillomberg, geb. Noordbroek 1809,4 † Termunterzijl 2 sept. 1880,4 tr. Termunten 25 aug. 18414 Tammo Geerts Stek, geb. Termunterzijl 1810,4 † ald. 5 april 1881.4
b. Trijntje Alberts, zie 15.
c. Roberdina Alberts Lillenborg, geb. Noordbroek 22 okt. 1814,3 † Termunten 5 maart 1859,4 tr. Termunten 8 juli 18374 Hindrik Pieters Kerbof, geb. Termunten 15 juni 1805,4 † ald. 19 juni 1880.4

Generatie VI

32. Klaas Harms de Wijk, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 5 aug. 1759,6 scheepstimmerman,4 scheepsbouwer 1788-,37 † Oude Pekela 12 juni 1834,6 tr. Oude Pekela 2 okt. 178846
33. Jantje Wolters, geb. Nieuwe Pekela 15 okt. 1764,6 † Oude Pekela 30 maart 1835.6
Uit dit huwelijk:
a. Hillechien Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 9 aug. 1789,36 † ald. 18 aug. 1859,4 tr. Oude Pekela 10 febr. 18166 Harm Doedes Kleve, geb. Oude Pekela 19 juli 1787,4 schipper,4 zeeman,4 kofkapitein,37 † Oude Pekela 3 febr. 1825,6 zn. van Doede Roelofs en Geeszijn Geerts.
b. Harm Klaassens, zie 16.
c. Geertje Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 30 jan. 1794,36 † Nieuwe Pekela 4 sept. 1858,4 tr. Nieuwe Pekela 4 jan. 18206 Jan Hindriks van Wijk, geb. Nieuwe Pekela 9 sept. 1786,36 kapitein koopvaardij,37 † zee 12 juli 1840,47 zn. van Hindrik Deddes en Menkien Hindriks.
d. Elijzabeth Klaassens, zie 19.
e. Wolter Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 17 dec. 1798,36 schipper,4 kofkapitein,37 † Nieuwe Pekela 9 juli 1846,4 tr. Oude Pekela 21 sept. 18366 Hillechien Tonnis de Jonge, geb. Oude Pekela 25 aug. 1812,4 † ald. 31 mei 1841,4 dr. van Tonnis Reints en Martje Harms Blijham.
f. Jan Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 28 mei 1801,36 kofkapitein -1837,37 boer 1837-, † Washington, Jackson, US-IN 15 febr. 1855,37 tr. Jackson, US-IN 4 aug. 183848 Mary Catharine Heller, geb. Wiesbaden, DE 1816,49 † Jackson, US-IN 1858,50 dr. van Johannes Adam Heinrich en Christine Cathrine Schuchmann.
g. Arend Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 25 aug. 1804,36 kofkapitein,37 † Amsterdam 18 febr. 1835.10
h. Wemeltje Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 9 dec. 1806,36 † Nieuwe Pekela 23 jan. 1877, tr. Oude Pekela 19 sept. 18326 Jan Klaassens de Boer, geb. Nieuwe Pekela 6 maart 1801,4 schipper, † Nieuwe Pekela 17 jan. 1877.4

34. Ludolf Heres, geb. Eexta 23 sept. 1767,6 koopman,4 brood- en kleingoedbakker, korenhandelaar,37 † Oude Pekela 17 okt. 1832,4 tr. Westerlee 17 juni 179651
35. Aeilke Mennes, geb. Zuiderveen, Winschoten,4 ged. Winschoten 28 nov. 1773,36 † Oude Pekela 28 juni 1857.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindertje Ludolfs, zie 17.
b. Menno Tjapkes Heres, geb. Oude Pekela 8 juli 1799,52 † Morige, Wedde 15 febr. 1866.12
c. Jantje Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 11 febr. 1802,52 † ald. 24 jan. 1884,39 tr. Oude Pekela 4 jan. 18254 Luitje Hindriks Mulder, geb. Oude Pekela 28 jan. 1789,36 † ald. 12 jan. 1853.4
d. Hindrik Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 12 jan. 1804,52 † ald. 29 juli 1804.37
e. Hindrik Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 2 juli 1805,52 kofkapitein -1853,37 tabaksfabrikant, landverhuurder, rentenier 1853-,37 † Oude Pekela 14 juli 1886,4 tr. Oude Pekela 13 febr. 18364 Suzanna Pieters Wessels, geb. Oude Pekela 11 nov. 1809,4 † ald. 26 nov. 1853.4
f. Hero Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 8 febr. 1811,4 grutter, koopman in granen, boer,37 † Nieuwe Pekela 2 jan. 1894,4 tr. Oude Pekela 2 mei 18374 Hillechijn Ebels Bottjes, geb. Finsterwolde 18 mei 1816,4 † Nieuwe Pekela 21 april 1889,4 dr. van Ebel Pieter en Swaantje Ottes de Boer.

36. Harm Hindriks Spaarpot, geb. Oude Pekela 6 sept. 1740,52 landbouwer,4 † Oude Pekela 27 mei 1808,53 tr. 1e Oude Pekela 12 febr. 176452 Jacobje Tonnis, geb. Oude Pekela? vóór 1746, † vóór 6 mei 1769,54 dr. van Tonnijs Reints en Antje Harms; tr. 2e Oude Pekela 6 mei 176946
37. Antje Geerts Stubbe, ged. Wedde 1 sept. 1743,4 † Oude Pekela 25 sept. 1801.40
Uit dit huwelijk:
a. Geert Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 juli 1770,52 schipper,52 † op zee nov. 1821,55 tr. Oude Pekela 17 dec. 180246 Roelijna Bonnes, ged. Oude Pekela 22 juni 1777,52 † ald. 7 okt. 1851,4 dr. van Albertus en Anna Edzes Koning.
b. Roelf Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 febr. 1773,52 † Wildervank 22 sept. 1837.12
c. Hillebrand Harms, zie 18.
d. Lijsebeth Harms Pot, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 19 aug. 1781,52 † Nieuwe Pekela 25 febr. 1846.12

38. Klaas Harms de Wijk (dezelfde als 32), tr. Oude Pekela 2 okt. 178846
39. Jantje Wolters (dezelfde als 33).

40. Jakob Koerts Zuiderweg, geb. Ommelanderwijk, Veendam 28 juli 1750,42 ged. Veendam 21 aug. 1750,36 boer,41 † Veendam 10 nov. 1831,4 tr. (ondertr. Veendam 23 nov.) 177741
41. Wemeltje Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 21 april 1759,36 † Veendam 25 mei 1839.4
Uit dit huwelijk:
a. Margjen Jakobs, ged. Veendam 27 febr. 1780,36 †,56 begr. Veendam 4 dec. 1782.42
b. Albert Jakobs, zie 20.
c. Koert Jakobs Zuiderweg, geb. Veendam 29 nov. 1785,42 landbouwer, † Wildervank 12 nov. 1858,4 tr. Veendam 18 maart 18184 Knelsjen Daniels Kotter (zie 42,c).
d. Jans Jakobs Zuiderweg, geb. Zuidwending 5 aug. 1787,26 ged. Veendam 17 aug. 1788,6 landbouwer, † Zuidwending 14 febr. 1869,4 begr. Ommelanderwijk, Veendam,17 tr. Veendam 10 mei 18214 Janna Bartelds van der Werf, ged. Veendam 4 juni 1797, † ald. 29 april 1858,4 begr. Ommelanderwijk, Veendam.17
e. Margjen Jakobs Zuiderweg, geb. Veendam 26 jan. 1792,57 † Oosterdiep, Veendam 2 aug. 1876,4 begr. Veendam 5 aug. 1876.57

42. Daniël Hindriks Kotter, ged. Veendam 3 maart 1754,36 † Zuidwending 7 mei 1819,4 begr. Veendam,57 tr. Veendam 1 febr. 178941
43. Trijntje Derks, ged. Wildervank 13 maart 1763,41 † Veendam 5 okt. 1833.4
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth Daniëls, zie 21.
b. Aaltje Daniels Kotter, geb. Zuidwending 2 jan. 1792,4 ged. Veendam 8 jan. 1792,41 † Zuidwending 21 febr. 1864.4
c. Knelsjen Daniels Kotter, ged. Veendam 22 dec. 1793,41 † Wildervank 26 dec. 1875,4 tr. Veendam 18 maart 18184 Koert Jakobs Zuiderweg (zie 40,c).
d. Derk Daniels Kotter, ged. Veendam 29 mei 1796,41 † Wildervank 15 mei 1842.12
e. Hindrik Daniels Kotter, ged. Veendam 18 nov. 1798,41 † Ommelanderwijk, Veendam,57 begr. Veendam 17 april 1806.57
f. Trijntje Daniels Kotter, ged. Veendam 27 dec. 1801,36 † Nieuwe Pekela 4 febr. 1883,4 tr. 1e Veendam 17 mei 18244 Jan Manuel Hindriks Jonker, geb. Wildervank 31 mei 1801,4 † Veendam 19 jan. 1838;12 tr. 2e Veendam 17 juni 18394 Albert Jakobs Zuiderweg (zie 20).
g. Aaltje Daniels Kotter, geb. Veendam 29 maart 1804,41 † Zuidwending 6 jan. 1843,4 tr. Veendam 14 mei 18384 Geert Hindriks Koning, geb. Veendam 26 nov. 1805,41 † Zuidwending 17 juli 1881;4 hij hertr. Veendam 13 mei 18444 Trijntje Zuiderweg.
h. Hindrik Daniels Kotter, geb. Veendam 8 sept. 1807,41 † ald. nov. 1877.

44. Eilerd Tolen, geb. Roswinkel, ged. Roswinkel 13 nov. 1757,19 timmerman, † Roswinkel 27 sept. 1814,19 tr. (ondertr. Onstwedde 25 aug.) 178245
45. Antje Simons Strating, geb. Onstwedde 3 dec. 1761,58 † ald. 25 febr. 1844.12
Uit dit huwelijk:
a. Simon Eilderts Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 aug. 1783,36 timmerman,4 † Oude Pekela 6 febr. 1861,4 tr. Onstwedde 31 mei 180745 Foktje Freriks de Jonge, ged. Oude Pekela 7 dec. 1783,36 dr. van Frerik Jans en Jantje Edzards.
b. Hindrik Eilderts, zie 22.
c. Harmina Eilderts, geb. Wedde 9 juni 1790,36 † Roswinkel 1 maart 1853.19
d. Thole Stratingh, ged. Wedde 28 juli 1793,36 † Onstwedde 29 sept. 1881.12
e. Houke Eilderts Stratingh, ged. Roswinkel 8 jan. 1797,19 † Oude Pekela 23 febr. 1845.12
f. Trijntje Eilderts, ged. Roswinkel 2 febr. 1800,19 begr. ald. 24 aug. 1802.19
g. Harm Eilderts Strating, ged. Roswinkel 16 okt. 1803,19 † Dordrecht 12 mei 1832.4

46. Geert Pieters, geb. Weener, DE? vóór 1763, begr. Midwolda 14 mei 1790,59 tr. (ondertr. Beerta 17 aug.) 178345
47. Antje Roelfs, ged. Bellingwolde 2 dec. 1757,36 † ald. 26 febr. 1825,12 tr. 2e Bellingwolde 5 febr. 1802 Jan Wubbes Sijms, ged. Vlagtwedde 20 sept. 1765,36 † Bellingwolde 9 mei 1833.12
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Geerts, geb. Midwolda 14 aug. 1784,36vóór 31 aug. 1786.56
b. Roelf Geerts Sterenburg, geb. Midwolda 31 aug. 1786,36 smidsknecht,4 † Bellingwolde 24 nov. 1811.4
c. Geertje Geerts, zie 23.

48. Hindrik?, geb. Farmsum? vóór 1772, kreeg rel.
49. Lubbertje Harms, geb. Farmsum, ged. Farmsum 9 sept. 1770,36 † ald. 16 nov. 1842,12 tr. 1e Farmsum 9 febr. 180045 Wabbe Klazens, ged. Farmsum 16 febr. 1766,36 † ald. 23 maart 1811;53 tr. 2e Delfzijl 2 febr. 18196 Harm Jurjens Priem, ged. Farmsum 21 aug. 1772,36 † ald. 20 nov. 1819.12

50. Roelf Roelfs de Jonge, geb. Kropswolde 22 okt. 1760,36 timmerman,4 † Veendam 7 april 1832,4 tr. Oude Pekela 13 aug. 178052
51. Hendrika Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 2 nov. 1755,52 † Veendam 13 juli 1837.4
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Roelfs de Jonge, ged. Oude Pekela 27 aug. 1780,52 † Wildervank 19 okt. 1848.4
b. Jantien Roelofs de Jonge, geb. Beilen 1784.35
c. Grietje Roelfs de Jonge, geb. Veendam 1786,4 † ald. 4 maart 1822.4
d. Elsjen Roelfs de Jonge, ged. Veendam 10 aug. 1788.41
e. Hilligje Roelfs, zie 25.
f. Derk Roelfs de Jonge, ged. Veendam 8 juni 1794,41 tr. Zwolle 26 jan. 18164 Clasina Jansen, geb. Zwolle 19 dec. 1793.60

52. Jan Alberts van der Laan, ged. Sappemeer 28 jan. 1742,4 dagloner,4 † Sappemeer 15 dec. 1818,4 tr. Hoogezand 19 mei 177645
53. Hiltje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 10 okt. 1751,4 kleine winkeliersche,4 † Sappemeer 6 mei 1812.4
Uit dit huwelijk:
a. Albartus van der Laan, ged. Sappemeer 16 maart 1777.4
b. Swaentje van der Laan, ged. Sappemeer 14 juni 1778,4vóór 1 april 1781.
c. Albert van der Laan, ged. Sappemeer 14 nov. 1779.4
d. Swaentje Jans van der Laan, ged. Sappemeer 1 april 1781.4
e. Pieter Jans, zie 26.

54. Heine Harms Prins, ged. Hoogezand 24 aug. 1760,4 schipper,4 † Duinkerken omstr. 1807,55 tr. Hoogezand 15 dec. 178245
55. Renske Jans, ged. Sappemeer 10 juni 1759,4 † Martenshoek 22 juli 1829.12
Uit dit huwelijk:
a. Harm Heines Prins, ged. Sappemeer 23 nov. 1783.36
b. Pietertje Heines Prins, ged. Sappemeer 30 maart 1786,4 † Hoogezand 6 juni 1820.12
c. Jacobjen Heines, zie 27.
d. Jantje Heines Prins, ged. Hoogezand 8 dec. 1799.36

56. Reinder Roelfs Bakker, geb. Weener, DE? vóór 1738, broodbakker,4 tr. Zuidbroek 11 maart 177045
57. Grietje Tammes, geb. Tripscompagnie? vóór 1752, ged. Sappemeer 7 juni 1776,4 begr. ald. 7 juli 1804.53
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Reinders, geb. Zuidbroek 27 dec. 1770,36 broodbakker, † Groningen 22 april 1835.4
b. Tamme Reinders, ged. Sappemeer 23 mei 1773,4vóór 30 maart 1777.56
c. Janke Reinders, ged. Sappemeer 18 dec. 1774,4 † Zuidbroek 10 aug. 1847.12
d. Tamme Reinders, ged. Sappemeer 30 maart 1777.4
e. Stijntje Reinders, ged. Sappemeer 24 okt. 1779.4
f. Jannes Reijnders, ged. Sappemeer 26 nov. 1780,4 zwavelstokmaker, † Groningen 20 april 1829.4
g. Jacob Reinders, ged. Sappemeer 7 sept. 1783.4
h. Thomas Reinders, zie 28.
i. Marten Reinders, ged. Sappemeer 6 april 1788.4

58. Geert Everts, geb. Spijkerboor,19 ged. Anloo 6 febr. 1757,19vóór 22 sept. 1793,54 tr. (ondertr. Zuidbroek 9 febr.) 178245
59. Leentje Hiddes, geb. Tripscompagnie 18 aug. 1759,36 ged. Zuidbroek 19 aug. 1759,36 † Tripscompagnie 23 aug. 1827,12 tr. 2e Zuidbroek 22 sept. 179345 Jacob Jans Kroeze, geb. vóór 1773.
Uit dit huwelijk:
a. Evert Geerts, geb. Tripscompagnie 1 dec. 1782.
b. Grietje Geerts, zie 29.
c. Jantje Geerts, ged. Sappemeer 19 aug. 1787, † vóór 6 juni 1790.
d. Jantje Geerts, ged. Zuidbroek 6 juni 1790.

60. Robert Hindriks, ged. Midwolda 1 juni 1749,36 begr. ald. 14 dec. 1803,59 tr. (ondertr. Midwolda 30 april) 177545
61. Engel Hindriks, ged. Midwolda 24 aug. 1749,36 † ald. 13 mei 1824.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 26 april 1776,4 kleermaker,4 † Midwolda 8 juni 1836.4
b. Grietje Roberts Lillonberg, ged. Midwolda 20 dec. 1778,36 † ald. 9 juli 1845,4 tr. (ondertr. Midwolda 20 april) 180445 Geert Geerts Bonder, ged. Beerta 30 jan. 1777,36 † Midwolda 10 dec. 1845.4
c. Albert Roberts, zie 30.
d. Klaaske Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 12 mei 1784,36 † ald. 13 dec. 1823,4 tr. Midwolda 20 mei 18144 Jan Hindriks Haan, geb. Midwolda 1 aug. 1782,36 † ald. 25 jan. 1827.12
e. Wijbrant Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 8 dec. 1788,36vóór 1811.

62. Carel Caspers, ged. Termunten 17 okt. 1734,36 † Siddeburen 23 mei 1777,61 tr. Opwierde 20 juni 176245
63. Trijntje Fokkes, ged. Appingedam 21 febr. 1742,36 † Siddeburen 11 aug. 1786.61
Uit dit huwelijk:
a. Neiske Carels, geb. Opwierde,6 ged. Opwierde 25 juli 1762.6
b. Frouwke Carels, ged. Siddeburen vóór 20 juli 1767,36vóór 31 maart 1776.56
c. Foktje, zie 31.
d. Frouwke Karels, geb. Tjuchem,36 ged. Siddeburen 31 maart 1776,36 † ald. 11 jan. 1846.12

Generatie VII

64. Harm Jans Joesten, ged. Wedde 3 jan. 1734,4 † Oude Pekela 2 mei 1808,6 tr. Oude Pekela 30 april 175845
65. Geertje Klaassens, geb. Blijham 1732,37 † Oude Pekela 25 april 1822.6
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Harms, zie 32.
b. Jan Harms de Wijk, geb. Oude Pekela 25 jan. 1763,37 landbouwer,4 † Ekamp 8 juni 1808,6 tr. (ondertr. Beerta 5 mei) 179245 Wobbechien Berends Huninga, geb. Beerta, ged. Beerta 29 mei 1763,36 † Oostwold 19 maart 1848,4 dr. van Berent Borgerts en Bouwina Melcherts; zij hertr. Oostwold 20 juli (kerkelijk 25 juni)6 180910 Jan Hindriks en tr. 3e Midwolda 19 april 18154 Berend Geerts Klooster.
c. Antje Harms de Wijk, ged. Oude Pekela 30 aug. 1767,36 † ald. 19 dec. 1853,4 tr. Oude Pekela 28 nov. 179446 Jan Derks de Ruiter (zie 102,d).
d. Jacob Harms de Wijk, geb. Oude Pekela 7 nov. 1770,36 scheepsbouwmeester,37 † Oude Pekela 8 jan. 1812,4 tr. Oude Pekela 18 mei 180451 Reina Reints, ged. Oude Pekela 24 nov. 1776,36 † ald. 25 mei 1809,53 dr. van Reint Tonnis en Hilligjen Hindriks Gortemaker.

66. Wolter Wijchers, geb. omstr. 1736, ged. Nieuweschans 9 mei 1740,6 vervener, boer, † Nieuwe Pekela 15 sept. 1781,37 tr. Nieuwe Pekela 23 okt. (kerkelijk 10 nov.)45 175462
67. Hillegie Ottens, geb. Nieuwe Pekela 1 sept. 1731,37 † Oude Pekela 4 mei 1795,37 begr. Nieuwe Pekela 8 mei 1795.63
Uit dit huwelijk:
a. Wemeltje Wolters, geb. 2 juni 1757,36 ged. Nieuwe Pekela 5 juni 1757,36 begr. ald. 5 jan. 1759.63
b. Weemeltje Wolters, geb. 23 febr. 1760,36 ged. Nieuwe Pekela 30 maart 1760,36 † ald. 5 okt. 1789,37 tr. Nieuwe Pekela 23 jan. 178045 Hindrik Koops Boon, geb. 1751,4 landbouwer,4 † Nieuwe Pekela 29 maart 1816.4
c. Jantje, zie 33.
d. Lijsebet Wolters, geb. 4 jan. 1767,36 ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1767,36 † ald. 3 nov. 1789.37
e. Wijgertje Wolters, geb. 4 jan. 1767,36 ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1767,364 juli 1776,37 begr. Nieuwe Pekela 9 juli 1775.63

68. Ludolf Heres, geb. Eexta 16 jan. 1720,36 landgebruiker te Eexta,64 † Eexta vóór 3 juni 1767,65 tr. 1e Scheemda 27 febr. (kerkelijk Eexta 22 maart)45 174466 Wieja Pieters Mulder, geb. Eexta 2 febr. 1724,67 ged. Scheemda 6 febr. 1724,64 † Eexta vóór 28 jan. 1759,68 dr. van Pieter; tr. 2e Eexta 15 (kerkelijk 17)45 aug. 176069
69. Hinderktien Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 29 mei 1735,36 † Oude Pekela vóór 17 juni 1796,37 tr. 2e Oude Pekela 25 maart 177446 Geert Jans Bakker, ged. Oude Pekela 5 maart 1730,52 brood- en kleingoedbakker,37 † Oude Pekela 13 juli 1808,52 zn. van Jan Geerts en Grietje Wilts en wedr. van Grietje Addes.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Ludolfs, geb. Eexta 17 febr. 1762,36 † Scheemda 17 jan. 1790,53 tr. Blijham 26 (kerkelijk Oude Pekela 2)52 febr. 178670 Hinderik Jacobs, ged. Uithuizen 11 jan. 1750.36
b. Tiddo Ludolfs, geb. Eexta 17 april 1765,36vóór 15 maart 1774.
c. Ludolf, zie 34.

70. Menno Tjapkes, geb. Zuiderveen, Winschoten,64 ged. Winschoten 7 maart 1749,36 landbouwer,37 † Westerlee 21 okt. 1800,37 tr. Winschoten 1 sept. 177371
71. Eije Harms, geb. Zuidbroek 1746,11 † Oude Pekela 25 nov. 1831.12
Uit dit huwelijk:
a. Aeilke, zie 35.
b. Diewertje Mennes, geb. Zuiderveen, Winschoten,4 ged. Winschoten 8 dec. 1775,36 † Westerlee 2 juni 1825,12 tr. Westerlee 6 april 180272 Geert Pieters Schipper, geb. Westerlee 31 dec. 1778,36 † ald. 13 april 1827.12
c. Grietje Mennes, ged. Winschoten 14 nov. 1779,36 begr. ald. 6 aug. 1784.53
d. Grietje Mennes, ged. Winschoten 3 febr. 1786,36 † Termunten 12 mei 1820,12 tr. Westerlee 29 juli 180851 Jan Jakobs Bakker.

72. Hendrick Roelefs, geb. vóór 1706, † na 6 mei 1769,73 tr. 1e (ondertr.) vóór 1726 Lubbe Poppes, geb. vóór 1708, † vóór 8 april 1732;54 tr. 2e Oude Pekela 8 april 173246
73. Lijsabeth Harms, geb. vóór 1714, † na 6 mei 1769.73
Uit dit huwelijk:
a. Roelef Hendriks, ged. Oude Pekela 26 dec. 1732.52
b. Lijsebet Hindriks, ged. Oude Pekela 31 okt. 1734,52 † ald. 8 maart 1808,53 tr. Oude Pekela 15 mei 176352 Hessel Roelofs, ged. Scheemda 30 nov. 1738,36 † Oude Pekela 23 juni 1807,53 zn. van Roelof Jochums en Grietje Jans.
c. Engel Hendriks, ged. Oude Pekela 21 maart 1738.52
d. Harm Hindriks, zie 36.
e. Teelke Hindriks, ged. Oude Pekela 8 febr. 1742.52
f. Jan Hendriks, geb. Oude Pekela 17 juli 1745.52
g. Hilbrand Hindriks Spaarpot, geb. vóór 1759, † Oude Pekela 15 maart 1801,74 tr. Nieuwe Pekela 23 (kerkelijk Oude Pekela 25)52 jan. 178452 Engeltje Harms Koekoek, ged. Oude Pekela 6 maart 1750,36 † ald. 2 juli 1827.12

74. Geert Harms Stobbe, geb. vóór 1701, begr. Wedde 28 maart 1763,75 tr. Wedde 28 okt. 172175
75. Japijn Harms, geb. Wedderbergen, ged. Wedde 13 okt. 1704.4
Uit dit huwelijk:
a. Harm Geerts Stobbe, geb. vóór 1733, tr. 1e Wedde 4 (kerkelijk 6)75 mei 175376 Elle Ulberts, geb. vóór 1735, † vóór 11 jan. 1760; tr. 2e Wedde 11 (kerkelijk 13)75 jan. 176076 Agijn Kornelis, geb. vóór 1735.
b. Jan Geerts Stobbe, ged. Wedde 6 febr. 1735,4 † ald. 11 nov. 1806,75 tr. Wedde 22 sept. 176176 (kerkelijk vóór 1763) Swaantje Aikes, ged. Bellingwolde 9 jan. 1735,36 dr. van Aike Jans en Agata Metting.
c. Wilke Geerts, ged. Wedde 9 febr. 1738.4
d. Egbert Geerts, ged. Wedde 22 april 1742,4 begr. ald. 18 sept. 1742.75
e. Antje Geerts, zie 37.

80. Koert Hindriks, ged. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 11 sept. 1715,42 † Ommelanderwijk, Veendam 23 okt. 1794,53 tr. 2e (ondertr. Veendam 18 nov.) 175345 Grietje Alberts, ged. Nieuwe Pekela 15 aug. 1728,36vóór 4 mei 1791,42 dr. van Albert Seijns en Tiesje Berends; tr. 1e (ondertr. Veendam aug.) 174745
81. Marrigjen Hindriks, geb. Wildervank? vóór 1724,42vóór 18 nov. 1753,54 tr. 1e Wildervank 16 dec. 174245 Willem Hindriks, geb. Tecklenburg, DE vóór 1722, † vóór aug. 1747.54
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Koerts Bouwman, ged. Veendam 3 nov. 1748,36 † Zuidwending 23 dec. 1830.4
b. Jakob Koerts, zie 40.

82. Albert Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela? omstr. 1727, † vóór 13 juli 1773,54 tr. Nieuwe Pekela 18 jan. 175645
83. Hindrikje Roelofs, ged. Emmen 2 dec. 1727,19 † Veendam 15 sept. 1802,53 tr. 2e (ondertr. Veendam 13 juni) 177345 Hindrik Jans Haarmeijer, geb. Zuidwending? vóór 1740, † Veendam 6 juni 1798.53
Uit dit huwelijk:
a. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela 5 okt. 1757,36vóór 21 juni 1764.56
b. Wemeltje Alberts, zie 41.
c. Roelof Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 21 febr. 1761.36
d. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela 21 juni 1764,36vóór 22 nov. 1765.56
e. Jannes Alberts Kater, geb. Veendam 22 nov. 1765,36 † Zuidwending 8 april 1841.4
f. Evert Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 13 okt. 1768,36 † Veendam 19 febr. 1833.4

84. Hindrik Överwijns Köter, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE? vóór 1729,41 † Veendam 13 maart 1795,53 tr. (ondertr. Veendam 21 nov.) 17496
85. Lijsabet Daniels, geb. Wildervank? vóór 1731, † Zuidwending,57 begr. Veendam 27 jan. 1795.57
Uit dit huwelijk:
a. Daniël Hindriks, zie 42.
b. Wijndelt Hindriks Kotter, ged. Veendam 18 april 1756,36 boer,41 † Veendam 25 mei 1833.12
c. Tonnis Hindriks Kotter, geb. Zuidwending,12 ged. Veendam 7 dec. 1760,36 boer,41 † Zuidwending 18 juli 1843.12
d. Cornelisje Hindriks Kotter, ged. Veendam 9 sept. 1763,45 † Ommelanderwijk, Veendam 19 aug. 1814.12
e. Trijntje Hindriks, ged. Veendam 17 nov. 1765.36
f. Harm Hindriks Kotter, geb. Zuidwending, ged. Veendam 19 juni 1768,36 † Duurkenakker, Meeden 8 okt. 1839,12 tr. Veendam 6 jan. 180851 Cijke Roelofs Prins.
g. Hindrik Hindriks Kotter, geb. Zuidwending,44 ged. Veendam 10 maart 1771,45 boer,41 † Zuidwending 15 juli 1827.12

86. Derk Sinekes, ged. Veendam 1 okt. 1730,41vóór 2 mei 1773, tr. Veendam 23 juni 175441
87. Aaltje Jans, ged. Veendam 30 okt. 1735,41 † Wildervank 21 jan. 1821,4 tr. 2e Wildervank 2 mei 177341 Hindrik Klaassens Kostwinder, geb. Wildervank? omstr. 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Sineke Derks, ged. Wildervank nov. 1755.41
b. Aaltje Derks, ged. Wildervank sept. 1757,41 †.41
c. Jan Derks Veling, ged. Wildervank 30 nov. 1760,41 † ald. 22 juli 1822.4
d. Trijntje, zie 43.

88. Thole Eilerts, geb. Roswinkel vóór 1735, timmerman, begr. Roswinkel 3 sept. 1771,19 tr. (ondertr. Roswinkel 30 maart) 175519
89. Harmina Hindriks, geb. Ter Apel? vóór 1737, begr. Roswinkel 8 febr. 1771.19
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Tholen, ged. Roswinkel 25 juli 1756,19 begr. ald. 6 dec. 1787.19
b. Eilerd, zie 44.
c. Gepke Tholen, ged. Roswinkel 15 febr. 1760,19 begr. ald. 28 dec. 1798.19
d. Hindertje Tholen, ged. Roswinkel 27 juni 1762.19
e. Janna Tholen, ged. Roswinkel 3 maart 1765.19
f. Hinderkje Tholes, ged. Roswinkel 26 juli 1767.19
g. Hendrik Tholen, ged. Roswinkel 20 jan. 1771.19

90. Simon Harms Stratingh, geb. Westorf, Lippe, DE vóór 1729,74 koopman, kastelein, begr. Onstwedde 27 jan. 1791,74 tr. Bunde, DE 2 nov. 174974
91. Hauwke Everts, geb. Boen, DE vóór 1727,74 begr. Onstwedde 29 mei 1774.74
Uit dit huwelijk:
a. Swaantje Simons Stratingh, ged. Onstwedde 1 jan. 1752,36 begr. Wedde 18 jan. 1787.77
b. Harm Simons Stratingh, ged. Onstwedde 21 juli 1754,36 † ald. 11 juni 1821.12
c. Antje Simons, zie 45.

94. Roelf Aijlts, geb. Weener, DE vóór 1730,78 † Bellingwolde vóór 5 febr. 1802,79 tr. (ondertr. Bellingwolde 1 mei) 175045
95. Trijntje Hinderks, ged. Bellingwolde 27 nov. 1729.4
Uit dit huwelijk:
a. Geesijn Roelfs, ged. Bellingwolde 27 juni 1751.36
b. Jakob Roelfs, ged. Bellingwolde 22 juli 1753.36
c. Antje, zie 47.
d. Aaltje Roelfs, ged. Bellingwolde 15 febr. 1760.36
e. Harm Roelfs, ged. Bellingwolde 19 juni 1763.36
f. Fenne Roelfs, ged. Bellingwolde 24 juni 1764.36
g. Haijke Roelfs, ged. Bellingwolde 23 jan. 1767.36
h. Derk Roelfs, ged. Bellingwolde 10 maart 1769.36

98. Harm Jans, geb. Farmsum? vóór 1749, begr. Farmsum 21 juli 1800,55 tr. Farmsum 26 nov. 176945
99. Trijntje Hindriks, ged. Farmsum 14 juni 1739,36 † ald. 9 dec. 1808.53
Uit dit huwelijk:
a. Lubbertje, zie 49.
b. Elizabeth Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 20 maart 1774,36 † Tuikwerd vóór 22 aug. 1779.56
c. Hindrik Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 16 jan. 1777,36vóór 9 dec. 1808.
d. Lijzabet Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 22 aug. 1779,36vóór 9 dec. 1808.

100. Roelf Harms, geb. Kropswolde? vóór 1722, timmerman, tr. Kropswolde 174245
101. Grietje Berends, geb. Wolfsbarge? vóór 1724.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Roelfs, geb. Zuidlaarderveen, Zuidlaren, ged. Kropswolde 24 febr. 1743.4
b. Engeltje Roelfs, ged. Kropswolde 3 april 1744.4
c. Berend Roelfs, ged. Kropswolde 17 okt. 1745.4
d. Jan Roelfs, ged. Kropswolde 21 jan. 1748.4
e. Grietje Roelfs, geb. Wolfsbarge, ged. Kropswolde 20 aug. 1750.4
f. Barelt Roelfs, geb. Wolfsbarge, ged. Kropswolde 8 april 1753.4
g. Roelf Roelfs, geb. Kropswolde 4 okt. 1755.
h. Jantien Roelfs, geb. Kropswolde 19 maart 1758.
i. Roelf Roelfs, zie 50.
j. Hindriktje Roelfs, ged. Kropswolde 5 mei 1765.4

102. Derk Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 27 febr. 1711,36 tr. 1e (ondertr. Oude Pekela 28 maart) 173445 Aaltje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1716; tr. 2e (ondertr. Oude Pekela 3 juni) 173645 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1718, † vóór 2 aug. 1741; tr. 3e Oude Pekela 2 aug. 174152
103. Jantjen Jans, ged. Oude Pekela 6 aug. 1713.36
Uit dit huwelijk:
a. Eltje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 3 juni 1742,52 tr. (ondertr. Oude Pekela 7 aug.) 176852 Jannetje de Visser, geb. Wierum? vóór 1750.
b. Stijntje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela nov. 1744.52
c. Janna Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 6 aug. 1747.52
d. Jan Derks de Ruiter, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 1 febr. 1750,52 winkelier,4 schipper koopvaardij,37 † Oude Pekela 4 okt. 1824,6 tr. 1e vóór 1776 Betje Jans, ged. Nieuwe Pekela 20 aug. 1752,36vóór 7 nov. 1794,65 dr. van Jan Poppes en Hilke Harms; tr. 2e Oude Pekela 28 nov. 179446 Antje Harms de Wijk (zie 64,c).
e. Elsje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 29 okt. 1752.52
f. Hendrika Derks, zie 51.

104. Albert Sierts, ged. Slochteren 25 febr. 1703,4 tr. Sappemeer 26 maart 173045
105. Liesbet Peters, ged. Sappemeer 13 april 1705.4
Uit dit huwelijk:
a. Siert Alberts, ged. Sappemeer 25 febr. 1731.4
b. Annigjen Alberts, ged. Sappemeer 5 april 1733.4
c. Lummightie Alberts, ged. Sappemeer 26 dec. 1735.4
d. Peter Alberts, ged. Sappemeer 17 aug. 1738.4
e. Jan Alberts, zie 52.
f. Geesje Alberts, ged. Sappemeer 28 jan. 1742,4vóór 3 sept. 1745.
g. Geesje Alberts, ged. Sappemeer 3 sept. 1745.4

106. Pieter Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 15 okt. 1724,4 schipper,4vóór 13 dec. 1776,79 tr. Hoogezand 25 dec. 174845
107. Zwaantje Jacobs Hollander, geb. Hoogezand,36 ged. Hoogezand 18 febr. 1728.36
Uit dit huwelijk:
a. Swaantje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 19 okt. 1749.4
b. Hiltje Pieters, zie 53.
c. Grietje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 17 maart 1754.4
d. Geertje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 28 maart 1756,4 † ald. vóór 9 mei 1793.54
e. Berendje Pieters Boneschans, geb. Hoogezand, ged. Hoogezand 24 dec. 1758,4 † Groningen 20 nov. 1826.4
f. Frauke Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 7 febr. 1762.4
g. Jaichien Pieters Boneschans, geb. Hoogezand,4 ged. Hoogezand 9 febr. 1766,4 † Stadskanaal 8 dec. 1851.4
h. Martje Pieters Boneschans, geb. Hoogezand,4 ged. Hoogezand 5 maart 1769,4 † Groningen 2 okt. 1858.4

108. Harm Martens Prins, ged. Sappemeer 29 maart 1720,4 tr. Hoogezand 6 jan. 175445
109. Jakobje Peters Weijer, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 14 sept. 1732.4
Uit dit huwelijk:
a. Marten Harms Prins, geb. Kalkwijk, ged. Sappemeer 11 mei 1755.4
b. Pieter Martens Prins, ged. Hoogezand 31 juli 1757.4
c. Heine Harms, zie 54.

110. Jan Roelfs, ged. Sappemeer 15 febr. 1711,36 tr. Sappemeer 11 mei 174945
111. Pietertje Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 27 okt. 1726.36
Uit dit huwelijk:
a. Pietertje Jans Meijer, ged. Sappemeer 1 maart 1750, † Groningen 23 maart 1819.12
b. Roelf Jans, ged. Sappemeer 29 juli 1753.
c. Jantje Jans Meijer, ged. Sappemeer 27 febr. 1757, † Groningen 23 aug. 1817.12
d. Renske, zie 55.
e. Jacob Jans, ged. Sappemeer 26 dec. 1763.

114. Tamme Thomas, geb. Veendam? vóór 1713, tr. Veendam 8 maart 173345
115. Janke Jacobs, geb. Veendam? vóór 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Klaaske Tammes, geb. Tripscompagnie? vóór 1746.
b. Thomas Tammes, geb. Tripscompagnie? vóór 1747, tr. Zuidbroek 10 jan. 176745 Roelfien Jans, geb. Zuidbroek? 1739,11 † Zuidbroek 6 dec. 1816.
c. Grietje, zie 57.

116. Evert Frans Schut, ged. Wildervank 9 mei 1734,36 tr. Anloo 9 nov. 175519
117. Jantje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 8 okt. 1730.19
Uit dit huwelijk:
a. Geert, zie 58.
b. Aaltje Everts, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 9 maart 1760.19
c. Frans Everts, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 17 okt. 1762.19
d. Jan Everts, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 26 dec. 1765,19 † ald. 3 april 1824.4
e. Jantje Everts, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 4 juni 1769,19 † Smilde 12 juli 1824.4

118. Hiddo Loerts/Louwes, geb. Tripscompagnie? 8 febr. 1723,36 ged. Zuidbroek 14 febr. 1723,36 tr. Zuidbroek 1 jan. 174745
119. Grietje Klaassen, geb. Zuidbroek 4 nov. 1724.36
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Hiddes, geb. Tripscompagnie 17 jan. 1757,36 ged. Zuidbroek 6 febr. 1757.36
b. Leentje, zie 59.
c. Pietertje Hiddes, geb. Tripscompagnie 22 febr. 1765,36 ged. Zuidbroek 14 april 1765,36vóór 15 jan. 1767.
d. Pietje Hiddes, geb. Tripscompagnie 15 jan. 1767,36 ged. Zuidbroek 8 febr. 1767,36 † ald. 20 nov. 1815.4

120. Hindrik Roberts, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 14 april 1721,36 begr. Midwolda 29 juli 1793,59 tr. Midwolda 23 mei 17486
121. Claaske Alberts, geb. Midwolda? vóór 1730, begr. Midwolda 12 april 1793.59
Uit dit huwelijk:
a. Robert, zie 60.
b. Reijntje Hindriks, ged. Midwolda 21 mei 1752,36 † ald. 19 sept. 1832,12 tr. Midwolda 8 okt. 177545 Derk Hindriks van der Schuur, geb. Eexta 12 maart 1749,36 † Midwolda 15 april 1828,12 zn. van Hindrik Hemmes Oldenborger en Grietje Jans.
c. Albert Hindriks, ged. Midwolda 23 nov. 1755,36 begr. ald. 13 febr. 1771.59

122. Hindrik Wijbrants, geb. Winschoten? vóór 1721, begr. Midwolda 28 aug. 1789,59 tr. 2e Midwolda 2 april 178745 Hilke Pieters, ged. Midwolda 10 jan. 1723, † ald. 20 febr. 1810;6 tr. 1e (ondertr. Scheemda 9 april) 174145
123. Grietje Tjebbes, ged. Oude Pekela 5 aug. 1714,52 begr. Midwolda 19 aug. 1785.59
Uit dit huwelijk:
a. Wijbrant Hindriks, geb. Scheemda,36 ged. Scheemda 14 jan. 1742.36
b. Hilke Hindriks, ged. Midwolda 27 sept. 1744.36
c. Catharina Hindriks, ged. Midwolda 11 dec. 1746.36
d. Engel, zie 61.
e. Marijke Hindriks, ged. Midwolda 25 maart 1753,36 † ald. vóór 5 okt. 1761.59
f. Antje Hindriks, ged. Midwolda 28 sept. 1755,36 † ald. vóór 5 okt. 1761.59

124. Casper Jans, geb. Termunten? vóór 1702, tr. vóór 1722
125. Frouwke Jans, ged. Termunten 15 april 1698.36
Uit dit huwelijk:
a. Peter Caspers, ged. Termunten 25 dec. 1722.36
b. Elske Caspers, ged. Termunten 26 nov. 1724.36
c. Martje Caspers, ged. Termunten 24 nov. 1726.36
d. Aaltje Caspers, ged. Termunten 24 nov. 1726.36
e. Jan Caspers, ged. Termunten 9 okt. 1729.36
f. Reinder Caspers, ged. Termunten 27 juli 1732.36
g. Carel, zie 62.

126. Fokke Jans, ged. Woltersum 8 jan. 1713,36 tr. (ondertr. Woltersum 19 febr.) 174145
127. Nieske Thomas, ged. Opwierde 2 sept. 1714.36

Generatie VIII

128. Jan Jans Joosten, geb. Hoorn, Wedde? vóór 1701, begr. Wedde 13 okt. 1774,75 tr. 1e Wedde 27 april 172175 Geertruid Folkerts, geb. Blijham? vóór 1695, begr. Wedde 2 maart 1731,75 dr. van Folkert Harmens en Grietje; tr. 2e Wedde 23 maart 173275
129. Antje Harms, geb. vóór 1714, begr. Wedde 20 maart 1789.75
Uit dit huwelijk:
a. Harm Jans, zie 64.
b. Jan Jans Joesten, ged. Wedde 30 okt. 1735,4 dagloner, † Blijham 5 maart 1812,4 tr. 1e Blijham 6 mei 175945 Harmke Boeles, ged. Blijham 11 jan. 1733,36vóór 8 maart 1774,81 dr. van Boele Jacobs en Aaltje Peters; tr. 2e Blijham 27 maart 177445 Antje Freerks, ged. Bellingwolde 2 maart 1735.36
c. Gepke Jans, ged. Wedde 11 aug. 1737,4vóór 12 juni 1741.56
d. Hindrik Jans, ged. Wedde 23 nov. 1738.4
e. Gepke Jans, ged. Wedde 12 juni 1741,4 † Blijham 22 febr. 1823,4 tr. Blijham 16 okt. 177445 Hindrik Abels, ged. Blijham 11 maart 1729,36 † ald. 25 febr. 1820,4 zn. van Abel Jans en Rixte Jacobs.
f. Jantje Jans, geb. Wedde 1745,11 † Beerta 31 jan. 1811,53 tr. (ondertr. Beerta 22 aug.) 178445 Willem Jans Vegt, geb. Wedde? 1742,11 † Beerta 29 aug. 1817,12 wedr. van Anje Jans.
g. Berend Jans, ged. Wedde 18 juli 1745.4
h. Grietje Jans, ged. Wedde 9 aug. 1750,4 † Beerta 9 dec. 1810,6 tr. 1e (ondertr. Beerta 22 april) 178145 Auke Aukes, ged. Oude Pekela 21 febr. 1751,36vóór 27 febr. 1804;79 tr. 2e Beerta 23 dec. 180782 Berend Harms Pastoor, geb. Hamdijk? 1730,11 † Beerta 24 febr. 1808.53
i. Albert Jans, ged. Wedde 21 jan. 1753.4

130. Klaas Gerrits, ged. Oude Pekela 31 mei 1705,52vóór 11 aug. 1761, tr. Blijham 5 april 173183
131. Elisabet Jacobs, ged. Blijham 17 mei 1703,84na 6 febr. 1767.73
Uit dit huwelijk:
a. Geertje, zie 65.
b. Maria Klaassens, ged. Blijham 1737.36

132. Wijger Wolters, geb. Nieuwe Pekela vóór 1716, scheepskapitein-reder,67 begr. Nieuwe Pekela 30 dec. 1775,63 tr. 2e Nieuwe Pekela 18 (kerkelijk Nieuweschans 7)45 febr. 174085 Antje Hindriks, ged. Nieuweschans 3 maart 1715,36 begr. Nieuwe Pekela 22 april 1768;63 tr. 1e Nieuwe Pekela 10 febr. 173685
133. Wemeltje Arents, ged. Oude Pekela 17 nov. 1709,52vóór 22 jan. 1740.54

134. Otto Jans, ged. Meeden 19 juli 1696,36 tr. (ondertr. Nieuwe Pekela 29 nov.) 172745
135. Jantje Fransens, ged. Oude Pekela 4 april 1706.52
Uit dit huwelijk:
a. Jantijn Ottes, ged. Nieuwe Pekela 4 dec. 1729.36
b. Hillegie, zie 67.
c. Aaltje Ottes, ged. Nieuwe Pekela 18 sept. 1733,36 tr. vóór 1760 Wubbe Heeres, geb. vóór 1740.
d. Grietje Ottes, ged. Nieuwe Pekela 25 dec. 1738.36
e. Jannes Ottes, ged. Nieuwe Pekela 26 maart 1741.36
f. Albertje Ottes, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1742.
g. Pieter Ottes, ged. Nieuwe Pekela 11 april 1743.36
h. Geeszijn Ottes, geb. Nieuwe Pekela? omstr. 1745.

136. Hero Luidolfs, geb. vóór 1689, schatbeurder, † Eexta vóór 2 maart 1746,65 tr. 2e Eexta 23 sept. (kerkelijk 2 okt.)45 172969 Doetje Derks, ged. Westerlee 5 juli 1696,86 dr. van Derk Jans en Geertruid Poppens; tr. 1e vóór 11 juli 170987
137. Antje Takens, ged. Scheemda 19 april 1685,36vóór 23 sept. 1729.54
Uit dit huwelijk:
a. Jan Takens, geb. Eexta? vóór 1712, begr. Zuidbroek 3 mei 1737,53 tr. Eexta 17 april 173369 Imke Coerts, ged. Scheemda 9 dec. 1712,36 dr. van Coert Upkes en Hilje Derks.
b. Trintien Heres, ged. Scheemda 6 nov. 1712,36 begr. ald. 5 maart 1714.88
c. Ludolph Heres, geb. Eexta 12 nov. 1713,36 begr. Scheemda 7 febr. 1717.88
d. Maria Heres, geb. Eexta 3 mei 1716.36
e. Ludolph Heres, ged. Scheemda 30 jan. 1718,36vóór 16 jan. 1720.56
f. Ludolf, zie 68.
g. Harmannus Heres, geb. Eexta 26 dec. 1722.36
h. Enne Heres, ged. Eexta 18 aug. 1726.36
i. Trijntje Heeres, ged. Eexta 11 jan. 1728,36 tr. Eexta 22 dec. 174969 Jan Alberts, geb. Eexta,36 ged. Eexta 23 sept. 1725,36 herbergier,36 schatbeurder, zn. van Albert Jans en Jantje Jans.

138. Tidde Feckes, geb. Zuidbroek? omstr. 1680,64 landbouwer te Westerlee,64 † Westerlee 13 aug. 1758,89 tr. Westerlee 5 sept. (kerkelijk 11 okt.)64 171151
139. Jantje Jans, ged. Westerlee 5 febr. 1696,86 † ald. 22 juni 1764.89
Uit dit huwelijk:
a. Fekke Tiddes, ged. Westerlee 17 maart 1713,36 tr. Nieuw-Scheemda 19 sept. (kerkelijk 17 aug.)74 174990 Anna Jacobs Hesse, ged. Vlagtwedde 5 april 1711,369 jan. 1763, dr. van Jacob en Geessien Aijckes en wed. van Harm Bronts.
b. Jan Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 26 dec. 1715.36
c. Grietje Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 13 nov. 1718,36 begr. Schildwolde 16 sept. 1790,67 tr. Westerlee 8 nov. (kerkelijk Meeden 15 dec.) 174351 Willem Aijolts, ged. Westerlee 13 april 1704,36 † Schildwolde 28 april 1761.
d. Anneke Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 10 mei 1725,36 begr. Winschoten 13 aug. 1798,91 tr. Winschoten 14 april 175271 Harm Edes, geb. Hoorn, Wedde, ged. Wedde 14 okt. 1714,36 begr. Winschoten 10 sept. 1798,91 zn. van Ede Wubbes en Aike Jans Hekman en wedr. van Engeltje Geerts.
e. Sune Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 15 juni 1732,36 † ald. vóór 29 juli 1775,54 tr. 1e Westerlee 10 maart 176351 Swaantje Okkes, ged. Nieuw-Beerta 20 dec. 1744,64 † Westerlee vóór 30 juli 1773;54 tr. 2e Westerlee 1 aug. 177345 Lutgert Ritzes, ged. Westerlee 17 mei 1750,36 † ald. 12 febr. 1817,12 dr. van Ritse Abels Jans en Jantien Derks van der Linde; zij hertr. Westerlee 27 aug. 177564 Hindrik Folkers Bos.
f. Hinderktien, zie 69.
g. Elsien Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 27 juli 1738,36vóór 3 febr. 1771,54 tr. Westerlee 12 aug. 176467 Jan Jans Tjapkes, ged. Westerlee 14 dec. 1738,36 † ald. 5 juli 1824,4 zn. van Jan Remkes en Grietje Jans.

140. Tjapko Mennes, ged. Winschoten 8 mei 1707,36 landbouwer te Winschoterzuiderveen,67 begr. Winschoten 28 juni 1773,53 tr. Winschoten 18 (kerkelijk 19)67 sept. 173871
141. Aijlke Hindriks, geb. Winschoten 30 dec. 1711,67 begr. ald. 6 juli 1756.53
Uit dit huwelijk:
a. Dievertje Tiapkes, ged. Winschoten 27 sept. 1739,36vóór 14 nov. 1762.
b. Antje Tiapkes, ged. Winschoten 6 okt. 1741,36vóór 14 nov. 1762.
c. Menno Tiapkes, ged. Winschoten 8 febr. 1743,36 begr. ald. 1743.53
d. Hindrik Tjapkes Brouwer, ged. Winschoten 22 maart 1744,36 † Oude Pekela 18 febr. 1816,12 tr. Oude Pekela 26 juli 178046 Elje Jans, ged. Oude Pekela 31 mei 1741,52 † ald. 16 maart 1816,12 dr. van Jan Willems Flink en Anje Jans en wed. van Doede Doedens.
e. Menno, zie 70.
f. Aijolt Tjapkes Kloosterboer, ged. Winschoten 7 nov. 1755,36 † Westerlee 13 juli 1821,4 tr. 1e Winschoten 7 mei 177971 Wupke Jans, ged. Westerlee 21 juli 1757,64 † Heiligerlee 16 juni 1791;67 tr. 2e Westerlee 20 nov. 179451 Hindertje Willems Kiers, ged. Oude Pekela 25 dec. 1767,36 † Eexta 6 febr. 1849,12 dr. van Willem en Eppijn Egberts.

144. Roelof, geb. vóór 1686.

146. Herman Jans Amelingh, geb. vóór 1692, tr. vóór 1712
147. Lisebet Krops/Krups/Koop, geb. vóór 1694.
Uit dit huwelijk:
a. Sophia Harms Amelenkamp, geb. vóór 1712, † vóór 6 jan. 1758, tr. vóór 173052 Jan Eggers, geb. Vasmold, DE? vóór 1707.
b. Lijsabeth, zie 73.
c. Jan Harms Ameling, geb. vóór 1714.
d. Johan Jochem Amelingh, ged. Oude Pekela 4 okt. 1716.52
e. Geesje Harms Ameling, geb. vóór 1723.
f. Engel Amelingh, ged. Oude Pekela 2 mei 1723.52

148. Harm Stubbe, geb. vóór 1681.

150. Harm Smid, geb. Wedderbergen? vóór 1684.

160. Henrich Johann Haarlammert, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 1673,11 landbouwer, † Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 2 jan. 1731,42 tr. vóór 170742
161. Elsebein Kempers, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE april 1683,11 † ald. 9 okt. 1738.42

162. Hindrik Harmens, geb. Rolde? vóór 1693, tr. Wildervank 19 nov. 171345
163. Geesje Pieters, geb. Wildervank? vóór 1695.

164. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela vóór 1699, tr. Nieuwe Pekela 8 okt. 171945
165. Engel Willems, ged. Midwolda 24 juli 1698.36
Uit dit huwelijk:
a. Egbertje Jans, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1725.
b. Albert Jans, zie 82.
c. Willem Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela vóór 1733, schoenmaker.4
d. Grietje Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela? 1735,11 † Nieuwe Pekela 16 april 1822.4
e. Evert Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela 1737,11 † ald. 9 aug. 1819,4 tr. Nieuwe Pekela 21 mei 176251 Antje Jans, geb. vóór 1734.

166. Roelof Werner Smits, ged. Emmen 20 maart 1689,19 tr. Emmen 18 aug. 172619
167. Wemeltje Harms Stratensmits, ged. Emmen 24 okt. 1706.19
Uit dit huwelijk:
a. Hindrikje, zie 83.
b. Warner Roelofs Smith, ged. Emmen 7 febr. 1734.19

170. Daniël, geb. vóór 1710, tr. (ondertr.) vóór 1730
171. Cornelisje?, geb. vóór 1712.92
Uit dit huwelijk:
a. Janna Daniels, geb. Veendam? 28 nov. 1730,44 † Veendam 8 maart 1819,12 tr. 1e Wildervank nov. 175741 Berend Geerts Tunteler, geb. vóór 1737, † vóór 4 febr. 1770;54 tr. 2e (ondertr. Veendam 4 febr.) 177045 Jacob Andries Roosje, geb. 1740,11 † Zuidwending 15 okt. 1816.12
b. Lijsabet, zie 85.

172. Sijntko Derks, geb. vóór 1705, tr. Veendam 1 jan. 172651
173. Trijntje Derks, ged. Veendam 24 maart 1706.41
Uit dit huwelijk:
a. Derk, zie 86.
b. Louwina Sijntkes, ged. Veendam 14 sept. 1732.41
c. Hindrik Sijnkes, ged. Veendam 29 aug. 1734,41vóór 19 maart 1789.
d. Hilligjen Sijntkes, ged. Veendam 13 mei 1736.41
e. Margjen Sijntkes, ged. Veendam 6 juli 1738,41vóór 1 aug. 1745.
f. Hitje Sijntkes, ged. Veendam 21 aug. 1740,41vóór 10 nov. 1748.
g. Pieter Sijntkes, ged. Veendam 11 april 1743.41
h. Marrigjen Sijnckes, ged. Veendam 1 aug. 1745,41 † ald. 8 dec. 1807.
i. Hittje Sijnkes, ged. Veendam 10 nov. 1748.41

174. Jan Geerts, ged. Veendam 21 juni 1703,41vóór 16 jan. 1749, tr. Veendam 16 nov. 172741
175. Aaltje Harms, ged. Finsterwolde 4 mei 1704,36 tr. 2e Veendam 16 jan. 174951 Ties Ottens, ged. Veendam 30 maart 1725.41
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jans, ged. Veendam 22 aug. 1728.41
b. Imke Jans, ged. Veendam 2 nov. 1732.41
c. Aaltje, zie 87.
d. Fennigje Jans, ged. Veendam 14 maart 1738.41
e. Geert Harm Jans, ged. Veendam 20 nov. 1740.41
f. Geertje Jans, ged. Veendam 8 juni 1742,41vóór 4 dec. 1781.93

176. Eilert Tholen, geb. Roswinkel? vóór 1715, timmerman, begr. Roswinkel 7 sept. 1751,19 tr. vóór 1735
177. Gepke Sanders, geb. vóór 1717, † vóór 13 dec. 1753.65
Uit dit huwelijk:
a. Thole, zie 88.
b. Greetje Eilerts, ged. Roswinkel 20 april 1738,19 begr. ald. 14 jan. 1800.19
c. Jan Eilerts, ged. Roswinkel 9 sept. 1740,19 † ald. 13 april 1810.19
d. Zacharias Eilerts, ged. Roswinkel 9 sept. 1740,19 begr. ald. 22 okt. 1740.19

178. Hindrik Jans Mulder, geb. vóór 1695, † Ter Apel 11 juni 1741, tr. Ter Apel 23 juni 171594
179. Trijntje Hindriks, geb. vóór 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Janna Hindriks, ged. Ter Apel 11 jan. 1719.36
b. Hindericus Mulder, geb. Ter Apel 21 juli 1722, † na 15 juni 1779.
c. Jan Hindriks, ged. Ter Apel 6 mei 1724.36
d. Hendrikje Hindriks, ged. Ter Apel 6 sept. 1728.36
e. Klaas Hindriks, ged. Ter Apel 25 dec. 1733.36
f. Harmina, zie 89.
g. Grietje Hindriks, geb. 2 juni 1738,36 ged. Ter Apel 8 juni 1738,3613 juni 1738.36
h. Hindrik Hindriks, ged. Ter Apel 5 juli 1739,36 † ald. 21 juli 1739.
i. Harm Hindriks, ged. Ter Apel 5 juli 1739,36 † ald. 21 juli 1739.
j. Jantje Hindriks, geb. 17 maart 1741,36 ged. Ter Apel 19 maart 1741,36 † ald. febr. 1742.

180. Hermann Straten, geb. Westorf, Lippe, DE? vóór 1709, tr.
181. Antje?, geb. Westorf, Lippe, DE? vóór 1711.92

182. Evert Jans, geb. Bunde, DE? vóór 1692, begr. Onstwedde 22 mei 1763,74 tr. Boen, DE vóór 171274
183. Swaantje Roskens, geb. Boen, DE? vóór 1694,74 † Boen, DE 24 jan. 1748.74
Uit dit huwelijk:
a. Jan Everts, geb. Boen, DE vóór 1712.74
b. Ubbe Everts Beving, geb. omstr. 1720.
c. Rosken Everts, geb. vóór 1722, † vóór 29 jan. 1768.
d. Antje Everts, geb. Boen, DE vóór 1725, † Nieuweschans? vóór 1769.
e. Hauwke, zie 91.
f. Claas Everts, geb. Boen, DE 24 juni 1731,74 ged. Bunde, DE 1 juli 1731,74 † Boen, DE 18 juli 1734.74

188. Aijlt Leffers, geb. Weener, DE? vóór 1710.78

190. Hinderk Derks, ged. Bellingwolde 1 nov. 1696,36 tr. Bellingwolde 20 juli (kerkelijk 20 aug.)45 171951
191. Antje Barelts, ged. Bellingwolde 18 sept. 1695.4
Uit dit huwelijk:
a. Barelt Hinderks, ged. Bellingwolde 8 dec. 1720,4vóór 23 juni 1766,79 tr. Bellingwolde 24 nov. 175045 Remke Wubbes, geb. vóór 1732, dr. van Wubbe Wubbes Jabbingh en Nieske Geerts.
b. (zoon of dochter) Hinderks, ged. Oudeschans 23 jan. 1724.4
c. Derk Hinderks, ged. Oudeschans 10 dec. 1724.4
d. Fenne Hinderks, ged. Bellingwolde 1 maart 1726.4
e. Trijntje Hinderks, ged. Bellingwolde 31 okt. 1728,4vóór 27 nov. 1729.56
f. Trijntje, zie 95.
g. Zwaantje Hinderks, ged. Bellingwolde 4 mei 1732.4
h. Roelf Hinderks, ged. Bellingwolde 30 juni 1737,4vóór 24 juni 1791,54 tr. Bellingwolde 19 nov. 177995 Tielke Geerts, ged. Oudeschans 20 mei 1759.

198. Hindrik Haijkes, geb. 23 maart 1711,36 ged. Heveskes 27 maart 1711,36 tr. Farmsum 26 april 173945
199. Lubge Bokkes, geb. Farmsum? vóór 1721.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 99.
b. Lieus Hindriks, ged. Farmsum 19 maart 1741.36
c. Bijwke Hindriks, ged. Farmsum 10 juni 1742,36vóór 25 dec. 1749.56
d. Elias Hindriks, ged. Farmsum 13 dec. 1744.36
e. Hieke Hindriks, ged. Farmsum 19 febr. 1747.36
f. Bijwke Hindriks, ged. Farmsum 25 dec. 1749.36

204. Derk Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 13 dec. 1668,52 tr. Oude Pekela 17 jan. 169745
205. Hille Eltjes, ged. Oude Pekela 7 mei 1676,52vóór 25 nov. 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 15 okt. 1699,36 † ald. vóór 7 aug. 1701.56
b. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 7 aug. 1701,36 † ald. vóór 12 nov. 1702.56
c. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 12 nov. 1702.36
d. Eltje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 15 aug. 1706,36 tr. Oude Pekela 25 nov. 173946 Aaltje Jans, geb. vóór 1721.
e. Janna Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 23 juni 1709,36 † ald. 14 okt. 1807,52 tr. Oude Pekela 18 jan. 173746 Jacob Hindriks, ged. Oude Pekela 13 april 1704,52 zn. van Hendrik Jacobs en Jantje Hendriks.
f. Derk Derks, zie 102.
g. Harm Derks Meinderts de Ruijter, ged. Oude Pekela 29 jan. 1713,36 tr. 1e Oude Pekela 1 okt. 174346 Geertje Jurjens, geb. Blijham? vóór 1725, † vóór 13 aug. 1750; tr. 2e Oude Pekela 11 sept. (kerkelijk 13 aug.)52 175046 Hindrikje Hindriks, geb. Nieuw-Beerta, ged. Nieuw-Beerta 8 okt. 1730,6 dr. van Hindrik Remkes en Antje Heijes.
h. Reint Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 26 dec. 1714.36
i. Menne Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 1 nov. 1716.36

206. Jan Hendriks, geb. vóór 1686, tr. Oude Pekela 3 okt. 170652
207. Stijntje Geerts, geb. Lengerich, DE? vóór 1688.52

208. Siert Alberts, ged. Slochteren 14 jan. 1672,4 tr. Slochteren 17 mei 169645
209. Lumme Peters, ged. Woltersum 7 febr. 1675.36
Uit dit huwelijk:
a. Albert Sierts, ged. Slochteren 15 dec. 1700,4vóór 25 febr. 1703.56
b. Albert, zie 104.
c. Peter Sierts, ged. Slochteren 25 dec. 1705.4
d. Arend Sierts, ged. Slochteren 11 aug. 1709.4

210. Pieter Jans, geb. Sappemeer? vóór 1677, tr. Sappemeer 11 april 169745
211. Anneke Jans, geb. Sappemeer? vóór 1679.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Peters, ged. Sappemeer 18 sept. 1698,4vóór 28 maart 1712.56
b. Aafjen Peters, ged. Sappemeer 15 dec. 1700.4
c. Liesbet, zie 105.
d. Eelke Peters, ged. Sappemeer 4 nov. 1708.4
e. Jan Peters, ged. Sappemeer 28 maart 1712.4
f. Yktien Peters, ged. Sappemeer 26 juni 1718.4

212. Peter Alberts Boneschans, geb. Kalkwijk?, ged. Hoogezand 11 sept. 1687,36 † ald. vóór 15 okt. 1724,68 tr. Hoogezand 3 maart 170945
213. Swaentien Claessen, geb. Kalkwijk?, ged. Hoogezand 1 sept. 1689,36 tr. 2e Hoogezand 25 sept. 172945 Jan Thijssen, geb. vóór 1709.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Peters Boneschans, ged. Hoogezand 5 april 1711,4 tr. Hoogezand 21 jan. 173845 Martje Lucas, geb. Kalkwijk? vóór 1720.
b. Geertje Peters Boneschans, ged. Hoogezand 10 sept. 1713.4
c. Claas Peters Boneschans, geb. Sappemeer, ged. Hoogezand 20 sept. 1716,4vóór 26 jan. 1781,79 tr. Hoogezand 24 jan. 174045 Lutgertje Egberts, geb. Hoogezand? vóór 1722.
d. Frouwke Peters Boneschans, ged. Hoogezand 19 okt. 1721.4
e. Pieter Pieters, zie 106.

214. Jacob Clasen Hollander, geb. Kalkwijk? vóór 1689, tr. Hoogezand 7 juli 170945
215. Hiltje Feitses, geb. Kalkwijk? vóór 1691.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Jacobs Hollander, ged. Hoogezand 18 sept. 1709.36
b. Berendje Jacobs, ged. Hoogezand 19 okt. 1710.36
c. Margjen Jacobs, ged. Hoogezand 6 nov. 1712.36
d. Claesjen Jacobs, ged. Hoogezand 21 april 1715.36
e. Swaentjen Jacobs, ged. Hoogezand 25 sept. 1716,36vóór 18 maart 1718.56
f. Swaantjen Jacobs, ged. Hoogezand 18 maart 1718,36vóór 19 okt. 1721.56
g. Claes Jacobs, ged. Hoogezand 26 mei 1720,4vóór 10 aug. 1723.56
h. Swaentje Jacobs, ged. Hoogezand 19 okt. 1721,4vóór 18 febr. 1728.56
i. Klaes Jacobs, ged. Hoogezand 10 aug. 1723,36vóór 9 sept. 1725.56
j. Klaas Jacobs, ged. Hoogezand 9 sept. 1725.
k. Zwaantje Jacobs, zie 107.

216. Marten Warners, geb. Sappemeer? vóór 1695, † vóór 1750, tr. Westerbroek 15 dec. 171545
217. Grietje Harms, geb. Westerbroek? vóór 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Warner Martens, ged. Sappemeer 18 okt. 1716,4vóór 21 febr. 1723.56
b. Jantien Martens, ged. Sappemeer 27 nov. 1718.4
c. Harm Martens, zie 108.
d. Warner Martens Jonker, ged. Sappemeer 21 febr. 1723,4 begr. ald. 11 okt. 1783.
e. Jan Martens, ged. Sappemeer omstr. 1 dec. 1725.4

218. Pieter Jans Weijer, ged. Hoogezand 11 nov. 1703,4 tr. 1e Hoogezand 2 febr. 172745 Faaktje Jans, ged. Hoogezand 15 jan. 1708,6vóór 4 sept. 1729;54 tr. 2e Hoogezand 4 sept. 172945
219. Freekje Tiddens, geb. Martenshoek? vóór 1711.
Uit dit huwelijk:
a. Hillechien Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 8 maart 1731.4
b. Jakobje Peters, zie 109.
c. Leentje Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 14 nov. 1734.4
d. Tidde Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 15 febr. 1739,4 tr. Hoogezand 1 jan. 176345 Swaantje Claassen Boneschans, ged. Hoogezand 4 dec. 1740,4vóór 26 jan. 1781, dr. van Claas Peters (zie 212,c) en Lutgertje Egberts.

220. Roelf Fransen, ged. Sappemeer 14 dec. 1673,36 tr. Sappemeer 4 maart 170345
221. Pietertje Hoijtes, ged. Sappemeer 3 nov. 1678.36

222. Jacob Geerts, geb. Sappemeer? vóór 1696, tr. Sappemeer 19 april 171645
223. Jantje Willems, ged. Sappemeer 12 aug. 1694.36
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 14 febr. 1717.36
b. Barber Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 16 nov. 1721.36
c. Pietertje Jacobs, zie 111.

228. Thomas Tammes, geb. Sappemeer? vóór 1682, tr. Sappemeer 15 jan. 170245
229. Claaske Ubbes, geb. Sappemeer? vóór 1684.

232. Frans Everts Schut, geb. Osnabrück, DE? vóór 1711, kleermaker,4 tr. 2e Wildervank 9 (kerkelijk 4)45 jan. 175051 Wijtske Hindriks, geb. Wildervank? vóór 1721; tr. 1e Wildervank 4 (kerkelijk 21)41 jan. 173151
233. Aaltje Christiaans, ged. Kropswolde 16 nov. 1690,36vóór 4 jan. 1750,54 tr. 1e vóór 10 dec. 171289 Jan Huijsing, geb. Wildervank? vóór 1692, † vóór 4 jan. 1731.
Uit dit huwelijk:
a. Janna Fransen Schut, ged. Wildervank 7 dec. 1731.36
b. Evert Frans, zie 116.
c. Arent Frans Schut, ged. Wildervank 22 april 1736.36

234. Geert Roelofs Nijemeijer, ged. Gasselte 2 aug. 1696,19vóór 23 maart 1746,96 tr. (ondertr. Anloo 15 jan.) 173019
235. Jantje Lammerts, geb. Schipborg,19 ged. Anloo 9 maart 1704,19 tr. 2e Anloo 1 mei 174619 Jan Harms Beckman, geb. Winschoten omstr. 1710.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Geerts, zie 117.
b. Roelof Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 2 maart 1732,19vóór 13 nov. 1735.56
c. Jan Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 16 mei 1734,19vóór 23 maart 1746.96
d. Roelof Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 13 nov. 1735,19vóór 23 maart 1746.96
e. Margjen Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 28 april 1737.19
f. Aaltje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 30 maart 1739,19vóór 23 maart 1746.96
g. Grietje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,19 ged. Anloo 22 jan. 1741,19vóór 23 maart 1746.96

236. Louwert Hiddes, ged. Westerlee 26 juli 1696,36 tr. 2e Zuidbroek 30 mei 173445 Grietje Reinders, geb. Sappemeer? vóór 1716; tr. 1e Zuidbroek 17 mei 172245
237. Trijntje Jans, geb. Sappemeer? vóór 1689, † vóór 29 mei 1734, tr. 1e Sappemeer 3 juli 170745 Tebbe Harms, ged. Sappemeer omstr. 3 april 1685,36vóór 12 april 1722, zn. van Harmen Tebbes en Albertje Willems.

238. Klaas Jans, ged. Kropswolde 13 aug. 1693,36 tr. Sappemeer 25 jan. 172245
239. Geeske Jans, ged. Sappemeer 6 sept. 1696.36
Uit dit huwelijk:
a. Jan Klasen, ged. Sappemeer 15 nov. 1722, tr. Zuidbroek 5 jan. 174445 Jantje Ennes, geb. Tripscompagnie 14 nov. 1723,36 ged. Zuidbroek 21 nov. 1723.36
b. Grietje, zie 119.
c. Geert Klasen Klunder, geb. Zuidbroek 8 febr. 1732,36 † Veendam 30 aug. 1791,53 tr. Veendam 1 jan. 175745 Jacobje Jans, geb. Veendam? vóór 1737.

240. Roebert Roelfs Nieman, ged. Dörpen, DE 16 april 1673,97 † Midwolda na 1733,80 tr. Vlagtwedde 14 mei 171145
241. Teube Alberts, geb. Veele? vóór 1693, † Veele vóór 14 mei 1733.54
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Roberts, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 29 mei 1712,4 tr. Midwolda 17 mei 173945 Antje Harms, geb. Midwolda? vóór 1721.
b. Antje Robers, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 3 maart 1715,4 tr. Finsterwolde 30 april 176151 Jan Geerts Bonder, geb. vóór 1724.
c. Albert Robers, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 6 juni 1718,4vóór 19 mei 1754.54
d. Hindrik, zie 120.
e. Derck Roebers, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 8 juni 1725.4
f. Kasper Roebers, geb. Veele,80 ged. Vlagtwedde 9 nov. 1727.4

244. Wijbrand Hindriks, ged. Midwolda 9 jan. 1689,36 tr. (ondertr. Delfzijl 12 april) 171645
245. Catharina Hindriks, geb. Delfzijl? vóór 1698.
Uit dit huwelijk:
a. Sipko Wijbrants, ged. Winschoten 10 sept. 1719.36
b. Hindrik, zie 122.

246. Tjebbe Lolkes, ged. Oude Pekela 19 aug. 1683,52na 15 maart 1748, tr. 2e vóór 1725 Antje Jans, geb. vóór 1707; tr. 1e Oude Pekela 6 dec. 170952
247. Hille Meinderts, geb. vóór 1691.
Uit dit huwelijk:
a. Engel Tjebbes, ged. Oude Pekela 28 sept. 1710.52
b. Lolke Tjebbes, ged. Oude Pekela 5 juni 1712.52
c. Grietje, zie 123.
d. Antje Tjebbes, ged. Oude Pekela 6 sept. 1716.52
e. Meijndert Tjebbes, ged. Oude Pekela 17 dec. 1719,52 tr. Oude Pekela 15 maart 174846 Jantje Derks, ged. Oude Pekela 26 jan. 1716,52 dr. van Derk Lolkes (zie 492,b) en Grietje Jans.
f. Derk Tjebbes, ged. Oude Pekela 23 nov. 1721,52vóór 1725.56

250. Jan Alders, geb. Termunten? vóór 1674, schoenmaker,36 tr. vóór 1694
251. Elske Reijnts, geb. vóór 1676.

252. Jan Jansen Huising, geb. Kolham? vóór 1670, † De Bloken, Woltersum 15 jan. 1728,53 begr. Woltersum 24 jan. 1728,53 tr. 1e Kolham 27 april 169045 Hendrikje Jans, geb. Hoogezand? vóór 1672, † De Bloken, Woltersum 30 jan. 1708;53 tr. 2e Woltersum 25 nov. 170845 Martien Cornelis, geb. Woltersum? vóór 1690, † De Bloken, Woltersum 24 aug. 1709;53 tr. 3e Woltersum 7 dec. 171045
253. Trijnje Fokkes, ged. Slochteren 11 sept. 1681, † 27 aug. 1740.
Uit dit huwelijk:
a. Anje Jans, geb. De Bloken, Woltersum 19 okt. 1711,36 ged. Woltersum 25 okt. 1711.36
b. Fokke, zie 126.
c. Anje Jans, geb. 10 okt. 1714, ged. Woltersum 14 okt. 1714.36
d. Geertje Jans, ged. Woltersum 21 nov. 1717.36

254. Thomas Doekes, geb. Zeerijp vóór 19 okt. 1685, diaken te Opwierde 1733-,98vóór 27 dec. 1750,79 tr. Opwierde 17 nov. 170945
255. Lijsbet Sickes, geb. vóór 1691, begr. Opwierde 1 juni 1762.6
Uit dit huwelijk:
a. Nieske Thomas, ged. Opwierde 19 sept. 1710,36vóór 2 sept. 1714.56
b. Doeke Thomas, ged. Opwierde 24 juli 1712,36 tr. Appingedam 1 (kerkelijk Opwierde 3)45 juni 176499 Antje Benes, ged. Nieuwolda 11 jan. 1739.36
c. Nieske, zie 127.
d. Ettie Thomas, ged. Opwierde 18 okt. 1716.36
e. Sikke Thomas, ged. Opwierde 25 juni 1719.36
f. Wobbigje Thomas, ged. Opwierde 26 okt. 1721.36
g. Jeltje Thomas, ged. Opwierde 5 sept. 1723.36

Generatie IX

256. Jan Joesten, geb. Wedde? vóór 1672, begr. Wedde 15 febr. 1727,75 tr. (ondertr.) vóór 1692
257. Geeske Jans, geb. vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Tijbe Jans, geb. Blijham? vóór 1692, † vóór 28 april 1720,75 tr. Blijham 21 maart 171083 Wubbe Wubbes Jabbingh, geb. vóór 1677, zn. van Wubbe en wedr. van Geeske Luickens.
b. Martien Jans, geb. vóór 1692, begr. Wedde 12 dec. 1721.75
c. Jan Jans, zie 128.
d. Aaltje Jans Joesten, ged. Wedde 24 dec. 1702,4 begr. ald. 5 okt. 1766,75 tr. Wedde 1 mei 172975 Jan Harms Korvemaker, geb. Wedde? vóór 1709, begr. Wedde 23 nov. 1755,75 zn. van Harm Jans en Gepke Berends.

258. Harm Vriese, geb. vóór 1681, ouderling te Wedde,75 tr. vóór 170175
259. Jantje, geb. vóór 1683.
Uit dit huwelijk:
a. Fenne Harms Friese, geb. vóór 1701, begr. Wedde 16 jan. 1731,75 tr. Wedde 5 nov. 171975 Jan Jarckes Hoitzing, geb. Hoorn, Wedde vóór 1692, begr. Wedde 6 nov. 1759,75 zn. van Jarcke Jans Hoisinck en Grietje Hindriks; hij hertr. Wedde 2 (kerkelijk 11)75 jan. 173376 Geertje Meijliefs.
b. Antje, zie 129.

260. Gerrit Klasen, ged. Oude Pekela 27 febr. 1676,52vóór 17 okt. 1722,74 tr. Blijham 21 maart (kerkelijk Oude Pekela 13 april)52 170472
261. Geertje Geerts, geb. vóór 1686, † na 18 maart 1745,73 tr. 2e Oude Pekela 5 april 172746 Pieter Rotgers, ged. Oude Pekela 9 febr. 1679,52 zn. van Rotger Hermans en Anne Jans en wedr. van Klaasje Hermans.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas, zie 130.
b. Geert Gerrits, ged. Oude Pekela 8 aug. 1706,52vóór 22 maart 1754,54 tr. 1e Oude Pekela 24 febr. 174046 Martje Jans, geb. omstr. 1706, † Oude Pekela vóór 9 maart 1745;65 tr. 2e Oude Pekela 18 maart 174546 Ida Hindriks, geb. Oude Pekela? vóór 1727, dr. van Hindrik Everts en Geeske Alderts Houwingh; zij hertr. Blijham 7 mei 175283 Jan Tjaarts.
c. Fenne Gerrits, ged. Oude Pekela 2 sept. 1708,52 tr. 1e vóór 1734 Willem Jans, ged. Oude Pekela 5 sept. 1706,36vóór 28 mei 1756,81 zn. van Jan Willems en Timke Jans; tr. 2e Oude Pekela 29 (kerkelijk 30)52 mei 175646 Willem Berends Mettingh, ged. Oude Pekela 1 maart 1705,52 wedr. van Lijsabeth Hendriks.
d. Egbert Gerrits, ged. Oude Pekela 11 jan. 1711,52 tr. Oude Pekela 24 febr. 174046 Anna Israëls, ged. Oude Pekela 6 maart 1712,52vóór 20 jan. 1775, dr. van Israël Hendriks en Marrichje Wichers (zie 528,g).
e. Aaltje Gerrits, ged. Oude Pekela 31 maart 1713,52na 6 febr. 1767,73 tr. vóór 24 febr. 174087 Harm Geerts Schuur, ged. Oude Pekela 24 febr. 1715,52 † ald. 9 maart 1809,52 zn. van Geert Harms en Swaantje Hermans; hij hertr. Oude Pekela 24 (kerkelijk 20)52 dec. 177846 Ettje Jans de Waal en tr. 3e (ondertr. Oude Pekela 13 nov.) 179652 Antje Jans Wandrup.
f. Jan Gerrits, ged. Oude Pekela 7 april 1715,52 tr. vóór 174052 Maria Derks Mooij, ged. Oude Pekela 4 nov. 1714,52 dr. van Derk Jans en Trijntje Lamberts.
g. Engel Gerrits, ged. Oude Pekela 23 jan. 1718.52
h. Geeske Gerrits, ged. Oude Pekela 23 juni 1720,52 tr. (ondertr. Oude Pekela) 174052 Pieter Edzerts, ged. Oude Pekela 30 dec. 1714,36 schipper,100 zn. van Edzard Hendriks en Geesje Arnolds.

262. Jacob Hindriks Heres, ged. Blijham 10 maart 1661,84vóór 25 mei 1706,74 tr. (ondertr.) vóór 1693
263. Maria Berends Ganzevoort, geb. vóór 1675, † na 5 april 1731.73
Uit dit huwelijk:
a. Anna-Grietie Jacobs, ged. Blijham 25 dec. 1693,84 tr. Blijham 19 juni 171683 Harm Jarckes Heckman, geb. vóór 1689, zn. van Jarcko Jarckes en Geertje Harms Hoisinck en wedr. van Engeltje Hansens.
b. Trijntien Jacobs, ged. Blijham 14 juni 1696,84 tr. Beerta 12 mei 172482 Elso Jans, ged. Beerta 30 dec. 1703,36 zn. van Jan Elses en Antje Geerts.
c. Elisabet, zie 131.
d. Hillegijn Jacobs, geb. vóór 1705.
e. Frouwe Jacobs, ged. Blijham 5 april 1705,84 tr. Blijham 5 april 173183 Hindrik Reinders, geb. vóór 1711.
f. Diewertien Jacobs, geb. vóór 1706, tr. Beerta 18 juni 173082 Hindrik Jurjens, geb. vóór 1710.

264. Wolter Wijchers, geb. Oude Pekela vóór 1686,67 vervener, winkelier, scheepskapitein-reder,67 begr. Nieuwe Pekela 28 jan. 1767,63 tr. Nieuwe Pekela 170645
265. Grietje Gerrits, geb. vóór 1688, † na 13 jan. 1747.73

266. Arent Klasen, geb. vóór 1687, † Nieuweschans? vóór 26 aug. 1742,79 tr. 1e Oude Pekela 8 febr. 170552 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1687, † vóór 1709; tr. 2e Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1709
267. Lijsbet Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1680, † Nieuweschans na 22 jan. 1751.101
Uit dit huwelijk:
a. Reurt Arents, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1709, † vóór 22 jan. 1751.102
b. Wemeltje, zie 133.
c. Geesje Arents, ged. Oude Pekela 15 okt. 1713,52 † Nieuweschans vóór 19 april 1755,54 tr. Nieuweschans 29 nov. 173345 Derk Jans Bekkers, geb. Nieuweschans? vóór 1713.
d. Kasper Arents, ged. Nieuweschans 4 aug. 1722,4vóór 22 jan. 1751.102

268. Jan Alberts Hosebreider, geb. Lengerich, DE? vóór 1653, tr. 1e Meeden 29 okt. 167345 Geeske Harmens, geb. Dalum, DE? vóór 1655, † vóór 16 sept. 1688;54 tr. 2e (ondertr. Meeden 16 sept.) 168845
269. Jantje Ottens, geb. Meeden? vóór 1670.
Uit dit huwelijk:
a. Geertje Jans, ged. Meeden 18 aug. 1689.36
b. Geesijn Jans, ged. Meeden 7 febr. 1692.36
c. Imke Jans, ged. Meeden 12 nov. 1693,36 tr. 1e Winschoten 17 nov. 171545 Berend Harms, geb. Winschoten? vóór 1695, † vóór 24 maart 1726; tr. 2e Winschoten 24 maart 172645 Harm Jans Schultens, geb. Winschoten? vóór 1706.
d. Otto, zie 134.
e. Aaltje Jans, ged. Meeden 26 dec. 1699.36

270. Frans Hendricks, geb. vóór 1674, † vóór 13 febr. 1717,79 tr. Oude Pekela 18 febr. 169452
271. Albertjen Olcherts, geb. vóór 1676, begr. Nieuwe Pekela 3 sept. 1745.63
Uit dit huwelijk:
a. Hillichje Fransen, ged. Oude Pekela 19 juli 1696.52
b. Pieter Fransen, ged. Oude Pekela 14 aug. 1698,52 begr. Nieuwe Pekela 15 april 1743.63
c. Marrichje Fransen, ged. Oude Pekela 19 juni 1701,52vóór 29 april 1703.56
d. Jan Fransen, ged. Oude Pekela 29 april 1703.52
e. Marrichje Fransen, ged. Oude Pekela 29 april 1703,52 begr. Nieuwe Pekela 12 mei 1758.63
f. Jantje, zie 135.
g. Ulgert Fransen, ged. Nieuwe Pekela 3 febr. 1709.36

272. Luilef Heres, ged. Nieuwolda 27 febr. 1657,36 tr. Nieuwolda 13 febr. 168145
273. Reenje Berends, geb. Nieuwolda? vóór 1652, † na 27 febr. 1715, tr. 1e Nieuwolda 7 mei 167045 Wilcko Mennens, geb. Oterdum? vóór 1650, † vóór 13 febr. 1681.

274. Jan Takens, geb. Altona, Hamburg, DE 12 juni 1666,103 † Winschoten 15 juni 1744,104 tr. 2e Winschoten 11 juli (kerkelijk 4 aug.)45 170971 Lamme Hindriks, ged. Winschoten 2 nov. 1683,36 † ald. 31 jan. 1717,72 dr. van Hindrik Geerts en Haicke Wibbes; tr. 3e Winschoten 21 mei (kerkelijk 5 juni)45 171771 Eelwe Folkerts Muller, ged. Bellingwolde 22 maart 1695,4 begr. Winschoten 14 aug. 1733,53 dr. van Folkert Davids en Wendelke Wijbes; tr. 1e Midwolda 12 okt. 168445
275. Trijntje Alberts, geb. Vlagtwedde? vóór 1655, † vóór 11 juli 1709, tr. 1e Scheemda 26 april 167351 Jan Harmens, geb. Scheemda? vóór 1653, † vóór 21 sept. 1684.54
Uit dit huwelijk:
a. Antje, zie 137.
b. Clare Takens, ged. Scheemda 30 jan. 1687,36vóór 7 maart 1692.56
c. Jan Takens, ged. Scheemda 13 mei 1688,36 tr. Groningen 24 april 173851 Geesjen Jans Heijmulder, geb. Groningen? vóór 1685, † Groningen 10 sept. 1762,53 echtg. van Doedo Ubbens.
d. Clare Takens, ged. Scheemda 7 maart 1692.36
e. Tanneke Takens, geb. vóór 1694, tr. Winschoten 5 febr. 171271 Eppo Jans, ged. Veendam 28 maart 1690,41 zn. van Jan Eppes en Geertje Jans.

276. Fecko Melles, geb. Beerta? vóór 1650, landbouwer te Zuidbroek,67 † Westerlee vóór 4 nov. 1693,79 tr. Zuidbroek 25 juni 167085
277. Anneke Jans, geb. Westerlee vóór 1650, † na 25 jan. 1720,64 tr. 1e (ondertr.) vóór 167064 Tjapko Jans, geb. vóór 1650, † vóór 25 juni 1670;54 tr. 3e Zuidbroek 3 juli 169585 Ritzo Abels, geb. vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Melle Feckes, geb. Zuidbroek? omstr. 1673, † vóór 16 jan. 1724,54 tr. 1e (ondertr. vóór 5 april) 1700 Tetje Hiddes, geb. vóór 1682, † vóór 24 dec. 1702;54 tr. 2e Woldendorp 24 dec. 170245 Hilje Jans, geb. omstr. 15 okt. 1682,105 ged. Woldendorp 29 okt. 1682.36
b. Menste Feckes, geb. omstr. 1677, tr. Zuidbroek 5 april 1700106 Emmo Jans, geb. vóór 1680.
c. Tidde, zie 138.
d. Sune Feckes, ged. Zuidbroek 11 febr. 1683,104 begr. ald. 19 jan. 1735.53
e. Albert Feckes, geb. Zuidbroek 1688,9829 juli 1760,98 begr. Zuidbroek,98 tr. Midwolda 26 febr. (kerkelijk Zuidbroek 4 april)45 171085 Grietje Botjes, geb. 21 dec. 1686,98 ged. Veendam 22 dec. 1686,36 † Zuidbroek 29 maart 1772,98 dr. van Botte Wildriks en Geertje Brongers.

278. Jan Coops, geb. Westerlee? vóór 1671, † Westerlee omstr. 1704,65 tr. Westerlee 3 mei 169145
279. Grietje Meijering, geb. Bonnen? vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Elsje Jans, ged. Westerlee 22 mei 1692.86
b. Hindrik Meijering, ged. Westerlee 17 juni 1694.86
c. Jantje, zie 139.
d. Hindrikje Jans, ged. Westerlee 9 april 1699,86 tr. 1e Westerlee 29 okt. 171785 Egbert Datema, geb. vóór 1697, † vóór 8 nov. 1743;79 tr. 2e Meeden 30 dec. 175051 Harm Jans Backer, geb. omstr. 1699.

280. Memmo Tjapkes, ged. Winschoten 26 dec. 1680,36 begr. ald. 27 dec. 1734,53 tr. Oude Pekela 18 juli 170652
281. Deewer Themmen, geb. Eexta,36 ged. Scheemda 14 nov. 1675,36 begr. Winschoten 25 okt. 1735,53 tr. 1e Eexta 30 april 169685 Jan Dries, ged. Winschoten 23 okt. 1670,107vóór 18 juli 1706, zn. van Dries Jans en Aaltje Foppes.
Uit dit huwelijk:
a. Tjapko, zie 140.
b. Grietje Mennes, ged. Winschoten 18 aug. 1709,36 begr. ald. 14 juni 1779,53 tr. Winschoten 8 april 173571 Habbe Berents, ged. Winschoten 25 jan. 1705,36 begr. ald. 11 febr. 1777.53
c. Cornelius Mennes, ged. Winschoten 8 april 1712,36na 3 maart 1775,73 tr. Oude Pekela 12 nov. 174546 Wijbrandina Cranenborgh, ged. Wedde 8 sept. 1713, dr. van Wijbrandus en Trijntje Haselhof en wed. van Herman Willems.
d. Jan Mennes, ged. Winschoten 10 jan. 1716,36 begr. ald. 29 maart 1743.53

282. Hindrik Harms Kuiper, ged. Winschoten 18 juli 1658,36vóór 18 sept. 1738,79 tr. Winschoten 7 okt. 168785
283. Anne Aijolts, ged. Winschoten 1 nov. 1668.107
Uit dit huwelijk:
a. Harm Hindriks, ged. Winschoten 28 okt. 1688,107vóór 7 jan. 1703.
b. Jantje Hindriks, ged. Winschoten 15 nov. 1691,107vóór 30 juni 1695.56
c. Jantje Hindriks, ged. Winschoten 30 juni 1695.107
d. Ajolt Hindriks, ged. Winschoten 14 jan. 1700.107
e. Harm Hindriks, ged. Winschoten 7 jan. 1703,36 tr. Winschoten 20 juni 172771 Antje Hindriks, geb. Winschoten? vóór 1709, dr. van Hindrik Jans.
f. Trijntje Hindriks, ged. Winschoten 18 april 1706,36 tr. 1e Winschoten 21 juli 173171 Harm Berends, geb. vóór 1715, † vóór 18 sept. 1738;79 tr. 2e Winschoten 1 maart 174371 Aaldrik Harms, geb. vóór 1723, † vóór 1 sept. 1773.
g. Aijlke, zie 141.

296. Jan Harms, geb. vóór 1664, tr.
297. Toebe Jans, geb. vóór 1666.
Uit dit huwelijk:
a. Harm, zie 148.
b. Lammert Jans, ged. Vlagtwedde 5 dec. 1684.4
c. Wilcke Boeijnck, ged. Vlagtwedde 4 dec. 1687.4

326. Pieter Derks, geb. vóór 1675.

328. Albert Jans, geb. Veendam? vóór 1674, tr. Wildervank 30 juni (kerkelijk Oude Pekela 1 juli)45 169451
329. Egbertje Harmens, geb. vóór 1676.52

330. Willem Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1649, begr. Midwolda 22 okt. 1715,59 tr. 1e Midwolda 17 okt. 166945 Aaltje Hindriks, geb. Midwolda? vóór 1651, begr. Midwolda 20 nov. 1669;53 tr. 2e Midwolda 5 juni 167045 Trijntje Jacobs, geb. Midwolda? vóór 1652, † vóór 1698;54 tr. 3e vóór 1698
331. Grietje, geb. vóór 1680.
Uit dit huwelijk:
a. Engel, zie 165.
b. Evert Willems, geb. vóór 1702, † Midwolda vóór 7 april 1763.

332. Werner Smits, geb. Emmen vóór 1668, begr. ald. 24 juli 1745,108 tr. Emmen 28 okt. 168819
333. Hendrikje Loesinge, geb. Emmen? vóór 1670, begr. Emmen 15 dec. 1734.19

334. Harm Jans Stratensmits, geb. Emmen? vóór 1671, begr. Emmen 9 maart 1736,108 tr. 1e Emmen 1 nov. 169119 Wemeltje Oldesmits, geb. Emmen? vóór 1673, begr. Emmen 7 okt. 1705,108 dr. van Hindrik (zie 1328,b); tr. 2e omstr. 1706108
335. Tijbigje Roelofs, ged. Emmen 18 juni 1682,108vóór 3 juni 1708.54

344. Derk Jans, geb. Wildervank?,41 ged. Veendam 21 dec. 1667,41vóór 28 mei 1710,79 tr. Meeden 9 mei (kerkelijk Veendam 3 juni)45 1691109
345. Louwe Hitjes, geb. Meeden vóór 1667,41na 17 dec. 1730.73
Uit dit huwelijk:
a. Marchien Derks, ged. Veendam 14 juli 1692,41vóór 8 maart 1700.56
b. Jan Derks, ged. Veendam 9 maart 1694.41
c. Hitje Derks, ged. Veendam 15 dec. 1695,414 maart 1774,98 begr. Veendam 10 maart 1774.98
d. Tjakke Derks, ged. Veendam 28 nov. 1697.41
e. Martien Derks, ged. Veendam 8 maart 1700.41
f. Sijntko, zie 172.

346. Derk Hindriks, geb. Hilten, Osnabrück, DE? vóór 1669,41 tr. Veendam 21 maart 168941
347. Hilligje Wigbolts, ged. Veendam 27 dec. 1668.36
Uit dit huwelijk:
a. Wigbold Derks, ged. Veendam 19 april 1691,41 tr. Veendam 29 nov. (kerkelijk 20 dec.)45 171151 Jantje Jans, ged. Veendam 16 sept. 1688, dr. van Jan Eppes en Geertje Jans.
b. Remke Derks, ged. Veendam 13 nov. 1692.41
c. Hindrik Derks, ged. Veendam 22 febr. 1695,41 tr. Veendam 14 jan. 172851 Fennigje Jans, ged. Veendam 31 jan. 1675, dr. van Jan Eppes en Marritjen Saspes en wed. van Jan Claassen.
d. Jan Derks Groot, ged. Veendam 19 sept. 1697,41 † Noordbroek 13 april 1735, tr. Veendam 30 maart 172051 Annigjen Thijes.
e. Harmen Derks, ged. Veendam 1 april 1700,41 tr. Veendam 7 jan. 172451 Geesje Jacobs, geb. vóór 1706.
f. Trijntje Derks, ged. Veendam 5 nov. 1702,41vóór 24 maart 1706.56
g. Trijntje, zie 173.
h. Pieter Derks, ged. Veendam 27 jan. 1709.41

348. Geert Jans Veling, ged. Veendam 14 juni 1668,41 tr. Veendam 28 mei 169441
349. Aaltje Hindriks, ged. Sappemeer 19 febr. 1671.36
Uit dit huwelijk:
a. Femmighjen Geerts, geb. Wildervank,41 ged. Veendam 26 mei 1695.41
b. Hindrik Geerts, ged. Veendam 24 okt. 1697.41
c. Fennighjen Geerts, ged. Veendam 14 juli 1700,41 tr. Veendam 23 juli 171941 Berend Claassen, geb. Lengerich, DE? vóór 1699.
d. Jan, zie 174.
e. Hindrik Geerts, ged. Veendam 15 aug. 1706.
f. Luitjen Geerts, ged. Veendam 6 okt. 1709.
g. Grietje Geerts, ged. Veendam 27 jan. 1715.

350. Harm Alberts, geb. vóór 1681, tr.
351. Imke, geb. vóór 1683.
Uit dit huwelijk:
a. Antje Harms, ged. Finsterwolde 20 nov. 1701,36 † Veendam 13 maart 1783,53 tr. 1e Veendam 1 jan. 173041 Hindrik Roelfs van Loon, geb. vóór 1710, † Veendam vóór 22 jan. 1748;65 tr. 2e Veendam 29 jan. 174851 Lense Lucas, ged. Veendam 7 mei 1719,36 † ald. 7 febr. 1793,53 zn. van Lucas Gerlofs en Jantje Lensen.
b. Aaltje, zie 175.

352. Thole Eilards, geb. Roswinkel? vóór 1695, † vóór 13 dec. 1753, tr.
353. Elske Zacharias, geb. Roswinkel? vóór 1697, begr. Roswinkel 27 febr. 1755.19

354. Jan Roelofs Sanders, geb. vóór 1697, † vóór 13 dec. 1753.

356. Jan Clasen, geb. vóór 1671, tr.
357. Janna Hindriks?, geb. vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Hebel Jans, geb. vóór 1691.
b. Hindrik Jans, zie 178.
c. Geertje Jans, geb. vóór 1697.

358. Hindrik Hindriks Mulder, geb. vóór 1677, † Ter Apel 12 jan. 1702.

380. Derk Hinderks, geb. Bellingwolde? vóór 1675, tr. Bellingwolde 13 okt. 169545
381. Fenne Koens, geb. Wijmeer, DE? vóór 1677, † vóór 20 juli 1719.110
Uit dit huwelijk:
a. Hinderk, zie 190.
b. Daije Derks, ged. Bellingwolde 28 nov. 1697.36
c. Zwaantje Derks, ged. Bellingwolde 30 okt. 1698.36
d. Hille Derks, ged. Bellingwolde 3 maart 1700.36
e. Grietje Derks, ged. Bellingwolde 24 maart 1702,36vóór 8 maart 1705.56
f. Grietje Derks, ged. Bellingwolde 8 maart 1705.36

382. Bartelt Roelfs, geb. Den Ham, Bellingwolde? vóór 1672, tr. Bellingwolde 18 dec. 169245
383. Trijntje Harms, geb. Brual, Rhede, DE? vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Antje, zie 191.
b. Roelof Barelts, ged. Bellingwolde 31 okt. 1697,4vóór 11 jan. 1768,79 tr. Bellingwolde 16 maart 1758111 Trijntje Hinderiks, geb. vóór 1740.
c. Harm Barelts, ged. Bellingwolde 22 sept. 1700,4vóór 1 juli 1752.79
d. Aaltje Barelts, ged. Bellingwolde 23 febr. 1703,4vóór 11 jan. 1768.
e. Grietje Barelts, ged. Bellingwolde 19 maart 1706,4vóór 11 jan. 1768.
f. Ette Barelts, ged. Bellingwolde 2 sept. 1708.4

396. Haijke Hendriks, geb. Geefsweer? vóór 1689, tr. Heveskes 14 april 170945
397. Lijsbeth Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 28 april 1689.36
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik, zie 198.
b. Eve Haijkes, geb. 30 april 1713,36 ged. Heveskes 7 mei 1713.36
c. Tjark Haijkes, geb. 28 nov. 1715,36 ged. Heveskes 1 dec. 1715,36 † ald. 9 dec. 1715.6
d. Martje Haijkes, geb. 13 nov. 1717,36 ged. Heveskes 14 nov. 1717.36
e. Tjark Haijkes, geb. 2 nov. 1720,36 ged. Heveskes 10 nov. 1720.36
f. Tobias Haijkes, ged. Heveskes 11 juli 1723.36
g. Jan Haijkes, ged. Heveskes 23 jan. 1729.36
h. Bijwke Haijkes, ged. Farmsum 3 aug. 1732.36

398. Bocko Lubberts, geb. vóór 1687, † Farmsum 1722,112 tr. vóór 1707112
399. Trijntje Teunis, geb. vóór 1689, † Farmsum 1731,112 tr. 2e Farmsum 6 jan. 172645 Harmen Hilberts.
Uit dit huwelijk:
a. Lubbert Bockes, geb. Farmsum? vóór 1707.
b. Tonnis Bockes, geb. Farmsum? vóór 1712.
c. Lubge, zie 199.

408. Derk Derks Ruijter, geb. vóór 1646, ged. Oude Pekela 17 jan. 1664,52vóór 29 sept. 1719, tr. Oude Pekela 1 juli 166652
409. Elske Reints, geb. vóór 1646, ged. Oude Pekela 12 sept. 1663,52 tr. 1e Oude Pekela 18 dec. 166452 Tidde Foppens, geb. vóór 1644, † vóór 1 juli 1666, zn. van Foppe Tammes.
Uit dit huwelijk:
a. Lisebeth Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 1 sept. 1667,52 † ald. vóór 4 sept. 1670.56
b. Derk Derks, zie 204.
c. Lisebeth Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 4 sept. 1670,52 † ald. vóór 12 nov. 1676.56
d. Reint Derks de Ruiter, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 19 nov. 1671,52 ouderling, diaken 1707-1708,113 † Oude Pekela vóór 18 jan. 1737,110 tr. 1e Meeden 2 sept. 170052 Anne Edes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 27 juli 1673,861 sept. 1717,98 begr. Oude Pekela,98 dr. van Edo Jans Tichelaar en Wendelke Pieters; tr. 2e Oude Pekela 29 sept. (kerkelijk 19 nov.)52 171946 Elje Hermans, ged. Oude Pekela 5 maart 1680,52vóór 1 maart 1756,81 dr. van Herman Jans en Freke Tammes en wed. van Willem Kiers.
e. Menne Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 17 april 1674,52 † Heiligerlee vóór 4 aug. 1715,68 tr. 1e Oude Pekela 23 jan. 170152 Lijsabet Hendriks, ged. Oude Pekela 25 april 1675,52 † ald. vóór 8 jan. 1708,54 dr. van Hendrik Remmerts en Aaltje Arents; tr. 2e Westerlee 8 jan. 170852 Lutgert Isaacs, ged. Meeden 30 dec. 1683,36 † Heiligerlee 26 nov. 1767,64 dr. van Isaac Isaacs van Schelven en Jantien Bensing; zij hertr. Westerlee 11 sept. 172285 Derk Jans van der Linde.
f. Lisebeth Derks, ged. Oude Pekela 12 nov. 1676.52
g. Daniël Derks, ged. Oude Pekela 22 febr. 1678,52vóór 18 mei 1728,64 tr. Westerlee 3 april 170752 Martien Edes, ged. Westerlee omstr. april 1681,86vóór 18 mei 1728,64 dr. van Edo Jans Tichelaar en Wendelke Pieters.

410. Eltje Jakobs, geb. Oude Pekela nov. 1655,98 veenmeester, ouderling 1698-, ouderling 1708-, † Oude Pekela 12 febr. 1720,98 tr. Oude Pekela 31 jan. 167552
411. Janna Hermans, geb. vóór 1657.
Uit dit huwelijk:
a. Hille, zie 205.
b. Siecke Eltjes, ged. Oude Pekela 29 juli 1683,52 tr. Oude Pekela 22 febr. (kerkelijk 4 mei)52 170446 Tonnis Jans, ged. Oude Pekela 13 april 1673,36 diaken 1715-, zn. van Jan Tonnis en Fenne Lamberts.
c. Jakob Eltjes, ged. Oude Pekela 1 mei 1687,52 † ald. 20 juli 1756,52 tr. Oude Pekela 29 sept. 172946 Frouwe Doedens, ged. Oude Pekela 6 okt. 1709,52 † ald. 11 maart 1806,52 dr. van Doede Boelens en Rempke Molanus.
d. Foske Eltjes, ged. Oude Pekela 26 okt. 1690.52
e. Ettje Eltjes, geb. vóór 1698.

416. Albert Loechs, ged. Slochteren 22 jan. 1645,4 tr. Slochteren 29 maart 166845
417. Harmke Wessels, ged. Slochteren 11 okt. 1646.4
Uit dit huwelijk:
a. Teelcke Alberts, ged. Slochteren 4 april 1669.4
b. Siert, zie 208.
c. Claeske Alberts, ged. Slochteren 24 jan. 1675,4vóór 26 juni 1692.56
d. Wessel Harms Alberts, ged. Slochteren 13 okt. 1678.4
e. Leugh Alberts, ged. Slochteren omstr. 21 mei 1683,4 tr. 1e Slochteren 17076 Aveke Berends, geb. Slochteren? vóór 1689, † vóór 25 jan. 1713; tr. 2e Slochteren 25 jan. 171345 Jacobje Pieters, geb. Sappemeer? vóór 1694, † vóór 5 april 1733.
f. Roelef Alberts, ged. Slochteren 15 maart 1687.4
g. Claesjen Alberts, ged. Slochteren 26 juni 1692.4

418. Peter Jans, ged. Woltersum 23 okt. 1642,36 tr. Woltersum 11 okt. 167245
419. Geese Cornelis, ged. Woltersum 13 okt. 1650.36
Uit dit huwelijk:
a. Lumme, zie 209.
b. Frerikje Peters, ged. Woltersum 16 febr. 1679.36
c. Jacobje Peters, ged. Woltersum 16 juli 1682,36vóór 25 jan. 1689.56
d. Jan Peters, ged. Woltersum 25 dec. 1685.36
e. Jacobje Peters, ged. Woltersum 25 jan. 1689.

424. Albert Peters Boneschans, geb. Hoogezand? vóór 1649, tr. 1e Hoogezand 19 dec. 166945 Enneke Vrij, geb. Völlen, DE? vóór 1651; tr. 2e Hoogezand 23 jan. 168745
425. Foucke Pieters, geb. Joure? vóór 1651, tr. 1e Joure 19 sept. 166918 Sioerdt Jorrits, geb. Leeuwarden? vóór 1649, † vóór 23 jan. 1687.
Uit dit huwelijk:
a. Peter Alberts, zie 212.
b. Lijckeltien Alberts Boneschans, ged. Hoogezand 12 okt. 1690.36

426. Claes Janssen, geb. Hoogezand? vóór 1665, † vóór 25 mei 1704,54 tr. Hoogezand 6 sept. 168545
427. Geertien Roelefs, geb. Hoogezand? vóór 1667, † vóór 28 maart 1711,93 tr. 2e Hoogezand 25 mei 170445 Hans Gaetses, geb. Hoogezand? vóór 1666.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Claessen, ged. Hoogezand 13 juni 1686,36vóór 2 okt. 1687.56
b. Jan Claessen Hollander, geb. Kalkwijk, ged. Hoogezand 2 okt. 1687,36 tr. Hoogezand 6 mei 171445 Beeltje Claassen, † Groningen 28 okt. 1747.53
c. Jacob Clasen, zie 214.
d. Swaentien, zie 213.
e. Roelef Claessen, ged. Hoogezand 9 okt. 1692.36

428. Claes Janssen (dezelfde als 426), tr. Hoogezand 6 sept. 168545
429. Geertien Roelefs (dezelfde als 427).

436. Jan Pieters Weijer, ged. Sappemeer 14 april 1672,4 tr. 2e Hoogezand 19 maart 171945 Auke Jans, geb. vóór 1699; tr. 1e Hoogezand 3 maart 170045
437. Jacobje Roelofs, ged. Hoogezand 29 okt. 1676,36vóór 19 maart 1719.54

440. Frans Jansen Meier, geb. Bramsche, DE? vóór 1644, tr. Sappemeer 21 juni 166845
441. Renske Jans, geb. Sappemeer? vóór 1647.

442. Hoijte Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1649, ged. Sappemeer 5 maart 1680,36 † ald. vóór 2 dec. 1714,79 tr. Sappemeer 2 dec. 167745
443. Jantje Harmens, ged. Sappemeer 18 okt. 1657.36

446. Willem Simons, geb. Sappemeer? vóór 1672, tr. Sappemeer 31 jan. 169245
447. Barber Clasens, geb. Sappemeer? vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Willems, ged. Sappemeer 13 nov. 1692,36vóór 12 aug. 1694.56
b. Jantje, zie 223.
c. Trijntje Willems, ged. Sappemeer 21 maart 1697.36

464. Evert Schutte, geb. Osnabrück, DE? vóór 1691, tr. vóór 1711
465. Janna, geb. vóór 1693.
Uit dit huwelijk:
a. Simon Evers Schut.
b. Frans Everts, zie 232.
c. Hindrik Evers Schut, geb. Osnabrück, DE? vóór 1718, tr. 1e Wildervank 7 juli 174651 (kerkelijk 9 febr. 1738) Gerrigjen Jans, geb. Wildervank? vóór 1720, † vóór 24 febr. 1751;54 tr. 2e Wildervank 24 (kerkelijk 28)45 febr. 175151 Trijntje Jans Huisinga, geb. Wildervank? vóór 1720, † vóór 21 dec. 1753,54 dr. van Jan Huijsing en Aaltje Christiaans (zie 233) en wed. van Menno Jochems; tr. 3e Wildervank 21 dec. 175351 Elsje Geerts, † vóór 10 okt. 1766;54 tr. 4e Wildervank 10 (kerkelijk 19)45 okt. 176651 Albertje Christiaans, geb. Wildervank? vóór 1721, † Wildervank 13 maart 1795, dr. van Christiaan Philips en Albertje Jans.

466. Christiaan Arends, geb. Bramsche, DE? vóór 1653, † Kropswolde 19 sept. 1712,53 tr. 2e (ondertr. Kropswolde 9 juni) 169545 Trijntje Heijnes, geb. Kropswolde? vóór 1677; tr. 1e (ondertr. Kropswolde 12 sept.) 168045
467. Jantje Jacobs, geb. Slochteren? vóór 1653, † Kropswolde 24 maart 1695,53 tr. 1e (ondertr. Kropswolde 19 febr.) 167145 Sicke Tonnis, geb. Wolfsbarge? vóór 1651, † Wolfsbarge 1 juni 1672.53
Uit dit huwelijk:
a. Arend Christiaans, ged. Kropswolde 13 aug. 1682.36
b. Grietje Christiaans, ged. Kropswolde 20 april 1685,36 tr. (ondertr. Kropswolde 10 maart) 170945 Roelof Clasen, geb. Wolfsbarge? vóór 1689.
c. Aaltje Christiaans, ged. Kropswolde 22 jan. 1687,36 † ald. 1 febr. 1690.53
d. Aaltje, zie 233.
e. Jacob Christiaans, ged. Kropswolde 28 okt. 1694.36

468. Roelof Hindriks Nijemeijer, geb. Gieten? vóór 1656, † Gasselte 19 jan. 1710,114 tr. Gasselte 21 okt. 167619
469. Jantje Roelofs, geb. vóór 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Roelofs Nijemeijer, geb. Eext,19 ged. Anloo 30 okt. 1681,19 † Gasselte? 4 april 1728,114 tr. Gasselte 8 nov. 170519 Annechien Tonnis Lantinge, ged. Gasselte 15 juli 1688.19
b. Lucas Roelofs Nijemeijer, ged. Gasselte 3 febr. 1689,19 † Annerveen 23 sept. 1765,114 tr. (ondertr. Anloo 13 maart) 172919 Geesje Lamberts (zie 470,d).
c. Geert Roelofs, zie 234.

470. Lammert Jans, geb. Schipborg? vóór 1672, tr. Gasselte 13 nov. 169219
471. Jantje Jans, geb. Gasselte? vóór 1674, † vóór 22 sept. 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Lammerts, geb. Bork,19 ged. Anloo 13 aug. 1693.19
b. Jan Lammerts, geb. Schipborg,19 ged. Anloo 9 april 1702.19
c. Jantje, zie 235.
d. Geesje Lamberts, geb. vóór 1711, tr. (ondertr. Anloo 13 maart) 172919 Lucas Roelofs Nijemeijer (zie 468,b).

472. Hiddo Louwerts, ged. Blijham 15 nov. 1668,36 tr. 2e Westerlee 19 sept. 170645 Hille Klasen, geb. vóór 1688, † vóór 26 febr. 1717; tr. 3e Westerlee 26 febr. 171745 Engeltje Jans, geb. vóór 1699; tr. 1e Westerlee 20 okt. 169545
473. Albertje Memmes, geb. Eexta,36 ged. Scheemda 13 okt. 1672,36vóór 19 sept. 1706.
Uit dit huwelijk:
a. Louwert, zie 236.
b. Wijben Hiddes, ged. Westerlee 15 dec. 1700.36
c. Wija Hiddes, ged. Westerlee 22 okt. 1702.36

476. Jan Clunder, geb. vóór 1669, tr. (ondertr.) vóór 1689
477. Grietje, geb. vóór 1671, † Kropswolde 25 aug. 1727.53
Uit dit huwelijk:
a. Balster Clunder, ged. Kropswolde 15 dec. 1689.36
b. Klaas, zie 238.

478. Jan Jans Bunker, geb. Sappemeer? vóór 1674, † Sappemeer 12 aug. 1715,6 tr. Sappemeer 25 dec. 169445
479. Grietje Jacobs, geb. Sappemeer? vóór 1676.

480. Roleff Dircks Willens, geb. Lehe, DE vóór 1636, tr. Steinbildt, DE juni 166897
481. Wobecca Lueckens, geb. Ahlen, Emsland, DE? vóór 1650.

482. Albert Wubbelts Luchtenborgh, geb. Lutke Völlen, DE? vóór 1664, tr. 2e Vlagtwedde 12 juni 170145 Griete Harmens, geb. Veele vóór 1681, † vóór 8 dec. 1709;54 tr. 3e Vlagtwedde 8 dec. 170945 Anneke Hindriks, geb. vóór 1689; tr. 1e Vlagtwedde 21 sept. 168445
483. Anneke Caspers, geb. Eesten, DE? vóór 1666, † Veele vóór 12 juni 1701.54
Uit dit huwelijk:
a. Teube, zie 241.
b. Wubbelt Alberts, ged. Vlagtwedde 8 jan. 1693.4
c. Grietje Alberts, ged. Vlagtwedde 8 jan. 1693,4 † Onstwedde.89
d. Harm Alberts Lugtenborger, ged. Vlagtwedde 4 dec. 1695,4 † Veele, tr. 1e Veele 16 maart 173080 Trijntje Hindriks, geb. Onstwedder Hofte, ged. Onstwedde 29 juni 1688, † Veele vóór 13 maart 1740; tr. 2e Vlagtwedde 13 maart 174045 Alcke Engels Huisingh, ged. Vlagtwedde 25 mei 1713,36 dr. van Engel Engels Huising en Geertje Hindriks.
e. Stijncke Alberts, ged. Vlagtwedde 25 sept. 1698.4
f. Jantien Alberts, geb. vóór 12 juni 1701.

488. Hindrik Bartelts, geb. Coevorden? vóór 1655, † Midwolda vóór 31 okt. 1701,65 tr. Groningen 12 mei 16756
489. Geesje Wijbrants, ged. Groningen 11 aug. 1650.36
Uit dit huwelijk:
a. Bartelt Hindriks, ged. Groningen 10 okt. 1675.36
b. Hindrikje Hindriks, ged. Groningen 29 jan. 1678,36vóór 25 april 1680.56
c. Eernst Hindriks, ged. Groningen 25 april 1680.36
d. Hindrikje Hindriks, ged. Groningen 25 april 1680.36
e. Jetze Hindriks, ged. Midwolda 8 okt. 1682,36 tr. vóór 1 febr. 171387 Valentijn Hannes Hop, geb. Nieuw-Beerta 21 dec. 1689.36
f. Wijbrand Hindriks, ged. Midwolda 8 maart 1685,36vóór 9 jan. 1689.56
g. Wijbrand, zie 244.
h. Maria Hindriks, geb. Nieuw-Beerta 4 jan. 1695,36 ged. Beerta 6 jan. 1695,36na 13 okt. 1766, tr. Beerta 29 nov. (kerkelijk Nieuweschans 22 dec.)45 172082 Ludolf Jans Gresel, geb. Nieuweschans? vóór 1682, † vóór 3 juni 1740,79 zn. van Jan Luidolfs en Eetje Boelens en wedr. van Teuntje Alberts.

492. Lolke Derks, geb. vóór 1649, ged. Oude Pekela 31 jan. 1664,36vóór 25 juni 1715, tr. 1e Oude Pekela 6 juni 166952 Alke Engels, geb. vóór 1651, † vóór 2 april 1676; tr. 2e Oude Pekela 2 april 167652
493. Grietje Tjebbes, ged. Oude Pekela 1655,52na 25 juni 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Herman Lolkes, ged. Oude Pekela 16 maart 1679.52
b. Derk Lolkes, ged. Oude Pekela 29 sept. 1680,52 tr. Oude Pekela 26 dec. 170752 Grietje Jans, ged. Oude Pekela 1 april 1683,52na 20 dec. 1765,73 dr. van Jan Geerts en Fenne Roelofs.
c. Tjebbe, zie 246.
d. Teke Lolkes, ged. Oude Pekela 24 juli 1687,52 tr. Oude Pekela 11 jan. 171152 Trijntje Hemmes, geb. vóór 1693.

504. Jan Luilfs, geb. Kolham? vóór 1650, † Kolham 4 nov. 1693,89 tr. vóór 1670
505. Martien Hindriks, geb. vóór 1652, † Kolham 3 nov. 1693.89
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansen, zie 252.
b. Jan Jans Huising, geb. Kolham? vóór 1673, † Woltersum 26 april 1741,72 tr. Woltersum 21 dec. 173845 Lubge Alberts, geb. Woltersum? vóór 1709, † Woltersum 21 febr. 1753,72 wed. van Harmen Luilfs.
c. Luilof Jans, geb. Scharmer? vóór 1675, tr. vóór 17 maart 1695 Jeije Hendriks, geb. Scharmer? vóór 1677.

506. Focko Claesen, geb. Slochteren? vóór 1659, tr. Slochteren 28 maart 167945
507. Anje Uildriks, geb. Slochteren? vóór 1661.

508. Doeke Thomas, ged. Westeremden 21 dec. 1651,36 schoenmaker te Zeerijp, † Zeerijp? vóór 19 okt. 1685,54 tr. Westeremden 28 mei 167645
509. Nieske Eisses, geb. Ten Boer? vóór 1658, † Zeerijp?.

510. Sicke Claassen, geb. Opwierde? vóór 1667, tr. Opwierde 8 mei 168745
511. Etje Jans, geb. Opwierde? vóór 1669.89

Generatie X

520. Klaas Hendriks, geb. vóór 1650, † vóór 26 febr. 1678, tr. vóór 1670
521. Fenne Jansen, geb. Oude Pekela? vóór 1652, tr. 2e Oude Pekela 26 febr. (kerkelijk 27 maart)52 167846 Peter Hendriks, geb. vóór 1658, diaken 1697-1698,113vóór 1 febr. 1713, zn. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Klasen, ged. Oude Pekela 7 aug. 1670.52
b. Hendrik Klasen, ged. Oude Pekela 8 sept. 1672.52
c. Gerrit, zie 260.

522. Geert Egberts, geb. Blijham? 1643,101 landbouwer, † Blijham vóór 5 april 1727, tr. Oude Pekela 16 nov. 167352
523. Fenne Geerts, geb. Oude Pekela? 1647,101vóór 17 okt. 1722.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert Geerts, ged. Oude Pekela 29 nov. 1674,36 † Nieuwe Pekela? vóór 15 febr. 1715, tr. vóór 31 maart 170774 Dijke Berends Kleen, geb. Lutjeloo vóór 1689, dr. van Berend Harms Vorentholt/Kleen en Renske Geerts Kleen; zij hertr. Blijham 13 sept. 171583 Wesselus Jans en tr. 3e Blijham 14 april 171883 Berend Jans van Dijl.
b. Aaltje Geerts, ged. Blijham mei 1679,36 † ald. 1714,74 tr. Blijham 28 (kerkelijk 21)115 okt. 169851 Harm Derks, geb. Blijham? vóór 1664, landbouwer op Holtjerheerd te Blijham 1693-1731,74 † Blijham 1731,74 zn. van Derk Jans en Geeske Harms en wedr. van Anne Tammes.
c. Geertje, zie 261.
d. Engel Geerts, ged. Blijham 16 sept. 1688,36vóór 11 okt. 1753,74 tr. Vlagtwedde 17 okt. 172274 Aaltje Remkes Wijbelingh, ged. Vlagtwedde 30 aug. 1700,36vóór 28 juni 1760, dr. van Remke en Lutgert Willems Rencks.
e. Harmke Geerts, geb. vóór 1691, † vóór 17 mei 1729,54 tr. Blijham 10 (kerkelijk 26)74 mei 170974 Abel Engels, ged. Blijham 16 april 1665,84 † ald.,53 begr. Winschoten 7 juni 1762,53 zn. van Engel Abels en Aisse Lupkes; hij hertr. Blijham 17 mei 172983 Magrieta Luppes.

524. Hero Feickens, ged. Blijham 19 jan. 1623,84vóór 7 maart 1670,79 tr. (ondertr.) vóór 1659
525. Trijntje Jacobs, ged. Blijham 7 febr. 1641,36 tr. 2e na 1670 Feicke Lupkes, ged. Blijham 19 okt. 1651,84 zn. van Lupke Feijes (zie 1048,c) en Tjaecke Eenjes.
Uit dit huwelijk:
a. Feije Heres, ged. Blijham 13 maart 1659,84vóór 7 febr. 1716,54 tr. Blijham 21 juli 170051 Geertien Ockes, geb. vóór 1682, dr. van Ocke Boeles en Tettje Aeilckes; zij hertr. Blijham 7 febr. 171683 Hero Elses.
b. Jacob Hindriks, zie 262.
c. Luppe Heres, ged. Blijham 14 febr. 1664,84vóór 8 febr. 1738, tr. Blijham 8 aug. 172183 Harmke Alberts, geb. vóór 1696.
d. Sebo Ockens Heres, ged. Blijham 21 juli 1667,84 † ald. vóór 1 juli 1734,54 tr. 1e Blijham 23 febr. 170851 Swaantje Engelkes, geb. Vriescheloo vóór 1677, † ald. vóór 15 febr. 1714,74 dr. van Harmen Hilwerts en Geertruid Hindriks en wed. van Aicke Harms Bruiningh; tr. 2e Blijham 23 juni 171883 Trijntje Harms, geb. vóór 1700, dr. van Harm; zij hertr. Blijham 1 juli 173485 Pieter Remmes Georgius.
e. Tiarck Heres, ged. Blijham 10 okt. 1669.84

526. Berend Jans Ganzevoort, geb. vóór 1612, commandeur, † Ter Apel 28 mei 1700,53 tr. vóór 1658
527. Anna Margrete van Snelten, geb. vóór 1640, † Ter Apel 3 juni 1702.53
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Berends Ganzevoort, geb. Ter Apel vóór 1658.
b. Maria Berends, zie 263.
c. Jan Berends Ganzevoort, geb. vóór 1677, † Ter Apel 27 febr. 1742,53 tr. Ter Apel sept. 169745 Grietje Harms Boelken, geb. Roswinkel vóór 1679, † Ter Apel april 1762,53 dr. van Harm Claasen Boelcken en Harmina Adolphus Molanus.
d. Margrete Berends Ganzevoort, geb. vóór 1679, tr. Ter Apel 23 maart 1697116 Hindrik Jarckes Heckman, geb. Hoorn, Wedde 1660,98 † Blijham? 30 april 1730,98 begr. Winschoten 9 mei 1730,98 zn. van Jarcke Hindriks Hekman en Ette Jarckes Thedinge en wedr. van Renske Harms.

528. Wijcher Hendriks, geb. vóór 1648, † vóór 25 jan. 1707,81 tr. (ondertr.) vóór 1668
529. Reine Reinders, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Wolter, zie 264.
b. Marrichje Wichers, geb. vóór 1693, † vóór 12 febr. 1745,81 tr. Oude Pekela 16 (kerkelijk 18)52 jan. 171146 Israël Hendriks, ged. Oude Pekela 8 april 1683,52vóór 25 jan. 1744, zn. van Hendrik Uilen en Anna Israëls.
c. Aaltje Wichers, geb. Oude Pekela? vóór 1678, tr. Oude Pekela 26 jan. 169652 IJe Cornelis, ged. Hoogezand 26 febr. 1671,4 zn. van Cornelis Tiallings en Grietje IJes.
d. Jan Wichers, geb. vóór 1676, tr. Oude Pekela 15 maart 169652 Woltertje Wolters, geb. Sappemeer? vóór 1678.
e. Reinder Wichers, geb. vóór 1675, tr. (ondertr.) vóór 1700 Jantje Gerrits, geb. vóór 1682.
f. Jakob Wijchers, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1685, † vóór 9 mei 1714,54 tr. vóór 1705 Aaltje Koops, geb. vóór 1687, † na 24 febr. 1740.
g. Frouke Wichers, geb. vóór 1668, tr. Oude Pekela 31 okt. 168652 Berend Berends, geb. vóór 1666.

530. Gerrit Reinders, geb. Oude Pekela? vóór 1659, † vóór 29 dec. 1707, tr.
531. Grietje Jans, geb. vóór 1661.
Uit dit huwelijk:
a. Reinder Gerrits, geb. Oude Pekela? vóór 1679, † Nieuwe Pekela 9 mei 1742, tr. Oude Pekela 3 dec. 169945 Wobbegijn Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1681.
b. Grietje, zie 265.
c. Evert Gerrits, geb. vóór 1692.

532. Klaas Arents, geb. vóór 1667, † vóór 29 dec. 1722,79 tr. vóór 1687
533. Wemel Ruerts, ged. Oude Pekela 5 sept. 1663.36
Uit dit huwelijk:
a. Arent, zie 266.
b. Wobbichje Klasen, geb. vóór 1687, tr. Oude Pekela 27 jan. (kerkelijk 19 febr.)52 170846 Jan Hermans, ged. Winschoten 30 dec. 1683,107 zn. van Harmen Jacobs en Tjaektje Boelens.
c. Ruirt Klasen, ged. Oude Pekela 13 nov. 1687.36
d. Jannes Klasen, ged. Oude Pekela 2 nov. 1690.36
e. Trijntje Klasen, ged. Oude Pekela 18 maart 1694,36 tr. 1e Oude Pekela 1 jan. 171752 Jan Lubben, geb. Norden? vóór 1697, † vóór 14 maart 1721; tr. 2e Oude Pekela 14 maart 172152 Herman Jans Mouw, ged. Oude Pekela 4 jan. 1689,52 zn. van Jan Alberts en Aaltje Hermans en wedr. van Geesje Peters.
f. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 20 dec. 1696,36vóór 9 maart 1703.56
g. Jacob Klasen, ged. Oude Pekela 23 febr. 1700,36 tr. Oude Pekela vóór 172952 Fetje Jacobs, geb. vóór 1709.
h. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 9 maart 1703,36vóór 31 jan. 1706.56
i. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 31 jan. 1706.36

534. Kasper Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1660, tr. (ondertr.) vóór 1680
535. Geeske, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1662.
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbet, zie 267.
b. Casper Caspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1682, † Stapelmoor, Oost-Friesland, DE 1746,117 tr. Nieuw-Beerta 29 jan. 170285 Geeske Harmens, geb. Nieuw-Beerta,36 ged. Beerta 29 jan. 1682,36 dr. van Herman Geerdts en Ewerke Scheltes.
c. Jan Kaspers Telkamp, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1685, smid, begr. Nieuweschans vóór 9 maart 1725, tr. 1e Oude Pekela 24 juli (kerkelijk 23 aug.)45 170546 Eltje Luppes, ged. Winschoten 29 aug. 1675,36vóór 22 april 1714,54 dr. van Luppo Frans en Frouwe Jacobs en wed. van Herman Jans Smit; tr. 2e (ondertr. Nieuweschans 22 april) 171445 Wendelke Opkens, geb. Marienchor? vóór 1696, † vóór 2 dec. 1714;54 tr. 3e Nieuweschans 2 dec. 171445 Aaltje Garrelts, geb. Beerta? vóór 1696, † vóór 20 okt. 1720.54
d. Berend Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE vóór 1689, † ald. 1734.117
e. Sara Caspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1695.
f. Geert Caspers Telcamp, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE vóór 1696, † ald. 1736.117

542. Olchert Alberts, geb. vóór 1656, schoolmeester, † vóór 1704,79 tr.
543. Grietje, geb. vóór 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Albertjen, zie 271.
b. Jantje Olcherts, geb. Oude Pekela? vóór 1677, tr. Oude Pekela 17 febr. 169545 Jacob Takens, geb. Oude Pekela? vóór 1675.
c. Antje Olcherts, geb. vóór 1680.

544. Hero Jurjens, geb. Nieuwolda? vóór 1616, tr. Midwolda 8 mei 163645
545. Maria Gresel, geb. Bramsche, DE? vóór 1618.
Uit dit huwelijk:
a. Aaldert Heres, geb. vóór 1644, tr. Nieuwolda 28 nov. 166445 Anje Bruins, geb. Siddeburen? vóór 1646.
b. Aaltje Heres, ged. Nieuwolda 24 maart 1648.36
c. Enno Heres, ged. Nieuwolda 16 juni 1650.36
d. Luilef, zie 272.

548. Jan Takens, geb. Emden, DE 1615,1031702,103 tr. Altona, Hamburg, DE 1660103
549. Antje Holthusen, geb. Bremen, DE 1640,1031689.103

552. Mello Feckens, geb. vóór 1608, † Beerta 8 maart 1672,53 tr. Beerta mei 162882
553. Menste Sunes, geb. vóór 1610.
Uit dit huwelijk:
a. Wapke Melles, geb. vóór 1631, † Beerta vóór 28 april 1696, tr. 1e Beerta 9 juni 164982 Imel Geerts Stroedingh, geb. vóór 1629, † vóór 28 jan. 1674,82 zn. van Geert Aickes en Geertje Berends ten Campe; tr. 2e Beerta 31 maart 167682 Herman Hindriks, geb. omstr. 1630, † vóór 18 april 1679,81 zn. van Hindrik en Woltje Hermans.
b. Suno Melles, geb. vóór 1636, † vóór 11 jan. 1667.82
c. Tamke Melles, geb. vóór 1638, tr. Beerta 23 dec. 165682 Reint Willems, geb. vóór 1636.
d. Tiarck Melles, geb. omstr. 1638, † Nieuw-Beerta 28 okt. 1692, tr. (ondertr.) omstr. 1668 Hisse Jans, geb. vóór 1638, wed. van 1e Jan Hindriks (zie 1890,a) en 2e Aijlcko Fransen.
e. Fecko, zie 276.
f. Ontko Melles, geb. vóór 1655, bakker te Zuidbroek,118vóór 16 aug. 1692,118 tr. Noordbroek 22 jan. 167585 Harmeke Harmens, geb. vóór 1657.
g. Fosse Melles, geb. Beerta? vóór 1656, tr. 1e Scheemda 26 nov. 167451 Eijlart Jacobs, geb. vóór 1654, † vóór 26 okt. 1684;54 tr. 2e Scheemda 7 nov. 168451 Evert Jans, geb. vóór 1664.

554. Jan Jansen, geb. vóór 1605, † vóór 16 dec. 1664,54 tr. 1e Westerlee 9 maart 162551 Altien Alberts, geb. Westerlee? vóór 1607, † vóór 1649; tr. 2e vóór 164364
555. Anna Jans, geb. vóór 1634, tr. 2e Westerlee 16 dec. 166451 Jan Berends, geb. Blijham? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Jans, geb. Westerlee vóór 1643.
b. Berend Jans, geb. vóór 1644, † Winschoten 1666.64
c. Berendje Jans, geb. Westerlee vóór 1649, † na 7 aug. 1705,64 tr. Winschoten 1 maart 166785 Derk Pieters, geb. Winschoten vóór 1641, † ald. vóór 1680,119 zn. van Pieter Popkens en Grietje Jans?.
d. Anneke, zie 277.

556. Hindrik Coops, geb. vóór 1648, † Gieten 21 febr. 1684,64 tr. vóór 18 mei 166764
557. Elske Roelofs Bloemenborg, geb. vóór 1650, † Westerlee vóór 15 maart 1675.54
Uit dit huwelijk:
a. Arend Hindriks, geb. Westerlee vóór 1669.
b. Jan, zie 278.
c. Coop Hindriks, geb. Westerlee vóór 1673.

558. Hindrik Meijering, geb. vóór 1642, tr.
559. Jantje?, geb. vóór 1644.92
Uit dit huwelijk:
a. Willem Meijering.
b. Jan Meijering, geb. Bonnen? vóór 1662.
c. Otto Meijering, geb. Bonnen? vóór 1672, † Westerlee vóór 19 nov. 1705,65 tr. Westerlee 4 april (kerkelijk 22 mei)45 169285 Ettje Kiers, ged. Oude Pekela 13 dec. 1674,52 dr. van Kier Jans en Trijntje Willems.
d. Grietje, zie 279.

560. Tiapko Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1648,120 tr. Winschoten 6 mei 167785
561. Saertjen Tiackes, ged. Noordbroek 13 mei 1655.36
Uit dit huwelijk:
a. Eeuwe Tjapkes, ged. Winschoten 8 nov. 1678.36
b. Memmo, zie 280.

562. Themmo Jacobs, geb. vóór 1651, † vóór 18 okt. 1690,54 tr. vóór 22 nov. 167164
563. Aaltje Jans, geb. vóór 1653, tr. 2e Eexta 18 okt. 169085 Hindrik Jans, geb. Vlagtwedde? vóór 1670.
Uit dit huwelijk:
a. Deewer, zie 281.
b. Grietje Themmen, geb. 20 aug. 1678, ged. Eexta 25 aug. 1678,36vóór 7 april 1682.56
c. Jan Themmen, geb. vóór 1681, † vóór 27 april 1737, tr. Eexta 1 febr. 170269 Anneke Uden, geb. 26 aug. 1683,36 ged. Eexta 26 aug. 1683,36 dr. van Udo Nantkens en Epke Cornelis Stullinga.
d. Cornelis Duijrts, geb. 8 febr. 1681,36 ged. Eexta 13 febr. 1681.36
e. Grietje Themmen, geb. 2 april 1682,36 ged. Eexta 7 april 1682.36
f. Jacob Themmen, geb. 29 aug. 1685,36 ged. Eexta 30 aug. 1685,36 rekenmeester, † Wittewierum 22 juli 1764.98

564. Harmen Hindriks, geb. vóór 1638, tr.
565. Aelke Jans, geb. vóór 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Harms, ged. Winschoten 16 maart 1655.36
b. Hindrik Harms, zie 282.
c. Jan Harms, ged. Winschoten 28 april 1661.36

566. Aijolt Geerts, geb. Groningen? vóór 1630, wever,36 tr. Winschoten 6 maart 166885
567. Trijntje Geerts, geb. Barge? vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Anne, zie 283.
b. Willemke Aijolts, ged. Winschoten 15 dec. 1671,36 tr. 1e Winschoten 26 dec. 170271 Jan Geerts, ged. Winschoten 23 nov. 1673,107 timmerman,65vóór 18 maart 1713,54 zn. van Geert Jans Glasemaker en Aaltje Hemmes; tr. 2e Winschoten 18 (kerkelijk 17)45 maart 171371 Hindrik Jans, geb. Winschoten? vóór 1689.

656. Jan Jacobs Seven, geb. Giethoorn? vóór 1627, tr. Sappemeer 13 april 165145
657. Aaltje Ariens, geb. Giethoorn? vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jans Seven, geb. Sappemeer? vóór 1656, † Veendam vóór 4 maart 1715,81 tr. 1e vóór 18 aug. 167641 Albertje Claasen, geb. Echtensveen? vóór 1658, † vóór 15 april 1706;54 tr. 2e Veendam 15 april 170651 Niese Rijckents, geb. vóór 1675, dr. van Rijckent en wed. van Harmen Harmens.
b. Albert, zie 328.

658. Herman Berents Muller, geb. Giethoorn? vóór 1642, tr. Veendam 9 maart 166241
659. Geese Janssen, geb. Oude Pekela? vóór 1644.

660. Jurjen, geb. vóór 1615, tr. (ondertr.) vóór 1635
661. Wijpke, geb. vóór 1617.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1635, begr. Midwolda 3 jan. 1673.6
b. Willem, zie 330.
c. Heije Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1649.

664. Harm Smits, geb. Emmen omstr. 1620,108 begr. ald. 7 juli 1706,108 tr.108
665. Aaltje Woerding, geb. Emmen? omstr. 1630,108 begr. Emmen 30 aug. 1713.108

666. Roelof Loesinge, geb. Emmen? vóór 1650.

668. Jan Hilbrands, geb. vóór 1651, begr. Emmen 14 juli 1694,121 tr.121
669. Aaltje, geb. vóór 1653, begr. Emmen 31 aug. 1705.121

670. Roelof Remmelts Smit, geb. Emmen vóór 1661,108 begr. ald. 21 maart 1696,108 tr. Emmen 19 aug. 168119
671. Hindrikje Tijben, geb. Schoonebeek? vóór 1663, begr. Emmen 3 juni 1735.121

688. Jan Derks, geb. Muntendam? vóór 1642, † vóór 29 aug. 1683,54 tr. 1e Winschoten 23 mei (kerkelijk Veendam 23 juni)41 1662122 Roelofje Gerbrandts, geb. Winschoten? vóór 1644, † vóór 29 jan. 1667;54 tr. 2e Veendam 29 jan. (kerkelijk 17 maart)45 166751
689. Marritjen Jans, geb. Meeden? vóór 1645, tr. 1e Meeden 21 jan. (kerkelijk Oude Pekela 15 febr.)45 166385 Hendrik Jansen, geb. vóór 1643, † vóór 29 jan. 1667;54 tr. 3e Veendam 29 aug. 168351 Herman Arents, geb. vóór 1652, † vóór 1 juli 1687;54 tr. 4e (ondertr. vóór juli) 168787 Cornelis Renses, geb. omstr. 1640, † vóór 15 dec. 1693.81 tr. 5e Veendam 11 sept. (kerkelijk 18 okt.)45 169651 Berend Hindriks, geb. Wildervank? omstr. 1645, † vóór 2 april 1698.79
Uit dit huwelijk:
a. Derk, zie 344.
b. Geertruidt Jans, ged. Veendam 27 nov. 1670.41
c. Jan Jans, ged. Veendam 31 maart 1673.41
d. Hendrik Jans, ged. Veendam 23 juni 1675,41vóór 11 juli 1680.56
e. Benne Jans Brouwer, ged. Veendam 20 jan. 1678,36 tr. Veendam 2 april 169851 Jan Crol, ged. Veendam 31 mei 1674.36
f. Hendrik Jans, ged. Veendam 11 juli 1680.41

690. Hitje Egges, geb. Meeden vóór 1616, tr. Westerlee 17 maart 165251
691. Engel Jans, geb. Blijham? vóór 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hitjes, geb. Meeden vóór 1660.
b. Eggo Hitjes, geb. Meeden vóór 1662, † ald. vóór 28 febr. 1727,79 tr. Meeden 15 dec. 1682122 Trijntien Wibbens, geb. Meeden? vóór 1664, dr. van Wibbe Bontkens en Lamme Edskens.
c. Grietje Hitjes, geb. Meeden vóór 1664, tr. Meeden 15 dec. 1682122 Popko Meeuwes, geb. Meeden? vóór 1648, wedr. van IJde Wibbens.
d. Louwe, zie 345.
e. Mentke Hitjes, ged. Meeden 25 okt. 1668.36
f. Tette Hitjes, ged. Meeden 3 okt. 1670.36
g. Moeder Hitjes, ged. Meeden 14 sept. 1672.36
h. Jacob Hitjes, geb. Meeden vóór 1674.64

694. Wigboldt Edskens, geb. Muntendam? omstr. 1639,105 ged. Veendam 8 nov. 1657,41vóór 27 febr. 1681,79 tr. 1e Veendam 8 nov. 165745 Aaltje Jans, geb. Giethoorn? vóór 1641, † vóór 5 jan. 1667;54 tr. 2e Veendam 27 jan. 166745
695. Trijntjen Michielsen, geb. Finsterwolde? vóór 1649,41vóór 16 juli 1708,81 tr. 2e Veendam 12 juni 1681 Jan Jansen Groote, geb. Rahen, DE? omstr. 1650,123na 16 juli 1708.81
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje, zie 347.
b. Hemke Wigbolts, ged. Veendam 5 maart 1671,36vóór 16 juli 1708.81
c. Engeltje Wigbolts, ged. Veendam 15 febr. 1674,36vóór 11 nov. 1708.54
d. Aaltje Wigbolts, ged. Veendam 12 nov. 1676,36vóór 16 juli 1708.81

696. Jan Veelings Meijer, geb. Riesenbeck, D? vóór 1649, tr. Veendam 19 juni 166941
697. Fenne Rotgers, geb. Riesenbeck, D? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jans, zie 348.
b. Gossel Jans, ged. Veendam 30 jan. 1670.41
c. Jan Jans, ged. Veendam 28 april 1672.41
d. Jan Jans, ged. Veendam 13 april 1673.41
e. Jurjen Jans Veeling, ged. Veendam 31 okt. 1675.41
f. Hendrik Jans, ged. Veendam 20 april 1678.41

698. Hendrik Pieters Bakker, geb. Blokzijl? vóór 1642, † vóór 1691, tr. Blokzijl? vóór 1662
699. Femme Benes, geb. Blokzijl? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikje Hindriks, ged. Blokzijl 30 nov. 1662.10
b. Luitje Hindriks, ged. Blokzijl 11 juni 1665,10 tr. vóór 1684 Pieter Jans Naaijer, geb. vóór 1664.
c. Aaltje, zie 349.
d. Claasje Hindriks, ged. Hoogezand 5 juni 1674,36vóór 3 maart 1712,41 tr. Veendam 7 febr. 169651 Tobias Waker, geb. vóór 1676, † vóór 1709.
e. Pieter Hindriks, ged. Hoogezand 25 febr. 1677.36

708. Roelof Sanders, geb. Roswinkel? vóór 1677, † na 17 aug. 1718.

762. Coeno Harberts, geb. vóór 1632, tr. (ondertr. Wijmeer, DE?) vóór 1673
763. Daije, geb. vóór 1655.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Koens, geb. vóór 1673.
b. Geert Koens, geb. Bellingwolde? vóór 1676.
c. Fenne, zie 381.
d. Harbert Koens, geb. Bellingwolde? vóór 1691, † vóór 9 april 1723,54 tr. (ondertr. Groningen 5 dec. 1711)6 Marchien Abrahams, geb. Groningen? vóór 1688.

766. Harm, geb. omstr. 1650.123

794. Tjark Harkes, ged. Heveskes 27 mei 1666,6 † Weiwerd? vóór 9 jan. 1750,79 tr. (ondertr. Heveskes?) vóór 1689
795. Eva Edsers, geb. Onderwierum? vóór 1671, † Oosterwierum 13 nov. 1706,6 begr. Heveskes.6
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth, zie 397.
b. Aijlke Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 14 febr. 1692.36
c. Harke Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 22 sept. 1695.36

816. Derk Sijourts, geb. vóór 1622, ruiter,6 tr. vóór 1642
817. Grietje/Geeske?, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sjuurt Derks, geb. vóór 1642, ged. Oude Pekela 4 dec. 1663,52na 28 april 1718, tr. 1e Oude Pekela 13 dec. 166252 Ettje Tiddes, geb. vóór 1644, dr. van Tidde Roelofs en Lutgert Geerdes; tr. 2e vóór 168552 Anne Jans Foppes, geb. vóór 1667, ged. Oude Pekela 19 nov. 1682,52na 18 april 1715.
b. Derk Derks, zie 408.
c. Lolke, zie 492.
d. Teke Derks, geb. vóór 1653, ged. Oude Pekela 17 jan. 1664,52vóór 5 nov. 1686, tr. Oude Pekela 21 sept. 167352 Rachel Tjebbes (zie 986,a).

818. Reint Mennes, geb. vóór 1612, tr.
819. Lisebeth Derks?, geb. vóór 1614.
Uit dit huwelijk:
a. Tamme Reints, geb. vóór 1632, landmeter,52 ouderling,52vóór 29 aug. 1704, tr. 1e Amsterdam 31 aug. 1652124 Geertje Hindriks, geb. vóór 1632; tr. 2e Oude Pekela 16 sept. 166652 Rixte Boeles, geb. vóór 1648, † vóór 17 sept. 1682; tr. 3e Oude Pekela 17 sept. 168252 Rientje Louwerts, geb. vóór 1664, † vóór 29 aug. 1704.
b. Menne Reints, geb. vóór 1637, ged. Oude Pekela 29 aug. 1658,52 tr. Oude Pekela 165752 Griete Jans, geb. vóór 1639, ged. Oude Pekela 31 dec. 1665, dr. van Jan.
c. Anna Reints, geb. vóór 1645, ged. Oude Pekela 17 sept. 1663,52vóór 8 dec. 1698, tr. 1e Oude Pekela 8 juni 166352 Tamme Foppes, geb. vóór 1643, † vóór 14 april 1667, zn. van Foppe Tammes; tr. 2e Oude Pekela 14 april 166752 Geert Klasens, geb. Oude Pekela? vóór 1647, † vóór 18 mei 1703.
d. Elske, zie 409.
e. Jacob Reints, geb. vóór 1647, ged. Oude Pekela 12 sept. 1663,52 ouderling,52vóór 4 dec. 1693,110 tr. Oude Pekela 24 febr. 166745 Trijntje Hendriks, geb. Oude Pekela? vóór 1649, dr. van Hendrik.

820. Jacob Tjackens, geb. vóór 1634, † vóór 3 febr. 1667,54 tr. Oude Pekela 165452
821. Siecke Eltjes, geb. vóór 1636, † vóór 1669, tr. 2e Oude Pekela 3 febr. 166752 Derk Peters, geb. vóór 1647.
Uit dit huwelijk:
a. Eltje, zie 410.
b. Buwe Jacobs, ged. Oude Pekela 20 nov. 1659.52
c. Tjacke Jacobs, ged. Oude Pekela 28 juni 1663.52

822. Herman, geb. vóór 1637, tr.
823. Hille, geb. vóór 1639.
Uit dit huwelijk:
a. Janna, zie 411.
b. Rixte Hermans, geb. Groningen? vóór 1666, † vóór 11 maart 1698, tr. Groningen 29 jan. 16846 Mindelt Sjourts, geb. Groningen? vóór 1664, zn. van Siourt Willems en Lumme Menolts; hij hertr. Oude Pekela 11 (kerkelijk 27)52 maart 169846 Gepke Jans en tr. 3e Oude Pekela 7 maart 170452 Anna Wijpkes.

832. Loech Jans, geb. Noordbroek? vóór 1607, tr. Noordbroek 30 dec. 162745
833. Teelke Luppens, geb. Noordbroek? vóór 1609.
Uit dit huwelijk:
a. Fenne Loechs, ged. Noordbroek 21 sept. 1628.
b. Jantke Loechs, ged. Slochteren 3 juni 1632.4
c. Mette Loechs, ged. Slochteren 17 jan. 1641.4
d. Albert, zie 416.

834. Wessel Harmens, geb. vóór 1623, tr. (ondertr.) vóór 1643
835. Claasjen Sierts?, geb. vóór 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Ziert Wessels, ged. Slochteren 3 dec. 1643,4vóór 17 febr. 1650.56
b. Harmke, zie 417.
c. Siert Wessels, ged. Slochteren 17 febr. 1650.4
d. Wibbe Wessels, ged. Slochteren 5 okt. 1656.4
e. Roelef Wessels, ged. Slochteren 14 okt. 1659.4

836. Johan Geerts, geb. Woltersum? vóór 1626, tr. Woltersum 18 okt. 164645
837. Welmoet Peters, geb. Ten Post? vóór 1628.

838. Cornelis Jans, geb. Woltersum? vóór 1627, tr. Woltersum 4 april 164745
839. Jacobje Hermens, geb. Woltersum? vóór 1629.
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Cornelis, ged. Woltersum 20 febr. 1648.36
b. Geese, zie 419.
c. Greetje Cornelis, ged. Woltersum 16 april 1654.36

848. Pieter, geb. vóór 1629, tr. (ondertr.) vóór 1649
849. Jantje?, geb. vóór 1631.92

850. Pieter Melis, geb. Idskenhuizen? vóór 1624, tr. Joure 13 dec. 164418
851. Lijckel Ulckes, geb. Joure? vóór 1626.
Uit dit huwelijk:
a. Foucke, zie 425.
b. Sioucke Peters, geb. Joure? vóór 1652, † vóór 13 sept. 1696, tr. Hoogezand 8 mei 167045 Philippus Christoffers, ged. Groningen 30 jan. 1645.36

852. Jan Claessen, geb. Sappemeer? vóór 1641, † vóór 7 sept. 1673,54 tr.
853. Beeltje Wolters.
Uit dit huwelijk:
a. Claes, zie 426.
b. Wolter Jans, ged. Hoogezand 7 febr. 1669.36
c. Swaantje Jans, ged. Hoogezand 8 jan. 1671.36

872. Pieter Pieters Weijer, geb. Wanneperveen? vóór 1642, tr. Sappemeer 7 maart 166245
873. Trijne Wijgers, geb. Sappemeer? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pieters Weijer, ged. Sappemeer 25 jan. 1663,4vóór 2 dec. 1714,79 tr. 1e Hoogezand 16 maart 168845 Welmoedt Sickens, geb. vóór 1670, † vóór 30 maart 1690; tr. 2e Sappemeer 30 maart 169045 Renske Alberts, geb. vóór 1672.
b. Geertje Pieters Weijer, ged. Sappemeer 15 juli 1666.36
c. Wijger Pieters Weijer, ged. Sappemeer 13 febr. 1670.4
d. Jan Pieters, zie 436.
e. Geessien Pieters Weijer, ged. Sappemeer 11 okt. 1674.36
f. Tonjes Pieters Weijer, ged. Sappemeer 3 okt. 1675.4
g. Tonjes Pieters Weijer, ged. Sappemeer 11 febr. 1677.36
h. Geessien Pieters Weijer, ged. Sappemeer 24 aug. 1679.4

874. Roelef Jansen, geb. vóór 1656, tr. vóór 1676
875. Hindrikje Hindriks, geb. vóór 1658, † vóór 1682.54

884. Reenke, geb. vóór 1614, tr. (ondertr.) vóór 1634
885. Pietertje, geb. vóór 1616.
Uit dit huwelijk:
a. Douwe Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1634.
b. Sijbe Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1646.
c. Hoijte, zie 442.
d. Derk Renekes, geb. Sappemeer? vóór 1662.

886. Harmen Jannes, geb. Hoogezand? vóór 1628, tr. 1e Sappemeer 24 sept. 164845 Aaltje Alberts, geb. Sappemeer? vóór 1630, † Sappemeer vóór 6 mei 1655;54 tr. 2e Sappemeer 6 mei 165545
887. Grietje Jansen, geb. vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Harmens, ged. Sappemeer 2 sept. 1655.36
b. Jantje, zie 443.

934. Jacob Alberts, geb. vóór 1623, tr. (ondertr. Slochteren 26 dec. 1653)45
935. Aaltje Jansen, geb. Slochteren? vóór 1625.

936. Hendrik Roelofs Nijemeijer, geb. Gasselte vóór 1636,114 † Gieten 9 aug. 1679,114 tr. vóór 1656114
937. Aaltje, geb. vóór 1638, † Gasselte 16 jan. 1687.114
Uit dit huwelijk:
a. Roelof Hindriks, zie 468.
b. Hindrikje Hindriks Nijemeijer, geb. vóór 1674.

944. Louwert Sebes, ged. Midwolda 19 jan. 1634,36 tr. Westerlee 26 febr. 165951
945. Wijbe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1641.
Uit dit huwelijk:
a. Hiddo, zie 472.
b. Frouke Louwerts, ged. Blijham 9 mei 1670.36
c. Eelcke Louwerts, ged. Blijham 14 nov. 1675.36

946. Memmo Arents, ged. Scheemda 1 aug. 1641,36 tr. vóór 1667
947. Weije Martens, geb. vóór 1649.
Uit dit huwelijk:
a. Arent Memmes, ged. Scheemda 8 dec. 1667.36
b. Geertruid Memmes, ged. Scheemda 22 aug. 1669.36
c. Albertje, zie 473.
d. Aefke Memmes, geb. Eexta,36 ged. Scheemda 24 mei 1674.36
e. Alske Memmes, geb. Eexta 7 maart 1677.36

952. Jan Clunder, geb. vóór 1639.

960. Dyrck Conen, geb. Lehe, DE? vóór 1616, tr. Lehe, DE? vóór 163697
961. Marri, geb. Lehe, DE? vóór 1618.
Uit dit huwelijk:
a. Roleff Dircks, zie 480.
b. Robbe Dircks, geb. omstr. 1640.

962. Cato Lückens, geb. vóór 1618, tr.
963. Anna, geb. vóór 1620.
Uit dit huwelijk:
a. Gertrudis Lückens, geb. vóór 1638.
b. Hendricus Katens, geb. omstr. 1640.
c. Wobecca, zie 481.

976. Bartelt, geb. Coevorden? vóór 1635, tr. (ondertr. Coevorden?) vóór 1655
977. Jetske, geb. Coevorden? vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik, zie 488.
b. Rientje Bartels, geb. Coevorden? vóór 1657,72 tr. 1e Groningen 19 jan. 16766 Hindrik Piersum, geb. Leek? vóór 1653, † vóór 5 juli 1679;54 tr. 2e Groningen 23 juli 16796 Egbert Caspers, ged. Groningen 9 mei 1652.36
c. Annegien Bartels, geb. Coevorden? vóór 1663, tr. Groningen 28 sept. 16816 Hindrik Jacobs, geb. Groningen? vóór 1661.
d. Hilligje Bartels, geb. Coevorden? vóór 1672, tr. Groningen 5 nov. 16906 Hindrik Toetsman, geb. Frankfurt, DE? vóór 1659.

978. Wijbrant Sipkens, geb. Groningen? vóór 1611, tr. vóór 1642
979. Hindrikje Coiters, geb. Groningen? vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sipke Wijbrants, ged. Groningen 26 okt. 1643.36
b. Geesje, zie 489.

984. Derk Sijourts (dezelfde als 816), tr. vóór 1642
985. Grietje/Geeske? (dezelfde als 817).

986. Tjebbe Benes, geb. vóór 1629, tr. 2e Winschoten 14 mei (kerkelijk Oude Pekela 8 juni)45 167452 Lijsbeth Hindriks, geb. vóór 1654; tr. 1e Oude Pekela 164945
987. Anna Remmerts, geb. Groningen? vóór 1631, † vóór 14 mei 1674.54
Uit dit huwelijk:
a. Rachel Tjebbes, geb. vóór 1655, tr. 1e Oude Pekela 21 sept. 167352 Teke Derks (zie 816,d); tr. 2e Oude Pekela 5 (kerkelijk 7)52 nov. 168646 Wilke Luikens, geb. vóór 1666, † Oude Pekela aug. 1698; tr. 3e Oude Pekela 27 okt. (kerkelijk 12 nov.)52 169946 Eildert Berents, geb. vóór 1673, wedr. van Antje Andries.
b. Grietje, zie 493.
c. Jolcke Tjebbes, ged. Oude Pekela 1657.52
d. Claaske Tjebbes, ged. Oude Pekela 4 okt. 1659.52
e. Hendrik Tjebbes, ged. Oude Pekela 1 jan. 1663.52
f. Bene Tjebbes, ged. Oude Pekela 10 sept. 1665.52

1016. Thomas Willems, geb. Westeremden? vóór 1629, meester-schoenmaker,36vóór 5 juni 1692, tr. 2e Westeremden 4 dec. 167045 Geertje Eisses (zie 1018,a); tr. 1e Westeremden 30 sept. 164945
1017. Imke Doeckes, geb. Leermens? vóór 1631, † Westeremden vóór 4 dec. 1670.54
Uit dit huwelijk:
a. Doeke, zie 508.
b. Allert Thomas, ged. Westeremden 12 maart 1654.36
c. Jan Thomas, ged. Westeremden 21 aug. 1656.36
d. Cornelis Thomas, ged. Westeremden 6 april 1662.36

1018. Eisse, geb. Ten Boer? vóór 1632.

1020. Claas Everts, geb. vóór 1647, † Opwierde vóór 8 juni 1690,79 tr. vóór 1667
1021. Lijsbeth Haickes, geb. Eelwert? vóór 1635, tr. 1e vóór 23 okt. 1653 Peter Peters, geb. Eelwert? vóór 1633, † Eelwert vóór 30 mei 1664.68
Uit dit huwelijk:
a. Sicke, zie 510.
b. Jan Claassen, geb. Opwierde? vóór 1667, gortemaker.89

1022. Jan Claassen, geb. vóór 1648, tr. vóór 1668
1023. Jeltje Boeles, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Freke Jans, ged. Opwierde 9 febr. 1668.36
b. Etje, zie 511.
c. Grietje Jans, geb. Eelwert? vóór 1673.
d. Claas Jans, ged. Opwierde febr. 1676.36

Generatie XI

1040. Hendrik, geb. vóór 1630.

1042. Jan, geb. Oude Pekela? vóór 1632, tr.
1043. Aaltje, geb. Oude Pekela? vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Jans, geb. Oude Pekela? omstr. 1650.
b. Fenne, zie 521.

1044. Egbert Geerts, geb. Blijham? vóór 1623, † Nieuwe Pekela? vóór 2 nov. 1705, tr. Oude Pekela 8 juni 167452 Jantje Egberts, geb. vóór 1656, dr. van Egbert en Hendrikje Jans.

1046. Geert, geb. vóór 1627.

1048. Feike Alerts, geb. vóór 1591, eigenerfde te Blijham, † vóór 14 sept. 1660,125 tr. (ondertr.) vóór 1611
1049. Froutet Sipkes, geb. vóór 1593, † Blijham 1657.98
Uit dit huwelijk:
a. Tijarck Feijes, geb. Blijham vóór 1611, tr. Winschoten 3 april 1637126 Swaantje Hermans, geb. vóór 1609, dr. van Harmen Elties en Grietje en wed. van Aeldrick Luppes.
b. Luppo Feijes, geb. vóór 1613, tr. Geertje Fockens, geb. vóór 1639.
c. Lupke Feijes, geb. Blijham vóór 1615, eigenerfde te Blijham, tr. vóór 1641 Tjaecke Eenjes, geb. vóór 1623.
d. Feicke Feijes, geb. vóór 1617.
e. Aeldrick Feickens, geb. Blijham vóór 1619, † vóór 23 juli 1669,54 tr. Blijham 12 juni 165651 Harmke Harmens, geb. vóór 1631, dr. van Harmen Alers Joling en Trijne Fockes en wed. van Hero Sijntkes; zij hertr. Blijham 23 juli 1669 Didde Sybels.
f. Louwert Feickes, geb. Blijham vóór 1621, tr. Zuidbroek 12 juni 1665126 Trijntje Derks, geb. vóór 1642.
g. Hero, zie 524.
h. Aijso Feickes, geb. Blijham vóór 1625, tr. Blijham 21 juli 164351 Elger Freriks, geb. vóór 1623.
i. Weije Feijckes, geb. Blijham vóór 1627, tr. Blijham 18 nov. 165151 Wibbo Harmens, geb. Blijham vóór 1631, † ald. omstr. 1666, zn. van Harmen Wibbens en Haicke Sijpkes (zie 2098,c).

1050. Jacob Hindriks, geb. vóór 1611, † vóór 8 sept. 1680, tr. Blijham 21 mei 163151
1051. Dewer Ockes, geb. Blijham? vóór 1613.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 525.
b. Hille Jacobs, ged. Blijham 27 aug. 1643,36 begr. ald. vóór 17 aug. 1675,125 tr. Blijham 24 mei 166951 Willem Ebels, geb. Noordbroek vóór 1649, † Zuidbroek, zn. van Ebele Eppens en Anna Derks; hij hertr. vóór 1674 Esse Louwerts en tr. 3e Zuidbroek 16 maart 167785 Heercke Willems.

1052. Johannes Gansevoort, geb. Haren, DE omstr. 1540.123

1060. Reinder Harmens, geb. vóór 1639, † vóór 25 okt. 1706.

1066. Ruert Ulpens, geb. Oude Pekela? vóór 1633, tr. Oude Pekela 165345
1067. Wobbe Lolckens, geb. Oude Pekela? vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Jetske Ruerts, ged. Oude Pekela 1656.36
b. Miene Ruerts, ged. Oude Pekela 3 maart 1661.36
c. Wemel, zie 533.

1088. Jurjen, geb. Nieuwolda? vóór 1596.

1090. Lulof? Gresel, geb. Bramsche, DE? vóór 1598.

1104. Fecke Wessels, geb. vóór 1574, † Beerta? vóór 24 okt. 1640,81 tr. Zuidbroek 17 okt. 1594127
1105. Bauwe Mellens, geb. Winschoten? vóór 1576, † na 6 febr. 1646.101
Uit dit huwelijk:
a. Ida Feckens, geb. vóór 1600, tr. 1e Beerta 7 sept. 161882 Johan Everts, geb. vóór 1598, † vóór 6 mei 1625;54 tr. 2e Beerta 6 mei 162582 Nanno Hermans, geb. vóór 1605.
b. Mello, zie 552.
c. Tiddo Feckens, geb. vóór 1615.118
d. Tiacko Feckens, geb. vóór 1620,118 tr. Beerta 20 aug. 164082 Martjen Liawens, geb. vóór 1622, dr. van Liawo Louwerts en Anna Jacobs.

1106. Sune Onckens, geb. vóór 1570, † vóór 18 jan. 1617,79 tr. Beerta? 12 jan. 160382
1107. Wapke Johans, geb. Beerta? vóór 1585, † vóór 20 juli 1627,54 tr. 2e vóór 22 april 1620128 Hayo Tonckerts, geb. vóór 1593, † vóór 12 febr. 1625,54 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke. tr. 3e Beerta 12 febr. 162582 Gerdt Hendriks, geb. Blijham? vóór 1580, zn. van Hindrik en wedr. van Grietje Pieters; hij hertr. Meeden 20 juli 1627129 Ettje Jurjens.
Uit dit huwelijk:
a. Fosse Sunes, geb. vóór 1607, † vóór 7 okt. 1639, tr. vóór 12 febr. 162587 Marten Udens, geb. vóór 1603, zn. van Ude en (dochter) Sickes en wedr. van Anna Doedens Tiddinga.
b. Menste, zie 553.

1108. Johan Hindriks Schoenmaker, geb. vóór 1570, † Westerlee, tr.64
1109. Berntie, geb. vóór 1572.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jansen, geb. vóór 1590, kerkvoogd.64
b. Jacob Jans Schoenmaker, geb. vóór 1598, tr. Winschoten 20 juni 161864 Eppe, geb. vóór 1600.
c. Berend Jans, geb. Westerlee omstr. 1600.
d. Grietje Jans, geb. Westerlee omstr. 1600.
e. Jan, zie 554.

1120. Memmo Tjarcks, geb. vóór 1603, † na 14 febr. 1667,73 tr. Zuidbroek 20 juli 1623130
1121. Elke Aeites, geb. vóór 1605.
Uit dit huwelijk:
a. Vrouwe Memmes, geb. vóór 1628, † vóór 15 sept. 1655.54
b. Renske Memmes, geb. vóór 1633, tr. 12 mei 1651131 Crijn Claesen, geb. vóór 1631, zn. van Claes Crijnes en Frouwe Heres.
c. Tiaetien Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten vóór 1642, † vóór 24 nov. 1677,54 tr. 1e 21 maart 1660130 Reenke Eggens, geb. vóór 1640; tr. 2e Eexta 2 april 166885 Cornelis Wijnolts, geb. Beerta? vóór 1637,64 zn. van Wijnolt Hindriks en Talle Clasens; hij hertr. Eexta 24 nov. (kerkelijk 23 dec.)45 167785 Tjabbe Jans.
d. Tjarck Memmes, geb. vóór 1646, tr. Winschoten 14 febr. 1667130 Eje Luppes, geb. Beerta vóór 1635, dr. van Luppo Fockens en Anna Heddes en wed. van Reenko Tjapkes.
e. Aeilcke Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten vóór 1647,120 tr. 12 febr. 1675130 Ettje Engels, geb. Blijham? vóór 1657, dr. van Engel Hempkens en Elisabeth Sickens.
f. Tiapko, zie 560.
g. Siben Memmes, geb. vóór 1649, tr. 18 jan. 1667130 Jurjen Haijen, geb. vóór 1647.
h. Aeito Memmes, geb. vóór 1649.
i. Focco Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1650,120 tr. (ondertr. Winschoten 15 okt.) 167645 Frouwe Nitters, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1658.

1122. Tiacke Berends, geb. vóór 1620, tr. Nieuwolda 8 aug. 165185 (kerkelijk vóór 1652)
1123. Eeuwe Hebels, geb. Nieuwolda? vóór 1633.

1124. Jacob Cornellis, geb. Hoogemeeden? vóór 1610, † na 23 maart 1688,64 tr. vóór 162764
1125. Deeuwere Gerrits, geb. Zuidhorn? vóór 1612, † na 16 april 1664.64
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Jacobs Stullinga, geb. vóór 1636, tr. Eexta 1 mei 1656132 Anneke Luppes, geb. vóór 1626, † vóór 22 juli 1681,110 wed. van Frerick Reijnts.
b. Gerrit Jacobs Stullinga, geb. vóór 1644, † Eexta vóór 7 april 1682, tr. Eexta 16 april 166485 Rixte Eltjes, ged. Noordbroek 8 mei 1646.
c. Themmo, zie 562.

1328. Roelof Oldesmits, geb. Emmen omstr. 1600.108

1340. Remmelt Smit, geb. Emmen omstr. 1600.108

1376. Derck Garrelts, geb. vóór 1619, † Muntendam vóór 10 jan. 1669, tr. Zuidbroek 12 febr. 1639122
1377. Benne Jans, geb. vóór 1608, tr. 1e Zuidbroek 18 mei 1626122 Harm Alers, geb. vóór 1606, † vóór 12 febr. 1639; tr. 3e Meeden 10 jan. 166945 Hebel Eggens (zie 1380,b).

1378. Jan Harmens, geb. Meeden? vóór 1621, † vóór 29 jan. 1667,110 tr. (ondertr. vóór 8 dec. 1641)
1379. Grietje Derks, geb. vóór 1623, tr. 2e vóór 22 maart 1678 Engel Hindriks, geb. omstr. 1620, † vóór 28 febr. 1681.79 tr. 3e vóór 5 aug. 1682 Albert Meertens, geb. 1614, wedr. van Jantje Harckes.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Jans, geb. vóór 1643.
b. Marritjen, zie 689.
c. Harm Jans, geb. vóór 1645, † 17 mei 1700,111 tr. Nieuwolda 27 aug. 166545 Bauwe Ebes, geb. Midwolda 1629, dr. van Ebo Autiens en Grietje Senses.
d. Derk Jans, geb. 1647,105 ged. Veendam 31 jan. 1675,36 † Winschoten vóór 28 dec. 1690.118
e. Allert Jans, geb. Meeden? 1651,105 ged. Veendam 31 jan. 1675,36 tr. Westerlee 18 jan. (kerkelijk 14 maart)118 167551 Wobbe Jans, geb. Westerlee vóór 1641, † vóór 24 juni 1697, dr. van Johan Edes en Anna Hindriks en echtg. van Otto Harms.
f. Duirdt Jansen, geb. vóór 1663.

1380. Eggo Hebels, geb. Meeden vóór 1591, † vóór 18 febr. 1650, tr. (ondertr. vóór 8 maart) 161187
1381. Tette Tiackes, geb. Meeden? vóór 1588, † na 1 maart 1653.81
Uit dit huwelijk:
a. Moeder Egges, geb. Meeden vóór 1611,64 tr. Meeden 9 maart 1629122 Eenje Meertens, geb. Meeden vóór 1609, † vóór 22 mei 1663,110 zn. van Meerten Ebels en Fenne Eenjes?.
b. Hebel Eggens, geb. Meeden vóór 1615, kerkvoogd, tr. 1e Meeden 15 juli 1635122 Bonneke Doedens, geb. Meeden? vóór 1617,64 dr. van Doede Fockes en Sijpke Hittiens; tr. 2e Meeden 10 jan. 166945 Benne Jans (zie 1377).
c. Hitje, zie 690.
d. Tjacko Eggens, geb. Meeden vóór 1616,64 tr. Meeden 16 april 163885 Eeje Sijpkens, geb. Meeden vóór 1620.
e. Doedo Eggens, geb. Meeden vóór 1616, † vóór 24 febr. 1676,54 tr. Meeden 6 febr. 1663122 Geeske Emes, geb. Meeden? vóór 1645.

1382. Jan Harms, geb. Blijham? vóór 1604, tr. 2e Midwolda 21 aug. 163645 Stijne Aelders, geb. Bellingwolde? vóór 1618; tr. 1e Beerta 11 mei 162482
1383. Grietje Alberts, geb. Beerta? vóór 1606, † vóór 3 febr. 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Jans, geb. omstr. 1625.
b. Engel, zie 691.

1388. Edske Feckes, geb. vóór 1611, † na 28 mei 1656, tr. (ondertr. vóór 1 febr.) 163187
1389. Hille Wigbolts, geb. vóór 1613, † Veendam na 28 mei 1656.
Uit dit huwelijk:
a. Fecko Edskens, geb. Muntendam? vóór 1637, tr. Veendam 8 nov. 165745 Grietje Thomas, geb. Winschoten? vóór 1639, † vóór 4 mei 1673.54
b. Wigboldt, zie 694.
c. Egbert Edskens, geb. Muntendam? vóór 1640, † vóór 14 febr. 1667.54
d. Eltje Edskens, geb. Muntendam? vóór 1644.

1390. Michiel Geerts, geb. vóór 1629, † Veendam,89 tr. (ondertr.) vóór 1649
1391. Remcke Jacobs, geb. vóór 1631, † Veendam.89

1396. Pieter Luijtjes, geb. Blokzijl? vóór 1622, tr. Blokzijl? vóór 1642
1397. Alijt Martens, geb. Blokzijl? vóór 1624.

1398. Bene Tjeerts, geb. Blokzijl? vóór 1624, tr. Blokzijl? vóór 1644
1399. Jantje, geb. Blokzijl? vóór 1626.
Uit dit huwelijk:
a. Femme, zie 699.
b. Jantje Benes, ged. Blokzijl 25 sept. 1644.10

1416. Pieter Roelofs, geb. Roswinkel? vóór 1657, † na 17 aug. 1718.

1524. Harbert Coenes, geb. Blijham? vóór 1589, † vóór 4 nov. 1653, tr. 2e (ondertr. Oudeschans 23 febr.) 163545 Rixte Jochems, geb. Bellingwolde? vóór 1617; tr. 1e vóór 10 juni 1629125
1525. Rixte Haijes, geb. vóór 1611, † vóór 23 febr. 1635.54
Uit dit huwelijk:
a. Albert Harberts, geb. vóór 1626, † vóór 19 juni 1695,110 tr. vóór 1646 Renske Elses?, geb. omstr. 1628, begr. omstr. 10 okt. 1694, dr. van Elso Engels Bruggers.
b. Coeno, zie 762.
c. Geeske Harberts, geb. vóór 1632.
d. (dochter) Harberts, geb. vóór 1632.

1588. Harke Tjarks, geb. Weiwerd? vóór 1636, † Weiwerd 9 okt. 1666,6 tr. Weiwerd 18 sept. 166445
1589. Lijsbeth Peters, geb. Weiwerd? vóór 1646.

1590. Edsart, geb. vóór 1649, tr. (ondertr.) vóór 1669
1591. Aijlke Amses, geb. vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Amse Edsers, geb. Heveskes? vóór 1669, tr. Imme Jans, geb. vóór 1671.
b. Eva, zie 795.
c. Eltje Edsers, geb. Heveskes? vóór 1672.
d. Jacobje Edsers, geb. Heveskes? vóór 1680, † Heveskes 19 sept. 1718,6 tr. Heveskes 169845 Jacob Jans, geb. Scharmer? vóór 1678, † Heveskes 6 juli 1719.6
e. Reint Edsers, geb. Heveskes? vóór 1692.

1638. Derk Remmers, geb. vóór 1577, begr. Groningen,98 tr. 1e (ondertr. Groningen 5 febr.) 160345 Marrijen Harmens, geb. vóór 1585, † vóór 17 dec. 1603;54 tr. 3e Groningen 17 jan. 1624 Engele Hindriks, geb. vóór 1606; tr. 2e (ondertr. Groningen 17 dec. 1603)6
1639. Anna Freriks, geb. Groningen? vóór 1585, † vóór 17 jan. 1624,54 begr. Groningen.98
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Derks, geb. vóór 1604, tr. 1e (ondertr. Weiwerd) 162245 Meene Harmens, geb. Weiwerd? vóór 1602, † vóór 19 april 1635;54 tr. 2e (ondertr. Weiwerd 19 april) 163545 Pieter Hebels, geb. Weiwerd? vóór 1615.
b. Lisebeth, zie 819.
c. Peter Derks, geb. vóór 1619, tr. vóór 1639 Jantje Aijelts?, geb. vóór 1621.

1640. Tjacke Buwes, geb. vóór 1604.

1642. Eltje Jans, geb. vóór 1604, tr. (ondertr.) vóór 1627
1643. Foske, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Eltjes, geb. vóór 1624, † vóór 29 aug. 1683, tr. 1e vóór 1647 Lubbe? Berends of Jans, geb. vóór 1626, † vóór 15 okt. 1663; tr. 2e Winschoten 15 okt. 166385 Grietje Hindriks, geb. vóór 1627, † vóór 10 febr. 1667; tr. 3e Oude Pekela 10 febr. 166752 Grietje Derks, geb. vóór 1630, wed. van Willem Willems.
b. Jan Eltjes, geb. vóór 1628, veenmeester 1664-, † vóór 24 jan. 1686,54 tr. 1e Oude Pekela 164852 Wijpke Hitjes, geb. vóór 1630, † vóór 1656, dr. van Hiltje Eltjes; tr. 2e Oude Pekela 165652 Martjen Tonnis, geb. Oude Pekela? vóór 1638, † vóór 18 okt. 1678, dr. van Tonnis Jansen; tr. 3e Winschoten 18 okt. (kerkelijk Oude Pekela 10 nov.)52 167852 Harmke Elbrichts, geb. Winschoten? vóór 1645, dr. van Elbrich Geerts en Hille Jans en wed. van 1e Hindrik Reemts en 2e Aijolt Jans; zij hertr. Oude Pekela 24 jan. 168652 Derk Pieters.
c. Siecke, zie 821.

1744. Pieter Pieters Weijer, geb. Wanneperveen? vóór 1622,89 tr. Wanneperveen? vóór 1642
1745. Geesje, geb. Wanneperveen? vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pieters, zie 872.
b. Hindrik Pieters Weijer, geb. vóór 1649.
c. Jochum Pieters Weijer, geb. vóór 1658.
d. Tonnies Pieters Weijer, geb. vóór 1662.

1872. Roelof Nijemeijer, geb. Gasselte? vóór 1616.

1888. Louwert Sebes, geb. vóór 1610, begr. Midwolda 25 april 1633,53 tr. Midwolda 3 okt. 163045
1889. Frouke Sebes, geb. vóór 1612, begr. Midwolda 26 febr. 1634.53
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Luwerts, ged. Midwolda 4 dec. 1631,36 † Westerlee vóór 10 april 1663,54 tr. Midwolda 11 febr. 165264 Harm Geerts, geb. vóór 1632.
b. Louwert, zie 944.

1890. Hindrik Hindriks, geb. vóór 1599, † vóór 31 aug. 1659, tr. Westerlee 9 maart 161964
1891. Teelke Jans, geb. vóór 1601.64
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hindriks, geb. Westerlee vóór 1628,64vóór 4 maart 1663, tr. Westerlee 12 sept. 165651 Hisse Jans, geb. vóór 1638; zij hertr. Beerta 4 maart 166382 Aijlcko Fransen en tr. 3e (ondertr.) omstr. 1668 Tiarck Melles (zie 552,d).
b. Phebe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1632, † vóór 11 april 1663,54 tr. vóór 16 juli 165264 Marrie Clinge, geb. Westerlee vóór 1617, dr. van Georgius Clingius en Freke.
c. Hindrik Hindriks, geb. Westerlee vóór 1639, † vóór 1 maart 1677,81 tr. Midwolda 31 aug. 1659115 Scheltie Emmes, geb. Midwolda? vóór 1641,64 † Westerlee vóór 8 april 1674,54 dr. van Emme Jansen en Fosse Tonnis.
d. Wijbe, zie 945.
e. Renske Hindriks, geb. Westerlee vóór 1645.
f. Ebbe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1646,64 tr. Westerlee 6 nov. 166851 Jan Jans Schuiringe, geb. Laude vóór 1644, kerkvoogd,86vóór 4 febr. 1683,64 zn. van Johan Geerts Schuirinck en Rixte Imels ter Borch en wedr. van Gartje Jacobs.

1892. Arent Memmes, geb. vóór 1620, tr. vóór 12 aug. 1640133
1893. Alske Tjaarts, ged. Noordbroek 4 jan. 1624.36

1972. Bene Tjebbes, geb. vóór 1604, tr. 2e Oude Pekela 164145 Hendrikje Leeuwes, geb. vóór 1623; tr. 1e vóór 1624
1973. Grietje? Leeuwes, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Trijne Benes, geb. vóór 1624, † na 28 mei 1688, tr. Oude Pekela 164252 Herman Rotgers, geb. vóór 1612, † vóór 27 dec. 1668,79 zn. van Rotger Atiens en Etjen Pieters en wedr. van Focktien Harckens.
b. Tjebbe, zie 986.
c. Leeuwe Benes, geb. vóór 1633.
d. Ate Benes, geb. vóór 1641, tr. Oude Pekela 25 maart 166052 Jan Thomas, geb. vóór 1640.

1974. Remmert Derks, geb. Groningen? 1597,52 bakker,36 † Oude Pekela 20 jan. 1674,52 tr. 2e Scheemda 20 okt. (kerkelijk Oude Pekela 22 nov.)45 166351 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1645; tr. 1e Groningen? vóór 1631
1975. Annetje Berends, geb. Groningen? vóór 1613, † vóór 20 okt. 1663.54
Uit dit huwelijk:
a. Anna, zie 987.
b. Pietertje Remmerts, geb. Groningen? vóór 1634, † na 25 dec. 1691,73 tr. Oude Pekela 165245 Albert Harmens, geb. vóór 1632, † vóór 20 maart 1668.54
c. Sara Remmerts, geb. Groningen? vóór 1639, tr. Oude Pekela 165745 Harmen Alers, geb. vóór 1637.
d. Derk Remmerts, geb. Groningen,36 ged. Groningen 28 febr. 1641,36na 29 jan. 1717,73 tr. Oude Pekela 21 febr. 166845 Trijntje Jans, geb. Zuiderveen, Winschoten 1648,52 † Oude Pekela, dr. van Jan en Lubbrich Tammes.
e. Berend Remmerts, geb. Groningen,36 ged. Groningen 25 okt. 1643.36

2042. Haicke, geb. vóór 1615.

Generatie XII

2088. Geert Egberts, geb. vóór 1603.

2096. Aeldrick Feickes, geb. vóór 1565, † vóór 5 april 1622,81 tr.
2097. Tijbe Sijbens, geb. vóór 1567, † vóór 5 april 1622.81
Uit dit huwelijk:
a. Aijlcke Alerts, geb. vóór 1590, † vóór 29 dec. 1629,54 tr. vóór 1608 Harmen Geerts, geb. vóór 1588, † vóór 1637;54 hij hertr. Westerlee 29 dec. 162951 Lucke Bartels.
b. Feike, zie 1048.

2098. Sijpke Boeles, geb. vóór 1560,120na 19 mei 1638, tr. vóór 1587
2099. Aeilke, geb. vóór 1569, † vóór 19 mei 1638.79
Uit dit huwelijk:
a. Froutet, zie 1049.
b. Boelo Sipkes, geb. vóór 1603, † vóór 16 jan. 1639,125 tr. vóór 1623 Frouwe, geb. vóór 1605.
c. Haicke Sijpkes, geb. vóór 1605, tr. vóór 162374 Harmen Wibbens, geb. vóór 1603, zn. van Wijbbe Fockens (zie 17944,b).
d. Wupke Sipkes, geb. vóór 1614,120vóór 1641,54 tr. Blijham 19 mei 163851 Engel Wubbes, geb. vóór 1618, † vóór 29 dec. 1664,79 zn. van Wubbe Abels en Janneke Jans Schulten; hij hertr. 1641 Hidde Freriks Eefsinck en tr. 3e vóór 4 mei 1652 Woltje Geerts Stroedingh.

2102. Ocko Boeles, geb. Blijham? vóór 1560,120vóór 21 mei 1631,110 tr. vóór 1610
2103. Hille Sebes, geb. Blijham vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Sebo Ockes, geb. Blijham? vóór 1610, † juni 1645,129 tr. Meeden 8 april 1636134 Eya Ouwens, geb. Meeden? 1620, dr. van Ouwe Rinnolts en Wendela Haijckens.
b. Boele Ockes, geb. Blijham? vóór 1611, tr. Geertien Boeles, geb. vóór 1634.
c. Dewer, zie 1051.
d. Bonne Ockes, geb. vóór 1615.
e. Wipke Ockes, geb. Blijham? vóór 1617, tr. Blijham 21 maart 163551 Hero Heeres, geb. Blijham? vóór 1615,135vóór 11 sept. 1671,54 zn. van Heere Wiltes en Beelcke.
f. Ailko Ockes, ged. Blijham 18 mei 1623.36

2104. Gerd Gosevorth, geb. Haren, DE omstr. 1515,136 † ald. na 1579,137 tr.137
2105. Elske, geb. omstr. 1510,123 † Haren, DE na 1568.137
Uit dit huwelijk:
a. Wilke Gansevorth, geb. Haren, DE omstr. 1540,136 † Düthe, DE na 1607.136
b. Johannes, zie 1052.
c. Hendrik Gansevoort, geb. Haren, DE omstr. 1540.123

2132. Ulpen Reeuwes, geb. vóór 1601, † vóór 11 febr. 1644,52 tr. vóór 1644
2133. Grietje Gaukes, geb. vóór 1603, tr. 2e Oude Pekela (ondertr. Oudeschans 11 febr.)52 164445 Derk Jansen, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sijtse Ulbens, geb. vóór 1622, tr. Oude Pekela 164052 Tjarck Harmens, geb. vóór 1620.
b. Liske Ulbens, geb. vóór 1623, tr. Oude Pekela 164145 Abraham Abrahams, geb. vóór 1621, zn. van Abraham.
c. Hiele/Niese Ulbens, geb. vóór 1626, tr. 164452 Tammo Tjackens (zie 1640,a).
d. Ruert, zie 1066.

2134. Lolcke Luilefs, geb. vóór 1609, tr. vóór 8 okt. 162987
2135. Deweken, geb. vóór 1611.
Uit dit huwelijk:
a. Wobbe, zie 1067.
b. Beiske Lolckes, geb. vóór 1636, tr. 1e Oude Pekela 165452 Arent Hendriks, geb. vóór 1634, † vóór 1656; tr. 2e Oude Pekela 165652 Wolter Hendriks Plate, geb. vóór 1636, † vóór 19 jan. 1684; tr. 3e Oude Pekela 19 jan. (kerkelijk 10 febr.)52 168446 Jan Jans van Rheen, geb. vóór 1659.

2176. Hero Ubekens, geb. vóór 1564, † vóór 22 sept. 1602,134 tr.134
2177. Haycke Ennens, geb. vóór 1566, † vóór 29 juni 1603.134
Uit dit huwelijk:
a. Enno Herens, geb. vóór 1584, † vóór 8 okt. 1624, tr. vóór 1616134 Rewen Rinnolts, geb. Midwolda vóór 1598, † vóór 8 okt. 1624,129 dr. van Rinnolt Diurcken en Eija Haijen.
b. Ubeko Herens, geb. vóór 1584, † na 24 mei 1604.
c. Jurjen, zie 1088.

2208. Wessel Feckens, geb. vóór 1554, † 16 juni 1618,138 tr. (ondertr.) vóór 1595 Grete, geb. vóór 1577.

2210. Mello Tyddens, geb. vóór 1556, † vóór 7 maart 1609.

2212. Oncko Sijbens, geb. vóór 1541, † vóór 27 maart 1610.81

2214. Johan, geb. vóór 1565.

2240. Tjarck Memmes, geb. vóór 1574, † vóór 20 juli 1623,130 tr. vóór 1594
2241. Renske Sybens, geb. vóór 1576, † na 20 juli 1623.
Uit dit huwelijk:
a. Martien Tjarcks, geb. vóór 1600, † vóór 28 maart 1638,54 tr. Winschoten 10 juli 1618128 Luppo Tonckerts, geb. vóór 1598, † Winschoten 1662,139 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke; hij hertr. Zuidbroek 8 maart 1638128 Eeuwe Aeites (zie 2242,e).
b. Memmo, zie 1120.

2242. Aeito Aeilckes, geb. Noordbroek vóór 1580, † vóór 20 maart 1654,81 tr. vóór 17 juni 160287
2243. Tia Fockens, geb. Zuidbroek vóór 1579, † na 8 mei 1645.73
Uit dit huwelijk:
a. Elke, zie 1121.
b. Sierdt Aeijtes, geb. Zuidbroek vóór 1611, † ald. vóór 20 maart 1654,79 tr. Zuidbroek 25 (kerkelijk Midwolda 30)45 mei 162972 Peter Eppes, geb. Midwolda vóór 1609, † Zuidbroek vóór 2 maart 1657,140 zn. van Eppe Haijes en Geertje Pieters.
c. Focko Aeites, geb. vóór 1617, zijlvest van Zuidbroek en Muntendam,98 tr. Anneke Scheltes, geb. Schildwolde vóór 1626, dr. van Schelte Wierts en Bouwe Eppes.
d. Tiaeckjen Aeijtes, geb. vóór 1619, † vóór 1642,54 tr. Zuidbroek 11 mei 163772 Lehnert Eppes, geb. vóór 1617, † vóór 28 juni 1660,141 zn. van Eppe Reints en Geele Cordes; hij hertr. omstr. 1642141 Icke Haickens.
e. Eeuwe Aeites, geb. vóór 1620, † vóór 11 april 1646,81 tr. Zuidbroek 8 maart 1638128 Luppo Tonckerts, geb. vóór 1598, † Winschoten 1662,139 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke en echtg. van Martien Tjarcks (zie 2240,a).
f. Tiapko Aeites, geb. vóór 1624.120

2244. Berend Hindricus, geb. vóór 1583, tr. vóór 1603104
2245. Hindrikje Gerts Bloem, geb. vóór 1585.
Uit dit huwelijk:
a. Heiltje Berends, geb. Noordbroek? vóór 1603, tr. Noordbroek 6 febr. 162185 Hillebrand Tonnis, geb. vóór 1601, † omstr. 1654,104 zn. van Tonnis en Bunne Aeilckes.
b. Abraham Berends, geb. vóór 1609, † vóór 25 mei 1643.
c. Hindricus Berends, geb. Noordbroek? vóór 1619, tr. Noordbroek 4 jan. 163985 Ocktjen Fockens, geb. vóór 1621, dr. van Focko Wijpkens en Stijne Cornelis.
d. Tiacke, zie 1122.

2248. Cornelis Duijrts, geb. vóór 1576, † Hoogemeeden vóór 1640.

2656. Harm Remmelts Smit, geb. Emmen omstr. 1580.108

2680. Harm Remmelts Smit (dezelfde als 2656).

2752. Garrelt Ubbens, geb. vóór 1599, tr. vóór 1619
2753. Hindricktien Derks?, geb. vóór 1601.
Uit dit huwelijk:
a. Derck, zie 1376.
b. Ubbo Garrelts, geb. vóór 1623, † Winschoten vóór 12 dec. 1656.68

2754. Jan, geb. vóór 1588.

2756. Harm, geb. vóór 1601.

2758. Derk, geb. vóór 1603.

2760. Hebel Egges, geb. vóór 1546.

2762. Tiacke Doedens, geb. vóór 1546,64 tr. vóór 1566
2763. Moeder Hommes, geb. vóór 1548.
Uit dit huwelijk:
a. Hommo Tiackes, geb. 1566,11 † Muntendam? 7 dec. 1620,98 begr. Zuidbroek 13 dec. 1620,98 tr. 1e vóór 1601 Imke Hindriks, geb. vóór 1583, † vóór 25 sept. 1620, dr. van Hendrik Lengers en Haijke Bartelts; tr. 2e (ondertr.) 1615 Tiacke Jans, geb. vóór 1610, † na 16 maart 1661,64 dr. van Jan Jans Gaarlander en Hemke Ufkes; zij hertr. vóór 14 mei 162864 Doede Fockes en tr. 3e omstr. 164064 Haijo Derks.
b. Sijbele Tiackes, geb. vóór 1578, tr. vóór 1598 Sijntke Fockens (zie 4486,a).
c. Tette, zie 1381.

2766. Albert Frericks, geb. Beerta vóór 1584, † vóór 3 febr. 1634, tr. vóór 1604137
2767. Anna Luwerts, geb. vóór 1586.
Uit dit huwelijk:
a. Frerick Alberts, geb. vóór 1604, tr. Meeden 25 mei 1625 Aske Ubbens, geb. vóór 1607, dr. van Ubbo Edzens en Grietje.
b. Duircko Alberts, geb. vóór 1605.
c. Grietje, zie 1383.

3048. Coeno Harmens, geb. Meppen, DE? vóór 1564.72

3050. Haije, geb. vóór 1589.

3776. Sebo Sijbens, geb. vóór 1590, † vóór 13 mei 1615,54 tr. (ondertr.) vóór 1610
3777. Lawe, geb. vóór 1576, † Midwolda na 23 jan. 1624,72 tr. 1e (ondertr. vóór 15 jan.) 159487 Autko Hemmes, geb. vóór 1574, †,53 begr. Midwolda 5 sept. 1603,53 zn. van Hemmo Ebbens.
Uit dit huwelijk:
a. Louwert, zie 1888.
b. Hiddo Sebes, geb. vóór 1615, † vóór 29 april 1656, tr. vóór 1640 Luppe Geerts, geb. vóór 1606.
c. Autie Sebes, geb. vóór 1615.

3778. Sebo Tjabbes, geb. vóór 1592.

3780. Hindrik Hindriks, geb. vóór 1579, tr. vóór 1599
3781. (dochter) Brungers?, geb. vóór 1581.

3782. Jan Wessels, geb. vóór 1581, tr. vóór 159964
3783. Ebbe, geb. vóór 1583.

3786. Tiaart Roelfs, geb. vóór 1600, † vóór 4 april 1662,64 tr. 2e Scheemda 12 aug. 1640133 Anne Eltiens, geb. vóór 1608, wed. van Johan Steffens; tr. 1e Scheemda 20 maart 1620133
3787. Hille Buttens, geb. vóór 1602, † vóór 12 aug. 1640.54
Uit dit huwelijk:
a. Alske, zie 1893.
b. Bene Tjaarts, ged. Noordbroek 20 nov. 1625.36
c. Pieter Tjaarts, geb. Eexta vóór 1627, † vóór 24 nov. 1677,54 tr. Scheemda 27 april 164785 Tjabbe Jans, geb. vóór 1629, dr. van Johan Steffens en Anne Eltiens; zij hertr. Eexta 24 nov. (kerkelijk 23 dec.)45 167785 Cornelis Wijnolts.

3948. Derk Remmers (dezelfde als 1638 in generatie XI).

Generatie XIII

4176. Egbert, geb. vóór 1583.

4192. Feicko Luppens, geb. vóór 1545, tr. vóór 1565142
4193. Syben Lupkens, geb. vóór 1547.
Uit dit huwelijk:
a. Aeldrick, zie 2096.
b. (dochter) Feickes, geb. vóór 1575, tr. vóór 1593142 Focko Freriks, geb. vóór 1573.

4194. Sijben Dyuths, geb. vóór 1531, † vóór 1 mei 1617.

4196. Boelo Sijpkes, geb. omstr. 1515,123 tr.
4197. Wipke Tjarcks, geb. 1515, † na 21 febr. 1597,130 tr. 1e Udo, geb. omstr. 1515.123
Uit dit huwelijk:
a. Ocko, zie 2102.
b. Sijpke, zie 2098.

4204. Boelo Sijpkes (dezelfde als 4196), tr.
4205. Wipke Tjarcks (dezelfde als 4197).

4206. Sebe, geb. vóór 1572, tr.
4207. Dewer?, geb. vóór 1574.92
Uit dit huwelijk:
a. Hille, zie 2103.
b. Harmen Sebes, geb. vóór 1601, tr. vóór 1621 Engel, geb. vóór 1603.
c. Haiko Sebes, geb. vóór 1602, tr. 1e Scheemda 2 sept. 162251 Haijke Edzerts, geb. vóór 1604, † vóór 25 juni 1626,54 dr. van Edsart Doedens en Eppe Jans Fewen; tr. 2e Blijham 25 juni 162645 Alke Harmens Barcklage, geb. Blijham? vóór 1608.
d. Geert Sebes, geb. vóór 1605, † vóór 12 okt. 1627.79
e. Pieter Sebes, geb. vóór 1606.

4208. Johann ton Gosevorde, geb. Altharen, Emsland, DE omstr. 1485,136 † Haren, DE vóór 1534,79 tr. vóór 1515
4209. Swaneke, geb. omstr. 1485, † Haren, DE na 1545.136

4268. Luilef, geb. vóór 1589.

4352. Ubeko Bennens, geb. vóór 1536, kerkvoogd te Midwolda,64 † Midwolda vóór 1597,134 tr. (ondertr.) vóór 1556143
4353. Foelke Tiackes, geb. Winschoten? vóór 1538,64na 8 mei 1611.64
Uit dit huwelijk:
a. Hero, zie 2176.
b. Icke Ubekens, geb. vóór 1569, † vóór 6 jan. 1641, tr. vóór 1587144 Haicko Tammens, geb. vóór 1561, † jan. 1628, zn. van Tammo.
c. Benno Ubekens, geb. vóór 1576, †,59 begr. Midwolda 24 jan. 1604,59 tr. vóór 159664 Hemme Tjackes, geb. vóór 1578,64 dr. van Tjacko Eppens en Elke Ellens.

4354. Enno van Oesterhuisen, geb. vóór 1546, tr.
4355. Foelcke, geb. vóór 1548, begr. Midwolda 7 sept. 1606.129

4420. Tyddo, geb. vóór 1528.

4480. Memmo Tjarcks, geb. vóór 1540,120vóór 20 jan. 1607.130

4482. Sijben Dyuths (dezelfde als 4194).

4484. Aeilcko Tiadens, geb. Zuidbroek? vóór 1560, kerkvoogd te Zuidbroek,98 tr. vóór 1581 Elke (zie 4487).

4486. Focko Frericks, geb. vóór 1555, † vóór 1581,54 tr. vóór 1575
4487. Elke, geb. vóór 1557, † vóór 17 juni 1602,81 tr. 2e vóór 1581 Aeilcko Tiadens (zie 4484).
Uit dit huwelijk:
a. Sijntke Fockens, geb. vóór 1575, † vóór 11 dec. 1611,79 tr. vóór 1598 Sijbele Tiackes (zie 2762,b).
b. Hemke Fockens, geb. vóór 1576, tr. vóór 1594 Tiddo Tiadens (zie 8968,b).
c. Esse Fockens, geb. Zuidbroek? vóór 1577, tr. 1e vóór 17 juni 1602 Johan Jansen Hoving, geb. omstr. 1570, † vóór 21 nov. 1620;54 tr. 2e Zuidbroek 21 nov. 162072 Abel Garbrants, geb. Scheemderhamrik? vóór 1600.
d. Tia, zie 2243.

4488. Hendricus Dijckmannus, geb. vóór 1563, pastor (RK) te Noordbroek -1597, tr.140
4489. Grete, geb. vóór 1565.
Uit dit huwelijk:
a. Berend, zie 2244.
b. Tjacko Henrici, geb. vóór 1584, † vóór 1 mei 1613.

4490. Gert Bloem, geb. vóór 1565, tr.140
4491. Hille Hindriks, geb. vóór 1567.

4496. Duirt Stollinge, geb. vóór 1569, † Groningen 1614,98 begr. Leegkerk,98 tr.
4497. Grete Roellies, geb. vóór 1571, † 7 febr. 1622,98 begr. Lagemeeden,98 tr. 2e98 Egbert Datema, geb. vóór 1590, † vóór 7 febr. 1622.

5524. Doede Augustinus, geb. vóór 1526.

5534. Luwert Warners, geb. vóór 1568, † vóór 31 mei 1626,81 tr.
5535. Depke, geb. vóór 1570, † vóór 31 mei 1626.81

7556. Tiabbe, geb. vóór 1561.

7560. Hindrik, geb. vóór 1559.

7572. Roelf Pieters, geb. vóór 1580, tr. vóór 1600133
7573. Alske, geb. vóór 1582.

7574. Butte Sjabbes, geb. vóór 1582, † vóór 1634,64 tr. vóór 1602133
7575. Tjacke, geb. vóór 1584.

Generatie XIV

8384. Luppe, geb. vóór 1525.

8386. Lupko Epkens, geb. Eexta vóór 1520, tr. vóór 1540
8387. Frouwe Melles, geb. vóór 1522.
Uit dit huwelijk:
a. Epko Lupkes, geb. vóór 1540.
b. Fossa Lupkens, geb. vóór 1546, † vóór 12 nov. 1611, tr. Nanno Tammes, geb. vóór 1544; hij hertr. vóór 161264 Hille.
c. Syben, zie 4193.
d. Epke Lupkens, geb. vóór 1553.
e. Mello Lupkens, geb. vóór 1554.
f. Tjadduwe Lupkens, geb. vóór 1554.
g. Hero Lupkens, geb. vóór 1564, † Westerlee vóór 2 mei 1613, tr. Aeilke, geb. vóór 1595, † Westerlee.

8394. Tjarck, geb. vóór 1495.

8416. Leffert ton Gosevorde, geb. Altharen, Emsland, DE omstr. 1450,136 eigenerfde, † Altharen, Emsland, DE na 1499.136

8705. (dochter) Phebens, geb. vóór 1518.134

8706. Tiacke Doedens, geb. Winschoten? vóór 1518.

8960. Tjarck (dezelfde als 8394).

8968. Tiade, geb. vóór 1540.

8972. Frerick Fockens?, geb. vóór 1535.

11048. Augustinus, geb. vóór 1506.

Generatie XV

16772. Eppo Sijnckes, geb. vóór 1518, begr. Midwolda 15 okt. 1603,53 tr. 2e Hille, geb. vóór 1584; tr. 1e
16773. Rensche?, geb. vóór 1520.92
Uit dit huwelijk:
a. Lupko, zie 8386.
b. Evert Eppens, geb. vóór 1538.
c. Sijncko Eppens, geb. vóór 1559, †,53 begr. Midwolda 22 aug. 1604,53 tr. (ondertr.) vóór 1579 Nancke Hemmes, geb. vóór 1561, †,53 begr. Midwolda 17 aug. 1604,53 dr. van Hemmo Ebbens.
d. Haije Eppens, geb. Midwolda? vóór 1565, begr. Midwolda 5 nov. 1602,53 tr. Midwolda? Eltije, geb. Midwolda? vóór 1568, † vóór 20 sept. 1611.110
e. Hiltie Eppens, geb. vóór 1565, † vóór 29 okt. 1610, tr. vóór 1587 IJcke Johans Coerts, geb. vóór 1582, † vóór 29 okt. 1610,145 dr. van Johan en Wijpke Eltekens.
f. Memmo Eppens, geb. vóór 1565, † vóór 23 maart 1602,134 tr. vóór 1586 Hisse, geb. vóór 1568.

16774. Mello, geb. vóór 1502, tr.74
16775. Rewen, geb. vóór 1504.

17410. Phebe Habbens, geb. Midwolda? vóór 1496, † ald. na 1528.64

17412. Doede Luwerts Tiddinga, geb. vóór 1498, tr. vóór 1518
17413. Haijcke?, geb. vóór 1500.
Uit dit huwelijk:
a. Tiacke, zie 8706.
b. Luwert Doedens Tiddinga, geb. vóór 1520, kerkvoogd Midwolda 1556-,143 † Midwolda vóór 5 febr. 1570,146 tr. 1e vóór 1540 (dochter) Tonkerts, geb. vóór 1514,143 dr. van Tonkert Fredericks en Nanna Ewens; tr. 2e na 1544 Ebbe? Aeilkens Huninga, geb. vóór 1526, dr. van Aeilko Eppes en Theda Tiddens Ewens.

17944. Focke, geb. vóór 1515.

Generatie XVI

34824. Luwert Doedes Tiddinga, geb. vóór 1463.

Generatie XVII

69648. Doedo Tiddinga, geb. vóór 1415.


Bronnen

1. familiegegevens
2. trouwboekje ouders
3. BS geboorteregisters prov. Groningen
4. WieWasWie
5. rouwkaart
6. akte (AlleGroningers)
7. trouwkaart
8. Broek op Langendijk, bevolkingsregister
9. Wijk, brief Willem Hilbrandus de (febr. 1973)
10. akte
11. volgt uit leeftijd bij overlijden
12. BS overlijdensregisters prov. Groningen
13. begraafplaatsenonline.nl
14. overlijdensadvertentie
15. Stadsarchief Rotterdam
16. advertentie
17. grafstenen project
18. AlleFriezen
19. AlleDrenten
20. Rotterdamsche Lloyd overzicht schepen
21. persoonskaart Amsterdam (SAA)
22. gezinskaart Amsterdam (SAA)
23. gezinskaart Laren
24. huwelijksregister
25. geboorteregister
26. grafsteen
27. Levie Kanes Collection
28. Bergen, bevolkingsregister
29. RKD database
30. archiefkaart Amsterdam (SAA)
31. Amsterdam archiefkaarten
32. Schoorl, bevolkingsregister
33. Larense Voorouders
34. gezinskaart Blaricum
35. volgt uit leeftijd bij huwelijk
36. DTB dopen ref. prov. Groningen
37. Wijk, Harm Klaassens de (memoires 1867)
38. huwelijksakte
39. Zwervend over de dodenakker (cd-rom)
40. H.G. Pott
41. Veendam-Wildervank database in Oedipus formaat
42. Gens Nostra 2001
43. BS huwelijksregisters prov. groningen
44. overlijdensakte
45. DTB trouwen ref. prov. Groningen
46. Oude Pekela, huwelijkscontracten 1677-1807
47. Zeilende ter hoogte van ... (cd-rom)
48. Indiana, Marriages 1811-1959 (familysearch)
49. volgt uit leeftijd bij volkstelling
50. Riley County Genealogical Society
51. Huwelijkscontracten prov. Groningen
52. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
53. DTB begraafregisters prov. Groningen
54. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
55. huwelijksbijlagen kind
56. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
57. kerkhof Veendam
58. Strating(h), de familie
59. Kerkeboek 1596-1811 Midwolda (index op begraven niet meer online)
60. DTB Zwolle
61. Smit-Kamp, genealogie familie
62. Klaas Jansen - Groningen Family Tree
63. Nieuwe Pekela - diaconierekeningen 1739-1799
64. BWO - Boerderijen in het Wold-Oldambt (ISBN 9090110135)
65. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij
66. HC Scheemda 1700-1749
67. Groninger Kwartierstatenboek 1
68. Voor doop jongste kind
69. HC Eexta 1701-1811
70. RA Blijham (GRA)
71. HC Winschoten 1701-1811
72. Yahoo group groningen-genealogy
73. treedt op als getuige
74. Westerwolde (tijdschrift)
75. Wegman - de marken Hoorn en Morige (boek)
76. HC Wedde 1733-1811
77. Wegman - de marke Wedde (boek)
78. Hinderks, descendants of Derk
79. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
80. Wegman - Vlagtwedde gehuchten (boek)
81. boedelscheiding
82. RA Beerta (Abels)
83. akte (familysearch)
84. Blijham - dopen (1639-1709) in Oedipus-formaat
85. index op de huwelijkscontracten in de prov. Groningen tot 1750
86. Westerlee - dopen (1669-1700) in Oedipus-formaat
87. vermeld als gehuwd
88. Ontvangsten bij begrafenissen te Scheemda 1713-1760
89. lidmatenlijsten prov. Groningen
90. HC Nieuw Scheemda 1701-1811
91. BBB - Boerderijen en hun bewoners - Beerta (uitg. Winschoten 1968)
92. vernoeming van kleinkinderen
93. boedelinventaris
94. Eilerts, parenteel Thole
95. HC Bellingwolde 1710-1811
96. voogdijregeling
97. Veen, kwartierstaat Doewe Hindriks
98. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
99. Fivelingo, huwelijkscontractenboek deel 1 - W.G. Doornbos (Groningen 1999)
100. Roots@Groningen (tijdschrift)
101. testament
102. testament moeder
103. Gruoninga 1970
104. Gruoninga
105. volgt uit leeftijd bij doop
106. Beerta en Korporaal, families
107. Winschoten - dopen (1646-1700) in Oedipus-formaat
108. DGJ 2008
109. Veling, familie
110. Voor huwelijk kind
111. niet genoteerd
112. lidmatenlijsten prov. Groningen
113. Oude Pekela - kerkelijke zaken 1692-1719
114. Nijemeijer, nakomelingen van Roelof
115. Barlagen, ancestors of Anna Johanna
116. Bults, kwartierstaat Willem
117. Telkamp uit Stapelmoor, tak 1
118. Doopsgezinde families in het Oldambt - S. Abels (ISBN 9080705128)
119. HuppelDePup 1999 (tijdschrift)
120. gezien leeftijd moeder
121. Yahoo group stamboom_drenthe
122. Veen, kwartierstaat Doewe (oude versie)
123. geschat
124. Amsterdam ondertrouwregisters
125. Breuken Bellingwolde en Blijham
126. Schuur, kwartierstaat Geuko Hendrik
127. Max van Rijn's family tree
128. Tonckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XIX
129. Hommens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten IV
130. Doedens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten IX
131. Hewens/Tonckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XV
132. Hayens/Eppens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XXIV
133. Drenth, kwartierstaat (Gens Nostra 1997)
134. Diurcken/Sebens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten V
135. vernoeming ouder(s)
136. Ganseforth
137. Feringa website
138. Kloppenburg, kwartierstaat
139. Huninga (van Oostwold) - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten II
140. Boerema, kwartierstaat Rieno
141. Haickens - Nederlandsche Leeuw 1938
142. Hayens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XVII
143. Tiddinga - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten I
144. Tammens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten VII
145. Eltekens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten VIII
146. Oldambster Warfsminuten