Kwartierstaat van Erik de Wijk

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Hans Erik de Wijk, geb. Meppel 6 maart 1923,1 beroepskeuzeadviseur, † Emmen 2 april 2009,1 tr. Meppel 30 juli 19491 Marjolein de Weerdt, geb. Den Haag 16 febr. 1927,2 † Emmen 14 aug. 2009,1 dr. van Derk Marinus en Antje van Rijn.

Generatie II

2. Willem Hilbrandus de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1892,3 handelscorrespondent,4 † Meppel 15 maart 1974,5 tr. Sappemeer 2 maart 19226
3. Lena Jongman, geb. Sappemeer 16 juli 1894,6 † Emmen 22 april 1978.1
Uit dit huwelijk:
a. Hans Erik, zie 1.
b. Einar de Wijk, geb. Meppel 31 jan. 1926, † Arnhem 19 april 2000,5 tr. Langedijk 11 maart 19547 Aafje Dirkmaat, geb. Broek op Langendijk 20 juli 1918,8 † Arnhem 14 okt. 2002,5 dr. van Jacob en Trijntje Dekker.

Generatie III

4. Hilbrandus de Wijk, geb. Oude Pekela 1 aug. 1858,3 houthandelaar -1883,4 assuradeur -1906, † US na 15 april 1914,9 tr. 2e Den Haag 16 juli 190310 Cornelia Catharina van Rhijnnen, geb. Den Haag 17 maart 1855,11 † ald. 25 dec. 1907;10 tr. 1e Oude Pekela 5 okt. 18804
5. Geertje Zuiderweg, geb. Zuidwending 13 mei 1858,4 † Nieuwe Pekela 29 sept. 1892.4
Uit dit huwelijk:
a. Jantina de Wijk, geb. Meeden 18 febr. 1882,6 diacones, † Haren 28 dec. 1966,12 begr. Groningen.13
b. Antje de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 10 juni 1883,3 † Davos, CH 10 aug. 1902.14
c. Ludolf de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 20 febr. 1885,3 kandidaat-notaris,15 † Rotterdam 19 febr. 1930,16 begr. Crooswijk,15 tr. Rotterdam 26 mei 192216 Maria Margaretha van der Wouden, geb. Rotterdam 3 sept. 1893,16 † Den Haag 25 april 1981.15
d. Geert de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 27 april 1887,3 N.H. predikant 1910-1951,17 † Groningen 6 juli 1962,12 begr. Ferwerd,18 tr. 1e Groningen 10 aug. 19114 Anje Woldendorp, geb. Groningen 8 april 1882,3 † Leeuwarden 25 dec. 1929,19 begr. Ferwerd;18 tr. 2e Smilde 6 mei 193120 Grietje Burmania, geb. Ferwerderadeel 1 febr. 1906,19 † Groningen 25 maart 1986,5 begr. Ferwerd 29 maart 1986,5 dr. van Dirk en Frouwkje Sterk.
e. Eilerdina de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 27 april 1887,3 † ald. 21 aug. 1887.12
f. Hendrik Jan de Wijk, geb. Nieuwe Pekela 24 juni 1889,3 † Leixoes, PT 13 dec. 1914.21
g. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1892.12
h. Willem Hilbrandus, zie 2.

6. Pieter (Thies) Jongman, geb. Hoogezand 29 aug. 1851,3 olieslagersknecht,4 timmerman,4 † Blaricum 31 maart 1928,4 tr. Sappemeer 20 mei 18766
7. Rijna Bakker, geb. Zuidbroek 2 jan. 1852,3 † Blaricum 25 okt. 1942.4
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje Jongman, geb. Sappemeer 8 okt. 1876,3 † Amsterdam 30 dec. 1948,22 tr. Arnhem 25 juni 19024 (echtsch. uitgespr. Zutphen 12 sept. 1918)4 Hermanus Johannes Rijsewijk, geb. Arnhem 31 dec. 1879.11
b. Rein Jongman, geb. Sappemeer 28 okt. 1877,6 † Laren 30 april 1936,23 begr. Blaricum 4 mei 1936,15 tr. Djokjakarta, NOI 5 febr. 192224 Ida Veenstra, geb. Soekaboemi, NOI 29 dec. 1889,24 † Johannesburg, ZA? 1980.25
c. Catharina Jongman, geb. Sappemeer 15 sept. 1879,3 † Blaricum 26 aug. 1965,15 gecrem. Velsen 30 aug. 1965,15 tr. Amsterdam 28 aug. 19024 Markus Frederik Koopmans, geb. Veenhuizen, Norg 3 nov. 1878,4 † Blaricum 24 aug. 1968,15 gecrem. Velsen 28 aug. 1968,15 zn. van Marten Jans en Ida Markus Venema.
d. Roelfina Jongman, geb. Sappemeer 4 mei 1881,3 † ald. 26 febr. 1896.4
e. Reina Pieternella Jongman, geb. Sappemeer 9 jan. 1883,6 † Blaricum 5 aug. 1975,26 tr. 1e Amsterdam 11 maart 19034 Hartog van Praag, geb. Amsterdam 23 dec. 1879,27 koopman,4 † Amsterdam 26 okt. 1911;27 tr. 2e Bergen 7 juli 19214 Joseph Cohen, geb. Amsterdam 21 febr. 1890,28 † Laren 18 jan. 1961,15 begr. Blaricum 23 jan. 1961.15
f. Hillegonda Hinderika Jannetta Jongman, geb. Sappemeer 6 febr. 1885,6 † Amsterdam omstr. 17 dec. 1932, tr. vóór 190928 Otto Jan Wilk, geb. Budapest, HU 4 dec. 1882,11 † Antwerpen, BE 1 maart 1911.11
g. Roelf Jongman, geb. Tietjerksteradeel 7 aug. 1887,19 kunstschilder, tekenaar,29 † Amsterdam 28 juni 1958,30 tr. 1e Grootebroek 4 juni 19084 (echtsch. ingeschr. ald. 22 april 1918)4 Trijntje Boogaardt, geb. Nieuwe Niedorp 10 febr. 1886,31 † Hilversum 10 juli 1944,15 begr. Blaricum 13 juli 1944;15 tr. 2e Amsterdam 27 okt. 19204 (echtsch. ingeschr. ald. 23 maart 1946)4 Maria Egmond, geb. Winkel 14 dec. 1889,10 pianiste; tr. 3e Amsterdam 13 aug. 194730 (door echtsch. ontbonden ald. 28 juni 1958)30 Catharina Cornelia van der Horst, geb. Amsterdam 22 aug. 1909,32na 12 sept. 1978.
h. Pieter Jongman, geb. Sappemeer 8 febr. 1890,6 bloemist,4 artiest 1935-,28 † Malang, NOI 18 april 1939,22 tr. Aalsmeer 9 juni 19214 Gertrud Luise Leistikow, geb. Bueckeburg, Preussen, DE 21 sept. 1885,33 danskunstenares,4 † Amsterdam 9 nov. 1948,30 begr. Bergen.
i. Albert Jongman, geb. Sappemeer 10 maart 1892,6 † Laren 20 mei 1940,34 begr. Blaricum,18 tr. Laren 19 april 193935 Adelheid Herzfeld, geb. Bremen, DE 8 jan. 1892.35
j. Lena, zie 3.

Generatie IV

8. Ludolf Heeres de Wijk, geb. Oude Pekela 27 dec. 1821,6 scheepsbouwmeester,4 † Oude Pekela 7 okt. 1870,4 tr. 1e Oude Pekela 21 april 18464 Helena Hinderika Greven, geb. Oude Pekela 11 okt. 1824,3 † Oudezijl 5 juni 1850,6 dr. van Jan Jans en Hindrikje Harms Potjewijd; tr. 2e Oude Pekela 6 jan. 18524
9. Jantje Pot, geb. Oude Pekela 30 maart 1832,6 † ald. 11 maart 1900,4 tr. 2e Oude Pekela 28 juni 18764 Willem Kuiper, geb. Oude Pekela 23 febr. 1844,3 † ald. 15 juni 1912;4 hij hertr. Oude Pekela 24 juli 19024 Fokje Oosterhuis.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Ludolfs de Wijk, geb. Oudezijl 15 jan. 1853,6 koopman,4 scheepsbouwer,4 † Oude Pekela 17 maart 1933,4 tr. Oude Pekela 31 mei 18764 Arendina Klasen, geb. Oude Pekela 8 jan. 1851,3 † ald. 10 juni 1941,4 dr. van Klaas en Antje Arends Klaassens.
b. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb. Oudezijl 23 juli 1854.6
c. (zoon) de Wijk, levenloze zoon, geb. Oudezijl 23 juli 1854.6
d. Elizabeth de Wijk, geb. Oude Pekela 25 dec. 1855,3 † Annerveenschekanaal 26 april 1883,4 begr. Annerveen,18 tr. Oude Pekela 18 jan. 18774 Jakob Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 juli 1853,3 schipper,4 houthandelaar 1881-1884, † op zee (Bankastraat) 28 juli 1897,4 zn. van Albert Potjewijd en Jeltje Berends Wijchers; hij hertr. Oude Pekela 13 aug. 18874 Harmina de Wijk (zie 8,i).
e. Hilbrandus, zie 4.
f. Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 21 april 1861,3 † ald. 18 sept. 1862.4
g. Klasina de Wijk, geb. Oude Pekela 10 sept. 1863,3 † ald. 22 sept. 1863.4
h. Klaassina de Wijk, geb. Oude Pekela 4 nov. 1864,6 † ald. 27 dec. 1956,12 tr. Oude Pekela 17 mei 18884 Hendrik Jansing, geb. Oude Pekela 8 febr. 1859,3 landbouwer,4 † Oude Pekela 15 okt. 1935,4 zn. van Harm en Trijntje Strating (zie 22,d).
i. Harmina de Wijk, geb. Oude Pekela 30 sept. 1867,3 † Leeuwarden 3 mei 1928,4 tr. Oude Pekela 13 aug. 18874 Jakob Albert Scherpbier, geb. Oude Pekela 3 juli 1853,3 schipper,4 houthandelaar 1881-1884, † op zee (Bankastraat) 28 juli 1897,4 zn. van Albert Potjewijd en Jeltje Berends Wijchers en wedr. van Elizabeth de Wijk (zie 8,d).
j. Ludolfina Jantina de Wijk, geb. Oude Pekela 13 april 1871,3 † Groningen 1 maart 1945,4 tr. Oude Pekela 16 nov. 18934 Hendrik Mooij, geb. Brummen 15 jan. 1870,4 grossier,4 † Groningen 28 aug. 1954.12

10. Hindrik Zuiderweg, geb. Zuidwending 19 nov. 1827,4 bakker,4 † Zuidwending 28 dec. 1891,4 tr. 2e Veendam 1 april 18634 Maria Groen, geb. Veendam 18 dec. 1839,3 † Zuidwending 13 aug. 1922,12 begr. Ommelanderwijk, Veendam,18 dr. van Willem Hindriks en Trijntje Zuiderweg (zie 20,b); tr. 1e Oude Pekela 26 aug. 18544
11. Eilderdina Hindriks Strating, geb. Onstwedde 20 april 1825,4 † Zuidwending 11 dec. 1860.4
Uit dit huwelijk:
a. Albert Zuiderweg, geb. Oude Pekela 11 dec. 1854,3 zeeman,4 † Zuidwending 31 maart 1872.4
b. Geertje, zie 5.
c. (kind) Zuiderweg, levenloos kind, geb. Zuidwending 1 dec. 1860.4

12. Roelf Hindriks Jongman, geb. Sappemeer 20 juli 1820,6 timmerman, † Hoogezand 28 aug. 1866,4 tr. Hoogezand 18 mei 18484
13. Hilligje Pieters van der Laan, geb. Sappemeer 21 jan. 1817,3 dienstmeid,4 † Sappemeer 16 juni 1900.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jongman, geb. Hoogezand 24 febr. 1849,3 koffiehuishouder, fabrieksarbeider,4 † Sappemeer 25 april 1917,4 tr. Sappemeer 5 jan. 18844 Grietje Vrugt, geb. Slochteren 15 mei 1851,3 † Winschoten 19 sept. 1934.12
b. Jacobina Jongman, geb. Hoogezand 29 april 1850,3 † Warnsveld 29 mei 1915,12 tr. Zuidbroek 21 juli 18884 Jan Bosscher, geb. Zuidbroek 4 april 1839,3 † ald. 5 aug. 1905.12
c. Pieter (Thies), zie 6.
d. Hinderikus Jongman, geb. Kalkwijk 1 juni 1854,6 fabrieksarbeider,4 † Sappemeer 30 maart 1929,4 tr. Sappemeer 1 juni 18894 Bougie Warners, geb. Hoogezand 26 okt. 1856,3 † Sappemeer 25 okt. 1938.4
e. Hillechien Jongman, geb. Hoogezand 16 mei 1857,3 † Groningen 26 sept. 1927,12 tr. Groningen 24 mei 188536 Roelf Haan, geb. Weener, DE 13 nov. 1858,37 kleermaker, † Winschoten 19 maart 1946.12
f. Jan Jongman, geb. Kalkwijk 20 maart 1860,3 smid,4 smidsknecht,4 † Sappemeer 8 jan. 1940,4 tr. Sappemeer 15 juni 18894 Alida Kamphuis, geb. Sappemeer 20 april 1862,3 † ald. 21 nov. 1930.4

14. Reinder Thomas Bakker, geb. Tripscompagnie 25 sept. 1808,38 ged. Zuidbroek 16 okt. 1808,38 † ald. 16 juni 1857,4 tr. Scheemda 21 juli 18326
15. Trijntje Alberts Lillenborg, geb. Noordbroeksterhamrik 21 dec. 1812,6 † Zuidbroek 28 sept. 1864,4 tr. 2e Zuidbroek 14 juni 18594 Gerhardus Bakker (zie 28,c).
Uit dit huwelijk:
a. Thomas Bakker, geb. Nieuw-Scheemda 17 dec. 1832,6 † Stootshorn, Noordbroek 12 juni 1889,4 tr. Sappemeer 21 mei 18664 Hinderkie Eenjes, geb. Achterdiep, Sappemeer 4 maart 1839,3 † Schildwolde 2 febr. 1910.4
b. Albert Bakker, geb. Zuidbroek 6 febr. 1835,3 † ald. 11 sept. 1894,4 tr. Zuidbroek 3 dec. 186336 Grietje op ’t Ende, geb. Muntendam 22 dec. 1837,3 † Zutphen 20 aug. 1889.12
c. Geert Bakker, geb. Zuidbroek 23 febr. 1837,3 † ald. 6 aug. 1881,4 tr. Zuidbroek 28 aug. 186936 Wiechertje Kamst, geb. Zuidbroek 20 jan. 1840,3 † ald. 7 nov. 1886.12
d. Foktje Bakker, geb. Zuidbroek 21 juli 1839,3 † ald. 26 aug. 1896,4 tr. Zuidbroek 17 okt. 186436 Jan Smid, geb. Slochteren 4 jan. 1841,3 † Sappemeer 20 jan. 1919.12
e. Grietje Reinders Bakker, geb. Zuidbroek 19 maart 1842,3 † ald. 13 mei 1843.4
f. Grietje Bakker, geb. Zuidbroek 23 sept. 1844,3 † Zutphen 14 april 1891,4 tr. Sappemeer 5 sept. 186836 Hindrik Gruben, geb. Sappemeer 1843.
g. Engeltje Bakker, geb. Zuidbroek 14 maart 1849,3 † Amsterdam 11 juli 1917,39 tr. Sappemeer 17 okt. 186836 Gerrit Kleefsman, geb. Kleinemeer 26 mei 1843,3 † Sappemeer 9 april 1913.12
h. Rijna, zie 7.
i. Leena Bakker, geb. Zuidbroek 6 aug. 1855.3

Generatie V

16. Harm Klaassens de Wijk (Sainte-Hélène nr. 3237 1859-),40 geb. Oude Pekela 17 okt. 1791,38 scheepstimmerman, scheepsbouwer,4 in franse militaire dienst (Napoleon I) 1813-1814,40 † Oude Pekela 31 aug. 1867,4 tr. Oude Pekela 15 mei 18216
17. Hindertje Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 24 juli 1797,4 † ald. 7 maart 1876.4
Uit dit huwelijk:
a. Ludolf Heeres, zie 8.
b. Jantje de Wijk, geb. Oude Pekela 15 sept. 1825,6 † ald. 10 april 1908,4 tr. Oude Pekela 2 febr. 18474 Johannes Schuring, geb. Oude Pekela 24 okt. 1818,3 scheepskapitein,4 schipper,4 † Oude Pekela 20 mei 1896,4 zn. van Albert Hindriks en Trijntje Jans Smit.
c. Aeilke de Wijk, geb. Oude Pekela 7 mei 1830,6 † ald. 28 juli 1900,4 tr. Oude Pekela 16 mei 18504 Jan Wirtjes, geb. Wijmeer, DE 24 sept. 1824,37 schipper,4 † Oude Pekela 13 sept. 1905.4
d. Klaas de Wijk, geb. Oude Pekela 30 juli 1834,6 scheepsbouwer,4 † Oude Pekela 19 aug. 1854.4

18. Hillebrand Harms Pot, geb. Oude Pekela 6 dec. 1777,41 schipper,4 † Oude Pekela 5 aug. 1851,4 tr. Oude Pekela 5 april 18266
19. Elijzabeth Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 14 sept. 1796,38 † ald. 6 febr. 1873.4
Uit dit huwelijk:
a. Harm Pot, geb. Oude Pekela 30 juli 1827,6 schipper, † Oude Pekela 28 febr. 1905,4 tr. Oude Pekela 24 maart 18524 Grietje Weemhoff, geb. Oude Pekela 22 juli 1828,42 † ald. 20 jan. 1921.4
b. Jantje, zie 9.

20. Albert Jakobs Zuiderweg, geb. Zuidwending 21 maart 1783,43 ged. Veendam 30 maart 1783,38 boer,43 † Zuidwending 20 juni 1869,4 tr. 2e Veendam 17 juni 18394 Trijntje Daniels Kotter (zie 42,f); tr. 1e Veendam 17 april 180843
21. Elisabeth Daniëls Kotter, geb. Veendam 12 nov. 1789,43 † Zuidwending 11 maart 1837.4
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Alberts Zuiderweg, geb. Veendam 24 jan. 1809,38 † ald. 15 okt. 1890,4 tr. Veendam 2 maart 18434 Geertje Gosses Bossinga, geb. Veendam 9 dec. 1819,44 † Ommelanderwijk, Veendam 11 mei 1899.44
b. Trijntje Zuiderweg, geb. Veendam 29 april 1810,38 † Nieuwe Pekela 13 juli 1890,4 tr. Veendam 11 febr. 18394 Willem Hindriks Groen, geb. Zuidwending 11 maart 1798,44 † Nieuwe Pekela 28 nov. 1891.4
c. Daniel Zuiderweg, geb. Zuidwending 7 sept. 1812,4 ged. Veendam 20 sept. 1812,43 † Nieuwe Pekela 12 dec. 1892,4 tr. Nieuwe Pekela 2 mei 18404 Sijke Hindriks Mulder, geb. Wedde 25 juli 1812, † Nieuwe Pekela 10 jan. 1890.4
d. Wemeltje Zuiderweg, geb. Zuidwending 7 sept. 1812,4 ged. Veendam 20 sept. 1812,43 † Nieuwe Pekela 21 dec. 1874,4 begr. Oude Pekela,18 tr. Veendam 2 sept. 18444 Seije Boeles Huizing, geb. Nieuwe Pekela 23 maart 1804,38 † Oude Pekela 22 jan. 1898.12
e. Coert Zuiderweg, geb. Zuidwending 9 mei 1815,4 † ald. 24 febr. 1817.4
f. Koert Zuiderweg, geb. Zuidwending 16 jan. 1818,4 † ald. 24 mei 1905,4 tr. Hoogezand 23 nov. 18444 Annechien Kijlema, geb. Veendam 11 okt. 1819, † Zuidwending 2 juni 1896.44
g. Derk Zuiderweg, geb. Zuidwending 26 mei 1820,4 † Wildervank 22 okt. 1901,4 tr. 1e Veendam 25 nov. 18444 Hindrikje Hindriks Pot, geb. Veendam 30 juni 1819,3 † Wildervank 16 jan. 1890;12 tr. 2e Wildervank 9 okt. 18904 Jantina Brill, geb. Wildervank 1856,4 † Zaandam 26 sept. 1936.4
h. Jans Zuiderweg, geb. Zuidwending 23 jan. 1823,4 † ald. 5 nov. 1897,4 tr. Veendam 16 dec. 18444 Roelfien Wessels Doddema, geb. Zuidbroek 16 okt. 1820,3 † Zuidwending 17 jan. 1885.4
i. Aaltje Zuiderweg, geb. Zuidwending 23 sept. 1825,4 † ald. 23 mei 1828.4
j. Hindrik, zie 10.

22. Hindrik Eilderts Strating, ged. Oude Pekela 5 febr. 1786,38 landbouwer,4 † Oude Pekela 15 mei 1865,4 tr. Bellingwolde 16 mei 18134
23. Geertje Geerts Sterenborg, ged. Bellingwolde 25 juli 1790,4 † Zuidwending 11 juni 1860.4
Uit dit huwelijk:
a. Antje Hindriks Strating, geb. Onstwedde 14 jan. 1814,4 † Nieuwe Pekela 24 febr. 1893,4 tr. Oude Pekela 28 mei 18394 Geert Frans Pluim, geb. Oude Pekela 1 mei 1814,4 † ald. 26 april 1888.4
b. Geert Hindriks Strating, geb. Onstwedde 10 nov. 1815,4 scheepsbouwmeester,4 steenfabrikant 1883-, † Nieuwe Pekela 12 april 1901,4 tr. 1e Oude Pekela 31 dec. 18454 Jantje Kleeve, geb. Oude Pekela 27 mei 1820,3 † ald. 11 jan. 1858,4 dr. van Harm Doedes Kleve en Hillechien Klaassens de Wijk (zie 32,a); tr. 2e Nieuwe Pekela 10 jan. 186036 Geertruida Bouman, geb. Meeden 2 april 1826,3 † Nieuwe Pekela 27 april 1901.12
c. Eilderdiena Hindriks Strating, geb. Onstwedde 24 juli 1818,4 † ald. 14 april 1823.4
d. Trijntje Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820,4 † Oude Pekela 11 jan. 1901,4 tr. 1e Oude Pekela 6 juni 18484 Aeilko Schuring, geb. Wedde 20 okt. 1815,4 landbouwer,4 † Oude Pekela 26 aug. 1852;4 tr. 2e Oude Pekela 5 maart 18574 Harm Jansing, geb. Midwolda 1 nov. 1820,3 † Oude Pekela 28 jan. 1898,4 zn. van Harmannus Antoons en Geertruit Jans Olgers.
e. Roelf Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820,4 † Oude Pekela 6 mei 1844.4
f. Eilderdina Hindriks, zie 11.

24. Hindrik Hindriks Jongman, geb. Farmsum 1 jan. 1792,6 timmerman, † Stootshorn, Noordbroek 18 mei 1856,4 tr. Sappemeer 25 maart 18206
25. Hilligje Roelfs de Jonge, ged. Veendam 27 sept. 1789,38 † Sappemeer 26 mei 1873.4
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Hindriks, zie 12.
b. Lubbina Jongman, geb. Sappemeer 7 jan. 1822,3 † Wildervank 29 dec. 1891,12 tr. Gieten 27 mei 185420 Hilbrand Schoonbeek, geb. Gieten 23 mei 1829,20 † Wildervank 4 sept. 1913.12
c. Hinderikus Jonkman, geb. Sappemeer 3 sept. 1823,3 timmerman, † Kalkwijk 31 jan. 1890,4 tr. Zuidbroek 18 nov. 18474 Okkien Schutting, geb. Zuidbroek 6 nov. 1824, † Hoogezand 5 dec. 1902.4
d. Trijntje Jonkman, geb. Sappemeer 4 juni 1825,3 † ald. 15 okt. 1889,12 tr. Sappemeer 30 maart 186136 Feike Jager, geb. Hoogezand 23 jan. 1830,3 praamschipper, † Sappemeer 22 nov. 1900.12
e. Jurrie Jongman, geb. Sappemeer 28 maart 1827,3 timmerman, winkelier,4 † Kalkwijk 8 juli 1868,4 tr. Sappemeer 20 sept. 18514 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,3 † ald. 8 dec. 1902;4 zij hertr. Hoogezand 10 juni 18694 Derk Jongman (zie 24,g).
f. Derk Jongman, geb. Sappemeer 11 juni 1830,3 † Hoogezand 23 dec. 1831.4
g. Derk Jongman, geb. Hoogezand 15 maart 1833,3 fabrieksopzichter, timmerman,4 † Sappemeer 8 okt. 1894,4 tr. 1e Sappemeer 22 nov. 18604 Trijntje Prins, geb. Kleinemeer 17 mei 1834,3 † Sappemeer 16 aug. 1868;4 tr. 2e Hoogezand 10 juni 18694 Geertje Wierdeman, geb. Sappemeer 29 okt. 1828,3 † ald. 8 dec. 1902,4 wed. van Jurrie Jongman (zie 24,e).

26. Pieter Jans van der Laan,4 ged. Sappemeer 23 dec. 1792,4 boerenknecht, † Sappemeer 6 aug. 1864,4 tr. Sappemeer 23 nov. 18154
27. Jacobjen Heines Prins, geb. Martenshoek,4 ged. Hoogezand 29 dec. 1793,38 dienstmaagd,4 † Sappemeer 8 okt. 1833.4
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje Pieters, zie 13.
b. Renske Pieters van der Laan, geb. Sappemeer 6 dec. 1818,3 † ald. 5 sept. 1820.4
c. Renske van der Laan, geb. Sappemeer 10 okt. 1820,3 † ald. 27 juni 1900.4
d. Jan van der Laan, geb. Sappemeer 19 febr. 1823.3
e. Heine van der Laan, geb. Sappemeer 28 jan. 1827,3 zeeman.4
f. Albertus van der Laan, geb. Sappemeer 2 sept. 1829,3 † ald. 20 juli 1886.4

28. Thomas Reinders Bakker, geb. Sappemeer 8 febr. 1786,45 † Zuidbroek 28 sept. 1861,4 tr. Sappemeer 10 mei 180746
29. Grietje Geerts Niemeijer, geb. Sappemeer 9 febr. 1785,4 † Zuidbroek 30 aug. 1835.4
Uit dit huwelijk:
a. Reinder Thomas, zie 14.
b. Helena Bakker, geb. Muntendam 1 april 1812,3 † Tripscompagnie 1 juni 1812.12
c. Gerhardus Bakker, geb. Muntendam 13 okt. 1813,3 † Sappemeer 13 jan. 1880,4 tr. 1e Meeden 16 mei 18384 Fennechien Sieverts Kunnenkens, geb. Meeden 29 jan. 1812,4 † Tripscompagnie 11 jan. 1854;12 tr. 2e Zuidbroek 14 juni 18594 Trijntje Alberts Lillenborg (zie 15).
d. Roelf Thomas Bakker, geb. Muntendam 15 mei 1816,3 † Sappemeer 20 maart 1876.4
e. Leentje Thomas Bakker, geb. Muntendam 5 juli 1820,3 † Tripscompagnie 12 april 1878.4

30. Albert Roberts Lillenborg, geb. Midwolda 16 jan. 1782,38 dienstknecht,4 † Nieuw-Scheemda 25 febr. 1842,4 tr. Nieuw-Scheemda 27 dec. 180746
31. Foktje Karels, geb. Tjuchem,38 ged. Siddeburen 31 okt. 1773,38 † Noordbroek 25 dec. 1831.4
Uit dit huwelijk:
a. Engel Alberts Lillomberg, ged. Noordbroek 13 aug. 1809,38 † Termunterzijl 2 sept. 1880,4 tr. Termunten 25 aug. 18414 Tammo Geerts Stek, geb. Termunterzijl 1810,4 † ald. 5 april 1881.4
b. Trijntje Alberts, zie 15.
c. Roberdina Alberts Lillenborg, geb. Noordbroek 22 okt. 1814,3 † Termunten 5 maart 1859,4 tr. Termunten 8 juli 18374 Hindrik Pieters Kerbof, geb. Termunten 15 juni 1805,4 † ald. 19 juni 1880.4

Generatie VI

32. Klaas Harms de Wijk, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 5 aug. 1759,6 scheepsbouwer 1788-,40 † Oude Pekela 12 juni 1834,6 tr. Oude Pekela 2 okt. 178847
33. Jantje Wolters, geb. Nieuwe Pekela 15 okt. 1764,6 † Oude Pekela 30 maart 1835.6
Uit dit huwelijk:
a. Hillechien Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 9 aug. 1789,38 † ald. 18 aug. 1859,4 tr. Oude Pekela 10 febr. 18166 Harm Doedes Kleve, geb. Oude Pekela 19 juli 1787,4 schipper,4 zeeman,4 kofkapitein,40 † Oude Pekela 3 febr. 1825,6 zn. van Doede Roelofs en Geeszijn Geerts.
b. Harm Klaassens, zie 16.
c. Geertje Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 30 jan. 1794,38 † Nieuwe Pekela 4 sept. 1858,4 tr. Nieuwe Pekela 4 jan. 18206 Jan Hindriks van Wijk, geb. Nieuwe Pekela 9 sept. 1786,38 kapitein koopvaardij,40 † zee 12 juli 1840,48 zn. van Hindrik Deddes en Menkien Hindriks.
d. Elijzabeth Klaassens, zie 19.
e. Wolter Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 17 dec. 1798,38 schipper,4 kofkapitein,40 † Nieuwe Pekela 9 juli 1846,4 tr. Oude Pekela 21 sept. 18366 Hillechien Tonnis de Jonge, geb. Oude Pekela 25 aug. 1812,4 † ald. 31 mei 1841,4 dr. van Tonnis Reints en Martje Harms Blijham.
f. Jan Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 28 mei 1801,38 kofkapitein -1837,40 boer 1837-, † Washington, Jackson, US-IN 15 febr. 1855,40 tr. Jackson, Riley, US-KS 4 aug. 183849 Mary Catharine Heller, geb. Wiesbaden, DE 1816,50 † Jackson, Riley, US-KS 1858,51 dr. van Johannes Adam Heinrich en Christine Cathrine Schuchmann.
g. Arend Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 25 aug. 1804,38 kofkapitein,40 † Amsterdam 18 febr. 1835.10
h. Wemeltje Klaassens de Wijk, geb. Oude Pekela 9 dec. 1806,38 † Nieuwe Pekela 23 jan. 1877, tr. Oude Pekela 19 sept. 18326 Jan Klaassens de Boer, geb. Nieuwe Pekela 6 maart 1801,4 schipper, † Nieuwe Pekela 17 jan. 1877.4

34. Ludolf Heres, geb. Eexta 23 sept. 1767,6 koopman,4 brood- en kleingoedbakker, korenhandelaar,40 † Oude Pekela 17 okt. 1832,4 tr. Westerlee 17 juni 179652
35. Aeilke Mennes, geb. Zuiderveen, Winschoten,4 ged. Winschoten 28 nov. 1773,38 † Oude Pekela 28 juni 1857.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindertje Ludolfs, zie 17.
b. Menno Tjapkes Heres, geb. Oude Pekela 8 juli 1799,53 † Morige, Wedde 15 febr. 1866.12
c. Jantje Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 11 febr. 1802,53 † ald. 24 jan. 1884,41 tr. Oude Pekela 4 jan. 18254 Luitje Hindriks Mulder, geb. Oude Pekela 28 jan. 1789,38 † ald. 12 jan. 1853.4
d. Hindrik Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 12 jan. 1804,53 † ald. 29 juli 1804.40
e. Hindrik Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 2 juli 1805,53 kofkapitein -1853,40 tabaksfabrikant, landverhuurder, rentenier 1853-,40 † Oude Pekela 14 juli 1886,4 tr. Oude Pekela 13 febr. 18364 Suzanna Pieters Wessels, geb. Oude Pekela 11 nov. 1809,4 † ald. 26 nov. 1853.4
f. Hero Ludolfs Heres, geb. Oude Pekela 8 febr. 1811,4 grutter, koopman in granen, boer,40 † Nieuwe Pekela 2 jan. 1894,4 tr. Oude Pekela 2 mei 18374 Hillechijn Ebels Bottjes, geb. Finsterwolde 18 mei 1816,4 † Nieuwe Pekela 21 april 1889,4 dr. van Ebel Pieter en Swaantje Ottes de Boer.

36. Harm Hindriks Spaarpot, geb. Oude Pekela 6 sept. 1740,53 landbouwer,4 † Oude Pekela 27 mei 1808,54 tr. 1e Oude Pekela 12 febr. 176453 Jacobje Tonnis, geb. Oude Pekela? vóór 1746, † vóór 6 mei 1769,55 dr. van Tonnijs Reints en Antje Harms; tr. 2e Oude Pekela 6 mei 176947
37. Antje Geerts Stubbe, ged. Wedde 1 sept. 1743,4 † Oude Pekela 25 sept. 1801.42
Uit dit huwelijk:
a. Geert Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 juli 1770,53 schipper,53 † op zee nov. 1821,56 tr. Oude Pekela 17 dec. 180247 Roelijna Bonnes, ged. Oude Pekela 22 juni 1777,53 † ald. 7 okt. 1851,4 dr. van Albertus en Anna Edzes Koning.
b. Roelf Harms Pot, geb. Oude Pekela 19 febr. 1773,53 † Wildervank 22 sept. 1837.12
c. Hillebrand Harms, zie 18.
d. Lijsebeth Harms Pot, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 19 aug. 1781,53 † Nieuwe Pekela 25 febr. 1846.12

38. Klaas Harms de Wijk (dezelfde als 32), tr. Oude Pekela 2 okt. 178847
39. Jantje Wolters (dezelfde als 33).

40. Jakob Koerts Zuiderweg, geb. Ommelanderwijk, Veendam 28 juli 1750,44 ged. Veendam 21 aug. 1750,38 boer,43 † Veendam 10 nov. 1831,4 tr. (ondertr. Veendam 23 nov.) 177743
41. Wemeltje Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 21 april 1759,38 † Veendam 25 mei 1839.4
Uit dit huwelijk:
a. Margjen Jakobs, ged. Veendam 27 febr. 1780,38 †,57 begr. Veendam 4 dec. 1782.44
b. Albert Jakobs, zie 20.
c. Koert Jakobs Zuiderweg, geb. Veendam 29 nov. 1785,44 landbouwer, † Wildervank 12 nov. 1858,4 tr. Veendam 18 maart 18184 Knelsjen Daniels Kotter (zie 42,c).
d. Jans Jakobs Zuiderweg, geb. Zuidwending 5 aug. 1787,26 ged. Veendam 17 aug. 1788,6 landbouwer, † Zuidwending 14 febr. 1869,4 begr. Ommelanderwijk, Veendam,18 tr. Veendam 10 mei 18214 Janna Bartelds van der Werf, ged. Veendam 4 juni 1797, † ald. 29 april 1858,4 begr. Ommelanderwijk, Veendam.18
e. Margjen Jakobs Zuiderweg, geb. Veendam 26 jan. 1792,58 † Oosterdiep, Veendam 2 aug. 1876,4 begr. Veendam 5 aug. 1876.58

42. Daniël Hindriks Kotter, ged. Veendam 3 maart 1754,38 † Zuidwending 7 mei 1819,4 begr. Veendam,58 tr. Veendam 1 febr. 178943
43. Trijntje Derks, ged. Wildervank 13 maart 1763,43 † Veendam 5 okt. 1833.4
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth Daniëls, zie 21.
b. Aaltje Daniels Kotter, geb. Zuidwending 2 jan. 1792,4 ged. Veendam 8 jan. 1792,43 † Zuidwending 21 febr. 1864.4
c. Knelsjen Daniels Kotter, ged. Veendam 22 dec. 1793,43 † Wildervank 26 dec. 1875,4 tr. Veendam 18 maart 18184 Koert Jakobs Zuiderweg (zie 40,c).
d. Derk Daniels Kotter, ged. Veendam 29 mei 1796,43 † Wildervank 15 mei 1842.12
e. Hindrik Daniels Kotter, ged. Veendam 18 nov. 1798,43 † Ommelanderwijk, Veendam,58 begr. Veendam 17 april 1806.58
f. Trijntje Daniels Kotter, ged. Veendam 27 dec. 1801,38 † Nieuwe Pekela 4 febr. 1883,4 tr. 1e Veendam 17 mei 18244 Jan Manuel Hindriks Jonker, geb. Wildervank 31 mei 1801,4 † Veendam 19 jan. 1838;12 tr. 2e Veendam 17 juni 18394 Albert Jakobs Zuiderweg (zie 20).
g. Aaltje Daniels Kotter, geb. Veendam 29 maart 1804,43 † Zuidwending 6 jan. 1843,4 tr. Veendam 14 mei 18384 Geert Hindriks Koning, geb. Veendam 26 nov. 1805,43 † Zuidwending 17 juli 1881;4 hij hertr. Veendam 13 mei 18444 Trijntje Zuiderweg.
h. Hindrik Daniels Kotter, geb. Veendam 8 sept. 1807,43 † ald. nov. 1877.

44. Eilerd Tolen, geb. Roswinkel, ged. Roswinkel 13 nov. 1757,20 timmerman, † Roswinkel 27 sept. 1814,20 tr. (ondertr. Onstwedde 25 aug.) 178246
45. Antje Simons Strating, geb. Onstwedde 3 dec. 1761,59 † ald. 25 febr. 1844.12
Uit dit huwelijk:
a. Simon Eilderts Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 aug. 1783,38 timmerman,4 † Oude Pekela 6 febr. 1861,4 tr. Onstwedde 31 mei 180746 Foktje Freriks de Jonge, ged. Oude Pekela 7 dec. 1783,38 dr. van Frerik Jans en Jantje Edzards.
b. Hindrik Eilderts, zie 22.
c. Harmina Eilderts, geb. Wedde 9 juni 1790,38 † Roswinkel 1 maart 1853.20
d. Thole Stratingh, ged. Wedde 28 juli 1793,38 † Onstwedde 29 sept. 1881.12
e. Houke Eilderts Stratingh, ged. Roswinkel 8 jan. 1797,20 † Oude Pekela 23 febr. 1845.12
f. Trijntje Eilderts, ged. Roswinkel 2 febr. 1800,20 begr. ald. 24 aug. 1802.20
g. Harm Eilderts Strating, ged. Roswinkel 16 okt. 1803,20 † Dordrecht 12 mei 1832.4

46. Geert Pieters, geb. Weener, DE? vóór 1763, begr. Midwolda 14 mei 1790,60 tr. (ondertr. Beerta 17 aug.) 178346
47. Antje Roelfs, ged. Bellingwolde 2 dec. 1757,38 † ald. 26 febr. 1825,12 tr. 2e Bellingwolde 5 febr. 180252 Jan Wubbes Sijms, ged. Vlagtwedde 20 sept. 1765,38 † Bellingwolde 9 mei 1833.12
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Geerts, geb. Midwolda 14 aug. 1784,38vóór 31 aug. 1786.57
b. Roelf Geerts Sterenburg, geb. Midwolda 31 aug. 1786,38 smidsknecht,4 † Bellingwolde 24 nov. 1811.4
c. Geertje Geerts, zie 23.

49. Lubbertje Harms, geb. Farmsum, ged. Farmsum 9 sept. 1770,38 † ald. 16 nov. 1842,12 tr. 1e Farmsum 9 febr. 180046 Wabbe Klazens, ged. Farmsum 16 febr. 1766,38 † ald. 23 maart 1811;54 tr. 2e Delfzijl 2 febr. 18196 Harm Jurjens Priem, ged. Farmsum 21 aug. 1772,38 † ald. 20 nov. 1819.12

50. Roelf Roelfs de Jonge, geb. Kropswolde 22 okt. 1760,38 timmerman,4 † Veendam 7 april 1832,4 tr. Oude Pekela 13 aug. 178053
51. Hendrika Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 2 nov. 1755,53 † Veendam 13 juli 1837.4
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Roelfs de Jonge, ged. Oude Pekela 27 aug. 1780,53 † Wildervank 19 okt. 1848.4
b. Jantien Roelofs de Jonge, geb. Beilen 1784.61
c. Grietje Roelfs de Jonge, geb. Veendam 1786,4 † ald. 4 maart 1822.4
d. Elsjen Roelfs de Jonge, ged. Veendam 10 aug. 1788.43
e. Hilligje Roelfs, zie 25.
f. Derk Roelfs de Jonge, ged. Veendam 8 juni 1794,43 tr. Zwolle 26 jan. 18164 Clasina Jansen, geb. Zwolle 19 dec. 1793.62

52. Jan Alberts van der Laan, ged. Sappemeer 28 jan. 1742,4 dagloner,4 † Sappemeer 15 dec. 1818,4 tr. Hoogezand 19 mei 177646
53. Hiltje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 10 okt. 1751,4 kleine winkeliersche,4 † Sappemeer 6 mei 1812.4
Uit dit huwelijk:
a. Albartus van der Laan, ged. Sappemeer 16 maart 1777.4
b. Swaentje van der Laan, ged. Sappemeer 14 juni 1778,4vóór 1 april 1781.
c. Albert van der Laan, ged. Sappemeer 14 nov. 1779.4
d. Swaentje Jans van der Laan, ged. Sappemeer 1 april 1781.4
e. Pieter Jans, zie 26.

54. Heine Harms Prins, ged. Hoogezand 24 aug. 1760,4 schipper,4 † Duinkerken omstr. 1807,56 tr. Hoogezand 15 dec. 178246
55. Renske Jans, ged. Sappemeer 10 juni 1759,4 † Martenshoek 22 juli 1829.12
Uit dit huwelijk:
a. Harm Heines Prins, ged. Sappemeer 23 nov. 1783.38
b. Pietertje Heines Prins, ged. Sappemeer 30 maart 1786,4 † Hoogezand 6 juni 1820.12
c. Jacobjen Heines, zie 27.
d. Jantje Heines Prins, ged. Hoogezand 8 dec. 1799.38

56. Reinder Roelfs Bakker, geb. Weener, DE? vóór 1738, broodbakker,4 tr. Zuidbroek 11 maart 177046
57. Grietje Tammes, geb. Tripscompagnie vóór 1752, ged. Sappemeer 7 juni 1776,4 begr. ald. 7 juli 1804.54
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Reinders, geb. Zuidbroek 27 dec. 1770,38 broodbakker, † Groningen 22 april 1835.4
b. Tamme Reinders, ged. Sappemeer 23 mei 1773,4vóór 30 maart 1777.57
c. Janke Reinders, ged. Sappemeer 18 dec. 1774,4 † Zuidbroek 10 aug. 1847.12
d. Tamme Reinders, ged. Sappemeer 30 maart 1777.4
e. Stijntje Reinders, ged. Sappemeer 24 okt. 1779.4
f. Jannes Reijnders, ged. Sappemeer 26 nov. 1780,4 zwavelstokmaker, † Groningen 20 april 1829.4
g. Jacob Reinders, ged. Sappemeer 7 sept. 1783.4
h. Thomas Reinders, zie 28.
i. Marten Reinders, ged. Sappemeer 6 april 1788.4

58. Geert Everts, geb. Spijkerboor,20 ged. Anloo 6 febr. 1757,20vóór 22 sept. 1793,55 tr. (ondertr. Zuidbroek 9 febr.) 178246
59. Leentje Hiddes, geb. Tripscompagnie 18 aug. 1759,38 ged. Zuidbroek 19 aug. 1759,38 † Tripscompagnie 23 aug. 1827,12 tr. 2e Zuidbroek 22 sept. 179346 Jacob Jans Kroeze, geb. vóór 1773.
Uit dit huwelijk:
a. Evert Geerts, geb. Tripscompagnie 1 dec. 1782.
b. Grietje Geerts, zie 29.
c. Jantje Geerts, ged. Sappemeer 19 aug. 1787, † vóór 6 juni 1790.
d. Jantje Geerts, ged. Zuidbroek 6 juni 1790.

60. Robert Hindriks, ged. Midwolda 1 juni 1749,38 begr. ald. 14 dec. 1803,60 tr. (ondertr. Midwolda 30 april) 177546
61. Engel Hindriks, ged. Midwolda 24 aug. 1749,38 † ald. 13 mei 1824.4
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 26 april 1776,4 kleermaker,4 † Midwolda 8 juni 1836.4
b. Grietje Roberts Lillonberg, ged. Midwolda 20 dec. 1778,38 † ald. 9 juli 1845,4 tr. (ondertr. Midwolda 20 april) 180446 Geert Geerts Bonder, ged. Beerta 30 jan. 1777,38 † Midwolda 10 dec. 1845.4
c. Albert Roberts, zie 30.
d. Klaaske Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 12 mei 1784,38 † ald. 13 dec. 1823,4 tr. Midwolda 20 mei 18144 Jan Hindriks Haan, geb. Midwolda 1 aug. 1782,38 † ald. 25 jan. 1827.12
e. Wijbrant Roberts Lillonberg, geb. Midwolda 8 dec. 1788,38vóór 1811.

62. Carel Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 17 okt. 1734,38 † Siddeburen 23 mei 1777,63 tr. Opwierde 20 juni 176246
63. Trijntje Fokkes, ged. Appingedam 21 febr. 1742,38 † Siddeburen 11 aug. 1786.63
Uit dit huwelijk:
a. Neeske Karels, geb. Opwierde,6 ged. Opwierde 25 juli 1762,6 † Noordbroek 29 aug. 1826.
b. Frouwke Carels, ged. Siddeburen vóór 20 juli 1767,38vóór 31 maart 1776.57
c. Foktje, zie 31.
d. Frouwke Karels, geb. Tjuchem,38 ged. Siddeburen 31 maart 1776,38 † ald. 11 jan. 1846.12

Generatie VII

64. Harm Jans Joesten, ged. Wedde 3 jan. 1734,4 † Oude Pekela 2 mei 1808,6 tr. Oude Pekela 30 april 175846
65. Geertje Klaassens, geb. Blijham 1732,40 † Oude Pekela 25 april 1822.6
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Harms, zie 32.
b. Jan Harms de Wijk, geb. Oude Pekela 25 jan. 1763,40 landbouwer,4 † Ekamp 8 juni 1808,6 tr. (ondertr. Beerta 5 mei) 179246 Wobbechien Berends Huninga, geb. Beerta, ged. Beerta 29 mei 1763,38 † Oostwold 19 maart 1848,4 dr. van Berent Borgerts en Bouwina Melcherts; zij hertr. Oostwold 20 juli (kerkelijk 25 juni)6 180910 Jan Hindriks en tr. 3e Midwolda 19 april 18154 Berend Geerts Klooster.
c. Antje Harms de Wijk, ged. Oude Pekela 30 aug. 1767,38 † ald. 19 dec. 1853,4 tr. Oude Pekela 28 nov. 179447 Jan Derks de Ruiter (zie 102,d).
d. Jacob Harms de Wijk, geb. Oude Pekela 7 nov. 1770,38 scheepsbouwmeester,40 † Oude Pekela 8 jan. 1812,4 tr. Oude Pekela 18 mei 180452 Reina Reints, ged. Oude Pekela 24 nov. 1776,38 † ald. 25 mei 1809,54 dr. van Reint Tonnis en Hilligjen Hindriks Gortemaker.

66. Wolter Wijchers, geb. omstr. 1736, ged. Nieuweschans 9 mei 1740,6 vervener, boer, † Nieuwe Pekela 15 sept. 1781,40 tr. Nieuwe Pekela 23 okt. (kerkelijk 10 nov.)46 175464
67. Hillegie Ottens, geb. Nieuwe Pekela 1 sept. 1731,40 † Oude Pekela 4 mei 1795,40 begr. Nieuwe Pekela 8 mei 1795.65
Uit dit huwelijk:
a. Wemeltje Wolters, geb. 2 juni 1757,38 ged. Nieuwe Pekela 5 juni 1757,38 begr. ald. 5 jan. 1759.65
b. Weemeltje Wolters, geb. 23 febr. 1760,38 ged. Nieuwe Pekela 30 maart 1760,38 † ald. 5 okt. 1789,40 tr. Nieuwe Pekela 23 jan. 178046 Hindrik Koops Boon, geb. 1751,4 landbouwer,4 † Nieuwe Pekela 29 maart 1816.4
c. Jantje, zie 33.
d. Lijsebet Wolters, geb. 4 jan. 1767,38 ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1767,38 † ald. 3 nov. 1789.40
e. Wijgertje Wolters, geb. 4 jan. 1767,38 ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1767,384 juli 1776,40 begr. Nieuwe Pekela 9 juli 1776.65

68. Ludolf Heres, geb. Eexta 16 jan. 1720,38 landgebruiker te Eexta,66 † Eexta vóór 3 juni 1767,67 tr. 1e Scheemda 27 febr. (kerkelijk Eexta 22 maart)46 174468 Wieja Pieters Mulder, geb. Eexta 2 febr. 1724,69 ged. Scheemda 6 febr. 1724,66 † Eexta vóór 28 jan. 1759,70 dr. van Pieter; tr. 2e Eexta 15 (kerkelijk 17)46 aug. 176071
69. Hinderktien Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 29 mei 1735,38 † Oude Pekela vóór 17 juni 1796,40 tr. 2e Oude Pekela 25 maart 177447 Geert Jans Bakker, ged. Oude Pekela 5 maart 1730,53 brood- en kleingoedbakker,40 † Oude Pekela 13 juli 1808,53 zn. van Jan Geerts en Grietje Wilts en wedr. van Grietje Addes.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Ludolfs, geb. Eexta 17 febr. 1762,38 † Scheemda 17 jan. 1790,54 tr. Blijham 26 (kerkelijk Oude Pekela 2)53 febr. 178672 Hinderik Jacobs, ged. Uithuizen 11 jan. 1750.38
b. Tiddo Ludolfs, geb. Eexta 17 april 1765,38vóór 15 maart 1774.
c. Ludolf, zie 34.

70. Menno Tjapkes, geb. Zuiderveen, Winschoten,66 ged. Winschoten 7 maart 1749,38 landbouwer,40 † Westerlee 21 okt. 1800,40 tr. Winschoten 1 sept. 177373
71. Eije Harms, geb. Zuidbroek 1746,74 † Oude Pekela 25 nov. 1831.12
Uit dit huwelijk:
a. Aeilke, zie 35.
b. Diewertje Mennes, geb. Zuiderveen, Winschoten,4 ged. Winschoten 8 dec. 1775,38 † Westerlee 2 juni 1825,12 tr. Westerlee 6 april 180275 Geert Pieters Schipper, geb. Westerlee 31 dec. 1778,38 † ald. 13 april 1827.12
c. Grietje Mennes, ged. Winschoten 14 nov. 1779,38 begr. ald. 6 aug. 1784.54
d. Grietje Mennes, ged. Winschoten 3 febr. 1786,38 † Termunten 12 mei 1820,12 tr. Westerlee 29 juli 180852 Jan Jakobs Bakker, geb. omstr. 1784.

72. Hendrick Roelefs, geb. vóór 1706, † na 6 mei 1769,76 tr. 1e (ondertr.) vóór 1726 Lubbe Poppes, geb. vóór 1708, † vóór 8 april 1732;55 tr. 2e Oude Pekela 8 april 173247
73. Lijsabeth Harms, geb. vóór 1714, † na 6 mei 1769.76
Uit dit huwelijk:
a. Roelef Hendriks, ged. Oude Pekela 26 dec. 1732.53
b. Lijsebet Hindriks, ged. Oude Pekela 31 okt. 1734,53 † ald. 8 maart 1808,54 tr. Oude Pekela 15 mei 176353 Hessel Roelofs, ged. Scheemda 30 nov. 1738,38 † Oude Pekela 23 juni 1807,54 zn. van Roelof Jochums en Grietje Jans.
c. Engel Hendriks, ged. Oude Pekela 21 maart 1738.53
d. Harm Hindriks, zie 36.
e. Teelke Hindriks, ged. Oude Pekela 8 febr. 1742.53
f. Jan Hendriks, geb. Oude Pekela 17 juli 1745.53
g. Hilbrand Hindriks Spaarpot, geb. vóór 1759, † Oude Pekela 15 maart 1801,77 tr. Nieuwe Pekela 23 (kerkelijk Oude Pekela 25)53 jan. 178453 Engeltje Harms Koekoek, ged. Oude Pekela 6 maart 1750,38 † ald. 2 juli 1827.12

74. Geert Harms Stobbe, geb. vóór 1701, begr. Wedde 28 maart 1763,78 tr. Wedde 28 okt. 172178
75. Japijn Harms, geb. Wedderbergen, ged. Wedde 13 okt. 1704.4
Uit dit huwelijk:
a. Harm Geerts Stobbe, geb. vóór 1733, tr. 1e Wedde 4 (kerkelijk 6)78 mei 175379 Elle Ulberts, geb. vóór 1735, † vóór 11 jan. 1760; tr. 2e Wedde 11 (kerkelijk 13)78 jan. 176079 Agijn Kornelis, geb. vóór 1735.
b. Jan Geerts Stobbe, ged. Wedde 6 febr. 1735,4 † ald. 11 nov. 1806,78 tr. Wedde 22 sept. 176179 (kerkelijk vóór 1763) Swaantje Aikes, ged. Bellingwolde 9 jan. 1735,38 dr. van Aike Jans en Agata Metting.
c. Wilke Geerts, ged. Wedde 9 febr. 1738.4
d. Egbert Geerts, ged. Wedde 22 april 1742,4 begr. ald. 18 sept. 1742.78
e. Antje Geerts, zie 37.

80. Koert Hindriks, ged. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 11 sept. 1715,44 † Ommelanderwijk, Veendam 23 okt. 1794,54 tr. 2e (ondertr. Veendam 18 nov.) 175346 Grietje Alberts, ged. Nieuwe Pekela 15 aug. 1728,38vóór 4 mei 1791,44 dr. van Albert Seijns en Tiesje Berends; tr. 1e (ondertr. Veendam aug.) 174746
81. Marrigjen Hindriks, geb. Wildervank? vóór 1724,44vóór 18 nov. 1753,55 tr. 1e Wildervank 16 dec. 174246 Willem Hindriks, geb. Tecklenburg, DE vóór 1722, † vóór aug. 1747.55
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Koerts Bouwman, ged. Veendam 3 nov. 1748,38 † Zuidwending 23 dec. 1830.4
b. Jakob Koerts, zie 40.

82. Albert Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela? omstr. 1727, † vóór 13 juli 1773,55 tr. Nieuwe Pekela 18 jan. 175646
83. Hindrikje Roelofs, ged. Emmen 2 dec. 1727,20 † Veendam 15 sept. 1802,54 tr. 2e (ondertr. Veendam 13 juni) 177346 Hindrik Jans Haarmeijer, geb. Zuidwending? vóór 1740, † Veendam 6 juni 1798.54
Uit dit huwelijk:
a. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela 5 okt. 1757,38vóór 21 juni 1764.57
b. Wemeltje Alberts, zie 41.
c. Roelof Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 21 febr. 1761.38
d. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela 21 juni 1764,38vóór 22 nov. 1765.57
e. Jannes Alberts Kater, geb. Veendam 22 nov. 1765,38 † Zuidwending 8 april 1841.4
f. Evert Alberts Kater, geb. Nieuwe Pekela 13 okt. 1768,38 † Veendam 19 febr. 1833.4

84. Hindrik Överwijns Köter, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE? vóór 1729,43 † Veendam 13 maart 1795,54 tr. (ondertr. Veendam 21 nov.) 17496
85. Lijsabet Daniels, geb. Wildervank? vóór 1731, † Zuidwending,58 begr. Veendam 27 jan. 1795.58
Uit dit huwelijk:
a. Daniël Hindriks, zie 42.
b. Wijndelt Hindriks Kotter, ged. Veendam 18 april 1756,38 boer,43 † Veendam 25 mei 1833.12
c. Tonnis Hindriks Kotter, geb. Zuidwending,12 ged. Veendam 7 dec. 1760,38 boer,43 † Zuidwending 18 juli 1843.12
d. Cornelisje Hindriks Kotter, ged. Veendam 9 sept. 1763,46 † Ommelanderwijk, Veendam 19 aug. 1814.12
e. Trijntje Hindriks, ged. Veendam 17 nov. 1765.38
f. Harm Hindriks Kotter, geb. Zuidwending, ged. Veendam 19 juni 1768,38 † Duurkenakker, Meeden 8 okt. 1839,12 tr. Veendam 6 jan. 180852 Cijke Roelofs Prins, geb. vóór 1790.
g. Hindrik Hindriks Kotter, geb. Zuidwending,45 ged. Veendam 10 maart 1771,46 boer,43 † Zuidwending 15 juli 1827.12

86. Derk Sinekes, ged. Veendam 1 okt. 1730,43vóór 2 mei 1773, tr. Veendam 23 juni 175443
87. Aaltje Jans, ged. Veendam 30 okt. 1735,38 † Wildervank 21 jan. 1821,4 tr. 2e Wildervank 2 mei 177343 Hindrik Klaassens Kostwinder, geb. Wildervank? omstr. 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Sineke Derks, ged. Wildervank nov. 1755.43
b. Aaltje Derks, ged. Wildervank sept. 1757,43 †.43
c. Jan Derks Veling, ged. Wildervank 30 nov. 1760,43 † ald. 22 juli 1822.4
d. Trijntje, zie 43.

88. Thole Eilerts, geb. Roswinkel vóór 1735, timmerman, begr. Roswinkel 3 sept. 1771,20 tr. (ondertr. Roswinkel 30 maart) 175520
89. Harmina Hindriks, geb. Ter Apel? vóór 1737, begr. Roswinkel 8 febr. 1771.20
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Tholen, ged. Roswinkel 25 juli 1756,20 begr. ald. 6 dec. 1787.20
b. Eilerd, zie 44.
c. Gepke Tholen, ged. Roswinkel 15 febr. 1760,20 begr. ald. 28 dec. 1798.20
d. Hindertje Tholen, ged. Roswinkel 27 juni 1762.20
e. Janna Tholen, ged. Roswinkel 3 maart 1765.20
f. Hinderkje Tholes, ged. Roswinkel 26 juli 1767.20
g. Hendrik Tholen, ged. Roswinkel 20 jan. 1771.20

90. Simon Harms Stratingh, geb. Westorf, Lippe, DE vóór 1729,77 koopman, kastelein, begr. Onstwedde 27 jan. 1791,77 tr. Bunde, DE 2 nov. 174977
91. Hauwke Everts, geb. Boen, DE vóór 1727,77 begr. Onstwedde 29 mei 1774.77
Uit dit huwelijk:
a. Swaantje Simons Stratingh, ged. Onstwedde 1 jan. 1752,38 begr. Wedde 18 jan. 1787.80
b. Harm Simons Stratingh, ged. Onstwedde 21 juli 1754,38 † ald. 11 juni 1821.12
c. Antje Simons, zie 45.

94. Roelf Aijlts, geb. Weener, DE vóór 25 aug. 1727, † Bellingwolde vóór 5 febr. 1802,81 tr. Bellingwolde 30 april 175082
95. Trijntje Hinderks, ged. Bellingwolde 27 nov. 1729.4
Uit dit huwelijk:
a. Geesijn Roelfs, ged. Bellingwolde 27 juni 1751.38
b. Jakob Roelfs, ged. Bellingwolde 22 juli 1753.38
c. Antje, zie 47.
d. Aaltje Roelfs, ged. Bellingwolde 15 febr. 1760.38
e. Harm Roelfs, ged. Bellingwolde 19 juni 1763.38
f. Fenne Roelfs, ged. Bellingwolde 24 juni 1764.38
g. Haijke Roelfs, ged. Bellingwolde 23 jan. 1767.38
h. Aijlt Roelfs, geb. vóór 1769.
i. Derk Roelfs, ged. Bellingwolde 10 maart 1769.38

98. Harm Jans, geb. Farmsum? vóór 1749, begr. Farmsum 21 juli 1800,56 tr. Farmsum 26 nov. 176946
99. Trijntje Hindriks, ged. Farmsum 14 juni 1739,38 † ald. 9 dec. 1808.54
Uit dit huwelijk:
a. Lubbertje, zie 49.
b. Elizabeth Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 20 maart 1774,38 † Tuikwerd vóór 22 aug. 1779.57
c. Hindrik Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 16 jan. 1777,38vóór 9 dec. 1808.
d. Lijzabet Harms, geb. Tuikwerd, ged. Farmsum 22 aug. 1779,38vóór 9 dec. 1808.

100. Roelf Harms, geb. Kropswolde? vóór 1722, timmerman, tr. Kropswolde 174246
101. Grietje Berends, geb. Wolfsbarge? vóór 1724.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Roelfs, geb. Zuidlaarderveen, Zuidlaren, ged. Kropswolde 24 febr. 1743.4
b. Engeltje Roelfs, ged. Kropswolde 3 april 1744.4
c. Berend Roelfs, ged. Kropswolde 17 okt. 1745.4
d. Jan Roelfs, ged. Kropswolde 21 jan. 1748.4
e. Grietje Roelfs, geb. Wolfsbarge, ged. Kropswolde 20 aug. 1750.4
f. Barelt Roelfs, geb. Wolfsbarge, ged. Kropswolde 8 april 1753.4
g. Roelf Roelfs, geb. Kropswolde 4 okt. 1755.
h. Jantien Roelfs, geb. Kropswolde 19 maart 1758.
i. Roelf Roelfs, zie 50.
j. Hindriktje Roelfs, ged. Kropswolde 5 mei 1765.4

102. Derk Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 27 febr. 1711,38 tr. 1e (ondertr. Oude Pekela 28 maart) 173446 Aaltje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1716; tr. 2e (ondertr. Oude Pekela 3 juni) 173646 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1718, † vóór 2 aug. 1741; tr. 3e Oude Pekela 2 aug. 174153
103. Jantjen Jans, ged. Oude Pekela 6 aug. 1713.38
Uit dit huwelijk:
a. Eltje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 3 juni 1742,53 tr. (ondertr. Oude Pekela 7 aug.) 176853 Jannetje de Visser, geb. Wierum? vóór 1750.
b. Stijntje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela nov. 1744.53
c. Janna Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 6 aug. 1747.53
d. Jan Derks de Ruiter, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 1 febr. 1750,53 winkelier,4 schipper koopvaardij,40 † Oude Pekela 4 okt. 1824,6 tr. 1e vóór 1776 Betje Jans, ged. Nieuwe Pekela 20 aug. 1752,38vóór 7 nov. 1794,67 dr. van Jan Poppes en Hilke Harms; tr. 2e Oude Pekela 28 nov. 179447 Antje Harms de Wijk (zie 64,c).
e. Elsje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 29 okt. 1752,53 tr. (ondertr.) vóór 1787 Albert Klasens, geb. omstr. 1750.
f. Hendrika Derks, zie 51.

104. Albert Sierts, ged. Slochteren 25 febr. 1703,4 tr. Sappemeer 26 maart 173046
105. Liesbet Peters, ged. Sappemeer 13 april 1705.4
Uit dit huwelijk:
a. Siert Alberts, ged. Sappemeer 25 febr. 1731.4
b. Annigjen Alberts, ged. Sappemeer 5 april 1733.4
c. Lummightie Alberts, ged. Sappemeer 26 dec. 1735.4
d. Peter Alberts, ged. Sappemeer 17 aug. 1738.4
e. Jan Alberts, zie 52.
f. Geesje Alberts, ged. Sappemeer 28 jan. 1742,4vóór 3 sept. 1745.
g. Geesje Alberts, ged. Sappemeer 3 sept. 1745.4

106. Pieter Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 15 okt. 1724,4 schipper,4vóór 13 dec. 1776,83 tr. Hoogezand 25 dec. 174846
107. Swaantje Jacobs Hollander, geb. Hoogezand,38 ged. Hoogezand 18 febr. 1728.38
Uit dit huwelijk:
a. Swaantje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 19 okt. 1749,4 tr. Groningen 13 dec. 177652 Reinder Koenes Bont, geb. vóór 1756.
b. Hiltje Pieters, zie 53.
c. Grietje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 17 maart 1754.4
d. Geertje Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 28 maart 1756,4 † ald. vóór 9 mei 1793.55
e. Berendje Pieters Boneschans, geb. Hoogezand, ged. Hoogezand 24 dec. 1758,4 † Groningen 20 nov. 1826.4
f. Frauke Pieters Boneschans, ged. Hoogezand 7 febr. 1762.4
g. Jaichien Pieters Boneschans, geb. Hoogezand,4 ged. Hoogezand 9 febr. 1766,4 † Stadskanaal 8 dec. 1851.4
h. Martje Pieters Boneschans, geb. Hoogezand,4 ged. Hoogezand 5 maart 1769,4 † Groningen 2 okt. 1858.4

108. Harm Martens Prins, ged. Sappemeer 29 maart 1720,4 tr. Hoogezand 6 jan. 175446
109. Jakobje Peters Weijer, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 14 sept. 1732.4
Uit dit huwelijk:
a. Marten Harms Prins, geb. Kalkwijk, ged. Sappemeer 11 mei 1755.4
b. Pieter Martens Prins, ged. Hoogezand 31 juli 1757.4
c. Heine Harms, zie 54.

110. Jan Roelfs, ged. Sappemeer 15 febr. 1711,38 tr. Sappemeer 11 mei 174946
111. Pietertje Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 27 okt. 1726.38
Uit dit huwelijk:
a. Pietertje Jans Meijer, ged. Sappemeer 1 maart 1750, † Groningen 23 maart 1819.12
b. Roelf Jans, ged. Sappemeer 29 juli 1753.
c. Jantje Jans Meijer, ged. Sappemeer 27 febr. 1757, † Groningen 23 aug. 1817.12
d. Renske, zie 55.
e. Jacob Jans, ged. Sappemeer 26 dec. 1763.

114. Tamme Thomas, geb. Veendam? vóór 1713, † Tripscompagnie vóór 11 febr. 1753,55 tr. Veendam 8 maart 173346
115. Janke Jacobs, geb. Veendam? vóór 1715, † Tripscompagnie vóór 14 nov. 1768,84 tr. 2e Zuidbroek 11 febr. 175346 Jan Doekes, geb. Tripscompagnie,38 ged. Sappemeer 20 okt. 1709.38
Uit dit huwelijk:
a. Sijpke Tammes, geb. Sappemeer? vóór 1737.
b. Klaaske Tammes, geb. Tripscompagnie vóór 1746, † vóór 31 jan. 1776,55 tr. Zuidbroek 18 maart 176446 Harm Jans Ploeger, geb. Tussenbruggen 27 okt. 1742,38 ged. Zuidbroek 18 nov. 1742,38 zn. van Jan Jacobs en Trijntje Oomkens.
c. Thomas Tammes, geb. Tripscompagnie vóór 1747, tr. Zuidbroek 10 jan. 176746 Roelfien Jans, geb. Oosterdiep, Veendam 16 nov. 1739,38 ged. Zuidbroek 22 nov. 1739,38 † ald. 6 dec. 1816, dr. van Jan Jacobs Ploeger en Trijntje Oomkens.
d. Grietje, zie 57.

116. Evert Frans Schut, ged. Wildervank 9 mei 1734,38 tr. Anloo 9 nov. 175520
117. Jantje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 8 okt. 1730.20
Uit dit huwelijk:
a. Geert, zie 58.
b. Aaltje Everts, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 9 maart 1760.20
c. Frans Everts, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 17 okt. 1762.20
d. Jan Everts, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 26 dec. 1765,20 † ald. 3 april 1824.4
e. Jantje Everts, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 4 juni 1769,20 † Smilde 12 juli 1824.4

118. Hiddo Loerts/Louwes, geb. Tripscompagnie? 8 febr. 1723,38 ged. Zuidbroek 14 febr. 1723,38 tr. Zuidbroek 1 jan. 174746
119. Grietje Klaassen, geb. Zuidbroek 4 nov. 1724.38
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Hiddes, geb. Tripscompagnie 17 jan. 1757,38 ged. Zuidbroek 6 febr. 1757.38
b. Leentje, zie 59.
c. Pietertje Hiddes, geb. Tripscompagnie 22 febr. 1765,38 ged. Zuidbroek 14 april 1765,38vóór 15 jan. 1767.
d. Pietje Hiddes, geb. Tripscompagnie 15 jan. 1767,38 ged. Zuidbroek 8 febr. 1767,38 † ald. 20 nov. 1815.4

120. Hindrik Roberts, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 14 april 1721,38 begr. Midwolda 29 juli 1793,60 tr. Midwolda 23 mei 17486
121. Claaske Alberts, geb. Midwolda? vóór 1730, begr. Midwolda 12 april 1793.60
Uit dit huwelijk:
a. Robert, zie 60.
b. Reijntje Hindriks, ged. Midwolda 21 mei 1752,38 † ald. 19 sept. 1832,12 tr. Midwolda 8 okt. 177546 Derk Hindriks van der Schuur, geb. Eexta 12 maart 1749,38 † Midwolda 15 april 1828,12 zn. van Hindrik Hemmes Oldenborger en Grietje Jans.
c. Albert Hindriks, ged. Midwolda 23 nov. 1755,38 begr. ald. 13 febr. 1771.60

122. Hindrik Wijbrants, geb. Winschoten? vóór 1721, begr. Midwolda 28 aug. 1789,60 tr. 2e Midwolda 2 april 178746 Hilke Pieters, ged. Midwolda 10 jan. 1723, † ald. 20 febr. 1810;6 tr. 1e (ondertr. Scheemda 9 april) 174146
123. Grietje Tjebbes, ged. Oude Pekela 5 aug. 1714,53 begr. Midwolda 19 aug. 1785.60
Uit dit huwelijk:
a. Wijbrant Hindriks, geb. Scheemda,38 ged. Scheemda 14 jan. 1742.38
b. Hilke Hindriks, ged. Midwolda 27 sept. 1744.38
c. Catharina Hindriks, ged. Midwolda 11 dec. 1746.38
d. Engel, zie 61.
e. Marijke Hindriks, ged. Midwolda 25 maart 1753,38 † ald. vóór 5 okt. 1761.60
f. Antje Hindriks, ged. Midwolda 28 sept. 1755,38 † ald. vóór 5 okt. 1761.60

124. Casper Peters, geb. Termunten? vóór 1702, tr. vóór 1722
125. Frouwke Jans, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 15 april 1698.38
Uit dit huwelijk:
a. Peter Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 25 dec. 1722.38
b. Elske Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 26 nov. 1724.38
c. Martje Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 24 nov. 1726.38
d. Aaltje Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 24 nov. 1726.38
e. Jan Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 9 okt. 1729.38
f. Reinder Caspers, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 27 juli 1732.38
g. Carel, zie 62.
h. Berend Caspers, ged. Delfzijl 24 nov. 1737.38

126. Fokke Jans, ged. Woltersum 8 jan. 1713,38 tr. (ondertr. Woltersum 19 febr.) 174146
127. Nieske Thomas, ged. Opwierde 2 sept. 1714.38

Generatie VIII

128. Jan Jans Joosten, geb. Hoorn, Wedde? vóór 1701, begr. Wedde 13 okt. 1774,78 tr. 1e Wedde 27 april 172178 Geertruid Folkerts, geb. Blijham? vóór 1695, begr. Wedde 2 maart 1731,78 dr. van Folkert Harmens en Grietje Roelfs (zie 764,b); tr. 2e Wedde 23 maart 173278
129. Antje Harms, geb. vóór 1714, begr. Wedde 20 maart 1789.78
Uit dit huwelijk:
a. Harm Jans, zie 64.
b. Jan Jans Joesten, ged. Wedde 30 okt. 1735,4 dagloner, † Blijham 5 maart 1812,4 tr. 1e Blijham 6 mei 175946 Harmke Boeles, ged. Blijham 11 jan. 1733,38vóór 8 maart 1774,84 dr. van Boele Jacobs en Aaltje Peters; tr. 2e Blijham 27 maart 177446 Antje Freerks, ged. Bellingwolde 2 maart 1735.38
c. Gepke Jans, ged. Wedde 11 aug. 1737,4vóór 12 juni 1741.57
d. Hindrik Jans, ged. Wedde 23 nov. 1738.4
e. Gepke Jans, ged. Wedde 12 juni 1741,4 † Blijham 22 febr. 1823,4 tr. Blijham 16 okt. 177446 Hindrik Abels, ged. Blijham 11 maart 1729,38 † ald. 25 febr. 1820,4 zn. van Abel Jans en Rixte Jacobs.
f. Jantje Jans, geb. Wedde 1745,74 † Beerta 31 jan. 1811,54 tr. (ondertr. Beerta 22 aug.) 178446 Willem Jans Vegt, geb. Wedde? 1742,74 † Beerta 29 aug. 1817,12 wedr. van Anje Jans.
g. Berend Jans, ged. Wedde 18 juli 1745.4
h. Grietje Jans, ged. Wedde 9 aug. 1750,4 † Beerta 9 dec. 1810,6 tr. 1e (ondertr. Beerta 22 april) 178146 Auke Aukes, ged. Oude Pekela 21 febr. 1751,38vóór 27 febr. 1804;83 tr. 2e Beerta 23 dec. 180786 Berend Harms Pastoor, geb. Hamdijk? 1730,74 † Beerta 24 febr. 1808.54
i. Albert Jans, ged. Wedde 21 jan. 1753.4

130. Klaas Gerrits, ged. Oude Pekela 31 mei 1705,53vóór 11 aug. 1761, tr. Blijham 5 april 173187
131. Elisabet Jacobs, ged. Blijham 17 mei 1703,88na 6 febr. 1767.76
Uit dit huwelijk:
a. Geertje, zie 65.
b. Maria Klaassens, ged. Blijham 1737.38

132. Wijger Wolters, geb. Nieuwe Pekela vóór 1716, scheepskapitein-reder,69 begr. Nieuwe Pekela 30 dec. 1775,65 tr. 2e Nieuwe Pekela 18 (kerkelijk Nieuweschans 7)46 febr. 174089 Antje Hindriks, ged. Nieuweschans 3 maart 1715,38 begr. Nieuwe Pekela 22 april 1768;65 tr. 1e Nieuwe Pekela 10 febr. 173689
133. Wemeltje Arents, ged. Oude Pekela 17 nov. 1709,53vóór 22 jan. 1740.55

134. Otto Jans, ged. Meeden 19 juli 1696,38 tr. (ondertr. Nieuwe Pekela 29 nov.) 172746
135. Jantje Fransens, ged. Oude Pekela 4 april 1706.53
Uit dit huwelijk:
a. Jantijn Ottes, ged. Nieuwe Pekela 4 dec. 1729.38
b. Hillegie, zie 67.
c. Aaltje Ottes, ged. Nieuwe Pekela 18 sept. 1733,38 tr. vóór 1760 Wubbe Heeres, geb. vóór 1740.
d. Grietje Ottes, ged. Nieuwe Pekela 25 dec. 1738.38
e. Jannes Ottes, ged. Nieuwe Pekela 26 maart 1741.38
f. Albertje Ottes, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1742.
g. Pieter Ottes, ged. Nieuwe Pekela 11 april 1743.38
h. Geeszijn Ottes, geb. Nieuwe Pekela? omstr. 1745.

136. Hero Luidolfs, geb. vóór 1689, schatbeurder, † Eexta vóór 2 maart 1746,67 tr. 2e Eexta 23 sept. (kerkelijk 2 okt.)46 172971 Doetje Derks, ged. Westerlee 5 juli 1696,90 dr. van Derk Jans en Geertruid Poppens; tr. 1e vóór 11 juli 170991
137. Antje Takens, ged. Scheemda 19 april 1685,38vóór 23 sept. 1729.55
Uit dit huwelijk:
a. Jan Takens, geb. Eexta? vóór 1712, begr. Zuidbroek 3 mei 1737,54 tr. Eexta 17 april 173371 Imke Coerts, ged. Scheemda 9 dec. 1712,38 dr. van Coert Upkes en Hilje Derks.
b. Trintien Heres, ged. Scheemda 6 nov. 1712,38 begr. ald. 5 maart 1714.92
c. Ludolph Heres, geb. Eexta 12 nov. 1713,38 begr. Scheemda 7 febr. 1717.92
d. Maria Heres, geb. Eexta 3 mei 1716.38
e. Ludolph Heres, ged. Scheemda 30 jan. 1718,38vóór 16 jan. 1720.57
f. Ludolf, zie 68.
g. Harmannus Heres, geb. Eexta 26 dec. 1722.38
h. Enne Heres, ged. Eexta 18 aug. 1726.38
i. Trijntje Heeres, ged. Eexta 11 jan. 1728,38 tr. Eexta 22 dec. 174971 Jan Alberts, geb. Eexta,38 ged. Eexta 23 sept. 1725,38 herbergier,38 schatbeurder, zn. van Albert Jans en Jantje Jans.

138. Tidde Feckes, geb. Zuidbroek? omstr. 1680,66 landbouwer te Westerlee,66 † Westerlee 13 aug. 1758,93 tr. Westerlee 5 sept. (kerkelijk 11 okt.)66 171152
139. Jantje Jans, ged. Westerlee 5 febr. 1696,90 † ald. 22 juni 1764.93
Uit dit huwelijk:
a. Fekke Tiddes, ged. Westerlee 17 maart 1713,38 tr. Nieuw-Scheemda 19 sept. (kerkelijk 17 aug.)77 174994 Anna Jacobs Hesse, ged. Vlagtwedde 5 april 1711,389 jan. 1763, dr. van Jacob en Geessien Aijckes en wed. van Harm Bronts.
b. Jan Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 26 dec. 1715.38
c. Grietje Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 13 nov. 1718,38 begr. Schildwolde 16 sept. 1790,69 tr. Westerlee 8 nov. (kerkelijk Meeden 15 dec.) 174352 Willem Aijolts, ged. Westerlee 13 april 1704,38 † Schildwolde 28 april 1761.
d. Anneke Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 10 mei 1725,38 begr. Winschoten 13 aug. 1798,95 tr. Winschoten 14 april 175273 Harm Edes, geb. Hoorn, Wedde, ged. Wedde 14 okt. 1714,38 begr. Winschoten 10 sept. 1798,95 zn. van Ede Wubbes en Aike Jans Hekman en wedr. van Engeltje Geerts.
e. Sune Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 15 juni 1732,38 † ald. vóór 29 juli 1775,55 tr. 1e Westerlee 10 maart 176352 Swaantje Okkes, ged. Nieuw-Beerta 20 dec. 1744,66 † Westerlee vóór 30 juli 1773;55 tr. 2e Westerlee 1 aug. 177346 Lutgert Ritzes, ged. Westerlee 17 mei 1750,38 † ald. 12 febr. 1817,12 dr. van Ritse Abels Jans en Jantien Derks van der Linde; zij hertr. Westerlee 27 aug. 177566 Hindrik Folkers Bos.
f. Hinderktien, zie 69.
g. Elsien Tiddes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 27 juli 1738,38vóór 3 febr. 1771,55 tr. Westerlee 12 aug. 176469 Jan Jans Tjapkes, ged. Westerlee 14 dec. 1738,38 † ald. 5 juli 1824,4 zn. van Jan Remkes en Grietje Jans.

140. Tjapko Mennes, ged. Winschoten 8 mei 1707,38 landbouwer te Winschoterzuiderveen,69 begr. Winschoten 28 juni 1773,54 tr. Winschoten 18 (kerkelijk 19)69 sept. 173873
141. Aijlke Hindriks, geb. Winschoten 30 dec. 1711,69 begr. ald. 6 juli 1756.54
Uit dit huwelijk:
a. Dievertje Tiapkes, ged. Winschoten 27 sept. 1739,38vóór 14 nov. 1762.
b. Antje Tiapkes, ged. Winschoten 6 okt. 1741,38vóór 14 nov. 1762.
c. Menno Tiapkes, ged. Winschoten 8 febr. 1743,38 begr. ald. 1743.54
d. Hindrik Tjapkes Brouwer, ged. Winschoten 22 maart 1744,38 † Oude Pekela 18 febr. 1816,12 tr. Oude Pekela 26 juli 178047 Elje Jans, ged. Oude Pekela 31 mei 1741,53 † ald. 16 maart 1816,12 dr. van Jan Willems Flink en Anje Jans en wed. van Doede Doedens.
e. Menno, zie 70.
f. Aijolt Tjapkes Kloosterboer, ged. Winschoten 7 nov. 1755,38 † Westerlee 13 juli 1821,4 tr. 1e Winschoten 7 mei 177973 Wupke Jans, ged. Westerlee 21 juli 1757,66 † Heiligerlee 16 juni 1791;69 tr. 2e Westerlee 20 nov. 179452 Hindertje Willems Kiers, ged. Oude Pekela 25 dec. 1767,38 † Eexta 6 febr. 1849,12 dr. van Willem en Eppijn Egberts.

144. Roelof, geb. vóór 1657, tr.
145. Teelke?, geb. vóór 1659.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Roelefs, geb. Onstwedde? vóór 1677, † na 14 april 1740,76 tr. (ondertr. Groningen 9 maart) 17266 Antje Harberts, ged. Weener, DE april 1683,10na 8 april 1732,76 dr. van Harbert Wessels en Heise Unties en wed. van Geert Jans Cramer.
b. Hendrick, zie 72.

146. Herman Jans Amelingh, geb. vóór 1692, tr. vóór 1712
147. Lisebet Krops/Krups/Koop, geb. vóór 1694.
Uit dit huwelijk:
a. Sophia Harms Amelenkamp, geb. vóór 1712, † vóór 6 jan. 1758, tr. vóór 173053 Jan Eggers, geb. Vasmold, DE? vóór 1707.
b. Lijsabeth, zie 73.
c. Jan Harms Ameling, geb. vóór 1714.
d. Johan Jochem Amelingh, ged. Oude Pekela 4 okt. 1716.53
e. Geesje Harms Ameling, geb. vóór 1723.
f. Engel Amelingh, ged. Oude Pekela 2 mei 1723.53

148. Harm Stubbe, geb. vóór 1681.

150. Harm Smid, geb. Wedderbergen? vóór 1684.

160. Henrich Johann Haarlammert, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 1673,74 landbouwer, † Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE 2 jan. 1731,44 tr. vóór 170744
161. Elsebein Kempers, geb. Ladbergen, Westfalen, Preussen, DE april 1683,74 † ald. 9 okt. 1738.44

162. Hindrik Harmens, geb. Rolde? vóór 1693, tr. Wildervank 19 nov. 171346
163. Geesje Pieters, geb. Wildervank? vóór 1695.

164. Jannes Alberts, geb. Nieuwe Pekela vóór 1699, † vóór 21 mei 1762,81 tr. Nieuwe Pekela 8 okt. 171946
165. Engel Willems, ged. Midwolda 24 juli 1698.38
Uit dit huwelijk:
a. Egbertje Jans, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1725, tr. (ondertr. Nieuwe Pekela 3 maart) 174346 Hindrik Jacobs, geb. vóór 1723, † vóór 16 okt. 1749.55
b. Albert Jans, zie 82.
c. Willem Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela vóór 1733, schoenmaker.4
d. Grietje Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela? 1735,74 † Nieuwe Pekela 16 april 1822,4 tr. Nieuwe Pekela 24 juni 175752 Garrelt Jans, ged. Woldendorp 11 mei 1727,38 † Nieuwe Pekela 11 nov. 1784, zn. van Jan Tobias en Menje Ulpherts.
e. Evert Jans Kater, geb. Nieuwe Pekela 1737,74 † ald. 9 aug. 1819,4 tr. Nieuwe Pekela 21 mei 176252 Antje Jans, ged. Woldendorp 17 aug. 1732,38 dr. van Jan Tobias en Menje Ulpherts.

166. Roelof Werner Smits, ged. Emmen 20 maart 1689,20 tr. Emmen 18 aug. 172620
167. Wemeltje Harms Stratensmits, ged. Emmen 24 okt. 1706.20
Uit dit huwelijk:
a. Hindrikje, zie 83.
b. Warner Roelofs Smith, ged. Emmen 7 febr. 1734.20

170. Daniël, geb. vóór 1710, tr. (ondertr.) vóór 1730
171. Cornelisje?, geb. vóór 1712.96
Uit dit huwelijk:
a. Janna Daniels, geb. Veendam? 28 nov. 1730,45 † Veendam 8 maart 1819,12 tr. 1e Wildervank nov. 175743 Berend Geerts Tunteler, geb. vóór 1737, † vóór 4 febr. 1770;55 tr. 2e (ondertr. Veendam 4 febr.) 177046 Jacob Andries Roosje, geb. 1740,74 † Zuidwending 15 okt. 1816.12
b. Lijsabet, zie 85.

172. Sijntko Derks, geb. vóór 1705, tr. Veendam 1 jan. 172652
173. Trijntje Derks, ged. Veendam 24 maart 1706.43
Uit dit huwelijk:
a. Derk, zie 86.
b. Louwina Sijntkes, ged. Veendam 14 sept. 1732.43
c. Hindrik Sijnkes, ged. Veendam 29 aug. 1734,43vóór 19 maart 1789.
d. Hilligjen Sijntkes, ged. Veendam 13 mei 1736.43
e. Margjen Sijntkes, ged. Veendam 6 juli 1738,43vóór 1 aug. 1745.
f. Hitje Sijntkes, ged. Veendam 21 aug. 1740,43vóór 10 nov. 1748.
g. Pieter Sijntkes, ged. Veendam 11 april 1743.43
h. Marrigjen Sijnckes, ged. Veendam 1 aug. 1745,43 † ald. 8 dec. 1807.
i. Hittje Sijnkes, ged. Veendam 10 nov. 1748.43

174. Jan Geerts, ged. Veendam 21 juni 1703,43vóór 16 jan. 1749, tr. Veendam 16 nov. 172743
175. Aaltje Harms, ged. Finsterwolde 4 mei 1704,38 tr. 2e Veendam 16 jan. 174952 Ties Ottens, ged. Veendam 30 maart 1725.43
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jans, ged. Veendam 22 aug. 1728.43
b. Imke Jans, ged. Veendam 2 nov. 1732.43
c. Aaltje, zie 87.
d. Fennigje Jans, ged. Veendam 14 maart 1738.43
e. Geert Harm Jans, ged. Veendam 20 nov. 1740.43
f. Geertje Jans, ged. Veendam 8 juni 1742,43vóór 4 dec. 1781.97

176. Eilert Tholen, geb. Roswinkel? vóór 1715, timmerman, begr. Roswinkel 7 sept. 1751,20 tr. vóór 1735
177. Gepke Sanders, geb. vóór 1717, † vóór 13 dec. 1753.67
Uit dit huwelijk:
a. Thole, zie 88.
b. Greetje Eilerts, ged. Roswinkel 20 april 1738,20 begr. ald. 14 jan. 1800.20
c. Jan Eilerts, ged. Roswinkel 9 sept. 1740,20 † ald. 13 april 1810.20
d. Zacharias Eilerts, ged. Roswinkel 9 sept. 1740,20 begr. ald. 22 okt. 1740.20

178. Hindrik Jans Mulder, geb. vóór 1695, † Ter Apel 11 juni 1741, tr. Ter Apel 23 juni 171598
179. Trijntje Hindriks, geb. vóór 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Janna Hindriks, ged. Ter Apel 11 jan. 1719.38
b. Hindericus Mulder, geb. Ter Apel 21 juli 1722, † na 15 juni 1779.
c. Jan Hindriks, ged. Ter Apel 6 mei 1724.38
d. Hendrikje Hindriks, ged. Ter Apel 6 sept. 1728.38
e. Klaas Hindriks, ged. Ter Apel 25 dec. 1733.38
f. Harmina, zie 89.
g. Grietje Hindriks, geb. 2 juni 1738,38 ged. Ter Apel 8 juni 1738,3813 juni 1738.38
h. Hindrik Hindriks, ged. Ter Apel 5 juli 1739,38 † ald. 21 juli 1739.
i. Harm Hindriks, ged. Ter Apel 5 juli 1739,38 † ald. 21 juli 1739.
j. Jantje Hindriks, geb. 17 maart 1741,38 ged. Ter Apel 19 maart 1741,38 † ald. febr. 1742.

180. Hermann Straten, geb. Westorf, Lippe, DE? vóór 1709, tr.
181. Antje?, geb. Westorf, Lippe, DE? vóór 1711.96

182. Evert Jans, geb. Bunde, DE? vóór 1692, begr. Onstwedde 22 mei 1763,77 tr. Boen, DE vóór 171277
183. Swaantje Roskens, geb. Boen, DE? vóór 1694,77 † Boen, DE 24 jan. 1748.77
Uit dit huwelijk:
a. Jan Everts, geb. Boen, DE vóór 1712.77
b. Ubbe Everts Beving, geb. omstr. 1720.
c. Rosken Everts, geb. vóór 1722, † vóór 29 jan. 1768.
d. Antje Everts, geb. Boen, DE vóór 1725, † Nieuweschans? vóór 1769.
e. Hauwke, zie 91.
f. Claas Everts, geb. Boen, DE 24 juni 1731,77 ged. Bunde, DE 1 juli 1731,77 † Boen, DE 18 juli 1734.77

188. Aijlt Leffers, ged. Weener, DE 20 febr. 1681,75 † Weenermoor, DE 19 nov. 1762,75 tr. Weener, DE 10 april 171275
189. Geeske Roelfs, geb. Weener, DE? vóór 1694,75 † Weener, DE 25 aug. 1727.75

190. Hinderk Derks, ged. Bellingwolde 1 nov. 1696,38 tr. Bellingwolde 20 juli (kerkelijk 20 aug.)46 171952
191. Antje Barelts, ged. Bellingwolde 18 sept. 1695.4
Uit dit huwelijk:
a. Barelt Hinderks, ged. Bellingwolde 8 dec. 1720,4vóór 23 juni 1766,83 tr. Bellingwolde 24 nov. 175046 Remke Wubbes, geb. vóór 1732, dr. van Wubbe Wubbes Jabbingh en Nieske Geerts.
b. (kind) Hinderks, ged. Oudeschans 23 jan. 1724.4
c. Derk Hinderks, ged. Oudeschans 10 dec. 1724.4
d. Fenne Hinderks, ged. Bellingwolde 1 maart 1726.4
e. Trijntje Hinderks, ged. Bellingwolde 31 okt. 1728,4vóór 27 nov. 1729.57
f. Trijntje, zie 95.
g. Zwaantje Hinderks, ged. Bellingwolde 4 mei 1732.4
h. Roelf Hinderks, ged. Bellingwolde 30 juni 1737,4vóór 24 juni 1791,55 tr. Bellingwolde 19 nov. 177982 Tielke Geerts, ged. Oudeschans 20 mei 1759.

198. Hindrik Haijkes, geb. 23 maart 1711,38 ged. Heveskes 27 maart 1711,38 tr. Farmsum 26 april 173946
199. Lubge Bokkes, geb. Farmsum? vóór 1721.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 99.
b. Lieus Hindriks, ged. Farmsum 19 maart 1741.38
c. Bijwke Hindriks, ged. Farmsum 10 juni 1742,38vóór 25 dec. 1749.57
d. Elias Hindriks, ged. Farmsum 13 dec. 1744.38
e. Hieke Hindriks, ged. Farmsum 19 febr. 1747.38
f. Bijwke Hindriks, ged. Farmsum 25 dec. 1749.38

204. Derk Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 13 dec. 1668,53 tr. Oude Pekela 17 jan. 169746
205. Hille Eltjes, ged. Oude Pekela 7 mei 1676,53vóór 25 nov. 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 15 okt. 1699,38 † ald. vóór 7 aug. 1701.57
b. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 7 aug. 1701,38 † ald. vóór 12 nov. 1702.57
c. Elske Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 12 nov. 1702.38
d. Eltje Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 15 aug. 1706,38 tr. Oude Pekela 25 nov. 173947 Aaltje Jans, geb. vóór 1721.
e. Janna Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 23 juni 1709,38 † ald. 14 okt. 1807,53 tr. Oude Pekela 18 jan. 173747 Jacob Hindriks, ged. Oude Pekela 13 april 1704,53 zn. van Hendrik Jacobs en Jantje Hendriks.
f. Derk Derks, zie 102.
g. Harm Derks Meinderts de Ruijter, ged. Oude Pekela 29 jan. 1713,38 tr. 1e Oude Pekela 1 okt. 174347 Geertje Jurjens, geb. Blijham? vóór 1725, † vóór 13 aug. 1750; tr. 2e Oude Pekela 11 sept. (kerkelijk 13 aug.)53 175047 Hindrikje Hindriks, geb. Nieuw-Beerta, ged. Nieuw-Beerta 8 okt. 1730,6 dr. van Hindrik Remkes en Antje Heijes.
h. Reint Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 26 dec. 1714.38
i. Menne Derks de Ruiter, ged. Oude Pekela 1 nov. 1716.38

206. Jan Hendriks, geb. vóór 1686, tr. Oude Pekela 3 okt. 170653
207. Stijntje Geerts, geb. Lengerich, DE? vóór 1688.53

208. Siert Alberts, ged. Slochteren 14 jan. 1672,4 tr. Slochteren 17 mei 169646
209. Lumme Peters, ged. Woltersum 7 febr. 1675.38
Uit dit huwelijk:
a. Albert Sierts, ged. Slochteren 15 dec. 1700,4vóór 25 febr. 1703.57
b. Albert, zie 104.
c. Peter Sierts, ged. Slochteren 25 dec. 1705.4
d. Arend Sierts, ged. Slochteren 11 aug. 1709.4

210. Pieter Jans, geb. Sappemeer? vóór 1677, tr. Sappemeer 11 april 169746
211. Anneke Jans, geb. Sappemeer? vóór 1679.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Peters, ged. Sappemeer 18 sept. 1698,4vóór 28 maart 1712.57
b. Aafjen Peters, ged. Sappemeer 15 dec. 1700.4
c. Liesbet, zie 105.
d. Eelke Peters, ged. Sappemeer 4 nov. 1708.4
e. Jan Peters, ged. Sappemeer 28 maart 1712.4
f. Yktien Peters, ged. Sappemeer 26 juni 1718.4

212. Peter Alberts Boneschans, geb. Kalkwijk?, ged. Hoogezand 11 sept. 1687,38 † ald. vóór 15 okt. 1724,70 tr. Hoogezand 3 maart 170946
213. Swaentien Claessen, geb. Kalkwijk?, ged. Hoogezand 1 sept. 1689,38 tr. 2e Hoogezand 25 sept. 172946 Jan Thijssen, geb. vóór 1709.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Peters Boneschans, ged. Hoogezand 5 april 1711,4 tr. Hoogezand 21 jan. 173846 Martje Lucas, geb. Kalkwijk? vóór 1720.
b. Geertje Peters Boneschans, ged. Hoogezand 10 sept. 1713.4
c. Claas Peters Boneschans, geb. Sappemeer, ged. Hoogezand 20 sept. 1716,4vóór 26 jan. 1781,83 tr. Hoogezand 24 jan. 174046 Lutgertje Egberts, geb. Hoogezand? vóór 1722.
d. Frouwke Peters Boneschans, ged. Hoogezand 19 okt. 1721.4
e. Pieter Pieters, zie 106.

214. Jacob Clasen Hollander, geb. Kalkwijk? omstr. 1688, tr. Hoogezand 7 juli 170946
215. Hiltje Feitses, geb. Kalkwijk? vóór 1691.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Jacobs Hollander, ged. Hoogezand 18 sept. 1709.38
b. Berendje Jacobs, ged. Hoogezand 19 okt. 1710.38
c. Margjen Jacobs, ged. Hoogezand 6 nov. 1712.38
d. Claesjen Jacobs, ged. Hoogezand 21 april 1715.38
e. Swaentjen Jacobs, ged. Hoogezand 25 sept. 1716,38vóór 18 maart 1718.57
f. Swaantjen Jacobs, ged. Hoogezand 18 maart 1718,38vóór 19 okt. 1721.57
g. Claes Jacobs, ged. Hoogezand 26 mei 1720,4vóór 10 aug. 1723.57
h. Swaentje Jacobs, ged. Hoogezand 19 okt. 1721,4vóór 18 febr. 1728.57
i. Klaes Jacobs, ged. Hoogezand 10 aug. 1723,38vóór 9 sept. 1725.57
j. Klaas Jacobs, ged. Hoogezand 9 sept. 1725.
k. Swaantje Jacobs, zie 107.

216. Marten Warners, geb. Sappemeer? vóór 1695, † vóór 1750,83 tr. Westerbroek 15 dec. 171546
217. Grietje Harms, geb. Westerbroek? vóór 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Warner Martens, ged. Sappemeer 18 okt. 1716,4vóór 21 febr. 1723.57
b. Jantien Martens, ged. Sappemeer 27 nov. 1718.4
c. Harm Martens, zie 108.
d. Warner Martens Jonker, ged. Sappemeer 21 febr. 1723,4 begr. ald. 11 okt. 1783.
e. Jan Martens, ged. Sappemeer omstr. 1 dec. 1725.4

218. Pieter Jans Weijer, ged. Hoogezand 11 nov. 1703,4 tr. 1e Hoogezand 2 febr. 172746 Faaktje Jans, ged. Hoogezand 15 jan. 1708,6vóór 4 sept. 1729;55 tr. 2e Hoogezand 4 sept. 172946
219. Freekje Tiddens, geb. Martenshoek? vóór 1711.
Uit dit huwelijk:
a. Hillechien Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 8 maart 1731.4
b. Jakobje Peters, zie 109.
c. Leentje Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 14 nov. 1734.4
d. Tidde Peters Weijers, geb. Kalkwijk,4 ged. Hoogezand 15 febr. 1739,4 tr. Hoogezand 1 jan. 176346 Swaantje Claassen Boneschans, ged. Hoogezand 4 dec. 1740,4vóór 26 jan. 1781, dr. van Claas Peters (zie 212,c) en Lutgertje Egberts.

220. Roelf Fransen, ged. Sappemeer 14 dec. 1673,38 tr. Sappemeer 4 maart 170346
221. Pietertje Hoijtes, ged. Sappemeer 3 nov. 1678.38

222. Jacob Geerts, geb. Sappemeer? vóór 1696, tr. Sappemeer 19 april 171646
223. Jantje Willems, ged. Sappemeer 12 aug. 1694.38
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 14 febr. 1717.38
b. Barber Jacobs Kunst, ged. Sappemeer 16 nov. 1721.38
c. Pietertje Jacobs, zie 111.

228. Thomas Tammes, geb. Sappemeer? vóór 1682, † vóór 26 maart 1725,83 tr. Sappemeer 15 jan. 170246
229. Claaske Ubbes, geb. Sappemeer? vóór 1684.
Uit dit huwelijk:
a. Tamme, zie 114.
b. Geertje Thomas, geb. Tripscompagnie? vóór 1715, tr. Veendam 11 okt. 173346 Idse Jacobs (zie 230,a).

230. Jacob Idses, geb. Sappemeer? vóór 1687, tr. Sappemeer 20 febr. 170746
231. Sijpke Hindriks, ged. Sappemeer 30 dec. 1683.38
Uit dit huwelijk:
a. Idse Jacobs, geb. Tripscompagnie? vóór 1713, † vóór 13 jan. 1754,55 tr. Veendam 11 okt. 173346 Geertje Thomas (zie 228,b).
b. Janke, zie 115.
c. Hindrik Jacobs, geb. Tripscompagnie? vóór 1715, tr. Veendam 23 jan. 173546 Lammigjen Roelfs, geb. Veendam? vóór 1709, dr. van Roelf Jans Suck en Aaltje Lucas.

232. Frans Everts Schut, geb. Osnabrück, DE? vóór 1711, kleermaker,4 tr. 2e Wildervank 9 (kerkelijk 4)46 jan. 175052 Wijtske Hindriks, geb. Wildervank? vóór 1721; tr. 1e Wildervank 4 (kerkelijk 21)43 jan. 173152
233. Aaltje Christiaans, ged. Kropswolde 16 nov. 1690,38vóór 4 jan. 1750,55 tr. 1e vóór 10 dec. 171293 Jan Huijsing, geb. Wildervank? vóór 1692, † vóór 4 jan. 1731.
Uit dit huwelijk:
a. Janna Fransen Schut, ged. Wildervank 7 dec. 1731.38
b. Evert Frans, zie 116.
c. Arent Frans Schut, ged. Wildervank 22 april 1736.38

234. Geert Roelofs Nijemeijer, ged. Gasselte 2 aug. 1696,20vóór 23 maart 1746,99 tr. (ondertr. Anloo 15 jan.) 173020
235. Jantje Lammerts, geb. Schipborg,20 ged. Anloo 9 maart 1704,20 tr. 2e Anloo 1 mei 174620 Jan Harms Beckman, geb. Winschoten omstr. 1710.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Geerts, zie 117.
b. Roelof Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 2 maart 1732,20vóór 13 nov. 1735.57
c. Jan Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 16 mei 1734,20vóór 23 maart 1746.99
d. Roelof Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 13 nov. 1735,20vóór 23 maart 1746.99
e. Margjen Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 28 april 1737.20
f. Aaltje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 30 maart 1739,20vóór 23 maart 1746.99
g. Grietje Geerts Niemeijer, geb. Annerveen,20 ged. Anloo 22 jan. 1741,20vóór 23 maart 1746.99

236. Louwert Hiddes, ged. Westerlee 26 juli 1696,38 tr. 2e Zuidbroek 30 mei 173446 Grietje Reinders, geb. Sappemeer? vóór 1716; tr. 1e Zuidbroek 17 mei 172246
237. Trijntje Jans, geb. Sappemeer? vóór 1689, † vóór 29 mei 1734, tr. 1e Sappemeer 3 juli 170746 Tebbe Harms, ged. Sappemeer omstr. 3 april 1685,38vóór 12 april 1722, zn. van Harmen Tebbes en Albertje Willems.

238. Klaas Jans, ged. Kropswolde 13 aug. 1693,38 tr. Sappemeer 25 jan. 172246
239. Geeske Jans, ged. Sappemeer 6 sept. 1696.38
Uit dit huwelijk:
a. Jan Klasen, ged. Sappemeer 15 nov. 1722, tr. Zuidbroek 5 jan. 174446 Jantje Ennes, geb. Tripscompagnie 14 nov. 1723,38 ged. Zuidbroek 21 nov. 1723.38
b. Grietje, zie 119.
c. Geert Klasen Klunder, geb. Zuidbroek 8 febr. 1732,38 † Veendam 30 aug. 1791,54 tr. 1e Veendam 1 jan. 175746 Jacobje Jans, geb. Veendam? vóór 1737, † vóór 22 dec. 1775;55 tr. 2e Veendam 22 dec. 177552 Jantje Franssen, geb. vóór 1757.

240. Roebert Roelfs Nieman, ged. Dörpen, DE 16 april 1673,100 † Midwolda na 1733,85 tr. Vlagtwedde 14 mei 171146
241. Teube Alberts, geb. Veele? vóór 1693, † Veele vóór 14 mei 1733.55
Uit dit huwelijk:
a. Roelf Roberts, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 29 mei 1712,4 tr. Midwolda 17 mei 173946 Antje Harms, geb. Midwolda? vóór 1721.
b. Antje Robers, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 3 maart 1715,4 tr. Finsterwolde 30 april 176152 Jan Geerts Bonder, geb. vóór 1724.
c. Albert Robers, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 6 juni 1718,4vóór 19 mei 1754.55
d. Hindrik, zie 120.
e. Derck Roebers, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 8 juni 1725.4
f. Kasper Roebers, geb. Veele,85 ged. Vlagtwedde 9 nov. 1727.4

244. Wijbrand Hindriks, ged. Midwolda 9 jan. 1689,38 tr. (ondertr. Delfzijl 12 april) 171646
245. Catharina Hindriks, geb. Delfzijl? vóór 1698.
Uit dit huwelijk:
a. Sipko Wijbrants, ged. Winschoten 10 sept. 1719.38
b. Hindrik, zie 122.

246. Tjebbe Lolkes, ged. Oude Pekela 19 aug. 1683,53na 15 maart 1748, tr. 2e vóór 1725 Antje Jans, geb. vóór 1707; tr. 1e Oude Pekela 6 dec. 170953
247. Hille Meinderts, geb. vóór 1691.
Uit dit huwelijk:
a. Engel Tjebbes, ged. Oude Pekela 28 sept. 1710.53
b. Lolke Tjebbes, ged. Oude Pekela 5 juni 1712.53
c. Grietje, zie 123.
d. Antje Tjebbes, ged. Oude Pekela 6 sept. 1716.53
e. Meijndert Tjebbes, ged. Oude Pekela 17 dec. 1719,53 tr. Oude Pekela 15 maart 174847 Jantje Derks, ged. Oude Pekela 26 jan. 1716,53 dr. van Derk Lolkes (zie 492,b) en Grietje Jans.
f. Derk Tjebbes, ged. Oude Pekela 23 nov. 1721,53vóór 1725.57

250. Jan Alberts Schoemaker, geb. Groot Termunten,38 ged. Termunten 20 maart 1670,38 schoenmaker,38 † De Holm, Termunten 22 nov. 1720,54 tr. 1e Grietje Harmens, geb. vóór 1671; tr. 2e vóór 1694
251. Elske Reijnts, geb. vóór 1676, † De Holm, Termunten 9 nov. 1720.54
Uit dit huwelijk:
a. Reijntje Jans, geb. na 1689, † De Holm, Termunten 15 sept. 1696.54
b. Aaltje Jans, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 14 okt. 1694.38
c. Reijnt Jans, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 21 sept. 1696.38
d. Frouwke, zie 125.
e. Albert Jans, geb. De Holm, Termunten,38 ged. Termunten 28 mei 1699.38

252. Jan Jansen Huising, geb. Kolham? vóór 1670, † De Bloken, Woltersum 15 jan. 1728,54 begr. Woltersum 24 jan. 1728,54 tr. 1e Kolham 27 april 169046 Hendrikje Jans, geb. Hoogezand? vóór 1672, † De Bloken, Woltersum 30 jan. 1708;54 tr. 2e Woltersum 25 nov. 170846 Martien Cornelis, geb. Woltersum? vóór 1690, † De Bloken, Woltersum 24 aug. 1709;54 tr. 3e Woltersum 7 dec. 171046
253. Trijnje Fokkes, ged. Slochteren 11 sept. 1681, † 27 aug. 1740.
Uit dit huwelijk:
a. Anje Jans, geb. De Bloken, Woltersum 19 okt. 1711,38 ged. Woltersum 25 okt. 1711.38
b. Fokke, zie 126.
c. Anje Jans, geb. 10 okt. 1714, ged. Woltersum 14 okt. 1714.38
d. Geertje Jans, ged. Woltersum 21 nov. 1717.38

254. Thomas Doekes, geb. Zeerijp vóór 19 okt. 1685, diaken te Opwierde 1733-,101vóór 27 dec. 1750,83 tr. Opwierde 17 nov. 170946
255. Lijsbet Sickes, geb. vóór 1691, begr. Opwierde 1 juni 1762.6
Uit dit huwelijk:
a. Nieske Thomas, ged. Opwierde 19 sept. 1710,38vóór 2 sept. 1714.57
b. Doeke Thomas, ged. Opwierde 24 juli 1712,38 tr. Appingedam 1 (kerkelijk Opwierde 3)46 juni 1764102 Antje Benes, ged. Nieuwolda 11 jan. 1739.38
c. Nieske, zie 127.
d. Ettie Thomas, ged. Opwierde 18 okt. 1716.38
e. Sikke Thomas, ged. Opwierde 25 juni 1719.38
f. Wobbigje Thomas, ged. Opwierde 26 okt. 1721.38
g. Jeltje Thomas, ged. Opwierde 5 sept. 1723.38

Generatie IX

256. Jan Joesten, geb. Wedde? vóór 1672, begr. Wedde 15 febr. 1727,78 tr. (ondertr.) vóór 1692
257. Geeske Jans, geb. vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Tijbe Jans, geb. Blijham? vóór 1692, † vóór 28 april 1720,78 tr. Blijham 21 maart 171087 Wubbe Wubbes Jabbingh, geb. vóór 1677, zn. van Wubbe en wedr. van Geeske Luickens.
b. Martien Jans, geb. vóór 1692, begr. Wedde 12 dec. 1721.78
c. Jan Jans, zie 128.
d. Aaltje Jans Joesten, ged. Wedde 24 dec. 1702,4 begr. ald. 5 okt. 1766,78 tr. Wedde 1 mei 172978 Jan Harms Korvemaker, geb. Wedde? vóór 1709, begr. Wedde 23 nov. 1755,78 zn. van Harm Jans en Gepke Berends.

258. Harm Vriese, geb. vóór 1681, ouderling te Wedde,78 tr. vóór 170178
259. Jantje, geb. vóór 1683.
Uit dit huwelijk:
a. Fenne Harms Friese, geb. vóór 1701, begr. Wedde 16 jan. 1731,78 tr. Wedde 5 nov. 171978 Jan Jarckes Hoitzing, geb. Hoorn, Wedde vóór 1692, begr. Wedde 6 nov. 1759,78 zn. van Jarcke Jans Hoisinck en Grietje Hindriks; hij hertr. Wedde 2 (kerkelijk 11)78 jan. 173379 Geertje Meijliefs.
b. Antje, zie 129.

260. Gerrit Klasen, ged. Oude Pekela 27 febr. 1676,53vóór 17 okt. 1722,77 tr. Blijham 21 maart (kerkelijk Oude Pekela 13 april)53 170475
261. Geertje Geerts, geb. vóór 1686, † na 18 maart 1745,76 tr. 2e Oude Pekela 5 april 172747 Pieter Rotgers, ged. Oude Pekela 9 febr. 1679,53 zn. van Rotger Hermans en Anne Jans en wedr. van Klaasje Hermans.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas, zie 130.
b. Geert Gerrits, ged. Oude Pekela 8 aug. 1706,53vóór 22 maart 1754,55 tr. 1e Oude Pekela 24 febr. 174047 Martje Jans, geb. omstr. 1706, † Oude Pekela vóór 9 maart 1745;67 tr. 2e Oude Pekela 18 maart 174547 Ida Hindriks, geb. Oude Pekela? vóór 1727, dr. van Hindrik Everts en Geeske Alderts Houwingh; zij hertr. Blijham 7 mei 175287 Jan Tjaarts.
c. Fenne Gerrits, ged. Oude Pekela 2 sept. 1708,53 tr. 1e vóór 1734 Willem Jans, ged. Oude Pekela 5 sept. 1706,38vóór 28 mei 1756,84 zn. van Jan Willems en Timke Jans; tr. 2e Oude Pekela 29 (kerkelijk 30)53 mei 175647 Willem Berends Mettingh, ged. Oude Pekela 1 maart 1705,53 wedr. van Lijsabeth Hendriks.
d. Egbert Gerrits, ged. Oude Pekela 11 jan. 1711,53 tr. Oude Pekela 24 febr. 174047 Anna Israëls, ged. Oude Pekela 6 maart 1712,53vóór 20 jan. 1775, dr. van Israël Hendriks en Marrichje Wichers (zie 528,g).
e. Aaltje Gerrits, ged. Oude Pekela 31 maart 1713,53na 6 febr. 1767,76 tr. vóór 24 febr. 174091 Harm Geerts Schuur, ged. Oude Pekela 24 febr. 1715,53 † ald. 9 maart 1809,53 zn. van Geert Harms en Swaantje Hermans; hij hertr. Oude Pekela 24 (kerkelijk 20)53 dec. 177847 Ettje Jans de Waal en tr. 3e (ondertr. Oude Pekela 13 nov.) 179653 Antje Jans Wandrup.
f. Jan Gerrits, ged. Oude Pekela 7 april 1715,53 tr. vóór 174053 Maria Derks Mooij, ged. Oude Pekela 4 nov. 1714,53 dr. van Derk Jans en Trijntje Lamberts.
g. Engel Gerrits, ged. Oude Pekela 23 jan. 1718.53
h. Geeske Gerrits, ged. Oude Pekela 23 juni 1720,53 tr. Oude Pekela 26 dec. 174046 Pieter Edzerts, ged. Oude Pekela 30 dec. 1714,38 schipper,103 zn. van Edzard Hendriks en Geesje Arnolds.

262. Jacob Hindriks Heres, ged. Blijham 10 maart 1661,88vóór 25 mei 1706,77 tr. (ondertr.) vóór 1693
263. Maria Berends Ganzevoort, geb. vóór 1675, † na 5 april 1731.76
Uit dit huwelijk:
a. Anna-Grietie Jacobs, ged. Blijham 25 dec. 1693,88 tr. Blijham 19 juni 171687 Harm Jarckes Heckman, geb. vóór 1689, zn. van Jarcko Jarckes en Geertje Harms Hoisinck en wedr. van Engeltje Hansens.
b. Trijntien Jacobs, ged. Blijham 14 juni 1696,88 tr. Beerta 12 mei 172486 Elso Jans, ged. Beerta 30 dec. 1703,38 zn. van Jan Elses en Antje Geerts.
c. Elisabet, zie 131.
d. Hillegijn Jacobs, geb. vóór 1705.
e. Frouwe Jacobs, ged. Blijham 5 april 1705,88 tr. Blijham 5 april 173187 Hindrik Reinders, geb. vóór 1711.
f. Diewertien Jacobs, geb. vóór 1706, tr. Beerta 18 juni 173086 Hindrik Jurjens, geb. vóór 1710.

264. Wolter Wijchers, geb. Oude Pekela vóór 1686,69 vervener, winkelier, scheepskapitein-reder,69 begr. Nieuwe Pekela 28 jan. 1767,65 tr. Nieuwe Pekela 170646
265. Grietje Gerrits, geb. vóór 1688, † na 13 jan. 1747.76

266. Arent Klasen, geb. vóór 1687, † Nieuweschans? vóór 26 aug. 1742,83 tr. 1e Oude Pekela 8 febr. 170553 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1687, † vóór 1709; tr. 2e Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1709
267. Lijsbet Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1680, † Nieuweschans na 22 jan. 1751.104
Uit dit huwelijk:
a. Reurt Arents, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1709, † vóór 22 jan. 1751.105
b. Wemeltje, zie 133.
c. Geesje Arents, ged. Oude Pekela 15 okt. 1713,53 † Nieuweschans vóór 19 april 1755,55 tr. Nieuweschans 29 nov. 173346 Derk Jans Bekkers, geb. Nieuweschans? vóór 1713.
d. Kasper Arents, ged. Nieuweschans 4 aug. 1722,4vóór 22 jan. 1751.105

268. Jan Alberts Hosebreider, geb. Lengerich, DE? vóór 1653, tr. 1e Meeden 29 okt. 167346 Geeske Harmens, geb. Dalum, DE? vóór 1655, † vóór 16 sept. 1688;55 tr. 2e (ondertr. Meeden 16 sept.) 168846
269. Jantje Ottens, geb. Meeden? vóór 1670.
Uit dit huwelijk:
a. Geertje Jans, ged. Meeden 18 aug. 1689.38
b. Geesijn Jans, ged. Meeden 7 febr. 1692.38
c. Imke Jans, ged. Meeden 12 nov. 1693,38 tr. 1e Winschoten 17 nov. 171546 Berend Harms, geb. Winschoten? vóór 1695, † vóór 24 maart 1726; tr. 2e Winschoten 24 maart 172646 Harm Jans Schultens, geb. Winschoten? vóór 1706.
d. Otto, zie 134.
e. Aaltje Jans, ged. Meeden 26 dec. 1699.38

270. Frans Hendricks, geb. vóór 1674, † vóór 13 febr. 1717,83 tr. Oude Pekela 18 febr. 169453
271. Albertjen Olcherts, geb. vóór 1676, begr. Nieuwe Pekela 3 sept. 1745.65
Uit dit huwelijk:
a. Hillichje Fransen, ged. Oude Pekela 19 juli 1696.53
b. Pieter Fransen, ged. Oude Pekela 14 aug. 1698,53 begr. Nieuwe Pekela 15 april 1743.65
c. Marrichje Fransen, ged. Oude Pekela 19 juni 1701,53vóór 29 april 1703.57
d. Jan Fransen, ged. Oude Pekela 29 april 1703.53
e. Marrichje Fransen, ged. Oude Pekela 29 april 1703,53 begr. Nieuwe Pekela 12 mei 1758.65
f. Jantje, zie 135.
g. Ulgert Fransen, ged. Nieuwe Pekela 3 febr. 1709.38

272. Luilef Heres, ged. Nieuwolda 27 febr. 1657,38 tr. Nieuwolda 13 febr. 168146
273. Reenje Berends, geb. Nieuwolda? vóór 1652, † na 27 febr. 1715, tr. 1e Nieuwolda 7 mei 167046 Wilcko Mennens, geb. Oterdum? vóór 1650, † vóór 13 febr. 1681.

274. Jan Takens, geb. Altona, Hamburg, DE 12 juni 1666,106 † Winschoten 15 juni 1744,107 begr. Groningen 27 juni 1744,54 tr. 2e Winschoten 11 juli (kerkelijk 4 aug.)46 170973 Lamme Hindriks, ged. Winschoten 2 nov. 1683,38 † ald. 31 jan. 1717,75 dr. van Hindrik Geerts en Haicke Wibbes; tr. 3e Winschoten 21 mei (kerkelijk 5 juni)46 171773 Eelwe Folkerts Muller, ged. Bellingwolde 22 maart 1695,4 begr. Winschoten 14 aug. 1733,54 dr. van Folkert Davids en Wendelke Wijbes; tr. 1e Midwolda 12 okt. 168446
275. Trijntje Alberts, geb. Vlagtwedde? vóór 1655, † vóór 11 juli 1709, tr. 1e Scheemda 26 april 167352 Jan Harmens, geb. Scheemda? vóór 1653, † vóór 21 sept. 1684.55
Uit dit huwelijk:
a. Antje, zie 137.
b. Clare Takens, ged. Scheemda 30 jan. 1687,38vóór 7 maart 1692.57
c. Jan Takens, ged. Scheemda 13 mei 1688,38 tr. Groningen 24 april 173852 Geesjen Jans Heijmulder, geb. Groningen? vóór 1685, † Groningen 10 sept. 1762,54 echtg. van Doedo Ubbens.
d. Clare Takens, ged. Scheemda 7 maart 1692.38
e. Tanneke Takens, geb. vóór 1694, tr. Winschoten 5 febr. 171273 Eppo Jans, ged. Veendam 28 maart 1690,43 zn. van Jan Eppes en Geertje Jans.

276. Fecko Melles, geb. Beerta? vóór 1650, landbouwer te Zuidbroek,69 † Westerlee vóór 4 nov. 1693,83 tr. Zuidbroek 25 juni 1670108
277. Anneke Jans, geb. Westerlee vóór 1650, † na 25 jan. 1720,66 tr. 1e (ondertr.) vóór 167066 Tjapko Jans, geb. vóór 1650, † vóór 25 juni 1670;55 tr. 3e Zuidbroek 3 juli 169589 Ritzo Abels, geb. vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Melle Feckes, geb. Zuidbroek? omstr. 1673, † vóór 16 jan. 1724,55 tr. 1e (ondertr. vóór 27 april) 1699 Tetje Hiddes, geb. Schildwolde? vóór 1681, † vóór 24 dec. 1702;55 tr. 2e Woldendorp 24 dec. 170246 Hilje Jans, geb. omstr. 15 okt. 1682,109 ged. Woldendorp 29 okt. 1682.38
b. Menste Feckes, geb. omstr. 1677, tr. Zuidbroek 5 april 1700110 Emmo Jans, geb. vóór 1680.
c. Tidde, zie 138.
d. Sune Feckes, ged. Zuidbroek 11 febr. 1683,108 begr. ald. 19 jan. 1735.54
e. Albert Feckes, geb. Zuidbroek 1688,10129 juli 1760,101 begr. Zuidbroek,101 tr. Midwolda 26 febr. (kerkelijk Zuidbroek 4 april)46 171089 Grietje Botjes, geb. 21 dec. 1686,101 ged. Veendam 22 dec. 1686,38 † Zuidbroek 29 maart 1772,101 dr. van Botte Wildriks en Geertje Brongers.

278. Jan Coops, geb. Westerlee? vóór 1671, † Westerlee omstr. 1704,67 tr. Westerlee 3 mei 169146
279. Grietje Meijering, geb. Bonnen? vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Elsje Jans, ged. Westerlee 22 mei 1692.90
b. Hindrik Meijering, ged. Westerlee 17 juni 1694.90
c. Jantje, zie 139.
d. Hindrikje Jans, ged. Westerlee 9 april 1699,90 tr. 1e Westerlee 29 okt. 171789 Egbert Datema, geb. vóór 1697, † vóór 8 nov. 1743;83 tr. 2e Meeden 30 dec. 175052 Harm Jans Backer, geb. omstr. 1699.

280. Memmo Tjapkes, ged. Winschoten 26 dec. 1680,38 begr. ald. 27 dec. 1734,54 tr. Oude Pekela 18 juli 170653
281. Deewer Themmen, geb. Eexta,38 ged. Scheemda 14 nov. 1675,38 begr. Winschoten 25 okt. 1735,54 tr. 1e Eexta 30 april 169689 Jan Dries, ged. Winschoten 23 okt. 1670,111vóór 18 juli 1706, zn. van Dries Jans en Aaltje Foppes.
Uit dit huwelijk:
a. Tjapko, zie 140.
b. Grietje Mennes, ged. Winschoten 18 aug. 1709,38 begr. ald. 14 juni 1779,54 tr. Winschoten 8 april 173573 Habbe Berents, ged. Winschoten 25 jan. 1705,38 begr. ald. 11 febr. 1777.54
c. Cornelius Mennes, ged. Winschoten 8 april 1712,38na 3 maart 1775,76 tr. Oude Pekela 12 nov. 174547 Wijbrandina Cranenborgh, ged. Wedde 8 sept. 1713, dr. van Wijbrandus en Trijntje Haselhof en wed. van Herman Willems.
d. Jan Mennes, ged. Winschoten 10 jan. 1716,38 begr. ald. 29 maart 1743.54

282. Hindrik Harms Kuiper, ged. Winschoten 18 juli 1658,38vóór 18 sept. 1738,83 tr. Winschoten 7 okt. 168789
283. Anne Aijolts, ged. Winschoten 1 nov. 1668.111
Uit dit huwelijk:
a. Harm Hindriks, ged. Winschoten 28 okt. 1688,111vóór 7 jan. 1703.
b. Jantje Hindriks, ged. Winschoten 15 nov. 1691,111vóór 30 juni 1695.57
c. Jantje Hindriks, ged. Winschoten 30 juni 1695.111
d. Ajolt Hindriks, ged. Winschoten 14 jan. 1700.111
e. Harm Hindriks, ged. Winschoten 7 jan. 1703,38 tr. Winschoten 20 juni 172773 Antje Hindriks, geb. Winschoten? vóór 1709, dr. van Hindrik Jans.
f. Trijntje Hindriks, ged. Winschoten 18 april 1706,38 tr. 1e Winschoten 21 juli 173173 Harm Berends, geb. vóór 1715, † vóór 18 sept. 1738;83 tr. 2e Winschoten 1 maart 174373 Aaldrik Harms, geb. vóór 1723, † vóór 1 sept. 1773.
g. Aijlke, zie 141.

296. Jan Harms, geb. vóór 1664, tr.
297. Toebe Jans, geb. vóór 1666.
Uit dit huwelijk:
a. Harm, zie 148.
b. Lammert Jans, ged. Vlagtwedde 5 dec. 1684.4
c. Wilcke Boeijnck, ged. Vlagtwedde 4 dec. 1687.4

326. Pieter Derks, geb. vóór 1675.

328. Albert Jans, geb. Veendam? vóór 1674, tr. Wildervank 30 juni (kerkelijk Oude Pekela 1 juli)46 169452
329. Egbertje Harmens, geb. vóór 1676.53

330. Willem Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1649, begr. Midwolda 22 okt. 1715,60 tr. 1e Midwolda 17 okt. 166946 Aaltje Hindriks, geb. Midwolda? vóór 1651, begr. Midwolda 20 nov. 1669;54 tr. 2e Midwolda 5 juni 167046 Trijntje Jacobs, geb. Midwolda? vóór 1652, † vóór 1698;55 tr. 3e vóór 1698
331. Grietje, geb. vóór 1680.
Uit dit huwelijk:
a. Engel, zie 165.
b. Evert Willems, geb. vóór 1702, † Midwolda vóór 7 april 1763.

332. Werner Smits, geb. Emmen vóór 1668, begr. ald. 24 juli 1745,112 tr. Emmen 28 okt. 168820
333. Hendrikje Loesinge, geb. Emmen? vóór 1670, begr. Emmen 15 dec. 1734.20

334. Harm Jans Stratensmits, geb. Emmen? vóór 1671, begr. Emmen 9 maart 1736,112 tr. 1e Emmen 1 nov. 169120 Wemeltje Oldesmits, geb. Emmen? vóór 1673, begr. Emmen 7 okt. 1705,112 dr. van Hindrik (zie 1328,b); tr. 2e omstr. 1706112
335. Tijbigje Roelofs, ged. Emmen 18 juni 1682,112vóór 3 juni 1708.55

344. Derk Jans, geb. Wildervank?,43 ged. Veendam 21 dec. 1667,43vóór 28 mei 1710,83 tr. Meeden 9 mei (kerkelijk Veendam 3 juni)46 1691113
345. Louwe Hitjes, geb. Meeden vóór 1667,43na 17 dec. 1730.76
Uit dit huwelijk:
a. Marchien Derks, ged. Veendam 14 juli 1692,43vóór 8 maart 1700.57
b. Jan Derks, ged. Veendam 9 maart 1694.43
c. Hitje Derks, ged. Veendam 15 dec. 1695,434 maart 1774,101 begr. Veendam 10 maart 1774,101 tr. Veendam 7 jan. 173052 Engeltje Jans, geb. Veendam vóór 1712, dr. van Jan Joosten en Janneke Reentjes.
d. Tjakke Derks, ged. Veendam 28 nov. 1697.43
e. Martien Derks, ged. Veendam 8 maart 1700.43
f. Sijntko, zie 172.

346. Derk Hindriks, geb. Hilten, Osnabrück, DE? vóór 1669,43 tr. Veendam 21 maart 168943
347. Hilligje Wigbolts, ged. Veendam 27 dec. 1668.38
Uit dit huwelijk:
a. Wigbold Derks, ged. Veendam 19 april 1691,43 tr. Veendam 29 nov. (kerkelijk 20 dec.)46 171152 Jantje Jans, ged. Veendam 16 sept. 1688, dr. van Jan Eppes en Geertje Jans.
b. Remke Derks, ged. Veendam 13 nov. 1692.43
c. Hindrik Derks, ged. Veendam 22 febr. 1695,43 tr. Veendam 14 jan. 172852 Fennigje Jans, ged. Veendam 31 jan. 1675, dr. van Jan Eppes en Marritjen Saspes en wed. van Jan Claassen.
d. Jan Derks Groot, ged. Veendam 19 sept. 1697,43 † Noordbroek 13 april 1735, tr. Veendam 30 maart 172052 Annigjen Thijes, geb. vóór 1702.
e. Harmen Derks, ged. Veendam 1 april 1700,43 tr. Veendam 7 jan. 172452 Geesje Jacobs, geb. vóór 1706.
f. Trijntje Derks, ged. Veendam 5 nov. 1702,43vóór 24 maart 1706.57
g. Trijntje, zie 173.
h. Pieter Derks, ged. Veendam 27 jan. 1709.43

348. Geert Jans Veling, ged. Veendam 14 juni 1668,43 tr. Veendam 28 mei 169443
349. Aaltje Hindriks, ged. Sappemeer 19 febr. 1671.38
Uit dit huwelijk:
a. Femmighjen Geerts, geb. Wildervank,43 ged. Veendam 26 mei 1695.43
b. Hindrik Geerts, ged. Veendam 24 okt. 1697.43
c. Fennighjen Geerts, ged. Veendam 14 juli 1700,43 tr. Veendam 23 juli 171943 Berend Claassen, geb. Lengerich, DE? vóór 1699.
d. Jan, zie 174.
e. Hindrik Geerts, ged. Veendam 15 aug. 1706.
f. Luitjen Geerts, ged. Veendam 6 okt. 1709.
g. Grietje Geerts, ged. Veendam 27 jan. 1715.

350. Harm Alberts, geb. vóór 1681, tr.
351. Imke, geb. vóór 1683.
Uit dit huwelijk:
a. Antje Harms, ged. Finsterwolde 20 nov. 1701,38 † Veendam 13 maart 1783,54 tr. 1e Veendam 1 jan. 173043 Hindrik Roelfs van Loon, geb. vóór 1710, † Veendam vóór 22 jan. 1748;67 tr. 2e Veendam 29 jan. 174852 Lense Lucas, ged. Veendam 7 mei 1719,38 † ald. 7 febr. 1793,54 zn. van Lucas Gerlofs en Jantje Lensen.
b. Aaltje, zie 175.

352. Thole Eilards, geb. Roswinkel? vóór 1695, † vóór 13 dec. 1753, tr.
353. Elske Zacharias, geb. Roswinkel? vóór 1697, begr. Roswinkel 27 febr. 1755.20

354. Jan Roelofs Sanders, geb. vóór 1697, † vóór 13 dec. 1753.

356. Jan Clasen, geb. vóór 1671, tr.
357. Janna Hindriks?, geb. vóór 1673.
Uit dit huwelijk:
a. Hebel Jans, geb. vóór 1691.
b. Hindrik Jans, zie 178.
c. Geertje Jans, geb. vóór 1697.

358. Hindrik Hindriks Mulder, geb. vóór 1677, † Ter Apel 12 jan. 1702.

376. Leffert Harms, geb. vóór 1656, tr. (ondertr.) vóór 167675
377. Aaltje Allerts, geb. vóór 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Leffers, ged. Weener, DE dec. 1676.114
b. Aijlt, zie 188.

380. Derk Hinderks, geb. Bellingwolde? vóór 1675, tr. Bellingwolde 13 okt. 169546
381. Fenne Koens, geb. Wijmeer, DE? vóór 1677, † vóór 20 juli 1719.81
Uit dit huwelijk:
a. Hinderk, zie 190.
b. Daije Derks, ged. Bellingwolde 28 nov. 1697.38
c. Zwaantje Derks, ged. Bellingwolde 30 okt. 1698.38
d. Hille Derks, ged. Bellingwolde 3 maart 1700.38
e. Grietje Derks, ged. Bellingwolde 24 maart 1702,38vóór 8 maart 1705.57
f. Grietje Derks, ged. Bellingwolde 8 maart 1705.38

382. Bartelt Roelfs, geb. Den Ham, Bellingwolde? vóór 1672, tr. Bellingwolde 18 dec. 169246
383. Trijntje Harms, geb. Brual, Rhede, DE? vóór 1674, † vóór 4 mei 1742.81
Uit dit huwelijk:
a. Antje, zie 191.
b. Roelof Barelts, ged. Bellingwolde 31 okt. 1697,4vóór 11 jan. 1768,83 tr. Bellingwolde 16 maart 175852 Trijntje Hinderiks, geb. vóór 1740.
c. Harm Barelts, ged. Bellingwolde 22 sept. 1700,4vóór 1 juli 1752.83
d. Aaltje Barelts, ged. Bellingwolde 23 febr. 1703,4vóór 11 jan. 1768, tr. Beerta 27 aug. 172986 Jan Hindriks, geb. vóór 1709, † vóór 28 juli 1741,55 zn. van (dochter).
e. Grietje Barelts, ged. Bellingwolde 19 maart 1706,4vóór 11 jan. 1768.
f. Ette Barelts, ged. Bellingwolde 2 sept. 1708.4

396. Haijke Hendriks, geb. Geefsweer? vóór 1689, tr. Heveskes 14 april 170946
397. Lijsbeth Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 28 april 1689.38
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik, zie 198.
b. Eve Haijkes, geb. 30 april 1713,38 ged. Heveskes 7 mei 1713.38
c. Tjark Haijkes, geb. 28 nov. 1715,38 ged. Heveskes 1 dec. 1715,38 † ald. 9 dec. 1715.6
d. Martje Haijkes, geb. 13 nov. 1717,38 ged. Heveskes 14 nov. 1717.38
e. Tjark Haijkes, geb. 2 nov. 1720,38 ged. Heveskes 10 nov. 1720.38
f. Tobias Haijkes, ged. Heveskes 11 juli 1723.38
g. Jan Haijkes, ged. Heveskes 23 jan. 1729.38
h. Bijwke Haijkes, ged. Farmsum 3 aug. 1732.38

398. Bocko Lubberts, geb. vóór 1687, † Farmsum 1722,115 tr. vóór 1707115
399. Trijntje Teunis, geb. vóór 1689, † Farmsum 1731,115 tr. 2e Farmsum 6 jan. 172646 Harmen Hilberts, geb. omstr. 1685.
Uit dit huwelijk:
a. Lubbert Bockes, geb. Farmsum? vóór 1707.
b. Tonnis Bockes, geb. Farmsum? vóór 1712.
c. Lubge, zie 199.

408. Derk Derks Ruijter, geb. vóór 1646, ged. Oude Pekela 17 jan. 1664,53vóór 29 sept. 1719, tr. Oude Pekela 1 juli 166653
409. Elske Reints, geb. vóór 1646, ged. Oude Pekela 12 sept. 1663,53 tr. 1e Oude Pekela 18 dec. 166453 Tidde Foppens, geb. vóór 1644, † vóór 1 juli 1666, zn. van Foppe.
Uit dit huwelijk:
a. Lisebeth Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 1 sept. 1667,53 † ald. vóór 4 sept. 1670.57
b. Derk Derks, zie 204.
c. Lisebeth Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 4 sept. 1670,53 † ald. vóór 12 nov. 1676.57
d. Reint Derks de Ruiter, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 19 nov. 1671,53 ouderling, diaken 1707-1708,116 † Oude Pekela vóór 18 jan. 1737,81 tr. 1e Meeden 2 sept. 170053 Anne Edes, geb. Westerlee, ged. Westerlee 27 juli 1673,901 sept. 1717,101 begr. Oude Pekela,101 dr. van Edo Jans Tichelaar en Wendelke Pieters; tr. 2e Oude Pekela 29 sept. (kerkelijk 19 nov.)53 171947 Elje Hermans, ged. Oude Pekela 5 maart 1680,53vóór 1 maart 1756,84 dr. van Herman Jans en Freke Tammes en wed. van Willem Kiers.
e. Menne Derks, geb. Oude Pekela, ged. Oude Pekela 17 april 1674,53 † Heiligerlee vóór 4 aug. 1715,70 tr. 1e Oude Pekela 23 jan. 170153 Lijsabet Hendriks, ged. Oude Pekela 25 april 1675,53 † ald. vóór 8 jan. 1708,55 dr. van Hendrik Remmerts en Aaltje Arents; tr. 2e Westerlee 8 jan. 170853 Lutgert Isaacs, ged. Meeden 30 dec. 1683,38 † Heiligerlee 26 nov. 1767,66 dr. van Isaac Isaacs van Schelven en Jantien Bensing; zij hertr. Westerlee 11 sept. 172289 Derk Jans van der Linde.
f. Lisebeth Derks, ged. Oude Pekela 12 nov. 1676.53
g. Daniël Derks, ged. Oude Pekela 22 febr. 1678,53vóór 18 mei 1728,66 tr. Westerlee 3 april 170753 Martien Edes, ged. Westerlee omstr. april 1681,90vóór 18 mei 1728,66 dr. van Edo Jans Tichelaar en Wendelke Pieters.

410. Eltje Jakobs, geb. Oude Pekela nov. 1655,101 veenmeester, ouderling 1698-, ouderling 1708-, † Oude Pekela 12 febr. 1720,101 tr. Oude Pekela 31 jan. 167553
411. Janna Hermans, geb. vóór 1657.
Uit dit huwelijk:
a. Hille, zie 205.
b. Siecke Eltjes, ged. Oude Pekela 29 juli 1683,53 tr. Oude Pekela 22 febr. (kerkelijk 4 mei)53 170447 Tonnis Jans, ged. Oude Pekela 13 april 1673,38 diaken 1715-, zn. van Jan Tonnis en Fenne Lamberts.
c. Jakob Eltjes, ged. Oude Pekela 1 mei 1687,53 † ald. 20 juli 1756,53 tr. Oude Pekela 29 sept. 172947 Frouwe Doedens, ged. Oude Pekela 6 okt. 1709,53 † ald. 11 maart 1806,53 dr. van Doede Boelens en Rempke Molanus.
d. Foske Eltjes, ged. Oude Pekela 26 okt. 1690.53
e. Ettje Eltjes, geb. vóór 1698.

416. Albert Loechs, ged. Slochteren 22 jan. 1645,4 tr. Slochteren 29 maart 166846
417. Harmke Wessels, ged. Slochteren 11 okt. 1646.4
Uit dit huwelijk:
a. Teelcke Alberts, ged. Slochteren 4 april 1669.4
b. Siert, zie 208.
c. Claeske Alberts, ged. Slochteren 24 jan. 1675,4vóór 26 juni 1692.57
d. Wessel Harms Alberts, ged. Slochteren 13 okt. 1678.4
e. Leugh Alberts, ged. Slochteren omstr. 21 mei 1683,4 tr. 1e Slochteren 17076 Aveke Berends, geb. Slochteren? vóór 1689, † vóór 25 jan. 1713; tr. 2e Slochteren 25 jan. 171346 Jacobje Pieters, geb. Sappemeer? vóór 1694, † vóór 5 april 1733.
f. Roelef Alberts, ged. Slochteren 15 maart 1687.4
g. Claesjen Alberts, ged. Slochteren 26 juni 1692.4

418. Peter Jans, geb. Woltersum? vóór 1652, tr. Woltersum 11 okt. 167246
419. Geese Cornelis, ged. Woltersum 13 okt. 1650.38
Uit dit huwelijk:
a. Lumme, zie 209.
b. Frerikje Peters, ged. Woltersum 16 febr. 1679.38
c. Jacobje Peters, ged. Woltersum 16 juli 1682,38vóór 25 jan. 1689.57
d. Jan Peters, ged. Woltersum 25 dec. 1685.38
e. Jacobje Peters, ged. Woltersum 25 jan. 1689.

424. Albert Peters Boneschans, geb. Hoogezand? vóór 1649, tr. 1e Hoogezand 19 dec. 166946 Enneke Vrij, geb. Völlen, DE? vóór 1651; tr. 2e Hoogezand 23 jan. 168746
425. Foucke Pieters, geb. Joure? vóór 1651, tr. 1e Joure 19 sept. 166919 Sioerdt Jorrits, geb. Leeuwarden? vóór 1649, † vóór 23 jan. 1687.
Uit dit huwelijk:
a. Peter Alberts, zie 212.
b. Lijckeltien Alberts Boneschans, ged. Hoogezand 12 okt. 1690.38

426. Claes Janssen, geb. Hoogezand? vóór 1665, † vóór 25 mei 1704,55 tr. Hoogezand 6 sept. 168546
427. Geertijen Roelefs, ged. Veendam 27 dec. 1662,38vóór 28 maart 1711,97 tr. 2e Hoogezand 25 mei 170446 Hans Gaetses, geb. Hoogezand? vóór 1666.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Claessen, ged. Hoogezand 13 juni 1686,38vóór 2 okt. 1687.57
b. Jan Claessen Hollander, geb. Kalkwijk, ged. Hoogezand 2 okt. 1687,38 tr. Hoogezand 6 mei 171446 Beeltje Claassen, geb. Kalkwijk? vóór 1696, † Groningen 28 okt. 1747.54
c. Jacob Clasen, zie 214.
d. Swaentien, zie 213.
e. Roelef Claessen, ged. Hoogezand 9 okt. 1692.38
f. Bijltie Clasen, ged. Sappemeer 19 jan. 1696.38

428. Claes Janssen (dezelfde als 426), tr. Hoogezand 6 sept. 168546
429. Geertijen Roelefs (dezelfde als 427).

436. Jan Pieters Weijer, ged. Sappemeer 14 april 1672,4 tr. 2e Hoogezand 19 maart 171946 Auke Jans, geb. vóór 1699; tr. 1e Hoogezand 3 maart 170046
437. Jacobje Roelofs, ged. Hoogezand 29 okt. 1676,38vóór 19 maart 1719.55

440. Frans Jansen Meier, geb. Bramsche, DE? vóór 1644, tr. Sappemeer 21 juni 166846
441. Renske Jans, geb. Sappemeer? vóór 1647.

442. Hoijte Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1649, ged. Sappemeer 5 maart 1680,38 † ald. vóór 2 dec. 1714,83 tr. Sappemeer 2 dec. 167746
443. Jantje Harmens, ged. Sappemeer 18 okt. 1657.38

446. Willem Simons, geb. Sappemeer? vóór 1672, tr. Sappemeer 31 jan. 169246
447. Barber Clasens, geb. Sappemeer? vóór 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Willems, ged. Sappemeer 13 nov. 1692,38vóór 12 aug. 1694.57
b. Jantje, zie 223.
c. Trijntje Willems, ged. Sappemeer 21 maart 1697.38

458. Ubbe Meertens, geb. Sappemeer? vóór 1648, tr. 1e Sappemeer 1 nov. 166846 Aaltje Jans, geb. vóór 1650, † Borgercompagnie; tr. 2e Sappemeer 15 aug. 167546
459. Lijsbet Eisens, geb. vóór 1657.
Uit dit huwelijk:
a. Meerten Ubbes, geb. 1676, begr. Zuidbroek 10 aug. 1736.54
b. Eijsse Ubbes, geb. Sappemeer? vóór 1681.
c. Claaske, zie 229.
d. Aaltje Ubbes, geb. Sappemeer? vóór 1690.

460. Idse Berends, geb. Sappemeer? vóór 1649, tr. Sappemeer 1 jan. 166946
461. Grete Jacobs, geb. Sappemeer? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Sedske Idses, geb. Sappemeer? vóór 1676, tr. Sappemeer 3 dec. 169946 Jacob Geerts, geb. Appingedam? omstr. 1675.
b. Tietje Idses, geb. Sappemeer? vóór 1678.
c. Jacob, zie 230.
d. Berend Idses, geb. Sappemeer? vóór 1692.
e. Antje Idses, geb. Sappemeer? vóór 1699.

462. Hindrik Eelkes, geb. Langezwaag? vóór 1645, tr. Langezwaag 23 april 166519
463. Jancke Oenes, geb. Langezwaag? vóór 1647.

464. Evert Schutte, geb. Osnabrück, DE? vóór 1691, tr. vóór 1711
465. Janna, geb. vóór 1693.
Uit dit huwelijk:
a. Frans Everts, zie 232.
b. Simon Evers Schut, geb. omstr. 1711.
c. Hindrik Evers Schut, geb. Osnabrück, DE? vóór 1718, tr. 1e Wildervank 7 juli 174652 (kerkelijk 9 febr. 1738) Gerrigjen Jans, geb. Wildervank? vóór 1720, † vóór 24 febr. 1751;55 tr. 2e Wildervank 24 (kerkelijk 28)46 febr. 175152 Trijntje Jans Huisinga, geb. Wildervank? vóór 1720, † vóór 21 dec. 1753,55 dr. van Jan Huijsing en Aaltje Christiaans (zie 233) en wed. van Menno Jochems; tr. 3e Wildervank 21 dec. 175352 Elsje Geerts, geb. vóór 1735, † vóór 10 okt. 1766;55 tr. 4e Wildervank 10 (kerkelijk 19)46 okt. 176652 Albertje Christiaans, geb. Wildervank? vóór 1721, † Wildervank 13 maart 1795, dr. van Christiaan Philips en Albertje Jans.

466. Christiaan Arends, geb. Bramsche, DE? vóór 1653, † Kropswolde 19 sept. 1712,54 tr. 2e (ondertr. Kropswolde 9 juni) 169546 Trijntje Heijnes, geb. Kropswolde? vóór 1677; tr. 1e (ondertr. Kropswolde 12 sept.) 168046
467. Jantje Jacobs, geb. Slochteren? vóór 1653, † Kropswolde 24 maart 1695,54 tr. 1e (ondertr. Kropswolde 19 febr.) 167146 Sicke Tonnis, geb. Wolfsbarge? vóór 1651, † Wolfsbarge 1 juni 1672.54
Uit dit huwelijk:
a. Arend Christiaans, ged. Kropswolde 13 aug. 1682.38
b. Grietje Christiaans, ged. Kropswolde 20 april 1685,38 tr. (ondertr. Kropswolde 10 maart) 170946 Roelof Clasen, geb. Wolfsbarge? vóór 1689.
c. Aaltje Christiaans, ged. Kropswolde 22 jan. 1687,38 † ald. 1 febr. 1690.54
d. Aaltje, zie 233.
e. Jacob Christiaans, ged. Kropswolde 28 okt. 1694.38

468. Roelof Hindriks Nijemeijer, geb. Gieten? vóór 1656, † Gasselte 19 jan. 1710,117 tr. Gasselte 21 okt. 167620
469. Jantje Roelofs, geb. vóór 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Roelofs Nijemeijer, geb. Eext,20 ged. Anloo 30 okt. 1681,20 † Gasselte? 4 april 1728,117 tr. Gasselte 8 nov. 170520 Annechien Tonnis Lantinge, ged. Gasselte 15 juli 1688.20
b. Lucas Roelofs Nijemeijer, ged. Gasselte 3 febr. 1689,20 † Annerveen 23 sept. 1765,117 tr. (ondertr. Anloo 13 maart) 172920 Geesje Lamberts (zie 470,d).
c. Geert Roelofs, zie 234.

470. Lammert Jans, geb. Schipborg? vóór 1672, tr. Gasselte 13 nov. 169220
471. Jantje Jans, geb. Gasselte? vóór 1674, † vóór 22 sept. 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Lammerts, geb. Bork,20 ged. Anloo 13 aug. 1693.20
b. Jan Lammerts, geb. Schipborg,20 ged. Anloo 9 april 1702.20
c. Jantje, zie 235.
d. Geesje Lamberts, geb. vóór 1711, tr. (ondertr. Anloo 13 maart) 172920 Lucas Roelofs Nijemeijer (zie 468,b).

472. Hiddo Louwerts, ged. Blijham 15 nov. 1668,38 tr. 2e Westerlee 19 sept. 170652 Hille Klasen, geb. vóór 1688, † vóór 26 febr. 1717; tr. 3e Westerlee 25 (kerkelijk 26)46 febr. 171752 Engeltje Jans, geb. vóór 1699; tr. 1e Westerlee 20 okt. 169546
473. Albertje Memmes, geb. Eexta,38 ged. Scheemda 13 okt. 1672,38vóór 19 sept. 1706.
Uit dit huwelijk:
a. Louwert, zie 236.
b. Wijben Hiddes, ged. Westerlee 15 dec. 1700.38
c. Wija Hiddes, ged. Westerlee 22 okt. 1702.38

476. Jan Clunder, geb. vóór 1669, tr. (ondertr.) vóór 1689
477. Grietje, geb. vóór 1671, † Kropswolde 25 aug. 1727.54
Uit dit huwelijk:
a. Balster Clunder, ged. Kropswolde 15 dec. 1689.38
b. Klaas, zie 238.

478. Jan Jans Bunker, geb. Sappemeer? vóór 1674, † Sappemeer 12 aug. 1715,6 tr. Sappemeer 25 dec. 169446
479. Grietje Jacobs, geb. Sappemeer? vóór 1676.

480. Roleff Dircks Willens, geb. Lehe, DE vóór 1636, tr. Steinbildt, DE juni 1668100
481. Wobecca Lueckens, geb. Ahlen, Emsland, DE? vóór 1650.

482. Albert Wubbelts Luchtenborgh, geb. Lutke Völlen, DE? vóór 1664, tr. 2e Vlagtwedde 12 juni 170146 Griete Harmens, geb. Veele vóór 1681, † vóór 8 dec. 1709;55 tr. 3e Vlagtwedde 8 dec. 170946 Anneke Hindriks, geb. vóór 1689; tr. 1e Vlagtwedde 21 sept. 168446
483. Anneke Caspers, geb. Eesten, DE? vóór 1666, † Veele vóór 12 juni 1701.55
Uit dit huwelijk:
a. Teube, zie 241.
b. Wubbelt Alberts, ged. Vlagtwedde 8 jan. 1693.4
c. Grietje Alberts, ged. Vlagtwedde 8 jan. 1693,4 † Onstwedde.93
d. Harm Alberts Lugtenborger, ged. Vlagtwedde 4 dec. 1695,4 † Veele, tr. 1e Veele 16 maart 173085 Trijntje Hindriks, geb. Onstwedder Hofte, ged. Onstwedde 29 juni 1688, † Veele vóór 13 maart 1740; tr. 2e Vlagtwedde 13 maart 174046 Alcke Engels Huisingh, ged. Vlagtwedde 25 mei 1713,38 dr. van Engel Engels Huising en Geertje Hindriks.
e. Stijncke Alberts, ged. Vlagtwedde 25 sept. 1698.4
f. Jantien Alberts, geb. vóór 12 juni 1701.

488. Hindrik Bartelts, geb. Coevorden? vóór 1655, † Midwolda vóór 31 okt. 1701,67 tr. Groningen 12 mei 16756
489. Geesje Wijbrants, ged. Groningen 11 aug. 1650.38
Uit dit huwelijk:
a. Bartelt Hindriks, ged. Groningen 10 okt. 1675.38
b. Hindrikje Hindriks, ged. Groningen 29 jan. 1678,38vóór 25 april 1680.57
c. Eernst Hindriks, ged. Groningen 25 april 1680.38
d. Hindrikje Hindriks, ged. Groningen 25 april 1680.38
e. Jetze Hindriks, ged. Midwolda 8 okt. 1682,38 tr. vóór 1 febr. 171391 Valentijn Hannes Hop, geb. Nieuw-Beerta 21 dec. 1689.38
f. Wijbrand Hindriks, ged. Midwolda 8 maart 1685,38vóór 9 jan. 1689.57
g. Wijbrand, zie 244.
h. Maria Hindriks, geb. Nieuw-Beerta 4 jan. 1695,38 ged. Beerta 6 jan. 1695,38na 13 okt. 1766, tr. Beerta 29 nov. (kerkelijk Nieuweschans 22 dec.)46 172086 Ludolf Jans Gresel, geb. Nieuweschans? vóór 1682, † vóór 3 juni 1740,83 zn. van Jan Luidolfs en Eetje Boelens en wedr. van Teuntje Alberts.

492. Lolke Derks, geb. vóór 1649, ged. Oude Pekela 31 jan. 1664,38vóór 25 juni 1715, tr. 1e Oude Pekela 6 juni 166953 Alke Engels, geb. vóór 1651, † vóór 2 april 1676; tr. 2e Oude Pekela 2 april 167653
493. Grietje Tjebbes, ged. Oude Pekela 1655,53na 25 juni 1715.
Uit dit huwelijk:
a. Herman Lolkes, ged. Oude Pekela 16 maart 1679.53
b. Derk Lolkes, ged. Oude Pekela 29 sept. 1680,53 tr. Oude Pekela 26 dec. 170753 Grietje Jans, ged. Oude Pekela 1 april 1683,53na 20 dec. 1765,76 dr. van Jan Geerts en Fenne Roelofs.
c. Tjebbe, zie 246.
d. Teke Lolkes, ged. Oude Pekela 24 juli 1687,53 tr. Oude Pekela 11 jan. 171153 Trijntje Hemmes, geb. vóór 1693.

500. Albert Jans, geb. Termunten? vóór 1646, schoenmaker, † vóór 11 maart 1680,55 tr. (ondertr. vóór 2 maart) 166691
501. Ette Everts, geb. vóór 1640, † vóór 25 juni 1681.97
Uit dit huwelijk:
a. Jan Alberts, geb. Groot Termunten, ged. Termunten 9 sept. 1666.38
b. Grietje Alberts, geb. Groot Termunten,38 ged. Termunten 18 okt. 1668.38
c. Jan Alberts, zie 250.
d. Evert Alberts, ged. Termunten 28 jan. 1672,38 † ald. 10 april 1673.54
e. Atje Alberts, ged. Termunten 10 aug. 1673,38 † ald. 9 maart 1674.

504. Jan Luilfs, geb. Kolham? vóór 1650, † Kolham 4 nov. 1693,93 tr. vóór 1670
505. Martien Hindriks, geb. vóór 1652, † Kolham 3 nov. 1693.93
Uit dit huwelijk:
a. Jan Jansen, zie 252.
b. Jan Jans Huising, geb. Kolham? vóór 1673, † Woltersum 26 april 1741,75 tr. Woltersum 21 dec. 173846 Lubge Alberts, geb. Woltersum? vóór 1709, † Woltersum 21 febr. 1753,75 wed. van Harmen Luilfs.
c. Luilof Jans, geb. Scharmer? vóór 1675, tr. vóór 17 maart 1695 Jeije Hendriks, geb. Scharmer? vóór 1677.

506. Focko Claesen, geb. Slochteren? vóór 1659, tr. Slochteren 28 maart 167946
507. Anje Uildriks, geb. Slochteren? vóór 1661.

508. Doeke Thomas, ged. Westeremden 21 dec. 1651,38 schoenmaker te Zeerijp, † Zeerijp? vóór 19 okt. 1685,55 tr. Westeremden 28 mei 167646
509. Nieske Eisses, geb. Ten Boer? vóór 1658, † Zeerijp?.

510. Sicke Claassen, geb. Opwierde? vóór 1667, tr. Opwierde 8 mei 168746
511. Etje Jans, geb. Opwierde? vóór 1669.93

Generatie X

520. Klaas Hendriks, geb. vóór 1650, † vóór 26 febr. 1678, tr. vóór 1670
521. Fenne Jansen, geb. Oude Pekela? vóór 1652, tr. 2e Oude Pekela 26 febr. (kerkelijk 27 maart)53 167847 Peter Hendriks, geb. vóór 1658, diaken 1697-1698,116vóór 1 febr. 1713, zn. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Klasen, ged. Oude Pekela 7 aug. 1670.53
b. Hendrik Klasen, ged. Oude Pekela 8 sept. 1672.53
c. Gerrit, zie 260.

522. Geert Egberts, geb. Blijham? 1643,104 landbouwer, † Blijham vóór 5 april 1727, tr. Oude Pekela 16 nov. 167353
523. Fenne Geerts, geb. Oude Pekela? 1647,104vóór 17 okt. 1722.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert Geerts, ged. Oude Pekela 29 nov. 1674,38 † Nieuwe Pekela? vóór 15 febr. 1715, tr. vóór 31 maart 170777 Dijke Berends Kleen, geb. Lutjeloo vóór 1689, dr. van Berend Harms Vorentholt/Kleen en Renske Geerts Kleen; zij hertr. Blijham 13 sept. 171587 Wesselus Jans en tr. 3e Blijham 14 april 171887 Berend Jans van Dijl.
b. Aaltje Geerts, ged. Blijham mei 1679,38 † ald. 1714,77 tr. Blijham 28 (kerkelijk 21)118 okt. 169852 Harm Derks, geb. Blijham? vóór 1664, landbouwer op Holtjerheerd te Blijham 1693-1731,77 † Blijham 1731,77 zn. van Derk Jans en Geeske Harms en wedr. van Anne Tammes.
c. Geertje, zie 261.
d. Engel Geerts, ged. Blijham 16 sept. 1688,38vóór 11 okt. 1753,77 tr. Vlagtwedde 17 okt. 172277 Aaltje Remkes Wijbelingh, ged. Vlagtwedde 30 aug. 1700,38vóór 28 juni 1760, dr. van Remke en Lutgert Willems Rencks.
e. Harmke Geerts, geb. vóór 1691, † vóór 17 mei 1729,55 tr. Blijham 10 (kerkelijk 26)77 mei 170977 Abel Engels, ged. Blijham 16 april 1665,88 † ald.,54 begr. Winschoten 7 juni 1762,54 zn. van Engel Abels en Aisse Lupkes; hij hertr. Blijham 17 mei 172987 Magrieta Luppes.

524. Hero Feickens, ged. Blijham 19 jan. 1623,88vóór 7 maart 1670,83 tr. (ondertr.) vóór 1659
525. Trijntje Jacobs, ged. Blijham 7 febr. 1641,38 tr. 2e na 1670 Feicke Lupkes, ged. Blijham 19 okt. 1651,88 zn. van Lupke Feijes (zie 1048,c) en Tjaecke Eenjes.
Uit dit huwelijk:
a. Feije Heres, ged. Blijham 13 maart 1659,88vóór 7 febr. 1716,55 tr. Blijham 21 juli 170052 Geertien Ockes, geb. vóór 1682, dr. van Ocke Boeles en Tettje Aeilckes; zij hertr. Blijham 7 febr. 171687 Hero Elses.
b. Jacob Hindriks, zie 262.
c. Luppe Heres, ged. Blijham 14 febr. 1664,88vóór 8 febr. 1738, tr. Blijham 8 aug. 172187 Harmke Alberts, geb. vóór 1696.
d. Sebo Ockens Heres, ged. Blijham 21 juli 1667,88 † ald. vóór 1 juli 1734,55 tr. 1e Blijham 23 febr. 170852 Swaantje Engelkes, geb. Vriescheloo vóór 1677, † ald. vóór 15 febr. 1714,77 dr. van Harmen Hilwerts en Geertruid Hindriks en wed. van Aicke Harms Bruiningh; tr. 2e Blijham 23 juni 171887 Trijntje Harms, geb. vóór 1700, dr. van Harm; zij hertr. Blijham 1 juli 173489 Pieter Remmes Georgius.
e. Tiarck Heres, ged. Blijham 10 okt. 1669.88

526. Berend Jans Ganzevoort, geb. vóór 1612, commandeur, † Ter Apel 28 mei 1700,54 tr. vóór 1658
527. Anna Margrete van Snelten, geb. vóór 1640, † Ter Apel 3 juni 1702.54
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Berends Ganzevoort, geb. Ter Apel vóór 1658.
b. Maria Berends, zie 263.
c. Jan Berends Ganzevoort, geb. vóór 1677, † Ter Apel 27 febr. 1742,54 tr. Ter Apel sept. 169746 Grietje Harms Boelken, geb. Roswinkel vóór 1679, † Ter Apel april 1762,54 dr. van Harm Claasen Boelcken en Harmina Adolphus Molanus.
d. Margrete Berends Ganzevoort, geb. vóór 1679, tr. Ter Apel 23 maart 1697119 Hindrik Jarckes Heckman, geb. Hoorn, Wedde 1660,101 † Blijham? 30 april 1730,101 begr. Winschoten 9 mei 1730,101 zn. van Jarcke Hindriks Hekman en Ette Jarckes Thedinge en wedr. van Renske Harms.

528. Wijcher Hendriks, geb. vóór 1648, † vóór 25 jan. 1707,84 tr. (ondertr.) vóór 1668
529. Reine Reinders, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Wolter, zie 264.
b. Marrichje Wichers, geb. vóór 1693, † vóór 12 febr. 1745,84 tr. Oude Pekela 16 (kerkelijk 18)53 jan. 171147 Israël Hendriks, ged. Oude Pekela 8 april 1683,53vóór 25 jan. 1744, zn. van Hendrik Uilen en Anna Israëls.
c. Aaltje Wichers, geb. Oude Pekela? vóór 1678, tr. Oude Pekela 26 jan. 169653 IJe Cornelis, ged. Hoogezand 26 febr. 1671,4 zn. van Cornelis Tiallings en Grietje IJes.
d. Jan Wichers, geb. vóór 1676, tr. Oude Pekela 15 maart 169653 Woltertje Wolters, geb. Sappemeer? vóór 1678.
e. Reinder Wichers, geb. vóór 1675, tr. (ondertr.) vóór 1700 Jantje Gerrits, geb. vóór 1682.
f. Jakob Wijchers, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1685, † vóór 9 mei 1714,55 tr. vóór 1705 Aaltje Koops, geb. vóór 1687, † na 24 febr. 1740.
g. Frouke Wichers, geb. vóór 1668, tr. Oude Pekela 31 okt. 168653 Berend Berends, geb. vóór 1666.

530. Gerrit Reinders, geb. Oude Pekela? vóór 1659, † vóór 29 dec. 1707, tr.
531. Grietje Jans, geb. vóór 1661.
Uit dit huwelijk:
a. Reinder Gerrits, geb. Oude Pekela? vóór 1679, † Nieuwe Pekela 9 mei 1742, tr. Oude Pekela 3 dec. 169946 Wobbegijn Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1681.
b. Evert Gerrits, geb. vóór 29 dec. 1682.
c. Grietje, zie 265.

532. Klaas Arents, geb. vóór 1667, † vóór 29 dec. 1722,83 tr. vóór 1687
533. Wemel Ruerts, ged. Oude Pekela 5 sept. 1663.38
Uit dit huwelijk:
a. Arent, zie 266.
b. Wobbichje Klasen, geb. vóór 1687, tr. Oude Pekela 27 jan. (kerkelijk 19 febr.)53 170847 Jan Hermans, ged. Winschoten 30 dec. 1683,111 zn. van Harmen Jacobs en Tjaektje Boelens.
c. Ruirt Klasen, ged. Oude Pekela 13 nov. 1687.38
d. Jannes Klasen, ged. Oude Pekela 2 nov. 1690.38
e. Trijntje Klasen, ged. Oude Pekela 18 maart 1694,38 tr. 1e Oude Pekela 1 jan. 171753 Jan Lubben, geb. Norden, DE? vóór 1697, † vóór 14 maart 1721; tr. 2e Oude Pekela 14 maart 172153 Herman Jans Mouw, ged. Oude Pekela 4 jan. 1689,53 zn. van Jan Alberts en Aaltje Hermans en wedr. van Geesje Peters.
f. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 20 dec. 1696,38vóór 9 maart 1703.57
g. Jacob Klasen, ged. Oude Pekela 23 febr. 1700,38 tr. Oude Pekela vóór 172953 Fetje Jacobs, geb. vóór 1709.
h. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 9 maart 1703,38vóór 31 jan. 1706.57
i. Meentje Klasen, ged. Oude Pekela 31 jan. 1706.38

534. Kasper Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1660, tr. (ondertr.) vóór 1680
535. Geeske, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1662.
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbet, zie 267.
b. Casper Caspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1682, † Stapelmoor, Oost-Friesland, DE 1746,120 tr. Nieuw-Beerta 29 jan. 170289 Geeske Harmens, geb. Nieuw-Beerta,38 ged. Beerta 29 jan. 1682,38 dr. van Herman Geerdts en Ewerke Scheltes.
c. Jan Kaspers Telkamp, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1685, smid, begr. Nieuweschans vóór 9 maart 1725, tr. 1e Oude Pekela 24 juli (kerkelijk 23 aug.)46 170547 Eltje Luppes, ged. Winschoten 29 aug. 1675,38vóór 22 april 1714,55 dr. van Luppo Frans en Frouwe Jacobs en wed. van Herman Jans Smit; tr. 2e (ondertr. Nieuweschans 22 april) 171446 Wendelke Opkens, geb. Marienchor? vóór 1696, † vóór 2 dec. 1714;55 tr. 3e Nieuweschans 2 dec. 171446 Aaltje Garrelts, geb. Beerta? vóór 1696, † vóór 20 okt. 1720.55
d. Berend Kaspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE vóór 1689, † ald. 1734.120
e. Sara Caspers, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE? vóór 1695.
f. Geert Caspers Telcamp, geb. Stapelmoor, Oost-Friesland, DE vóór 1696, † ald. 1736.120

542. Olchert Alberts, geb. vóór 1656, schoolmeester, † vóór 1704,83 tr.
543. Grietje, geb. vóór 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Albertjen, zie 271.
b. Jantje Olcherts, geb. Oude Pekela? vóór 1677, tr. Oude Pekela 17 febr. 169546 Jacob Takens, geb. Oude Pekela? vóór 1675.
c. Antje Olcherts, geb. vóór 1680.

544. Hero Jurjens, geb. Nieuwolda? vóór 1616, tr. Midwolda 8 mei 163646
545. Maria Gresel, geb. Bramsche, DE? vóór 1618.
Uit dit huwelijk:
a. Aaldert Heres, geb. vóór 1644, tr. Nieuwolda 28 nov. 166446 Anje Bruins, geb. Siddeburen? vóór 1646.
b. Aaltje Heres, ged. Nieuwolda 24 maart 1648.38
c. Enno Heres, ged. Nieuwolda 16 juni 1650.38
d. Luilef, zie 272.

548. Jan Takens, geb. Emden, DE 1615,1061702,106 tr. Altona, Hamburg, DE 1660106
549. Antje Holthusen, geb. Bremen, DE 1640,1061689.106

552. Mello Feckens, geb. vóór 1608, † Beerta 8 maart 1672,54 tr. Beerta mei 162886
553. Menste Sunes, geb. vóór 1610, † vóór 19 febr. 1658.
Uit dit huwelijk:
a. Wapke Melles, geb. vóór 1631, † Beerta vóór 28 april 1696, tr. 1e Beerta 9 juni 164986 Imel Geerts Stroedingh, geb. vóór 1629, † vóór 28 jan. 1674,86 zn. van Geert Aickes en Geertje Berends ten Campe; tr. 2e Beerta 31 maart 167686 Herman Hindriks, geb. omstr. 1630, † vóór 18 april 1679,84 zn. van Hindrik en Woltje Hermans.
b. Suno Melles, geb. vóór 1636, † vóór 11 jan. 1667.86
c. Tamke Melles, geb. vóór 1638, tr. Beerta 23 dec. 165686 Reint Willems, geb. vóór 1636.
d. Tiarck Melles, geb. omstr. 1638, † Nieuw-Beerta 28 okt. 1692, tr. (ondertr.) omstr. 1668 Hisse Jans, geb. vóór 1638, wed. van 1e Jan Hindriks (zie 1890,a) en 2e Aijlcko Fransen.
e. Fecko, zie 276.
f. Ontko Melles, geb. vóór 1655, bakker te Zuidbroek,121vóór 16 aug. 1692,121 tr. Noordbroek 22 jan. 167589 Harmeke Harmens, geb. vóór 1657.
g. Fosse Melles, geb. Beerta? vóór 1656, tr. 1e Scheemda 26 nov. 167452 Eijlart Jacobs, geb. vóór 1654, † vóór 26 okt. 1684;55 tr. 2e Scheemda 7 nov. 168452 Evert Jans, geb. vóór 1664.

554. Jan Jansen, geb. vóór 1605, † vóór 16 dec. 1664,55 tr. 1e Westerlee 9 maart 162552 Altien Alberts, geb. Westerlee? vóór 1607, † vóór 1649; tr. 2e vóór 164366
555. Anna Jans, geb. vóór 1634, tr. 2e Westerlee 16 dec. 166452 Jan Berends, geb. Blijham? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Jans, geb. Westerlee vóór 1643.
b. Berend Jans, geb. vóór 1644, † Winschoten 1666.66
c. Berendje Jans, geb. Westerlee vóór 1649, † na 7 aug. 1705,66 tr. Winschoten 1 maart 166789 Derk Pieters, geb. Winschoten vóór 1641, † ald. vóór 1680,122 zn. van Pieter Popkens en Grietje Jans?.
d. Anneke, zie 277.

556. Hindrik Coops, geb. vóór 1648, † Gieten 21 febr. 1684,66 tr. vóór 18 mei 166766
557. Elske Roelofs Bloemenborg, geb. vóór 1650, † Westerlee vóór 15 maart 1675.55
Uit dit huwelijk:
a. Arend Hindriks, geb. Westerlee vóór 1669.
b. Jan, zie 278.
c. Coop Hindriks, geb. Westerlee vóór 1673.

558. Hindrik Meijering, geb. vóór 1642, tr.
559. Jantje?, geb. vóór 1644.96
Uit dit huwelijk:
a. Jan Meijering, geb. Bonnen? vóór 1662.
b. Willem Meijering, geb. omstr. 1662.
c. Otto Meijering, geb. Bonnen? vóór 1672, † Westerlee vóór 19 nov. 1705,67 tr. Westerlee 4 april (kerkelijk 22 mei)46 169289 Ettje Kiers, ged. Oude Pekela 13 dec. 1674,53 dr. van Kier Jans en Trijntje Willems.
d. Grietje, zie 279.

560. Tiapko Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1642,123 tr. Winschoten 6 mei 167789
561. Saertjen Tiackes, ged. Noordbroek 13 mei 1655.38
Uit dit huwelijk:
a. Eeuwe Tjapkes, ged. Winschoten 8 nov. 1678.38
b. Memmo, zie 280.

562. Themmo Jacobs, geb. vóór 1651, † vóór 18 okt. 1690,55 tr. vóór 22 nov. 167166
563. Aaltje Jans, geb. vóór 1653, tr. 2e Eexta 18 okt. 169089 Hindrik Jans, geb. Vlagtwedde? vóór 1670.
Uit dit huwelijk:
a. Deewer, zie 281.
b. Grietje Themmen, geb. 20 aug. 1678, ged. Eexta 25 aug. 1678,38vóór 7 april 1682.57
c. Jan Themmen, geb. vóór 1681, † vóór 27 april 1737, tr. Eexta 1 febr. 170271 Anneke Uden, geb. 26 aug. 1683,38 ged. Eexta 26 aug. 1683,38 dr. van Udo Nantkens en Epke Cornelis Stullinga.
d. Cornelis Duijrts, geb. 8 febr. 1681,38 ged. Eexta 13 febr. 1681.38
e. Grietje Themmen, geb. 2 april 1682,38 ged. Eexta 7 april 1682.38
f. Jacob Themmen, geb. 29 aug. 1685,38 ged. Eexta 30 aug. 1685,38 rekenmeester, † Wittewierum 22 juli 1764.101

564. Harmen Hindriks, geb. vóór 1638, tr.
565. Aelke Jans, geb. vóór 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Harms, ged. Winschoten 16 maart 1655.38
b. Hindrik Harms, zie 282.
c. Jan Harms, ged. Winschoten 28 april 1661.38

566. Aijolt Geerts, geb. Groningen? vóór 1630, wever,38 tr. Winschoten 6 maart 166889
567. Trijntje Geerts, geb. Barge? vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Anne, zie 283.
b. Willemke Aijolts, ged. Winschoten 15 dec. 1671,38 tr. 1e Winschoten 26 dec. 170273 Jan Geerts, ged. Winschoten 23 nov. 1673,111 timmerman,67vóór 18 maart 1713,55 zn. van Geert Jans Glasemaker en Aaltje Hemmes; tr. 2e Winschoten 18 (kerkelijk 17)46 maart 171373 Hindrik Jans, geb. Winschoten? vóór 1689.

656. Jan Jacobs Seven, geb. Giethoorn? vóór 1627, tr. Sappemeer 13 april 165146
657. Aaltje Ariens, geb. Giethoorn? vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jans Seven, geb. Sappemeer? vóór 1656, † Veendam vóór 4 maart 1715,84 tr. 1e vóór 18 aug. 167643 Albertje Claasen, geb. Echtensveen? vóór 1658, † vóór 15 april 1706;55 tr. 2e Veendam 15 april 170652 Niese Rijckents, geb. vóór 1667, dr. van Rijckent en wed. van Harmen Harmens.
b. Albert, zie 328.

658. Herman Berents Muller, geb. Giethoorn? vóór 1642, tr. Veendam 9 maart 166243
659. Geese Janssen, geb. Oude Pekela? vóór 1644.

660. Jurjen, geb. vóór 1615, tr. (ondertr.) vóór 1635
661. Wijpke, geb. vóór 1617.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1635, begr. Midwolda 3 jan. 1673.6
b. Willem, zie 330.
c. Heije Jurjens, geb. Midwolda? vóór 1649.

664. Harm Smits, geb. Emmen omstr. 1620,112 begr. ald. 7 juli 1706,112 tr.112
665. Aaltje Woerding, geb. Emmen? omstr. 1630,112 begr. Emmen 30 aug. 1713.112

666. Roelof Loesinge, geb. Emmen? vóór 1650.

668. Jan Hilbrands, geb. vóór 1651, begr. Emmen 14 juli 1694,124 tr.124
669. Aaltje, geb. vóór 1653, begr. Emmen 31 aug. 1705.124

670. Roelof Remmelts Smit, geb. Emmen vóór 1661,112 begr. ald. 21 maart 1696,112 tr. Emmen 19 aug. 168120
671. Hindrikje Tijben, geb. Schoonebeek? vóór 1663, begr. Emmen 3 juni 1735.124

688. Jan Derks, geb. Muntendam? vóór 1642, † vóór 29 aug. 1683,55 tr. 1e Winschoten 23 mei (kerkelijk Veendam 23 juni)43 1662125 Roelofje Gerbrandts, geb. Winschoten? vóór 1644, † vóór 29 jan. 1667;55 tr. 2e Veendam 29 jan. (kerkelijk 17 maart)46 166752
689. Marritjen Jans, geb. Meeden? vóór 1645, tr. 1e Meeden 21 jan. (kerkelijk Oude Pekela 15 febr.)46 1663113 Hendrik Jansen, geb. vóór 1643, † vóór 29 jan. 1667,55 zn. van Jan Harmens en Egbertien; tr. 3e Veendam 29 aug. 168352 Herman Arents, geb. Hesselte? vóór 1652, † vóór 1 juli 1687;55 tr. 4e (ondertr. vóór juli) 168791 Cornelis Renses, geb. omstr. 1640, † vóór 15 dec. 1693.84 tr. 5e Veendam 11 sept. (kerkelijk 18 okt.)46 169652 Berend Hindriks, geb. Wildervank? omstr. 1645, † vóór 2 april 1698.83
Uit dit huwelijk:
a. Derk, zie 344.
b. Geertruidt Jans, ged. Veendam 27 nov. 1670.43
c. Jan Jans, ged. Veendam 31 maart 1673.43
d. Hendrik Jans, ged. Veendam 23 juni 1675,43vóór 11 juli 1680.57
e. Benne Jans Brouwer, ged. Veendam 20 jan. 1678,38 tr. Veendam 2 april 169852 Jan Crol, ged. Veendam 31 mei 1674.38
f. Hendrik Jans, ged. Veendam 11 juli 1680.43

690. Hitje Egges, geb. Meeden vóór 1616, tr. Westerlee 17 maart 165252
691. Engel Jans, geb. Blijham? vóór 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hitjes, geb. Meeden vóór 1660.
b. Eggo Hitjes, geb. Meeden vóór 1662, † ald. vóór 28 febr. 1727,83 tr. Meeden 15 dec. 1682125 Trijntien Wibbens, geb. Meeden? vóór 1664, † na 6 aug. 1706, dr. van Wibbe Bontkens en Lamme Edskens.
c. Grietje Hitjes, geb. Meeden vóór 1664, tr. Meeden 15 dec. 1682125 Popko Meeuwes, geb. Meeden? vóór 1648, † na 6 aug. 1706, zn. van Meeuwe Harms en Tamke Tonnis en wedr. van IJde Wibbens.
d. Louwe, zie 345.
e. Mentke Hitjes, ged. Meeden 25 okt. 1668.38
f. Tette Hitjes, ged. Meeden 3 okt. 1670.38
g. Moeder Hitjes, ged. Meeden 14 sept. 1672.38
h. Jacob Hitjes, geb. Meeden vóór 1674.66

694. Wigboldt Edskens, geb. Muntendam? omstr. 1639,109 ged. Veendam 8 nov. 1657,43vóór 27 febr. 1681,83 tr. 1e Veendam 8 nov. 165746 Aaltje Jans, geb. Giethoorn? vóór 1641, † vóór 5 jan. 1667;55 tr. 2e Veendam 27 jan. 166746
695. Trijntjen Michielsen, geb. Finsterwolde? vóór 1649,43vóór 16 juli 1708,84 tr. 2e Veendam 12 juni 1681 Jan Jansen Groote, geb. Rahen, DE? omstr. 1650,126na 16 juli 1708.84
Uit dit huwelijk:
a. Hilligje, zie 347.
b. Hemke Wigbolts, ged. Veendam 5 maart 1671,38vóór 16 juli 1708.84
c. Engeltje Wigbolts, ged. Veendam 15 febr. 1674,38vóór 11 nov. 1708.55
d. Aaltje Wigbolts, ged. Veendam 12 nov. 1676,38vóór 16 juli 1708.84

696. Jan Veelings Meijer, geb. Riesenbeck, DE? vóór 1649, tr. Veendam 19 juni 166943
697. Fenne Rotgers, geb. Riesenbeck, DE? vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Geert Jans, zie 348.
b. Gossel Jans, ged. Veendam 30 jan. 1670.43
c. Jan Jans, ged. Veendam 28 april 1672.43
d. Jan Jans, ged. Veendam 13 april 1673.43
e. Jurjen Jans Veeling, ged. Veendam 31 okt. 1675.43
f. Hendrik Jans, ged. Veendam 20 april 1678.43

698. Hendrik Pieters Bakker, geb. Blokzijl? vóór 1642, † vóór 1691, tr. Blokzijl? vóór 1662
699. Femme Benes, geb. Blokzijl? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikje Hindriks, ged. Blokzijl 30 nov. 1662.10
b. Luitje Hindriks, ged. Blokzijl 11 juni 1665,10vóór 3 maart 1712,55 tr. vóór 1684 Pieter Jans Naaijer, geb. vóór 1664.
c. Aaltje, zie 349.
d. Claasje Hindriks, ged. Hoogezand 5 juni 1674,38 tr. Veendam 7 febr. 169652 Tobias Waker, ged. Veendam 23 nov. 1673,38vóór 1709,83 zn. van Nicolaus en Tobia Wildervanck.
e. Pieter Hindriks, ged. Hoogezand 25 febr. 1677.38

708. Roelof Sanders, geb. Roswinkel? vóór 1677, † na 17 aug. 1718.

762. Coeno Harberts, geb. vóór 1632, tr. (ondertr. Wijmeer, DE?) vóór 1673
763. Daije, geb. vóór 1655.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Koens, geb. vóór 1673.
b. Geert Koens, geb. Bellingwolde? vóór 1676.
c. Fenne, zie 381.
d. Harbert Koens, geb. Bellingwolde? vóór 1691, † vóór 9 april 1723,55 tr. (ondertr. Groningen 5 dec. 1711)6 Marchien Abrahams, geb. Groningen? vóór 1688.

764. Roelf, geb. vóór 1652.

766. Harm, geb. omstr. 1650.126

794. Tjark Harkes, ged. Heveskes 27 mei 1666,6 † Weiwerd? vóór 9 jan. 1750,83 tr. (ondertr. Heveskes?) vóór 1689
795. Eva Edsers, geb. Onderwierum? vóór 1671, † Oosterwierum 13 nov. 1706,6 begr. Heveskes.6
Uit dit huwelijk:
a. Lijsbeth, zie 397.
b. Aijlke Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 14 febr. 1692.38
c. Harke Tjarks, geb. Oosterwierum, ged. Heveskes 22 sept. 1695.38

816. Derk Sijourts, geb. vóór 1622, ruiter,6 tr. vóór 1642
817. Grietje/Geeske?, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sjuurt Derks, geb. vóór 1642, ged. Oude Pekela 4 dec. 1663,53na 28 april 1718, tr. 1e Oude Pekela 13 dec. 166253 Ettje Tiddes, geb. vóór 1644, dr. van Tidde Roelofs en Lutgert Geerdes; tr. 2e vóór 168553 Anne Jans Foppes, geb. vóór 1667, ged. Oude Pekela 19 nov. 1682,53na 18 april 1715.
b. Derk Derks, zie 408.
c. Lolke, zie 492.
d. Teke Derks, geb. vóór 1653, ged. Oude Pekela 17 jan. 1664,53vóór 5 nov. 1686, tr. Oude Pekela 21 sept. 167353 Rachel Tjebbes (zie 986,a).

818. Reint Mennes, geb. vóór 1612, tr.
819. Lisebeth Derks?, geb. vóór 1614.
Uit dit huwelijk:
a. Tamme Reints, geb. vóór 1632, landmeter,53 ouderling,53vóór 29 aug. 1704, tr. 1e Amsterdam 31 aug. 1652127 Geertje Hindriks, geb. vóór 1632; tr. 2e Oude Pekela 16 sept. 166653 Rixte Boeles, geb. vóór 1648, † vóór 17 sept. 1682; tr. 3e Oude Pekela 17 sept. 168253 Rientje Louwerts, geb. vóór 1664, † vóór 29 aug. 1704.
b. Menne Reints, geb. vóór 1637, ged. Oude Pekela 29 aug. 1658,53 tr. Oude Pekela 165753 Griete Jans, geb. vóór 1639, ged. Oude Pekela 31 dec. 1665, dr. van Jan.
c. Anna Reints, geb. vóór 1645, ged. Oude Pekela 17 sept. 1663,53vóór 8 dec. 1698, tr. 1e Oude Pekela 8 juni 166353 Tamme Foppes, geb. vóór 1643, † vóór 14 april 1667, zn. van Foppe; tr. 2e Oude Pekela 14 april 166753 Geert Klasens, geb. Oude Pekela? vóór 1647, † vóór 18 mei 1703.
d. Elske, zie 409.
e. Jacob Reints, geb. vóór 1647, ged. Oude Pekela 12 sept. 1663,53 ouderling,53vóór 4 dec. 1693,81 tr. Oude Pekela 24 febr. 166746 Trijntje Hendriks, geb. Oude Pekela? vóór 1649, dr. van Hendrik.

820. Jacob Tjackens, geb. vóór 1634, † vóór 3 febr. 1667,55 tr. Oude Pekela 165453
821. Siecke Eltjes, geb. vóór 1636, † vóór 1669, tr. 2e Oude Pekela 3 febr. 166753 Derk Peters, geb. vóór 1647.
Uit dit huwelijk:
a. Eltje, zie 410.
b. Buwe Jacobs, ged. Oude Pekela 20 nov. 1659.53
c. Tjacke Jacobs, ged. Oude Pekela 28 juni 1663.53

822. Herman, geb. vóór 1637, tr.
823. Hille, geb. vóór 1639.
Uit dit huwelijk:
a. Janna, zie 411.
b. Rixte Hermans, geb. Groningen? vóór 1666, † vóór 11 maart 1698, tr. Groningen 29 jan. 16846 Mindelt Sjourts, geb. Groningen? vóór 1664, zn. van Siourt Willems en Lumme Menolts; hij hertr. Oude Pekela 11 (kerkelijk 27)53 maart 169847 Gepke Jans en tr. 3e Oude Pekela 7 maart 170453 Anna Wijpkes.

832. Loech Jans, geb. Noordbroek? vóór 1607, tr. Noordbroek 30 dec. 162746
833. Teelke Luppens, geb. Noordbroek? vóór 1609.
Uit dit huwelijk:
a. Fenne Loechs, ged. Noordbroek 21 sept. 1628.
b. Jantke Loechs, ged. Slochteren 3 juni 1632.4
c. Mette Loechs, ged. Slochteren 17 jan. 1641.4
d. Albert, zie 416.

834. Wessel Harmens, geb. vóór 1623, tr. (ondertr.) vóór 1643
835. Claasjen Sierts?, geb. vóór 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Ziert Wessels, ged. Slochteren 3 dec. 1643,4vóór 17 febr. 1650.57
b. Harmke, zie 417.
c. Siert Wessels, ged. Slochteren 17 febr. 1650.4
d. Wibbe Wessels, ged. Slochteren 5 okt. 1656.4
e. Roelef Wessels, ged. Slochteren 14 okt. 1659.4

838. Cornelis Jans, geb. Woltersum? vóór 1627, tr. Woltersum 4 april 164746
839. Jacobje Hermens, geb. Woltersum? vóór 1629.
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Cornelis, ged. Woltersum 20 febr. 1648.38
b. Geese, zie 419.
c. Greetje Cornelis, ged. Woltersum 16 april 1654.38

848. Pieter, geb. vóór 1629, tr. (ondertr.) vóór 1649
849. Jantje?, geb. vóór 1631.96

850. Pieter Melis, geb. Idskenhuizen? vóór 1624, tr. Joure 13 dec. 164419
851. Lijckel Ulckes, geb. Joure? vóór 1626.
Uit dit huwelijk:
a. Foucke, zie 425.
b. Sioucke Peters, geb. Joure? vóór 1652, † vóór 13 sept. 1696, tr. Hoogezand 8 mei 167046 Philippus Christoffers, ged. Groningen 30 jan. 1645.38

852. Jan Claessen, geb. Sappemeer? vóór 1641, † vóór 7 sept. 1673,55 tr.
853. Beeltje Wolters, geb. vóór 1643, tr. 2e Hoogezand 7 sept. 167346 Hindrik Berends, geb. vóór 1653.
Uit dit huwelijk:
a. Claes, zie 426.
b. Wolter Jans, ged. Hoogezand 7 febr. 1669.38
c. Swaantje Jans, ged. Hoogezand 8 jan. 1671.38

854. Roelof Clasen, geb. Kallenkote? 1640,43 ged. Veendam 5 dec. 1668,43 † ald. 1691,93 tr. 2e Veendam 7 jan. 167246 Tijmetje Janssen, geb. Giethoorn vóór 1654, † Veendam vóór 16 maart 1679;55 tr. 3e Veendam 16 maart 167946 Jantje Poortmans, geb. Hoogeveen? vóór 1661; tr. 1e Veendam 27 mei 166046
855. Swaantje Sjuerts, geb. Nieuw-Brongerga? vóór 1642,43vóór 7 jan. 1672.55
Uit dit huwelijk:
a. Claas Roelofs, ged. Veendam 17 maart 1661.38
b. Geertijen, zie 427.
c. Berendje Roelofs, ged. Veendam 6 nov. 1664.38
d. Sjuert Roelofs, ged. Veendam 13 jan. 1668,38 tr. Veendam 4 dec. 168946 Cornelisje Jans Hagen, geb. Echtensveen? vóór 1671.

872. Pieter Pieters Weijer, geb. Wanneperveen? vóór 1642, tr. Sappemeer 7 maart 166246
873. Trijne Wijgers, geb. Sappemeer? vóór 1644.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pieters Weijer, ged. Sappemeer 25 jan. 1663,4vóór 2 dec. 1714,83 tr. 1e Hoogezand 16 maart 168846 Welmoedt Sickens, geb. vóór 1670, † vóór 30 maart 1690; tr. 2e Sappemeer 30 maart 169046 Renske Alberts, geb. vóór 1672.
b. Geertje Pieters Weijer, ged. Sappemeer 15 juli 1666.38
c. Wijger Pieters Weijer, ged. Sappemeer 13 febr. 1670.4
d. Jan Pieters, zie 436.
e. Geessien Pieters Weijer, ged. Sappemeer 11 okt. 1674.38
f. Tonjes Pieters Weijer, ged. Sappemeer 3 okt. 1675.4
g. Tonjes Pieters Weijer, ged. Sappemeer 11 febr. 1677.38
h. Geessien Pieters Weijer, ged. Sappemeer 24 aug. 1679.4

874. Roelef Jansen, geb. vóór 1656, tr. vóór 1676
875. Hindrikje Hindriks, geb. vóór 1658, † vóór 1682.55

884. Reenke, geb. vóór 1614, tr. (ondertr.) vóór 1634
885. Pietertje, geb. vóór 1616.
Uit dit huwelijk:
a. Douwe Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1634.
b. Sijbe Reenkes, geb. Sappemeer? vóór 1646.
c. Hoijte, zie 442.
d. Derk Renekes, geb. Sappemeer? vóór 1662.

886. Harmen Jannes, geb. Hoogezand? vóór 1628, tr. 1e Sappemeer 24 sept. 164846 Aaltje Alberts, geb. Sappemeer? vóór 1630, † Sappemeer vóór 6 mei 1655;55 tr. 2e Sappemeer 6 mei 165546
887. Grietje Jansen, geb. vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Harmens, ged. Sappemeer 2 sept. 1655.38
b. Jantje, zie 443.

934. Jacob Alberts, geb. vóór 1623, tr. (ondertr. Slochteren 26 dec. 1653)46
935. Aaltje Jansen, geb. Slochteren? vóór 1625.

936. Hendrik Roelofs Nijemeijer, geb. Gasselte vóór 1636,117 † Gieten 9 aug. 1679,117 tr. vóór 1656117
937. Aaltje, geb. vóór 1638, † Gasselte 16 jan. 1687.117
Uit dit huwelijk:
a. Roelof Hindriks, zie 468.
b. Hindrikje Hindriks Nijemeijer, geb. vóór 1674.

944. Louwert Sebes, ged. Midwolda 19 jan. 1634,38 tr. Westerlee 26 febr. 165952
945. Wijbe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1641.
Uit dit huwelijk:
a. Hiddo, zie 472.
b. Frouke Louwerts, ged. Blijham 9 mei 1670.38
c. Eelcke Louwerts, ged. Blijham 14 nov. 1675.38

946. Memmo Arents, ged. Scheemda 1 aug. 1641,38 tr. vóór 1667
947. Weije Martens, geb. vóór 1649.
Uit dit huwelijk:
a. Arent Memmes, ged. Scheemda 8 dec. 1667.38
b. Geertruid Memmes, ged. Scheemda 22 aug. 1669.38
c. Albertje, zie 473.
d. Aefke Memmes, geb. Eexta,38 ged. Scheemda 24 mei 1674.38
e. Alske Memmes, geb. Eexta 7 maart 1677.38

952. Jan Clunder, geb. vóór 1639.

960. Dyrck Conen, geb. Lehe, DE? vóór 1616, tr. Lehe, DE? vóór 1636100
961. Marri, geb. Lehe, DE? vóór 1618.
Uit dit huwelijk:
a. Roleff Dircks, zie 480.
b. Robbe Dircks, geb. omstr. 1640.

962. Cato Lückens, geb. vóór 1618, tr.
963. Anna, geb. vóór 1620.
Uit dit huwelijk:
a. Gertrudis Lückens, geb. vóór 1638.
b. Hendricus Katens, geb. omstr. 1640.
c. Wobecca, zie 481.

976. Bartelt, geb. Coevorden? vóór 1635, tr. (ondertr. Coevorden?) vóór 1655
977. Jetske, geb. Coevorden? vóór 1637.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik, zie 488.
b. Rientje Bartels, geb. Coevorden? vóór 1657,75 tr. 1e Groningen 19 jan. 16766 Hindrik Piersum, geb. Leek? vóór 1653, † vóór 5 juli 1679;55 tr. 2e Groningen 23 juli 16796 Egbert Caspers, ged. Groningen 9 mei 1652.38
c. Annegien Bartels, geb. Coevorden? vóór 1663, tr. Groningen 28 sept. 16816 Hindrik Jacobs, geb. Groningen? vóór 1661.
d. Hilligje Bartels, geb. Coevorden? vóór 1672, tr. Groningen 5 nov. 16906 Hindrik Toetsman, geb. Frankfurt, DE? vóór 1659.

978. Wijbrant Sipkens, geb. Groningen? vóór 1611, tr. vóór 1642
979. Hindrikje Coiters, geb. Groningen? vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sipke Wijbrants, ged. Groningen 26 okt. 1643.38
b. Geesje, zie 489.

984. Derk Sijourts (dezelfde als 816), tr. vóór 1642
985. Grietje/Geeske? (dezelfde als 817).

986. Tjebbe Benes, geb. vóór 1629, tr. 2e Winschoten 14 mei (kerkelijk Oude Pekela 8 juni)46 167453 Lijsbeth Hindriks, geb. vóór 1654; tr. 1e Oude Pekela 164946
987. Anna Remmerts, geb. Groningen? vóór 1631, † vóór 14 mei 1674.55
Uit dit huwelijk:
a. Rachel Tjebbes, geb. vóór 1655, tr. 1e Oude Pekela 21 sept. 167353 Teke Derks (zie 816,d); tr. 2e Oude Pekela 5 (kerkelijk 7)53 nov. 168647 Wilke Luikens, geb. vóór 1666, † Oude Pekela aug. 1698; tr. 3e Oude Pekela 27 okt. (kerkelijk 12 nov.)53 169947 Eildert Berents, geb. vóór 1673, wedr. van Antje Andries.
b. Grietje, zie 493.
c. Jolcke Tjebbes, ged. Oude Pekela 1657.53
d. Claaske Tjebbes, ged. Oude Pekela 4 okt. 1659.53
e. Hendrik Tjebbes, ged. Oude Pekela 1 jan. 1663.53
f. Bene Tjebbes, ged. Oude Pekela 10 sept. 1665.53

1002. Evert Everts, geb. Wagenborgen? vóór 1604, † na april 1672, tr. 2e 24 nov. 1640 Hille Nanties, geb. vóór 1622, dr. van Nante Jacobs en Geesje Derks?; tr. 3e Winschoten 2 okt. (kerkelijk (dag en mnd. onb.))46 1654128 Wije Boeles, geb. vóór 28 febr. 1632, dr. van Boele Reints en Wije Hillebrands Bauckens; tr. 1e (ondertr.) vóór 163291
1003. Attie, geb. vóór 1614, † Heveskes vóór 24 nov. 1640.55
Uit dit huwelijk:
a. Evert Everts, geb. omstr. 1634.
b. Ette, zie 501.
c. Hebbel Everts, geb. Woldendorp? vóór 1640, tr. (ondertr.) vóór 1668 Tamme Eltjes, geb. omstr. 1615, † Woldendorp,54 begr. Woldendorp juli 1703,54 zn. van Elteke Johans Coerts en Liefke? Luwerts?.
d. Bouwe Everts, geb. Wagenborgen? vóór 1640, † Termunten 19 sept. 1687,54 tr. Wagenborgen april (kerkelijk Termunten 13 mei)46 167275 Ewolt Jans, † Termunten 22 febr. 1682.54

1016. Thomas Willems, geb. Westeremden? vóór 1629, meester-schoenmaker,38 † Westeremden vóór 5 juni 1692, tr. 2e Westeremden 4 dec. 167046 Geertje Eisses (zie 1018,a); tr. 1e Westeremden 30 sept. 164946
1017. Imke Doeckes, geb. Leermens? vóór 1631, † Westeremden vóór 4 dec. 1670.55
Uit dit huwelijk:
a. Doeke, zie 508.
b. Allert Thomas, ged. Westeremden 12 maart 1654.38
c. Jan Thomas, ged. Westeremden 21 aug. 1656.38
d. Cornelis Thomas, ged. Westeremden 6 april 1662.38

1018. Eisse, geb. Ten Boer? vóór 1632.

1020. Claas Everts, geb. vóór 1647, † Opwierde vóór 8 juni 1690,83 tr. vóór 1667
1021. Lijsbeth Haickes, geb. Eelwert? vóór 1635, tr. 1e vóór 23 okt. 1653 Peter Peters, geb. Eelwert? vóór 1633, † Eelwert vóór 30 mei 1664.70
Uit dit huwelijk:
a. Sicke, zie 510.
b. Jan Claassen, geb. Opwierde? vóór 1667, gortemaker.93

1022. Jan Claassen, geb. vóór 1648, tr. vóór 1668
1023. Jeltje Boeles, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Freke Jans, ged. Opwierde 9 febr. 1668.38
b. Etje, zie 511.
c. Grietje Jans, geb. Eelwert? vóór 1673.
d. Claas Jans, ged. Opwierde febr. 1676.38

Generatie XI

1040. Hendrik, geb. vóór 1630.

1042. Jan, geb. Oude Pekela? vóór 1632, tr.
1043. Aaltje, geb. Oude Pekela? vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Harm Jans, geb. Oude Pekela? omstr. 1650.
b. Fenne, zie 521.

1044. Egbert Geerts, geb. Blijham? vóór 1623, † Nieuwe Pekela? vóór 2 nov. 1705, tr. Oude Pekela 8 juni 167453 Jantje Egberts, geb. vóór 1656, dr. van Egbert en Hendrikje Jans.

1046. Geert, geb. vóór 1627.

1048. Feike Alerts, geb. vóór 1591, eigenerfde te Blijham, † vóór 14 sept. 1660,129 tr. (ondertr.) vóór 1611
1049. Froutet Sipkes, geb. vóór 1593, † Blijham 1657.101
Uit dit huwelijk:
a. Tijarck Feijes, geb. Blijham vóór 1611, tr. Winschoten 3 april 1637130 Swaantje Hermans, geb. vóór 1609, dr. van Harmen Elties en Grietje en wed. van Aeldrick Luppes.
b. Luppo Feijes, geb. vóór 1613, tr. Geertje Fockens, geb. vóór 1639.
c. Lupke Feijes, geb. Blijham vóór 1615, eigenerfde te Blijham, tr. vóór 1641 Tjaecke Eenjes, geb. vóór 1623.
d. Feicke Feijes, geb. vóór 1617.
e. Aeldrick Feickens, geb. Blijham vóór 1619, † vóór 23 juli 1669,55 tr. Blijham 12 juni 165652 Harmke Harmens, geb. vóór 1631, dr. van Harmen Alers Joling en Trijne Fockes en wed. van Hero Sijntkes; zij hertr. Blijham 23 juli 1669 Didde Sybels.
f. Louwert Feickes, geb. Blijham vóór 1621, tr. Zuidbroek 12 juni 1665130 Trijntje Derks, geb. vóór 1642.
g. Hero, zie 524.
h. Aijso Feickes, geb. Blijham vóór 1625, tr. Blijham 21 juli 164352 Elger Freriks, geb. vóór 1623.
i. Weije Feijckes, geb. Blijham vóór 1627, tr. Blijham 18 nov. 165152 Wibbo Harmens, geb. Blijham vóór 1631, † ald. omstr. 1666, zn. van Harmen Wibbens en Haicke Sijpkes (zie 2098,c).

1050. Jacob Hindriks, geb. vóór 1611, † vóór 8 sept. 1680, tr. Blijham 21 mei 163152
1051. Dewer Ockes, geb. Blijham? vóór 1613.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 525.
b. Hille Jacobs, ged. Blijham 27 aug. 1643,38 begr. ald. vóór 17 aug. 1675,129 tr. Blijham 24 mei 166952 Willem Ebels, geb. Noordbroek vóór 1649, † Zuidbroek, zn. van Ebele Eppens en Anna Derks; hij hertr. vóór 1674 Esse Louwerts en tr. 3e Zuidbroek 16 maart 167789 Heercke Willems.

1052. Johannes Gansevoort, geb. Haren, DE omstr. 1540.126

1060. Reinder Harmens, geb. vóór 1639, † vóór 25 okt. 1706.

1062. Jan, geb. vóór 1629.

1066. Ruert Ulpens, geb. Oude Pekela? vóór 1633, tr. Oude Pekela 165346
1067. Wobbe Lolckens, geb. Oude Pekela? vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
a. Jetske Ruerts, ged. Oude Pekela 1656.38
b. Miene Ruerts, ged. Oude Pekela 3 maart 1661.38
c. Wemel, zie 533.

1088. Jurjen, geb. Nieuwolda? vóór 1596.

1090. Lulof? Gresel, geb. Bramsche, DE? vóór 1598.

1104. Fecke Wessels, geb. vóór 1574, † Beerta? vóór 24 okt. 1640,84 tr. Zuidbroek 17 okt. 1594108
1105. Bauwe Mellens, geb. Winschoten? vóór 1576,108na 6 febr. 1646.104
Uit dit huwelijk:
a. Ida Feckens, geb. vóór 1600, † na 7 febr. 1650, tr. 1e Beerta 7 sept. 161886 Johan Everts, geb. Beerta? vóór 1598, † vóór 6 mei 1625;55 tr. 2e Beerta 6 mei 162586 Nanno Hermans, geb. vóór 1605.
b. Mello, zie 552.
c. Tiddo Feckens, geb. vóór 1615,121vóór 10 mei 1654, tr. (ondertr. vóór 19 april) 163591 Eltje Jacobs, geb. vóór 1617, dr. van Jacob Meertens en Mensche; zij hertr. Winschoten 7 juni 1655108 Luppe Tammes.
d. Tiacko Feckens, geb. vóór 1620,121 tr. Beerta 20 aug. 164086 Martjen Liawens, geb. vóór 1622, dr. van Liawo Louwerts en Anna Jacobs.

1106. Sune Onckens, geb. vóór 1570, † vóór 18 jan. 1617,83 tr. Beerta? 12 jan. 160386
1107. Wapke Johans, geb. Beerta? vóór 1585, † vóór 20 juli 1627,55 tr. 2e vóór 22 april 1620131 Hayo Tonckerts, geb. vóór 1593, † vóór 12 febr. 1625,55 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke. tr. 3e Beerta 12 febr. 162586 Gerdt Hendriks, geb. Blijham? vóór 1580, zn. van Hindrik en Rixte en wedr. van Grietje Pieters; hij hertr. Meeden 20 juli 1627132 Ettje Jurjens.
Uit dit huwelijk:
a. Fosse Sunes, geb. vóór 1607, † vóór 7 okt. 1639, tr. vóór 12 febr. 162591 Marten Udens, geb. vóór 1603, zn. van Ude en (dochter) Sickes en wedr. van Anna Doedens Tiddinga.
b. Menste, zie 553.

1108. Johan Hindriks Schoenmaker, geb. vóór 1570, † Westerlee, tr.66
1109. Berntie, geb. vóór 1572.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jansen, geb. vóór 1590, kerkvoogd.66
b. Jacob Jans Schoenmaker, geb. vóór 1598, tr. Winschoten 20 juni 161866 Eppe, geb. vóór 1600.
c. Berend Jans, geb. Westerlee omstr. 1600.
d. Grietje Jans, geb. Westerlee omstr. 1600.
e. Jan, zie 554.

1120. Memmo Tjarcks, geb. vóór 1603, † na 14 febr. 1667,76 tr. Zuidbroek 20 juli 1623133
1121. Elke Aeites, geb. vóór 1605.
Uit dit huwelijk:
a. Vrouwe Memmes, geb. vóór 1628, † vóór 15 sept. 1655.55
b. Renske Memmes, geb. vóór 1629, tr. 12 mei 1651134 Crijn Claesen, geb. vóór 1631, † vóór 29 april 1657,55 zn. van Claes Crijnes en Frouwe Heres.
c. Tiaetien Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten vóór 1630, † vóór 24 nov. 1677,55 tr. 1e 21 maart 1660133 Reenke Eggens, geb. vóór 1640; tr. 2e Eexta 2 april 166889 Cornelis Wijnolts, geb. Beerta? vóór 1637,66 zn. van Wijnolt Hindriks en Talle Clasens; hij hertr. Eexta 24 nov. (kerkelijk 23 dec.)46 167789 Tjabbe Jans.
d. Tjarck Memmes, geb. vóór 1631, tr. Winschoten 14 febr. 1667133 Eje Luppes, geb. Beerta vóór 1635, dr. van Luppo Fockens en Anna Heddes en wed. van Reenko Tjapkes.
e. Aeilcke Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten vóór 1641,123 tr. 12 febr. 1675133 Ettje Engels, geb. Blijham? vóór 1657, dr. van Engel Hempkens en Elisabeth Sickens.
f. Tiapko, zie 560.
g. Siben Memmes, geb. vóór 1644, tr. 18 jan. 1667133 Jurjen Haijen, geb. vóór 1647.
h. Aeito Memmes, geb. vóór 1644.
i. Focco Memmes, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1645,123 tr. (ondertr. Winschoten 15 okt.) 167646 Frouwe Nitters, geb. Zuiderveen, Winschoten? vóór 1658.

1122. Tiacke Berends, geb. vóór 1620, tr. Nieuwolda 8 aug. 165189 (kerkelijk vóór 1652)
1123. Eeuwe Hebels, geb. Nieuwolda? vóór 1633.

1124. Jacob Cornellis, geb. Hoogemeeden? vóór 1610, † na 23 maart 1688,66 tr. vóór 162766
1125. Deeuwere Gerrits, geb. Zuidhorn? vóór 1612, † na 16 april 1664.66
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Jacobs Stullinga, geb. vóór 1636, tr. Eexta 1 mei 1656135 Anneke Luppes, geb. vóór 1626, † vóór 22 juli 1681,81 wed. van Frerick Reijnts.
b. Gerrit Jacobs Stullinga, geb. vóór 1644, † Eexta vóór 7 april 1682, tr. Eexta 16 april 166489 Rixte Eltjes, ged. Noordbroek 8 mei 1646.
c. Themmo, zie 562.

1328. Roelof Oldesmits, geb. Emmen omstr. 1600.112

1340. Remmelt Smit, geb. Emmen omstr. 1600.112

1376. Derck Garrelts, geb. vóór 1619, † Muntendam vóór 10 jan. 1669, tr. Zuidbroek 12 febr. 1639125
1377. Benne Jans, geb. vóór 1608, tr. 1e Zuidbroek 18 mei 1626125 Harm Alers, geb. vóór 1606, † vóór 12 febr. 1639; tr. 3e Meeden 10 jan. 166946 Hebel Eggens (zie 1380,b).

1378. Jan Harmens, geb. Meeden? vóór 1621, † vóór 23 mei 1663,55 tr. (ondertr. vóór 8 dec. 1641)91
1379. Grietje Derks, geb. vóór 1623, † na 29 aug. 1683,76 tr. 2e vóór 23 mei 1663113 Engel Hindriks, geb. omstr. 1620, † vóór 28 febr. 1681.84 tr. 3e vóór 5 aug. 1682 Albert Meertens, geb. 1614,113 wedr. van Jantje Harckes.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Jans, geb. vóór 1643, tr. Meeden 20 febr. 1661113 Hindrik Eppens, geb. vóór 1646, † vóór 20 mei 1667,99 zn. van Eppe Tjapkes en Jantje Harckens.
b. Marritjen, zie 689.
c. Harm Jans, geb. vóór 1645, † 17 mei 1700,136 tr. Nieuwolda 27 aug. 166546 Bauwe Ebes, geb. Midwolda 1629, dr. van Ebo Autiens en Grietje Senses.
d. Derk Jans, geb. 1647,109 ged. Veendam 31 jan. 1675,38 † Winschoten vóór 28 dec. 1690.121
e. Allert Jans, geb. Meeden? 1651,109 ged. Veendam 31 jan. 1675,38 tr. Westerlee 18 jan. (kerkelijk 14 maart)121 167552 Wobbe Jans, geb. Westerlee vóór 1641, † vóór 24 juni 1697, dr. van Johan Edes en Anna Hindriks en echtg. van Otto Harms.
f. Duirt Jans, geb. Meeden vóór 23 mei 1663, † vóór 1 mei 1744.81

1380. Eggo Hebels, geb. Meeden vóór 1591, † vóór 18 febr. 1650, tr. (ondertr. vóór 8 maart) 161191
1381. Tette Tiackes, geb. Meeden? vóór 1588, † na 1 maart 1653.84
Uit dit huwelijk:
a. Moeder Egges, geb. Meeden vóór 1611,66 tr. Meeden 9 maart 1629125 Eenje Meertens, geb. Meeden vóór 1609, † vóór 22 mei 1663,81 zn. van Meerten Ebels en Fenne Eenjes?.
b. Hebel Eggens, geb. Meeden vóór 1615, kerkvoogd, tr. 1e Meeden 15 juli 1635125 Bonneke Doedens, geb. Meeden? vóór 1617,66 dr. van Doede Fockes en Sijpke Hittiens; tr. 2e Meeden 10 jan. 166946 Benne Jans (zie 1377).
c. Hitje, zie 690.
d. Tjacko Eggens, geb. Meeden vóór 1616,66 tr. Meeden 16 april 163889 Eeje Sijpkens, geb. Meeden vóór 1620.
e. Doedo Eggens, geb. Meeden vóór 1616, † vóór 24 febr. 1676,55 tr. Meeden 6 febr. 1663125 Geeske Emes, geb. Meeden? vóór 1645.

1382. Johan Hermans, geb. vóór 1604, † vóór 1646,55 tr. 2e Midwolda 21 aug. 163646 Stijne Aelders, geb. Bellingwolde? vóór 1618; zij hertr. Winschoten 5 nov. 1647 Mans Hindriks; tr. 1e Beerta 11 mei 162486
1383. Grietje Alberts, geb. Beerta? vóór 1606, † vóór 3 febr. 1634.
Uit dit huwelijk:
a. Anneke Jans, geb. vóór 1632.
b. Engel, zie 691.

1388. Edske Feckes, geb. vóór 1611, † na 27 dec. 1667, tr. (ondertr. vóór 1 febr.) 163191
1389. Hille Wigbolts, geb. vóór 1613, † Veendam vóór 27 dec. 1667.
Uit dit huwelijk:
a. Fecko Edskens, geb. Muntendam? vóór 1637, tr. Veendam 8 nov. 165746 Grietje Thomas, geb. Winschoten? vóór 1639, † vóór 4 mei 1673.55
b. Wigboldt, zie 694.
c. Egbert Edskens, geb. Muntendam? vóór 1640, † vóór 14 febr. 1667,55 tr. Veendam 4 nov. 166046 Hermken Wibbens, geb. Zuidbroek? vóór 1642, † vóór 2 sept. 1699,55 dr. van Wibbe Gerrits en Sijben Egberts; zij hertr. Veendam 8 april 166746 Jan Pieters Pott.
d. Eltje Edskens, geb. Muntendam? vóór 1644.

1390. Michiel Geerts, geb. vóór 1629, † Veendam,93 tr. (ondertr.) vóór 1649
1391. Remcke Jacobs, geb. vóór 1631, † Veendam.93

1396. Pieter Luijtjes, geb. Blokzijl? vóór 1622, tr. Blokzijl? vóór 1642
1397. Alijt Martens, geb. Blokzijl? vóór 1624.

1398. Bene Tjeerts, geb. Blokzijl? vóór 1624, tr. Blokzijl? vóór 1644
1399. Jantje, geb. Blokzijl? vóór 1626.
Uit dit huwelijk:
a. Femme, zie 699.
b. Jantje Benes, ged. Blokzijl 25 sept. 1644.10

1416. Pieter Roelofs, geb. Roswinkel? vóór 1657, † na 17 aug. 1718.

1524. Harbert Coenes, geb. Blijham? vóór 1589, † vóór 4 nov. 1653, tr. 2e (ondertr. Oudeschans 23 febr.) 163546 Rixte Jochems, geb. Bellingwolde? vóór 1617; tr. 1e vóór 10 juni 1629129
1525. Rixte Haijes, geb. vóór 1611, † vóór 23 febr. 1635.55
Uit dit huwelijk:
a. Albert Harberts, geb. vóór 1626, † vóór 19 juni 1695,81 tr. vóór 1646 Renske Elses?, geb. omstr. 1628, begr. omstr. 10 okt. 1694, dr. van Elso Engels Bruggers.
b. Coeno, zie 762.
c. Geeske Harberts, geb. vóór 1632.
d. (dochter) Harberts, geb. vóór 1632.

1588. Harke Tjarks, geb. Weiwerd? vóór 1636, † Weiwerd 9 okt. 1666,6 tr. Weiwerd 18 sept. 166446
1589. Lijsbeth Peters, geb. Weiwerd? vóór 1646.

1590. Edsart, geb. vóór 1649, tr. (ondertr.) vóór 1669
1591. Aijlke Amses, geb. vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
a. Amse Edsers, geb. Heveskes? vóór 1669, tr. Imme Jans, geb. vóór 1671.
b. Eva, zie 795.
c. Eltje Edsers, geb. Heveskes? vóór 1672.
d. Jacobje Edsers, geb. Heveskes? vóór 1680, † Heveskes 19 sept. 1718,6 tr. Heveskes 169846 Jacob Jans, geb. Scharmer? vóór 1678, † Heveskes 6 juli 1719.6
e. Reint Edsers, geb. Heveskes? vóór 1692.

1638. Derk Remmers, geb. vóór 1577, begr. Groningen,101 tr. 1e (ondertr. Groningen 5 febr.) 160346 Marrijen Harmens, geb. vóór 1585, † vóór 17 dec. 1603;55 tr. 3e Groningen 17 jan. 1624 Engele Hindriks, geb. vóór 1606; tr. 2e (ondertr. Groningen 17 dec. 1603)6
1639. Anna Freriks, geb. Groningen? vóór 1585, † vóór 17 jan. 1624,55 begr. Groningen.101
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Derks, geb. vóór 1604, tr. 1e (ondertr. Weiwerd) 162246 Meene Harmens, geb. Weiwerd? vóór 1602, † vóór 19 april 1635;55 tr. 2e (ondertr. Weiwerd 19 april) 163546 Pieter Hebels, geb. Weiwerd? vóór 1615.
b. Lisebeth, zie 819.
c. Peter Derks, geb. vóór 1619, tr. vóór 1639 Jantje Aijelts?, geb. vóór 1621.

1640. Tjacke Buwes, geb. vóór 1604.

1642. Eltje Jans, geb. vóór 1604, tr. (ondertr.) vóór 1627
1643. Foske, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Eltjes, geb. vóór 1624, † vóór 29 aug. 1683, tr. 1e vóór 1647 Lubbe? Berends of Jans, geb. vóór 1626, † vóór 15 okt. 1663; tr. 2e Winschoten 15 okt. 166389 Grietje Hindriks, geb. vóór 1627, † vóór 10 febr. 1667; tr. 3e Oude Pekela 10 febr. 166753 Grietje Derks, geb. vóór 1630, wed. van Willem Willems.
b. Jan Eltjes, geb. vóór 1628, veenmeester 1664-, † vóór 24 jan. 1686,55 tr. 1e Oude Pekela 164853 Wijpke Hitjes, geb. vóór 1630, † vóór 1656, dr. van Hiltje Eltjes; tr. 2e Oude Pekela 165653 Martjen Tonnis, geb. Oude Pekela? vóór 1638, † vóór 18 okt. 1678, dr. van Tonnis Jansen; tr. 3e Winschoten 18 okt. (kerkelijk Oude Pekela 10 nov.)53 167853 Harmke Elbrichts, geb. Winschoten? vóór 1645, dr. van Elbrich Geerts en Hille Jans en wed. van 1e Hindrik Reemts en 2e Aijolt Jans; zij hertr. Oude Pekela 24 jan. 168653 Derk Pieters.
c. Siecke, zie 821.

1710. Sjuert, geb. Nieuw-Brongerga? vóór 1618.

1744. Pieter Pieters Weijer, geb. Wanneperveen? vóór 1622,93 tr. Wanneperveen? vóór 1642
1745. Geesje, geb. Wanneperveen? vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pieters, zie 872.
b. Hindrik Pieters Weijer, geb. vóór 1649.
c. Jochum Pieters Weijer, geb. vóór 1658.
d. Tonnies Pieters Weijer, geb. vóór 1662.

1872. Roelof Nijemeijer, geb. Gasselte? vóór 1616.

1888. Louwert Sebes, geb. vóór 1610, begr. Midwolda 25 april 1633,54 tr. Midwolda 3 okt. 163046
1889. Frouke Sebes, geb. vóór 1612, begr. Midwolda 26 febr. 1634.54
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Luwerts, ged. Midwolda 4 dec. 1631,38 † Westerlee vóór 10 april 1663,55 tr. Midwolda 11 febr. 165266 Harm Geerts, geb. vóór 1632.
b. Louwert, zie 944.

1890. Hindrik Hindriks, geb. vóór 1599, † vóór 31 aug. 1659, tr. Westerlee 9 maart 161966
1891. Teelke Jans, geb. vóór 1601.66
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hindriks, geb. Westerlee vóór 1628,66vóór 4 maart 1663, tr. Westerlee 12 sept. 165652 Hisse Jans, geb. vóór 1638; zij hertr. Beerta 4 maart 166386 Aijlcko Fransen en tr. 3e (ondertr.) omstr. 1668 Tiarck Melles (zie 552,d).
b. Phebe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1632, † vóór 11 april 1663,55 tr. vóór 16 juli 165266 Marrie Clinge, geb. Westerlee vóór 1617, dr. van Georgius Clingius en Freke.
c. Hindrik Hindriks, geb. Westerlee vóór 1639, † vóór 1 maart 1677,84 tr. Midwolda 31 aug. 1659118 Scheltie Emmes, geb. Midwolda? vóór 1641,66 † Westerlee vóór 8 april 1674,55 dr. van Emme Jansen en Fosse Tonnis.
d. Wijbe, zie 945.
e. Renske Hindriks, geb. Westerlee vóór 1645.
f. Ebbe Hindriks, geb. Westerlee vóór 1646,66 tr. Westerlee 6 nov. 166852 Jan Jans Schuiringe, geb. Laude vóór 1644, kerkvoogd,90vóór 4 febr. 1683,66 zn. van Johan Geerts Schuirinck en Rixte Imels ter Borch en wedr. van Gartje Jacobs.

1892. Arent Memmes, geb. vóór 1620, tr. vóór 12 aug. 1640137
1893. Alske Tjaarts, ged. Noordbroek 4 jan. 1624.38

1972. Bene Tjebbes, geb. vóór 1604, tr. 2e Oude Pekela 164146 Hendrikje Leeuwes, geb. vóór 1623; tr. 1e vóór 1624
1973. Grietje? Leeuwes, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Trijne Benes, geb. vóór 1624, † na 28 mei 1688, tr. Oude Pekela 164253 Herman Rotgers, geb. vóór 1612, † vóór 27 dec. 1668,83 zn. van Rotger Atiens en Etjen Pieters en wedr. van Focktien Harckens.
b. Tjebbe, zie 986.
c. Leeuwe Benes, geb. vóór 1633.
d. Ate Benes, geb. vóór 1641, tr. Oude Pekela 25 maart 166053 Jan Thomas, geb. vóór 1640.

1974. Remmert Derks, geb. Groningen? 1597,53 bakker,38 † Oude Pekela 20 jan. 1674,53 tr. 2e Scheemda 20 okt. (kerkelijk Oude Pekela 22 nov.)46 166352 Jantje Jans, geb. Oude Pekela? vóór 1645; tr. 1e Groningen? vóór 1631
1975. Annetje Berends, geb. Groningen? vóór 1613, † vóór 20 okt. 1663.55
Uit dit huwelijk:
a. Anna, zie 987.
b. Pietertje Remmerts, geb. Groningen? vóór 1634, † na 25 dec. 1691,76 tr. Oude Pekela 165246 Albert Harmens, geb. vóór 1632, † vóór 20 maart 1668.55
c. Sara Remmerts, geb. Groningen? vóór 1639, tr. Oude Pekela 165746 Harmen Alers, geb. vóór 1637.
d. Derk Remmerts, geb. Groningen,38 ged. Groningen 28 febr. 1641,38na 29 jan. 1717,76 tr. Oude Pekela 21 febr. 166846 Trijntje Jans, geb. Zuiderveen, Winschoten 1648,53 † Oude Pekela, dr. van Jan en Lubbrich Tammes.
e. Berend Remmerts, geb. Groningen,38 ged. Groningen 25 okt. 1643.38

2004. Evert Everts, † vóór 15 juni 1642,97 tr.
2005. Hebel, † vóór 15 juni 1642.97
Uit dit huwelijk:
a. Evert, zie 1002.
b. Gijsel Everts, geb. vóór 1606, † vóór 15 juni 1642.

2042. Haicke, geb. vóór 1615.

Generatie XII

2088. Geert Egberts, geb. Blijham? vóór 1603.

2096. Aeldrick Feickes, geb. vóór 1565, † vóór 5 april 1622,84 tr.
2097. Tijbe Sijbens, geb. vóór 1567, † vóór 5 april 1622.84
Uit dit huwelijk:
a. Aijlcke Alerts, geb. vóór 1590, † vóór 29 dec. 1629,55 tr. vóór 1608 Harmen Geerts, geb. vóór 1588, † vóór 1637;55 hij hertr. Westerlee 29 dec. 162952 Lucke Bartels.
b. Feike, zie 1048.

2098. Sijpke Boeles, geb. vóór 1560,123na 19 mei 1638, tr. vóór 1587
2099. Aeilke, geb. vóór 1569, † vóór 19 mei 1638.83
Uit dit huwelijk:
a. Froutet, zie 1049.
b. Boelo Sipkes, geb. vóór 1603, † vóór 16 jan. 1639,129 tr. vóór 1623 Frouwe, geb. vóór 1605.
c. Haicke Sijpkes, geb. vóór 1605, tr. vóór 162377 Harmen Wibbens, geb. vóór 1603, zn. van Wijbbe Fockens (zie 17944,b).
d. Wupke Sipkes, geb. vóór 1614,123vóór 1641,55 tr. Blijham 19 mei 163852 Engel Wubbes, geb. vóór 1618, † vóór 29 dec. 1664,83 zn. van Wubbe Abels en Janneke Jans Schulten; hij hertr. 1641 Hidde Freriks Eefsinck en tr. 3e vóór 4 mei 1652 Woltje Geerts Stroedingh.

2102. Ocko Boeles, geb. Blijham? vóór 1560,123vóór 21 mei 1631,81 tr. vóór 1610
2103. Hille Sebes, geb. Blijham vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
a. Sebo Ockes, geb. Blijham? vóór 1610, † juni 1645,132 tr. Meeden 8 april 1636138 Eya Ouwens, geb. Meeden? 1620, dr. van Ouwe Rinnolts en Wendela Haijckens.
b. Boele Ockes, geb. Blijham? vóór 1611, tr. Geertien Boeles, geb. vóór 1634.
c. Dewer, zie 1051.
d. Bonne Ockes, geb. vóór 1615.
e. Wipke Ockes, geb. Blijham? vóór 1617, tr. Blijham 21 maart 163552 Hero Heeres, geb. Blijham? vóór 1615,139vóór 11 sept. 1671,55 zn. van Heere Wiltes en Beelcke.
f. Ailko Ockes, ged. Blijham 18 mei 1623.38

2104. Gerd Gosevorth, geb. Haren, DE omstr. 1515,140 † ald. na 1579,141 tr.141
2105. Elske, geb. omstr. 1510,126 † Haren, DE na 1568.141
Uit dit huwelijk:
a. Wilke Gansevorth, geb. Haren, DE omstr. 1540,140 † Düthe, DE na 1607.140
b. Johannes, zie 1052.
c. Hendrik Gansevoort, geb. Haren, DE omstr. 1540.126

2132. Ulpen Reeuwes, geb. vóór 1601, † vóór 11 febr. 1644,53 tr. vóór 1644
2133. Grietje Gaukes, geb. vóór 1603, tr. 2e Oude Pekela (ondertr. Oudeschans 11 febr.)53 164446 Derk Jansen, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Sijtse Ulbens, geb. vóór 1622, tr. Oude Pekela 164053 Tjarck Harmens, geb. vóór 1620.
b. Liske Ulbens, geb. vóór 1623, tr. Oude Pekela 164146 Abraham Abrahams, geb. vóór 1621, zn. van Abraham.
c. Hiele/Niese Ulbens, geb. vóór 1626, tr. 164453 Tammo Tjackens (zie 1640,a).
d. Ruert, zie 1066.

2134. Lolcke Luilefs, geb. vóór 1609, tr. vóór 8 okt. 162991
2135. Deweken, geb. vóór 1611.
Uit dit huwelijk:
a. Wobbe, zie 1067.
b. Beiske Lolckes, geb. vóór 1636, tr. 1e Oude Pekela 165453 Arent Hendriks, geb. vóór 1634, † vóór 1656; tr. 2e Oude Pekela 165653 Wolter Hendriks Plate, geb. vóór 1636, † vóór 19 jan. 1684; tr. 3e Oude Pekela 19 jan. (kerkelijk 10 febr.)53 168447 Jan Jans van Rheen, geb. vóór 1659.

2176. Hero Ubekens, geb. vóór 1564, † vóór 22 sept. 1602,138 tr.138
2177. Haycke Ennens, geb. vóór 1566, † vóór 29 juni 1603.138
Uit dit huwelijk:
a. Enno Herens, geb. vóór 1584, † vóór 8 okt. 1624, tr. vóór 1616138 Rewen Rinnolts, geb. Midwolda vóór 1598, † vóór 8 okt. 1624,132 dr. van Rinnolt Diurcken en Eija Haijen.
b. Ubeko Herens, geb. vóór 1584, † na 24 mei 1604.
c. Jurjen, zie 1088.

2208. Wessel Feckens, geb. vóór 1554, † vóór 28 dec. 1618,81 tr. (ondertr.) vóór 1598 Grete, geb. vóór 1580.

2210. Mello Tyddens, geb. vóór 1556, † vóór 7 maart 1609.

2212. Oncko Sijbens, geb. vóór 1541, † vóór 27 maart 1610.84

2214. Johan, geb. vóór 1565.

2240. Tjarck Memmes, geb. vóór 1574, † vóór 20 juli 1623,133 tr. vóór 1594
2241. Renske Sybens, geb. vóór 1576, † na 20 juli 1623.
Uit dit huwelijk:
a. Martien Tjarcks, geb. vóór 1600, † vóór 28 maart 1638,55 tr. Winschoten 10 juli 1618131 Luppo Tonckerts, geb. vóór 1598, † Winschoten 1662,142 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke; hij hertr. Zuidbroek 8 maart 1638131 Eeuwe Aeites (zie 2242,e).
b. Memmo, zie 1120.

2242. Aeito Aeilckes, geb. Noordbroek vóór 1580, † vóór 20 maart 1654,84 tr. vóór 17 juni 160291
2243. Tia Fockens, geb. Zuidbroek vóór 1579, † na 8 mei 1645.76
Uit dit huwelijk:
a. Elke, zie 1121.
b. Sierdt Aeijtes, geb. Zuidbroek vóór 1611, † ald. vóór 20 maart 1654,83 tr. Zuidbroek 25 (kerkelijk Midwolda 30)46 mei 162975 Peter Eppes, geb. Midwolda vóór 1609, † Zuidbroek vóór 2 maart 1657,143 zn. van Eppe Haijes en Geertje Pieters.
c. Focko Aeites, geb. vóór 1617, zijlvest van Zuidbroek en Muntendam,101 tr. Anneke Scheltes, geb. Schildwolde vóór 1626, dr. van Schelte Wierts en Bouwe Eppes.
d. Tiaeckjen Aeijtes, geb. vóór 1619, † vóór 1642,55 tr. Zuidbroek 11 mei 163775 Lehnert Eppes, geb. vóór 1617, † vóór 28 juni 1660,144 zn. van Eppe Reints en Geele Cordes; hij hertr. omstr. 1642144 Icke Haickens.
e. Eeuwe Aeites, geb. vóór 1620, † vóór 11 april 1646,84 tr. Zuidbroek 8 maart 1638131 Luppo Tonckerts, geb. vóór 1598, † Winschoten 1662,142 zn. van Tonckert Tammens en Aeylke en echtg. van Martien Tjarcks (zie 2240,a).
f. Tiapko Aeites, geb. vóór 1624.123

2244. Berend Hindricus, geb. vóór 1583, tr. vóór 1603107
2245. Hindrikje Gerts Bloem, geb. vóór 1585.
Uit dit huwelijk:
a. Heiltje Berends, geb. Noordbroek? vóór 1603, tr. Noordbroek 6 febr. 162189 Hillebrand Tonnis, geb. vóór 1601, † omstr. 1654,107 zn. van Tonnis en Bunne Aeilckes.
b. Abraham Berends, geb. vóór 1609, † vóór 25 mei 1643.
c. Hindricus Berends, geb. Noordbroek? vóór 1619, tr. Noordbroek 4 jan. 163989 Ocktjen Fockens, geb. vóór 1621, dr. van Focko Wijpkens en Stijne Cornelis.
d. Tiacke, zie 1122.

2248. Cornelis Duijrts, geb. vóór 1576, † Hoogemeeden vóór 1640.

2656. Harm Remmelts Smit, geb. Emmen omstr. 1580.112

2680. Harm Remmelts Smit (dezelfde als 2656).

2752. Garrelt Ubbens, geb. vóór 1599, tr. vóór 1619
2753. Hindricktien Derks?, geb. vóór 1601.
Uit dit huwelijk:
a. Derck, zie 1376.
b. Ubbo Garrelts, geb. vóór 1623, † Winschoten vóór 12 dec. 1656.70

2754. Jan, geb. vóór 1588.

2756. Harm, geb. vóór 1601.

2758. Derk, geb. vóór 1603.

2760. Hebel Egges, geb. vóór 1546.

2762. Tiacke Doedens, geb. vóór 1546,66 tr. vóór 1566
2763. Moeder Hommes, geb. vóór 1548.
Uit dit huwelijk:
a. Hommo Tiackes, geb. 1566,74 † Muntendam? 7 dec. 1620,101 begr. Zuidbroek 13 dec. 1620,101 tr. 1e vóór 1601 Imke Hindriks, geb. vóór 1583, † vóór 25 sept. 1620, dr. van Hendrik Lengers en Haijke Bartelts; tr. 2e (ondertr.) 1615 Tiacke Jans, geb. vóór 1610, † na 16 maart 1661,66 dr. van Jan Jans Gaarlander en Hemke Ufkes; zij hertr. vóór 14 mei 162866 Doede Fockes en tr. 3e omstr. 164066 Haijo Derks.
b. Sijbele Tiackes, geb. vóór 1578, tr. vóór 1598 Sijntke Fockens (zie 4486,a).
c. Tette, zie 1381.

2766. Albert Frericks, geb. Beerta vóór 1584, † vóór 3 febr. 1634, tr. vóór 1604141
2767. Anna Luwerts, geb. vóór 1586, † vóór 25 mei 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Frerick Alberts, geb. vóór 1604, tr. Meeden 25 mei 1625 Aske Ubbens, geb. vóór 1607, dr. van Ubbo Edzens en Grietje.
b. Duircko Alberts, geb. vóór 1605.
c. Grietje, zie 1383.

2776. Fecko.

3048. Coeno Harmens, geb. Meppen, DE? vóór 1564.75

3050. Haije, geb. vóór 1589.

3776. Sebo Sijbens, geb. vóór 1590, † vóór 13 mei 1615,55 tr. (ondertr.) vóór 1610
3777. Lawe, geb. vóór 1576, † Midwolda na 23 jan. 1624,75 tr. 1e (ondertr. vóór 15 jan.) 159491 Autko Hemmes, geb. vóór 1574, †,54 begr. Midwolda 5 sept. 1603,54 zn. van Hemmo Ebbens.
Uit dit huwelijk:
a. Louwert, zie 1888.
b. Hiddo Sebes, geb. vóór 1615, † vóór 29 april 1656, tr. vóór 1640 Luppe Geerts, geb. vóór 1606.
c. Autie Sebes, geb. vóór 1615.

3778. Sebo Tjabbes, geb. vóór 1592.

3780. Hindrik Hindriks, geb. vóór 1579, tr. vóór 1599
3781. (dochter) Brungers?, geb. vóór 1581.

3782. Jan Wessels, geb. vóór 1581, tr. vóór 159966
3783. Ebbe, geb. vóór 1583.

3786. Tiaart Roelfs, geb. vóór 1600, † vóór 4 april 1662,66 tr. 2e Scheemda 12 aug. 1640137 Anne Eltiens, geb. vóór 1608, wed. van Johan Steffens; tr. 1e Scheemda 20 maart 1620137
3787. Hille Buttens, geb. vóór 1602, † vóór 12 aug. 1640.55
Uit dit huwelijk:
a. Alske, zie 1893.
b. Bene Tjaarts, ged. Noordbroek 20 nov. 1625.38
c. Pieter Tjaarts, geb. Eexta vóór 1627, † vóór 24 nov. 1677,55 tr. Scheemda 27 april 164789 Tjabbe Jans, geb. vóór 1629, dr. van Johan Steffens en Anne Eltiens; zij hertr. Eexta 24 nov. (kerkelijk 23 dec.)46 167789 Cornelis Wijnolts.

3948. Derk Remmers (dezelfde als 1638 in generatie XI).

Generatie XIII

4176. Egbert, geb. vóór 1583.

4192. Feicko Luppens, geb. vóór 1545, tr. vóór 1565145
4193. Syben Lupkens, geb. vóór 1547.
Uit dit huwelijk:
a. Aeldrick, zie 2096.
b. (dochter) Feickes, geb. vóór 1575, tr. vóór 1593145 Focko Freriks, geb. vóór 1573.

4194. Sijben Dyuths, geb. vóór 1531, † vóór 1 mei 1617.

4196. Boelo Sijpkes, geb. omstr. 1515,126 tr.
4197. Wipke Tjarcks, geb. 1515, † na 21 febr. 1597,133 tr. 1e Udo, geb. omstr. 1515.126
Uit dit huwelijk:
a. Ocko, zie 2102.
b. Sijpke, zie 2098.

4204. Boelo Sijpkes (dezelfde als 4196), tr.
4205. Wipke Tjarcks (dezelfde als 4197).

4206. Sebe, geb. vóór 1572, tr.
4207. Dewer?, geb. vóór 1574.96
Uit dit huwelijk:
a. Hille, zie 2103.
b. Harmen Sebes, geb. vóór 1601, tr. vóór 1621 Engel, geb. vóór 1603.
c. Haiko Sebes, geb. vóór 1602, tr. 1e Scheemda 2 sept. 162252 Haijke Edzerts, geb. vóór 1604, † vóór 25 juni 1626,55 dr. van Edsart Doedens en Eppe Jans Fewen; tr. 2e Blijham 25 juni 162646 Alke Harmens Barcklage, geb. Blijham? vóór 1608.
d. Geert Sebes, geb. vóór 1605, † vóór 12 okt. 1627.83
e. Pieter Sebes, geb. vóór 1606.

4208. Johann ton Gosevorde, geb. Altharen, Emsland, DE omstr. 1485,140 † Haren, DE vóór 1534,83 tr. vóór 1515
4209. Swaneke, geb. omstr. 1485, † Haren, DE na 1545.140

4268. Luilef, geb. vóór 1589.

4352. Ubeko Bennens, geb. vóór 1536, kerkvoogd te Midwolda,66 † Midwolda vóór 1597,138 tr. (ondertr.) vóór 1556146
4353. Foelke Tiackes, geb. Winschoten? vóór 1538,66na 8 mei 1611.66
Uit dit huwelijk:
a. Hero, zie 2176.
b. Icke Ubekens, geb. vóór 1569, † vóór 6 jan. 1641, tr. vóór 1587147 Haicko Tammens, geb. vóór 1561, † jan. 1628, zn. van Tammo.
c. Benno Ubekens, geb. vóór 1576, †,60 begr. Midwolda 24 jan. 1604,60 tr. vóór 159666 Hemme Tjackes, geb. vóór 1578,66 dr. van Tjacko Eppens en Elke Ellens.

4354. Enno van Oesterhuisen, geb. vóór 1546, tr.
4355. Foelcke, geb. vóór 1548, begr. Midwolda 7 sept. 1606.132

4420. Tyddo, geb. vóór 1528.

4480. Memmo Tjarcks, geb. vóór 1540,123vóór 20 jan. 1607.133

4482. Sijben Dyuths (dezelfde als 4194).

4484. Aeilcko Tiadens, geb. Zuidbroek? vóór 1560, kerkvoogd te Zuidbroek,101 tr. vóór 1581 Elke (zie 4487).

4486. Focko Frericks, geb. vóór 1555, † vóór 1581,55 tr. vóór 1575
4487. Elke, geb. vóór 1557, † vóór 17 juni 1602,84 tr. 2e vóór 1581 Aeilcko Tiadens (zie 4484).
Uit dit huwelijk:
a. Sijntke Fockens, geb. vóór 1575, † vóór 11 dec. 1611,83 tr. vóór 1598 Sijbele Tiackes (zie 2762,b).
b. Hemke Fockens, geb. vóór 1576, tr. vóór 1594 Tiddo Tiadens (zie 8968,b).
c. Esse Fockens, geb. Zuidbroek? vóór 1577, tr. 1e vóór 17 juni 1602 Johan Jansen Hoving, geb. omstr. 1570, † vóór 21 nov. 1620;55 tr. 2e Zuidbroek 21 nov. 162075 Abel Garbrants, geb. Scheemderhamrik? vóór 1600.
d. Tia, zie 2243.

4488. Hendricus Dijckmannus, geb. vóór 1563, pastor (RK) te Noordbroek -1597, tr.143
4489. Grete, geb. vóór 1565.
Uit dit huwelijk:
a. Berend, zie 2244.
b. Tjacko Henrici, geb. vóór 1584, † vóór 1 mei 1613.

4490. Gert Bloem, geb. vóór 1565, tr.143
4491. Hille Hindriks, geb. vóór 1567.

4496. Duirt Stollinge, geb. vóór 1569, † Groningen 1614,101 begr. Leegkerk,101 tr.
4497. Grete Roellies, geb. vóór 1571, † 7 febr. 1622,101 begr. Lagemeeden,101 tr. 2e101 Egbert Datema, geb. vóór 1590, † vóór 7 febr. 1622.

5524. Doede Augustinus, geb. vóór 1526.

5534. Luwert Warners, geb. vóór 1568, † vóór 31 mei 1626,84 tr.
5535. Depke, geb. vóór 1570, † vóór 31 mei 1626.84

7556. Tiabbe, geb. vóór 1561.

7560. Hindrik, geb. vóór 1559.

7572. Roelf Pieters, geb. vóór 1580, tr. vóór 1600137
7573. Alske, geb. vóór 1582.

7574. Butte Sjabbes, geb. vóór 1582, † vóór 1634,66 tr. vóór 1602137
7575. Tjacke, geb. vóór 1584.

Generatie XIV

8384. Luppe, geb. vóór 1525.

8386. Lupko Epkens, geb. Eexta vóór 1520, tr. vóór 1540
8387. Frouwe Melles, geb. vóór 1522.
Uit dit huwelijk:
a. Epko Lupkes, geb. vóór 1540.
b. Fossa Lupkens, geb. vóór 1546, † vóór 12 nov. 1611, tr. Nanno Tammes, geb. vóór 1544; hij hertr. vóór 161266 Hille.
c. Syben, zie 4193.
d. Epke Lupkens, geb. vóór 1553.
e. Mello Lupkens, geb. vóór 1554.
f. Tjadduwe Lupkens, geb. vóór 1554.
g. Hero Lupkens, geb. vóór 1564, † Westerlee vóór 2 mei 1613, tr. Aeilke, geb. vóór 1595, † Westerlee.

8394. Tjarck, geb. vóór 1495.

8416. Leffert ton Gosevorde, geb. Altharen, Emsland, DE omstr. 1450,140 eigenerfde, † Altharen, Emsland, DE na 1499.140

8705. (dochter) Phebens, geb. vóór 1518.138

8706. Tiacke Doedens, geb. Winschoten? vóór 1518.

8960. Tjarck (dezelfde als 8394).

8968. Tiade, geb. vóór 1540.

8972. Frerick Fockens?, geb. vóór 1535.

11048. Augustinus, geb. vóór 1506.

Generatie XV

16772. Eppo Sijnckes, geb. vóór 1518, begr. Midwolda 15 okt. 1603,54 tr. 2e Hille, geb. vóór 1584; tr. 1e
16773. Rensche?, geb. vóór 1520.96
Uit dit huwelijk:
a. Lupko, zie 8386.
b. Evert Eppens, geb. vóór 1538.
c. Sijncko Eppens, geb. vóór 1559, †,54 begr. Midwolda 22 aug. 1604,54 tr. (ondertr.) vóór 1579 Nancke Hemmes, geb. vóór 1561, †,54 begr. Midwolda 17 aug. 1604,54 dr. van Hemmo Ebbens.
d. Haije Eppens, geb. Midwolda? vóór 1565, begr. Midwolda 5 nov. 1602,54 tr. Midwolda? Eltije, geb. Midwolda? vóór 1568, † vóór 20 sept. 1611.81
e. Hiltie Eppens, geb. vóór 1565, † vóór 29 okt. 1610, tr. vóór 1587 IJcke Johans Coerts, geb. vóór 1582, † vóór 29 okt. 1610,148 dr. van Johan en Wijpke Eltekens.
f. Memmo Eppens, geb. vóór 1565, † vóór 23 maart 1602,138 tr. vóór 1586 Hisse, geb. vóór 1568.

16774. Mello, geb. vóór 1502, tr.77
16775. Rewen, geb. vóór 1504.

17410. Phebe Habbens, geb. Midwolda? vóór 1496, † ald. na 1528.66

17412. Doede Luwerts Tiddinga, geb. vóór 1498, tr. vóór 1518
17413. Haijcke?, geb. vóór 1500.
Uit dit huwelijk:
a. Tiacke, zie 8706.
b. Luwert Doedens Tiddinga, geb. vóór 1520, kerkvoogd Midwolda 1556-,146 † Midwolda vóór 5 febr. 1570,149 tr. 1e vóór 1540 (dochter) Tonkerts, geb. vóór 1514,146 dr. van Tonkert Fredericks en Nanna Ewens; tr. 2e na 1544 Ebbe? Aeilkens Huninga, geb. vóór 1526, dr. van Aeilko Eppes en Theda Tiddens Ewens.

17944. Focke, geb. vóór 1515.

Generatie XVI

34824. Luwert Doedes Tiddinga, geb. vóór 1463.

Generatie XVII

69648. Doedo Tiddinga, geb. vóór 1415.


Bronnen

1. familiegegevens
2. trouwboekje ouders
3. BS geboorteregisters prov. Groningen
4. WieWasWie
5. rouwkaart
6. akte (AlleGroningers)
7. trouwkaart
8. bevolkingsregister Broek op Langendijk
9. naturalisatieaanvraag
10. akte
11. gezinskaart Amsterdam (SAA)
12. BS overlijdensregisters prov. Groningen
13. begraafplaatsenonline.nl
14. Wijk, brief Willem Hilbrandus de (febr. 1973)
15. overlijdensadvertentie
16. Stadsarchief Rotterdam
17. advertentie
18. grafstenen project
19. AlleFriezen
20. AlleDrenten
21. Rotterdamsche Lloyd overzicht schepen
22. persoonskaart Amsterdam (SAA)
23. gezinskaart Laren
24. BS Ned. Indië
25. Van Zeeventer South Africa
26. grafsteen
27. Levie Kanes Collection
28. bevolkingsregister Bergen
29. RKD database
30. archiefkaart Amsterdam (SAA)
31. Bevolkingsregister Nieuwe Niedorp
32. Amsterdam archiefkaarten
33. bevolkingsregister Schoorl
34. Larense Voorouders
35. gezinskaart Blaricum
36. BS huwelijksregisters prov. groningen
37. huwelijksakte
38. DTB dopen ref. prov. Groningen
39. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
40. Wijk, Harm Klaassens de (memoires 1867)
41. Zwervend over de dodenakker
42. H.G. Pott
43. Veendam-Wildervank database in Oedipus formaat
44. Gens Nostra 2001
45. overlijdensakte
46. DTB trouwen ref. prov. Groningen
47. Oude Pekela, huwelijkscontracten 1677-1807
48. Zeilende ter hoogte van ...
49. Indiana, Marriages 1811-1959 (familysearch)
50. USA census 1850
51. Riley County Genealogical Society
52. Huwelijkscontracten prov. Groningen
53. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
54. DTB begraafregisters prov. Groningen
55. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
56. huwelijksbijlagen kind
57. voor geboorte/doop jongere broer/zus met dezelfde naam
58. kerkhof Veendam
59. Strating(h), de familie
60. Kerkeboek 1596-1811 Midwolda (index op begraven niet meer online)
61. volgt uit leeftijd bij huwelijk
62. DTB Zwolle
63. Smit-Kamp, genealogie familie
64. Klaas Jansen - Groningen Family Tree
65. Nieuwe Pekela - diaconierekeningen 1739-1799
66. Boerderijen in het Wold-Oldambt (ISBN 9090110135)
67. boedelbeschrijving t.b.v. voogdij
68. HC Scheemda 1700-1749
69. Groninger Kwartierstatenboek 1
70. voor doop jongste kind
71. HC Eexta 1701-1811
72. RA Blijham (GRA)
73. HC Winschoten 1701-1811
74. volgt uit leeftijd bij overlijden
75. groups.io groningen-genealogy
76. treedt op als getuige
77. Westerwolde (tijdschrift)
78. Wegman - de marken Hoorn en Morige (boek)
79. HC Wedde 1733-1811
80. Wegman - de marke Wedde (boek)
81. voor huwelijk kind
82. HC Bellingwolde 1710-1811
83. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
84. boedelscheiding
85. Wegman - Vlagtwedde gehuchten (boek)
86. RA Beerta (Abels)
87. akte (familysearch)
88. Blijham - dopen (1639-1709) in Oedipus-formaat
89. index op de huwelijkscontracten in de prov. Groningen tot 1750
90. Westerlee - dopen (1669-1700) in Oedipus-formaat
91. vermeld als gehuwd
92. Ontvangsten bij begrafenissen te Scheemda 1713-1760
93. lidmatenlijsten prov. Groningen
94. HC Nieuw Scheemda 1701-1811
95. Boerderijen en hun bewoners - Beerta (uitg. Winschoten 1968)
96. vernoeming van kleinkinderen
97. boedelinventaris
98. Eilerts, parenteel Thole
99. voogdijregeling
100. Veen, kwartierstaat Doewe Hindriks
101. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
102. Fivelingo, huwelijkscontractenboek deel 1 - W.G. Doornbos (Groningen 1999)
103. Roots@Groningen (tijdschrift)
104. testament
105. testament moeder
106. Gruoninga 1970
107. Gruoninga
108. Gruoninga 1984
109. volgt uit leeftijd bij doop
110. Beerta en Korporaal, families
111. Winschoten - dopen (1646-1700) in Oedipus-formaat
112. DGJ 2008
113. Gruoninga 1998
114. DTB Weener
115. lidmatenlijsten prov. Groningen
116. Oude Pekela - kerkelijke zaken 1692-1719
117. Nijemeijer, nakomelingen van Roelof
118. Barlagen, ancestors of Anna Johanna
119. Bults, kwartierstaat Willem
120. Telkamp uit Stapelmoor, tak 1
121. Doopsgezinde families in het Oldambt - S. Abels (ISBN 9080705128)
122. HuppelDePup 1999 (tijdschrift)
123. gezien leeftijd moeder
124. Yahoo group stamboom_drenthe
125. Veen, kwartierstaat Doewe (oude versie)
126. geschat
127. Amsterdam ondertrouwregisters
128. Bauckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten X
129. Breuken Bellingwolde en Blijham
130. Schuur, kwartierstaat Geuko Hendrik
131. Tonckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XIX
132. Hommens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten IV
133. Doedens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten IX
134. Hewens/Tonckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XV
135. Hayens/Eppens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XXIV
136. niet genoteerd
137. Drenth, kwartierstaat (Gens Nostra 1997)
138. Diurcken/Sebens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten V
139. vernoeming ouder(s)
140. Ganseforth
141. Feringa website
142. Huninga (van Oostwold) - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten II
143. Boerema, kwartierstaat Rieno
144. Haickens - Nederlandsche Leeuw 1938
145. Hayens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XVII
146. Tiddinga - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten I
147. Tammens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten VII
148. Eltekens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten VIII
149. Oldambster Warfsminuten