Kwartierstaat van Riemke Drewes

Heeft u meer informatie? Stuur dan (ook voor andere opmerkingen) een email

Generatie I

1. Riemke Drewes, geb. 1923, † 2017, tr. Haren 23 aug. 19501 Huibrecht Adriaan Verhagen, geb. Fort De Kock, NOI 15 okt. 1922,2 huisarts, zn. van Adriaan en Beryl Austin Quick.

Generatie II

2. Willem Frederik Drewes, geb. Groningen 24 okt. 1893,3 † Middelstum 29 maart 1978,4 tr. Groningen 1 febr. 19235
3. Jantje Feldmeijer, geb. Groningen 30 sept. 1893,3 † Eelde 16 juni 1979.4
Uit dit huwelijk:
a. Riemke, zie 1.
b. (zoon) Drewes, levenloze zoon, geb. Groningen 19 dec. 1925.6

Generatie III

4. Tammo Drewes, geb. Groningen 6 nov. 1865,3 gasfitter, † Groningen 27 febr. 1917,6 tr. Groningen 7 mei 18915
5. Grietje Jans, geb. Vlagtwedde 27 aug. 1869,3 † Groningen 8 april 1904.6
Uit dit huwelijk:
a. Harm Drewes, geb. Groningen 27 aug. 1891.3
b. Willem Frederik, zie 2.
c. Geert Drewes, geb. Groningen 22 juni 1898,3 ambtenaar kadaster, † Groningen 29 juni 1967.4

6. Johannes Hendrik Feldmeijer, geb. Noordwolde, Weststellingwerf 11 nov. 1846,7 sergeant, † Groningen 11 april 1946,6 tr. Assen 30 sept. 18758
7. Riemke Grasman, geb. Bolsward 29 nov. 1854,7 † Groningen 19 april 1937.6
Uit dit huwelijk:
a. Jantje, zie 3.
b. Petronella Elisabeth Feldmeijer, geb. Groningen 5 mei 1897,3 † ald. 4 april 1979.4

Generatie IV

8. Harm Drewes, geb. Groningen 15 maart 1834, koopman, kaashandelaar, † Groningen 1 okt. 1878,6 tr. Groningen 10 dec. 18575
9. Renske Postma, geb. Groningen 25 nov. 1822,3 † ald. 23 jan. 1883.6
Uit dit huwelijk:
a. Harmke Drewes, geb. Groningen 25 maart 1852,3 † ald. 23 dec. 1936.6
b. Geert Drewes, geb. Groningen 17 juli 1859,3 † ald. 27 aug. 1930.6
c. Jacob Edde Drewes, geb. Groningen 31 juli 1860,3 † ald. 25 april 1872.6
d. Johannes Drewes, geb. Groningen 23 april 1862,3 kastelein, tr. Groningen 16 febr. 18935 Dina Elisabeth Jans (zie 10,b).
e. Tammo, zie 4.

10. Willem Fredrik Jans, geb. Schiedam 20 okt. 1835,9 rijkscommies, † Groningen 10 april 1919,6 tr. Vlagtwedde 16 okt. 18695
11. Grietje Roskamp, geb. Nieuwe Pekela 15 jan. 1847,3 † Groningen 7 april 1921.6
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, zie 5.
b. Dina Elisabeth Jans, geb. Bourtange 30 mei 1873,3 tr. Groningen 16 febr. 18935 Johannes Drewes (zie 8,d).

12. Johannes Evert Feldmeijer, geb. Dordrecht 20 maart 1818,10 † Amsterdam 30 maart 1909,11 tr. Vledder 21 juni 18468
13. Levina Smies, geb. Ommerschans 14 april 1824,12 † Noordwolde 22 nov. 1867.7

14. Eibert Simons Grasman, geb. Uitwellingerga 5 jan. 1829,7 schipper, apothekersbediende, † Groningen 12 nov. 1893,6 tr. Hennaarderadeel 17 maart 18527
15. Sieuwke Hendriks Rodenhuis, geb. Wommels 1 juni 1831,7 † Groningen 11 dec. 1919.6
Uit dit huwelijk:
a. Sijmon Grasman, geb. Lollum 20 mei 1852,7 koopman, † Assen 9 okt. 1917.8
b. Riemke, zie 7.
c. Anneke Grasman, geb. Heeg 28 dec. 1857,7 † Groningen 21 jan. 1938.6

Generatie V

16. Geert Drewes, geb. Groningen,13 ged. Groningen 21 juni 1798,13 kaaskoper, † Groningen 30 sept. 1863,6 tr. Groningen 18 nov. 18305
17. Geessien Goosens Kampinga, ged. Thesinge 28 juni 1801, † Groningen 3 juni 1884.6

18. Jacob Jacobs Postma, geb. Eesumerzijl, Anjum,8 ged. Gasselternijveen 26 maart 1786,8 stuurman, † Groningen 6 okt. 1847,6 tr. Hoogezand 10 febr. 18165
19. Janke Tammes Fraaij, ged. Sappemeer 5 dec. 1790, † Groningen 29 aug. 1849.6
Uit dit huwelijk:
a. Domina Postma, geb. Martenshoek 26 sept. 1818.3
b. Renske, zie 9.

20. Philippus Jans, geb. Schiedam 8 april 1808,14 † ald. 10 april 1849,14 tr. Schiedam 8 april 18309
21. Dina Elisabeth Kersen, geb. Schiedam 16 nov. 1807,14 † ald. 1 juni 1854.14

22. Klaas Jajen Roskamp, geb. Vellage, DE 10 febr. 1807,12 bakker, winkelier, † Tange 9 nov. 1864,6 tr. Bellingwolde 11 maart 18365
23. Grietje Addens, geb. Bellingwolde 18 aug. 1809,12 † Onstwedde 29 maart 1886.6
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Roskamp, geb. Oudeschans 23 mei 1838,3 † Alteveer 17 maart 1929,6 tr. Nieuwe Pekela 30 mei 18635 Gosen Drent, geb. Nieuwe Pekela 1 jan. 1840,3 † Alteveer 1 maart 1929.
b. Pietje Roskamp, geb. Nieuwe Pekela 25 jan. 1844,3 † Alteveer 19 april 1931.6
c. Grietje, zie 11.

24. Jan Hendrik (Johann Heinrich) Feldmeijer, geb. Lengerich, DE 1 april 1790,15 kolonistenvader Frederiksoord, † Frederiksoord 29 okt. 1870,8 tr. 1e Dordrecht 16 nov. 181410 Willemina Berendes (zie 50,a); tr. 2e Dordrecht 18 maart 181810
25. Maria Berendes, geb. Dordrecht 8 juli 1792,15 † Frederiksoord 11 sept. 1875.8
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Evert, zie 12.
b. Johannes Peter Veldmeijer, geb. Dordrecht 14 juni 1821.10
c. Arie Veldmeijer, geb. Dordrecht 12 sept. 1823.
d. Jan Willem Veldmeijer, geb. Dordrecht 22 jan. 1826.10
e. Jan Hendrik Feldmeijer, geb. Dordrecht 4 mei 1828,10 † Frederiksoord 17 juni 1913.
f. Adrianus Veldmeijer, geb. Frederiksoord 2 april 1831.8
g. Johanna Maria Elizabeth Veldmeijer, geb. Frederiksoord 24 april 1834.8
h. Johanna Pieternella Veldmeijer, geb. Frederiksoord 16 sept. 1836.8
i. Willemina Christina Feldmeijer, geb. Frederiksoord 3 nov. 1839.8

27. Catharina Smies, geb. Hoek 31 mei 1797,9 † Avereest 16 mei 1880.

28. Simon Jans Grasman, geb. Broek-Noord 13 febr. 1799,7 ged. Oppenhuizen 28 april 1799,7 tolgaarder, † Sneek 4 febr. 1857, tr. 6 nov. 18187
29. Anneke Barteles Hoeksma, geb. Rauwerd 31 dec. 1799.7

30. Hendrik Annes Rodenhuis, geb. Kubaard 17 maart 1795,7 timmerman, † Wommels 20 april 1854,7 tr. 19 aug. 18197
31. Riemke Sijbolts Hoekstra, geb. Lollum 28 febr. 1799,7 † Wommels 3 okt. 1834.7

Generatie VI

32. Harm Jans Drewes, geb. Groningen omstr. 1755, schippersknecht, † op zee 1802, tr. Groningen 15 jan. 178816
33. Annigjen Bruins, ged. Groningen 14 okt. 1759,13 † ald. 25 juli 1826.6

34. Goosen Jans Kampenga, geb. Ruischerbrug, ged. Noorddijk 7 sept. 1760,13 molendekker, † Groningen 20 april 1826,6 tr. Thesinge 7 mei 178616
35. Geertje Geerts Banning,17 ged. Sappemeer 29 dec. 1765,13 † Groningen 26 sept. 1826.6
Uit dit huwelijk:
a. Aaffijn Kampinga, ged. Thesinge 2 dec. 1798, † Groningen 19 febr. 1828,6 tr. Groningen 5 okt. 18209 Albert Ebling, ged. Groningen 24 nov. 1797,13 metselaar, sjouwer, † Groningen 28 sept. 1833,6 zn. van Jan Gerrit en Trijntje Alberts Nienhuis; hij hertr. Groningen 20 jan. 18319 Grietjen Wijles.
b. Geessien Goosens, zie 17.

36. Jacob Jacobs Postma, ged. Anjum 24 maart 1751,7 schipper, begr. Nieuwe Pekela 29 maart 1809, tr. Anjum 31 maart 17827
37. Dominike Derks Tamminga, geb. Hallum,7 ged. Jislum 20 april 1755,7 † Winschoten 12 mei 1822.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jacobs, zie 18.
b. Derk Jacobs Postma, geb. Stedum 23 okt. 1788,13 † Martenshoek 16 dec. 1866.6
c. Ede Jacobs Postma, ged. Nieuwolda 5 dec. 1790.13
d. Fedde Postma, geb. Termunten 31 aug. 1794.13

38. Tamme Gerbens Fraaij, ged. Sappemeer 30 aug. 1744,13 schipper, stuurman, tr. Sappemeer 12 jan. 178316
39. Hiltje Sappes, ged. Sappemeer 7 dec. 1755,13 † ald. 30 okt. 1811.6

40. Alle Jans, ged. Leeuwarden 16 sept. 1759,7 † Schiedam 18 juni 1810,18 tr. (ondertr.) vóór 1787
41. Maria Huijberdina van Drooge, ged. Hellevoetsluis 11 dec. 1765,19 † Schiedam 28 juni 1850.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Jans, ged. Brielle 6 mei 1787.9
b. Cornelia Jansen, geb. Leeuwarden 11 okt. 1789,7 † Schiedam 8 sept. 1860.14
c. Philippus, zie 20.

42. Coenraad Kersen, geb. Schiedam 20 aug. 1769, herbergier, koopman, † Schiedam 31 dec. 1855,14 tr. Schiedam 25 juli 179420
43. Hillegonda den Draak, geb. Schiedam 26 febr. 1775,20 † ald. 10 juni 1841.14

44. Jaje Klaassens Roskamp, geb. vóór 1783, † Diele, Weener, DE 2 okt. 1857,21 tr. Weener, DE 24 sept. 180321
45. Pietje Pauls Reind, geb. Diele, Weener, DE vóór 1785, † ald. 24 juni 1821.21

46. Hero Hindriks Addens, geb. Bellingwolde 21 april 1767,15 tapper, † Bellingwolde 26 juni 1818,6 tr. Winschoten 17 mei 180116
47. Aaltje Egberts Wind, geb. Nieuwe Pekela 18 febr. 1774,13 † Oudeschans 9 jan. 1859.6
Uit dit huwelijk:
a. Claartje Addens, geb. Winschoten 1 maart 1802.13
b. Egbert Heeres Addens, geb. Winschoterhoogebrug 21 jan. 1804,13 ged. Winschoten 5 febr. 1804,13 † Midwolda 15 juni 1821.
c. Hindertje Addens, geb. Bellingwolde 3 nov. 1807,13 † Beerta 19 nov. 1864.6
d. Grietje, zie 23.
e. Geertruid Addens, geb. Bellingwolde 6 jan. 1815,3 † ald. 4 aug. 1887.6

48. Johann Everd Feldmeier, geb. Lengerich, DE vóór 1770, † ald., tr.
49. Elisabeth Kemper, geb. Lengerich, DE vóór 1772, † ald..

50. Johannes Berendes, geb. Wesel, DE? 1766,22 † Dordrecht 23 sept. 1846,10 tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 178923
51. Pieternella van Efferen,17 ged. Dordrecht 25 nov. 1767,10 † ald. 1 aug. 1843.10
Uit dit huwelijk:
a. Willemina Berendes, geb. Dordrecht 2 aug. 1790,24 † ald. 28 mei 1816,10 tr. Dordrecht 16 nov. 181410 Jan Hendrik (Johann Heinrich) Feldmeijer (zie 24).
b. Maria, zie 25.

54. Jan Smies, geb. 1772, † Axel 20 dec. 1810,9 tr. Hoek 28 dec. 1794
55. Levina Lameere, geb. Hoek 8 aug. 1772,15 † Frederiksoord 30 april 1851, tr. 2e Axel 13 nov. 18119 Hubrecht de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Smies, ged. Hoek 1795.9
b. Catharina, zie 27.
c. Elizabeth Smies, geb. 1799.
d. Johannes Smies, geb. Hoek 22 maart 1802,15 † Frederiksoord 21 dec. 1840.8
e. Pieter Smies, geb. Hoek 31 maart 1804.9
f. Rokus Smies, geb. Axel 1 aug. 1807,15 † Veenhuizen, Norg 25 jan. 1859.8

56. Jan Jurjens Grasman, geb. 1762,17 † Heeg 3 nov. 1813,7 tr. Heeg 15 mei 17967
57. Eijke Sijmens Zijlstra, geb. Heeg 1774, † ald. 9 juli 1844, tr. 2e 6 nov. 1818 Bartele Merks Hoeksma (zie 58).

58. Bartele Merks Hoeksma, geb. Oudehaske 8 febr. 1765,7 † Leeuwarden 24 febr. 1855,7 tr. 2e 6 nov. 1818 Eijke Sijmens Zijlstra (zie 57); tr. 1e Oudehaske 20 nov. 17857
59. Trijntje Egberts, geb. Haskerdijken? 1759,17 † Langweer 24 aug. 1816.7

60. Anne Martens Rodenhuis, geb. Kubaard 23 sept. 1770,7 landbouwer, † Kubaard 18 juli 1812,7 tr. Kubaard 18 mei 17947
61. Antje Hendriks Kingma, geb. Hidaard 7 sept. 1773,7 † Kubaard 20 sept. 1856.7
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Annes, zie 30.
b. Marten Annes Rodenhuis, geb. Kubaard 3 dec. 1797.7

62. Sijbolt Gerrits Hoekstra, ged. Franeker 23 april 1747,7 † Lollum 18 dec. 1812,7 tr. Lollum 9 juni 17937
63. Sieuwke Hendriks Dijkstra, ged. Wommels 2 dec. 1764,7 † Lollum 17 maart 1842.7
Uit dit huwelijk:
a. Beitske Sijbolts Hoekstra, geb. Lollum 21 maart 1794.7
b. Gerrit Sijbolts Hoekstra, geb. Lollum 9 mei 1796,718 febr. 1840.
c. Riemke Sijbolts, zie 31.
d. Antje Sijbolts Hoekstra, geb. Lollum 20 mei 1803,7 † ald. 10 nov. 1834.7

Generatie VII

66. Jochum Derks Bruins, geb. Groningen,13 ged. Groningen 8 mei 1733,13 schoenmaker, † Groningen na 9 maart 1783, tr. Groningen 27 mei 175716
67. Anna Catharina Stoffers de Booij, geb. Emden, DE 1734,17 † Groningen 5 juli 1816.6
Uit dit huwelijk:
a. Annigjen, zie 33.
b. Margien Bruins, geb. Groningen,13 ged. Groningen 14 juli 1762,13 † ald. 26 aug. 1826.6
c. Stoffer Bruins, geb. Groningen,13 ged. Groningen 21 dec. 1764,13 schoenmaker, † Groningen 14 okt. 1834.6
d. Catien Bruins, geb. Groningen,13 ged. Groningen 4 febr. 1767,13 † ald. 5 nov. 1828.6

68. Jan Gosens, ged. Noorddijk 13 okt. 1726,13 tr. Noorddijk 10 mei 175016
69. Grietje Arents, ged. Zuidwolde 6 okt. 1726.13
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Jans, ged. Noorddijk 20 mei 1751.13
b. Arent Jans, geb. Ruischerbrug,13 ged. Noorddijk 20 jan. 1754.13
c. Geeske Jans, ged. Noorddijk 2 jan. 1757.13
d. Goosen Jans, zie 34.
e. Frouke Jans Kamphuis, ged. Noorddijk 4 nov. 1764,13 † Woltersum 4 okt. 1831.25
f. Wilte Jans Kamphuis, ged. Noorddijk 9 aug. 1767,13 nettenmaker, † Groningen 27 sept. 1823.6

70. Geert Harms Banning, ged. Sappemeer 29 jan. 1741,13 tr. Sappemeer 16 jan. 176316
71. Nieltje Hindriks, geb. Sappemeer vóór 1745, † ald. 16 maart 1791.26

72. Jakob Jakobs, geb. Anjum? vóór 1725, tr. Anjum 1 aug. 17457
73. Rixtje Edes, geb. Anjum? vóór 1727.

74. Dirk Cornelis, geb. vóór 1719, tr. (ondertr.) vóór 1739
75. Fetje Annes, geb. vóór 1721.

76. Gerben Hindriks, geb. Martenshoek vóór 1704, tr. Sappemeer 2 jan. 172416
77. Janke Augustinus, geb. Sappemeer vóór 1706.

78. Sappe Attes, geb. Sappemeer vóór 1716, schipper, † Sappemeer vóór 17 febr. 1769,27 tr. Sappemeer 16 dec. 173616
79. Remke Berends, ged. Sappemeer 1 maart 1715.13
Uit dit huwelijk:
a. Annigjen Sappes, ged. Sappemeer 9 dec. 1742,13 tr. Noordbroek 17 febr. 176928 Sjabbo Everts, geb. omstr. 1740.
b. Hiltje, zie 39.
c. Hinderkien Sappes, ged. Sappemeer 10 dec. 1758,13 † ald. 5 sept. 1836.6

80. Jan Alles, geb. Leeuwarden? vóór 1736, tr. Leeuwarden 21 nov. 17567
81. Antie Jans, geb. Leeuwarden? vóór 1738.
Uit dit huwelijk:
a. Alle, zie 40.
b. Meindert Jans, ged. Leeuwarden 9 nov. 1764.7
c. Wierd Jans, ged. Leeuwarden 1 dec. 1769.7

82. Philippus van Drooge, ged. Bergen op Zoom 18 maart 1742,9 tr. (ondertr.) vóór 1765
83. Cornelia Franken,17 ged. Hellevoetsluis 18 april 1745,19 † Schiedam 7 mei 1814.14
Uit dit huwelijk:
a. Maria Huijberdina, zie 41.
b. Govert Aards van Drooge, ged. Brielle 19 febr. 1768.9
c. Philippus van Drooge, ged. Brielle 12 maart 1771.9

84. Andries Kerssens, ged. Schiedam 23 maart 1736,20 † ald. 21 juni 1815,14 tr. Schiedam 30 mei 175720
85. Maria Hopman, ged. Schiedam 3 juni 1736,20 † ald. 3 aug. 1795.20

86. Dirk den Draak, geb. Schiedam 1744,17 † ald. 29 aug. 1813,14 tr. vóór 1769
87. Jannetje Romein, geb. Schiedam? vóór 1751, † Schiedam 3 sept. 1776.29
Uit dit huwelijk:
a. Adriana den Draak, geb. Schiedam 1769,17 † ald. 23 nov. 1849.14
b. Hillegonda, zie 43.
c. Jan den Draak, geb. Schiedam 1 sept. 1776,30 vleeschhouwer, † Nieuwland 3 dec. 1827.14

88. Claas Harms Jajen Roskamp, geb. Kirchborgum, Weener, DE vóór 1763,21 tr.21
89. Engel Kruse, geb. Kirchborgum, Weener, DE? vóór 1765.

90. Paul Reind, geb. Diele, Weener, DE? vóór 1763, tr. vóór 1785
91. Leentje Meints, geb. Diele, Weener, DE? vóór 1765.

92. Hindrik Nannes, geb. vóór 1741, tr. Bellingwolde 3 nov. 176128
93. Klare Pieters, ged. Bellingwolde 19 maart 1734.13

94. Egbert Hindriks Wind, geb. Nieuwe Pekela? omstr. 1740, schipper, † Nieuwe Pekela vóór 1806, tr. Nieuwe Pekela 21 febr. 177313
95. Grietje Ebes, ged. Nieuwe Pekela 17 nov. 1743,13 † ald. 8 sept. 1808.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Egberts, zie 47.
b. Hindrik Egberts Wind, geb. Nieuwe Pekela 15 jan. 1777,13 praamschipper, † Nieuwe Pekela 17 juni 1823.6
c. Ebe Wind, geb. Nieuwe Pekela 12 april 1780.13
d. Arend Egberts Wind, geb. Nieuwe Pekela 3 jan. 1784,13 † Kalkwijk 15 april 1841.6

100. Johannes Berndes, geb. Westfalen, DE vóór 1740, tr. (ondertr.) vóór 1760
101. Anna Maria Bonacker, geb. Westfalen, DE vóór 1742.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Adam Berndes, geb. Berge, Medebach, DE 4 juni 1760,24 ged. Medebach, DE 5 juni 1760,24 † Delfshaven 11 nov. 1819.9
b. Johannes, zie 50.

102. Jan van Efferen, ged. Dordrecht 11 maart 1740,10 tr. Dordrecht 1 april 176431
103. Willemijna van den Bosch, ged. Dordrecht 23 jan. 1743,32 † ald. 10 aug. 1818.10

108. Jan Smies, geb. Axel vóór 1747, tr. (ondertr. Axel 8 april) 17679
109. Catharina de Blaaij, geb. Zaamslag vóór 1749.

110. Daniel Lameere, geb. 1742,17 † Hoek 23 maart 1800,9 tr. Terneuzen 6 mei 17709
111. Elizabeth van Alten, geb. Hoek 15 maart 1746,12 † ald. 31 maart 1803,9 tr. 2e Hoek 29 dec. 18009 Cornelis Drabbe, geb. Axel 19 april 1730.12

114. Simon Ennes, geb. Molkwerum? vóór 1746, † Heeg, tr. Heeg 18 mei 17667
115. Hiltje Tjerks, geb. Heeg? vóór 1748, † Heeg.

116. Merk Fokkes, geb. Oudehaske? vóór 1737, † Oudehaske vóór 25 april 1810,33 tr. Oudehaske 6 maart 17577
117. Sjuke Pieters, geb. Broek? 1735,17 † Oudehaske 3 sept. 1814.7

118. Egbert Geerts, geb. Wolvega vóór 1731, tr. Wolvega 9 mei 17517
119. Femmigjen Jans, geb. Nijelamer vóór 1733.

120. Marten Sijmons, geb. Oosterend? vóór 1733, tr. Oosterend 16 sept. 17537
121. Sjoerdje Olpherts, ged. Kubaard 28 nov. 1728.
Uit dit huwelijk:
a. Simon Rodenhuis, geb. Oosterend 1 sept. 1754.
b. Dirk Martens Rodenhuis, geb. Kubaard 12 juni 1757,7 arbeider.
c. Uiltje Martens Rodenhuis, geb. Kubaard 3 aug. 1763,7 landbouwer.
d. Anne Martens, zie 60.

122. Hendrik Broers Kingma, geb. Wommels 13 sept. 1745,7 timmerman, † Wommels vóór 10 juni 1778,33 tr. Wommels 10 dec. 17697
123. Franske Sjoerds Agema, geb. Lollum? vóór 1751.

124. Gerrit Jochums, ged. Nijland 25 dec. 1710,7 tr. Kubaard 17 jan. 17407
125. Riemkje Doedes, geb. Kubaard vóór 1722.
Uit dit huwelijk:
a. Jochum Gerrits, ged. Kubaard 20 nov. 1740.7
b. Doede Gerrits, ged. Franeker 18 maart 1742.7
c. IJmk Gerrits, ged. Franeker 26 jan. 1744.7
d. Sijbolt Gerrits, zie 62.
e. Sijbren Gerrits, ged. Franeker 28 sept. 1749.7

126. Hendrik Hanses, geb. Burgwerd? vóór 1737, tr. Burgwerd 8 mei 17577
127. Beitske Pieters, geb. Burgwerd? vóór 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Hans Hendriks Dijkstra, geb. Burgwerd,7 ged. Burgwerd 22 febr. 1758.7
b. Sieuwke Hendriks, zie 63.

Generatie VIII

132. Derk Jurriens, geb. Groningen vóór 1710, † vóór 3 okt. 1742,34 tr. Groningen 24 jan. 173016
133. Martien Jochums, ged. Kolham 7 april 1699.16
Uit dit huwelijk:
a. Jurrien Bruins, geb. Groningen,13 ged. Groningen 10 juni 1731.13
b. Jochum Derks, zie 66.
c. Jan Derks, geb. Groningen,13 ged. Groningen 9 nov. 1735.13
d. Derkien Derks, geb. Groningen,13 ged. Groningen 3 okt. 1742.13

134. Christoffer de Bois, geb. Venlo vóór 1710, tr. Groningen 15 aug. 173016
135. Annechien Pieters, geb. Groningen vóór 1713, † ald. vóór 28 april 1744.35
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Stoffers de Booij, geb. Groningen,13 ged. Groningen 24 juli 1731.13
b. Anna Catharina Stoffers, zie 67.
c. Pieter Stoffers de Booij, geb. Groningen,13 ged. Groningen 19 okt. 1740.13

136. Gosen Jans, geb. Scheerhorn, DE vóór 1694, tr. Middelbert vóór 1721
137. Jantje Hijlkes, geb. Middelbert? vóór 1703.
Uit dit huwelijk:
a. Hijlke Gosens, ged. Middelbert 19 jan. 1721.13
b. Jan, zie 68.

138. Arent Ewolts, ged. Zuidwolde 1702,13 tr. Zuidwolde 3 mei 172216
139. Geeske Wiltes, geb. Scharmer? vóór 1704.

140. Harm Bunink/Banning, geb. vóór 1709, tr. Sappemeer 4 dec. 172916
141. Aafje Jans, geb. vóór 1711.

156. Atte Gerrits, geb. Hoogezand? vóór 1686, tr. Sappemeer 21 febr. 170616
157. Foekeltje IJpes, geb. Sappemeer? vóór 1688.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Attes.
b. Aaltje Attes.
c. Sappe, zie 78.

158. Berend Jans, geb. Muntendam? vóór 1686, tr. Sappemeer 15 jan. 170216
159. Anniggien Rinders, geb. Sappemeer? vóór 1680.
Uit dit huwelijk:
a. Meiske Berends,13 ged. Sappemeer 24 dec. 1702.13
b. Rindert Berends, ged. Sappemeer 22 maart 1705.13
c. Hindrikje Berends, ged. Sappemeer 20 nov. 1712.13
d. Remke, zie 79.

164. Govert van den Drooge, ged. Bergen op Zoom 20 sept. 1720,9 soldaat, tr. Bergen op Zoom 23 april 17419
165. Huijbertina Rigter, geb. Bergen op Zoom vóór 1723, begr. ald. 5 maart 1776.9

166. Adolph Franken, geb. vóór 1722, tr.
167. Maria Wijman, geb. vóór 1724.

168. Bartolomas Andreas Kerssen, ged. Tecklenburg, DE 6 febr. 1704,20 † Schiedam 26 dec. 1752,20 tr. Schiedam vóór 173620
169. Geertruij Elisabeth Maria Zwemmers (Wilkenes), geb. DE vóór 1718, † Schiedam 9 okt. 1750.20

170. Gabriel Hopman, geb. Schiedam? vóór 1716, tr.
171. Brandina Havenaar, geb. Schiedam? vóór 1718.

172. Gerrit den Draak, ged. Rotterdam 23 aug. 1726,36 tr.
173. Adriana van Klaveren, geb. vóór 1726.

176. Jaje Geerds Roskamp von der Siepelborg, geb. Kirchborgum, DE,37 ged. Kirchborgum, DE 14 aug. 1728,37 † ald. 1 dec. 1794.37

184. Nanno Elses, geb. vóór 1704, tr. Blijham 21 okt. 172438
185. Geertruid Hindriks, geb. vóór 1706.
Uit dit huwelijk:
a. Menste Nannes, ged. Blijham 12 aug. 1725.
b. Elso Nannes Addens, ged. Bellingwolde 28 maart 1734.13
c. Wubbe Nannes, ged. Bellingwolde 8 juli 1736.
d. Gijsel Nannes, ged. Bellingwolde 28 aug. 1739.
e. Hindrik, zie 92.
f. Adde Nannes, ged. Bellingwolde 14 mei 1742.
g. Mientje Nannes, ged. Bellingwolde 9 april 1745.
h. Here Nannes, ged. Bellingwolde 18 dec. 1746.

186. Pieter Sijbens, geb. vóór 1711, tr. Bellingwolde 3 mei 173128
187. Anje Willems, geb. Nieuw-Beerta 1 april 1704.13
Uit dit huwelijk:
a. Siben Pieters, ged. Bellingwolde 4 jan. 1731.13
b. Klare, zie 93.
c. Bronne Pieters, ged. Bellingwolde 8 april 1736.13
d. Aaltje Pieters, ged. Bellingwolde 8 maart 1739.13
e. Willem Pieters, ged. Bellingwolde 21 sept. 1741.13
f. Dietert Pieters, ged. Bellingwolde 19 nov. 1741.13
g. Anna Pieters, ged. Bellingwolde 19 nov. 1741,13 † Westerlee 23 febr. 1822.6
h. Wubbe Pieters van Dijk, ged. Bellingwolde 13 juni 1745,13 † ald. 22 april 1816.6

190. Ebe Jans, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1706, tr. (ondertr. Nieuwe Pekela 30 juni) 172616
191. Aaltje Berends, geb. Nieuwe Pekela? vóór 1708.

204. Gerrit van Efferen, ged. Nijmegen 22 nov. 1709,39 tr. Dordrecht 24 maart 173431
205. Pietertje Vernel, geb. Dordrecht vóór 1716.

206. Arij van den Bosch, geb. vóór 1707, tr. (ondertr.) vóór 1727
207. Lijsbeth Wittings, geb. vóór 1709.

222. Pieter van Alten, ged. Hoek 1717,9 tr.
223. Levina de Witte, ged. Hoek 1716.9
Uit dit huwelijk:
a. Sara van Alten, ged. Hoek 1744.9
b. Elizabeth, zie 111.

242. Olfert Dirks, ged. Kubaard 3 aug. 1690,7 tr. Kubaard 21 aug. 17187
243. Uilts Sjoerds, geb. Kubaard? vóór 1700.

244. Broer Intes, ged. Wommels 25 nov. 1703, tr. Wommels 22 mei 17297
245. Grietje Hendriks, geb. Rauwerd? vóór 1711.

248. Jochum Gerrits, ged. Nijland 11 febr. 1687,7 † Kubaard vóór 1749,33 tr. Nijland 1 dec. 17097
249. Lijsbet Sijbolts, geb. Nijland? vóór 1691, † Kubaard vóór 7 april 1755.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, zie 124.
b. Geertje Jochums, ged. Burgwerd 10 maart 1715.7
c. Doede Jochems, geb. Hartwerd 9 april 1733,7 ged. Burgwerd 12 april 1733.7

250. Doede Simons, geb. Oosterend vóór 1697, † Kubaard vóór 31 juli 1740,35 tr. Oosterend 17 jan. 17177
251. Ympk Wijbes, geb. Wommels vóór 1699.

Generatie IX

266. Jochem Jans, geb. Kolham? vóór 1675, † vóór 1 juli 1708,35 tr. Kolham 20 jan. 169516
267. Anna Sophia Harms, geb. Kolham? vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Barber Jochums, ged. Kolham 18 april 1697.13
b. Martien, zie 133.

268. Gerrit Jans de Bois, geb. vóór 1686, tr. Groningen 6 april 170616
269. Anna Catrina Christoffers Postel, geb. Groningen, ged. Groningen 12 nov. 1684.13
Uit dit huwelijk:
a. Christoffer, zie 134.
b. Geert de Booij, ged. Groningen 23 dec. 1718.13

276. Ewolt Arens, ged. Garmerwolde 15 nov. 1668,13 tr.
277. Cijtske Daniels, geb. vóór 1684.
Uit dit huwelijk:
a. Arent, zie 138.
b. Daniel Ewolts, ged. Zuidwolde 17 okt. 1706.13
c. Eltje Ewolts, ged. Zuidwolde 11 april 1710.13
d. Geertruid Ewolts, ged. Zuidwolde 9 juli 1713.13

318. Rindert Jelkes, geb. vóór 1635, ged. Sappemeer 7 febr. 1647,13 tr. Sappemeer 13 mei 165516
319. Hindrikje Cornelis, geb. vóór 1637.

328. Philippus van den Drooge, ged. Bergen op Zoom 7 juli 1682,9 tr. (ondertr.) vóór 1705
329. Anna Elisabeth Weeninck, ged. Bredevoort 8 jan. 1682.40

336. Conrad Wilhelm Sievert Kerssen, geb. vóór 1675, tr. vóór 1695
337. Anna Margarethe Holtkamp, geb. vóór 1677.

344. Hubert den Draak, ged. Rotterdam 22 juni 1704,36 † ald. vóór 1785, tr. Rotterdam 6 nov. 172536
345. Soetje Koole, geb. Rotterdam vóór 1707, begr. ald. 30 aug. 1785.36
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, zie 172.
b. Grietie den Draak, ged. Rotterdam 28 dec. 1727.36

346. Dirk? van Klaveren, geb. vóór 1706.

352. Geert Hindriks Munck, geb. omstr. 1695,37 † Kirchborgum, DE 24 april 1759,37 tr. vóór 172637
353. Lijsbeth Roskamp, geb. Collinghorst, Rhauderfehn, DE 1688,37 † Kirchborgum, DE 1 aug. 1756.37

368. Elso Addens, ged. Blijham 25 nov. 1660, tr. Blijham 29 juli 168228
369. Menste Heeres, geb. 1664.
Uit dit huwelijk:
a. Meentje Elses, ged. Blijham 9 maart 1688,41 tr. 1e Blijham 21 (kerkelijk 23)16 nov. 171038 Pieter Borchers, ged. Blijham 6 maart 1687,13 schoolmeester,13vóór 27 juni 1721,35 zn. van Borchert Melchers en Eelste Fopkens; tr. 2e Blijham 27 juni 172138 Edzard Elties, geb. vóór 1701, zn. van Eltio Edzarts en Antje Otten.
b. Addo Elses, geb. vóór 1692, † vóór 7 mei 1757,33 tr. Blijham 13 jan. 171238 Lijsebet Berends, ged. Blijham 15 jan. 1693,13 dr. van Berend Roelfs en Grietje Jans.
c. Ettje Elses, ged. Blijham 19 febr. 1693,13vóór 26 okt. 1730,35 tr. Blijham 28 april 172038 Wubbe Wubbes Jabbingh, geb. Blijham? vóór 1700, † vóór 19 april 1754,35 zn. van Wubbe Wubbes en Geeske Luickens; hij hertr. Blijham 26 (kerkelijk 29)16 okt. 173038 Nieske Geerts.
d. Hero Elses, geb. vóór 1696, tr. Blijham 7 febr. 171638 Geertien Ockes, geb. vóór 1682, dr. van Ocke Boeles en Tettje Aeilckes en wed. van Feije Heres.
e. Nanno, zie 184.
f. Renske Elses, ged. Blijham 20 juli 1704.13
g. Trijntje Elses, geb. vóór 1709.42

370. Hindrik Wibbes, ged. Blijham 4 aug. 1667,13vóór 18 dec. 1722, tr. Blijham 15 nov. 168928
371. Gijssel Jans, ged. Blijham 27 april 1662, † vóór 29 juli 1747.43
Uit dit huwelijk:
a. Barber Hindriks, geb. vóór 1695, tr. Blijham 18 dec. 172228 Jan Sebes, ged. Bourtange 20 juni 1697,13vóór 4 mei 1731,35 zn. van Sebe Geerts en Teube Jans.
b. Ide Hindriks, ged. Blijham 10 mei 1696,13 tr. Blijham 13 nov. (kerkelijk Wedde 20 dec.)44 171638 Roelf Jans Stubbe, geb. Wedde vóór 1696, † Vriescheloo vóór 28 febr. 1745,35 zn. van Jan Berends en Jantje Berends Stubbe.
c. Trijntje Hindriks, geb. vóór 1705, † vóór 29 juli 1747.33
d. Geertruid, zie 185.
e. Anna Hindriks, ged. Blijham 3 dec. 1706,13 tr. Blijham 24 april 173238 Hindrik Elses, ged. Blijham 13 nov. 1707,13 zn. van Elzo Harmens en Engeltje Reinders.
f. Frouwe Hindriks, geb. vóór 1707.

372. Siben Jans, geb. vóór 1673, tr. 2e Beerta 22 juli 171845 Tjadduwe Edskens, geb. vóór 1687, dr. van Edsko Tjaarts en Moeder Sickens en wed. van Tonnis Gerrits; tr. 1e vóór 1693
373. Klare Pieters, geb. vóór 1675, † vóór 22 juli 1718.35
Uit dit huwelijk:
a. Dietert Sibens, ged. Bellingwolde 16 april 1709,13 tr. Bellingwolde 29 juni (kerkelijk 1 juli)16 173128 Foske Onnes, geb. Bellingwolde vóór 1698, † vóór 26 dec. 1735, dr. van Onno Stijes en Hille Roelefs en echtg. van Folkert Everts.
b. Pieter, zie 186.

374. Willem Leffers, geb. vóór 1671, tr. 1e Beerta 12 juni 169145 Harmke Wubbes, geb. Ulsda vóór 1673, † Nieuw-Beerta 27 febr. 1694,26 dr. van Wubbe Eijlards; tr. 2e Meeden 7 (kerkelijk Nieuw-Beerta 30)16 juni 1695
375. Bijwe Bronnes, geb. Meeden vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Harmke Willems, geb. Nieuw-Beerta 29 nov. 1697,13 † ald. 8 nov. 1698.26
b. Bronno Willems, geb. Nieuw-Beerta,13 ged. Nieuw-Beerta 1699,13vóór 17 maart 1729.34
c. Anje, zie 187.
d. Hindrik Willems, geb. Nieuw-Beerta 21 juni 1706.13
e. Dietert Willems, geb. Nieuw-Beerta,13 ged. Nieuw-Beerta 2 maart 1708.13

408. Pieter van Efferen, ged. Nijmegen 2 mei 1669,39 tr.
409. Anna Geertruijd Ramakers, geb. Nijmegen? vóór 1677.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelm van Efferen, ged. Maastricht 4 sept. 1695.46
b. Jacobus van Efferen, ged. Nijmegen 1 dec. 1697.39
c. Pieter van Efferen, ged. Maastricht 19 aug. 1699.46
d. Gerrit, zie 204.

410. Pieter Vernel, geb. vóór 1676, tr.
411. Annichje Maartens, geb. vóór 1678.

444. Jacobus van Alten, geb. vóór 1697, tr.
445. Sara Teeselaars, geb. vóór 1699.

446. Pieter de Witte, geb. Hoek? omstr. 1675, tr. Terneuzen 25 juli 17059
447. Elisabeth Westelink, ged. Terneuzen 10 nov. 1675.9

484. Dirk Pieters, geb. Kubaard? vóór 1655, tr. Kubaard 21 maart 16757
485. Trijntje Joostes, geb. Kubaard? vóór 1657.

488. Inte Ates, ged. Wommels 20 mei 1678.7

496. Gerrit Doedes, geb. vóór 1660, tr. Nijland 15 febr. 16807
497. Geertje Jochums, geb. vóór 1662.

Generatie X

538. Christopher Jurjens, geb. vóór 1654, tr. (ondertr.) vóór 1674
539. Lijsbeth Hendriks, geb. vóór 1656.

552. Arent Ewolts, geb. vóór 1648.

636. Jelke Rinders, geb. vóór 1613, tr.
637. Renske, geb. Sappemeer? vóór 1615.
Uit dit huwelijk:
a. Jelle Jelkes, geb. vóór 1633, ged. Sappemeer 7 febr. 1647.13
b. Rindert, zie 318.

656. Govert Aertsen, ged. Bergen op Zoom 15 febr. 1639,9 tr. Bergen op Zoom 18 jan. 16689
657. Maijken van de Leur, geb. Bergen op Zoom vóór 1650.

658. Jacob Weeninck, geb. vóór 1644, tr. Winterswijk 21 aug. 166447
659. Geesken van Hummel, geb. vóór 1646.

688. Gerrit Huberts den Draak, ged. Rotterdam 13 jan. 1665,36 begr. ald. 16 jan. 1728,36 tr. Rotterdam 25 mei 168736
689. Helena van Someren, ged. Rotterdam 16 april 1665,36 begr. ald. 29 april 1745.36

706. Albert Roskamp, geb. Collinghorst, Rhauderfehn, DE 1658,37 landbouwer, zijlrichter, † Collinghorst, Rhauderfehn, DE 10 dec. 1715,37 tr. Collinghorst, Rhauderfehn, DE? vóór 167848
707. Maria Mennen Bunger, geb. Holte, Rhauderfehn, DE? vóór 1660.

736. Addo Nannens, geb. vóór 1639, † vóór 26 april 1667, tr. Blijham 31 mei 165928
737. Etje Elsens, ged. Blijham 30 okt. 1642,44 tr. 2e Blijham 26 april (kerkelijk Leerort, DE 19 mei)44 166749 Lucas Derks Haselhof, geb. vóór 1647, † Blijham, zn. van Derck Haselhoff en Magdalena Saxenhausen.
Uit dit huwelijk:
a. Elso, zie 368.
b. Nanno Does Addens, ged. Blijham 13 dec. 1663,13vóór 25 jan. 1695,35 tr. Blijham 18 april 168928 Trijntje Jacobs Schuiring, ged. Blijham 12 juli 1667,13 dr. van Jacob Jans en Neltje Jacobs.

738. Hero Nantkens, geb. vóór 1644, † vóór 15 juni 1677,35 tr. 2e (ondertr.) vóór 1675 Trijntje Broers, geb. Blijham? vóór 1657, dr. van Broer Hermanni en Wopke; tr. 1e Blijham 17 juni 166428
739. Mientje Jans, geb. vóór 1646.

740. Wibbe Hindriks, geb. vóór 1637, tr. Westerlee 21 febr. 165728
741. Ide Harmens, geb. vóór 1639.

742. Jan Geerts Condeman, geb. vóór 1641, tr. Blijham 19 april 166149
743. Barbara Uckes, geb. vóór 1643.
Uit dit huwelijk:
a. Gijssel, zie 371.
b. Ucko Jans, ged. Blijham 4 okt. 1668, † na 11 nov. 1729, tr. Blijham 2 aug. 169628 Toebe Jacobs Edes, ged. Blijham 9 dec. 1666,41 dr. van Jacob Berends en Haicke Everts en wed. van Hindrik Detmers.

748. Leffert Harmens, geb. vóór 1645, † Beerta vóór 11 dec. 1689,33 tr.
749. Daije Dieters, geb. vóór 1647, † Finsterwolde 16 dec. 1723,26 tr. 2e Nieuw-Beerta 9 okt. 1691 Lambert Ottes; tr. 3e Beerta 2 juni 169345 Cornelius Jans, † vóór 7 febr. 1696;33 tr. 4e 14 febr. 1696 Tonnis Hindriks. tr. 5e Finsterwolde 1 juli 171328 Aijolt Galtjes, geb. vóór 1663, † Ekamp 11 okt. 1723,26 zn. van Galtje Edskens (zie 2954,b) en Lupke Alberts en wedr. van 1e Trijne Alberts en 2e Eeuwke Hindriks.
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 374.
b. Hilke Leffers, geb. vóór 1672, † Finsterwolde 18 juli 1723,26 tr. Nieuw-Beerta 24 jan. 1690 Luppe Fockes, geb. vóór 1670, † Finsterwolde 12 aug. 1723,26 zn. van Focke Luppes en Griete Hindriks.
c. Anna Leffers, geb. vóór 1680, tr. Finsterwolde 30 jan. 170028 Harmen Salvus, ged. Meeden 1677,13 zn. van Salvus Aukes en Eetje Jans.
d. Elizabeth Leffers, geb. vóór 1687, tr. Finsterwolde 30 jan. 170528 Haijke Tonnis, zn. van Tonnis Hindriks.

750. Bronne Rempkens, geb. 1636,173 aug. 1712,50 begr. Meeden,50 tr. Meeden 23 juni 167151
751. Anje Hindriks, geb. Meeden? 1651,5011 juni 1694,50 begr. Meeden.50
Uit dit huwelijk:
a. Rempke Bronnes, ged. Meeden 28 april 1672,13 tr. 1e Meeden 20 maart 169652 (kerkelijk vóór 1697) Sijcke Freriks, geb. vóór 1679, † Nieuw-Beerta 25 april 1704;26 tr. 2e Meeden 11 dec. 170753 Sijben Tonckens, ged. Meeden 12 febr. 1671,13 † ald. 20 mei 1709,50 dr. van Toncko Takens en Murcke Udens en wed. van Aijolt Menses.
b. Bijwe, zie 375.
c. Aaltje Bronnes, ged. Meeden 25 april 1677,13 tr. Meeden 23 april 1696 Berend Harms, ged. Meeden 8 febr. 1674,13 zn. van Harmen Hindriks en Wije Udens.
d. Jantje Bronnes, ged. Meeden 23 juli 1682,1315 nov. 1713,50 begr. Meeden.50

816. Willem van Effraeij, geb. vóór 1649, tr.
817. Geertruid van Dort, geb. vóór 1651.

894. Lieven Westelink, ged. Hoek 15 okt. 1645,9 † Terneuzen vóór 1 okt. 1691,33 tr.
895. Martijntje Grijson, ged. Hoek 26 febr. 1645,9vóór 21 aug. 1694.35
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth, zie 447.
b. Matheus Westelink, ged. Hoek maart 1680.9
c. Janneken Westelink, ged. Hoek 4 jan. 1682.9
d. Pieter Westelink, ged. Hoek 4 juli 1683.9
e. Levientje Westelink, ged. Hoek 4 maart 1685.9

976. Ate Intes Kingma, geb. Wommels? vóór 1658.

Generatie XI

1312. Aert Govertsen, geb. Hasselt, BE vóór 1612, tr. Bergen op Zoom 23 mei 16329
1313. Cornelia Block, geb. Bergen op Zoom vóór 1614.

1316. Jan Weeninck, geb. vóór 1624.

1318. Tonnis van Hummel, geb. Winterswijk? vóór 1622, tr. Winterswijk 24 juli 164247
1319. Anne Hardes, geb. Winterswijk vóór 1624.

1376. Hubert Gerrits den Draak, geb. Schiedam omstr. 1630, tr. Rotterdam 9 jan. 166336
1377. Catarina Jans, geb. Rotterdam 1631,17 begr. ald. 8 aug. 1724.36

1378. Pieter Jans van Someren, ged. Rotterdam 23 jan. 1637,36 begr. ald. 15 mei 1679,36 tr. Rotterdam 29 maart 166136
1379. Clara Joppe Coopmans, geb. Rotterdam vóór 1643, begr. ald. 30 okt. 1671.36

1412. Cordt Roskam, geb. omstr. 1615,37 † Collinghorst, Rhauderfehn, DE vóór 1672,33 tr. vóór 164948
1413. Margarethe von Hövel, geb. omstr. 1620, † Collinghorst, Rhauderfehn, DE na 1702.
Uit dit huwelijk:
a. Jaje Wittinga Roskam.
b. Albert, zie 706.
c. Jan Roskam, geb. Aschendorf, DE vóór 1660,42 † Groningen vóór 10 juni 1696.35

1414. Menno Bunger, geb. Holte, Rhauderfehn, DE? omstr. 1614,37 luitenant,37 † Holte, Rhauderfehn, DE febr. 1678,37 begr. Rhaude, DE,37 tr.37
1415. Dororthea Elisabetha von Denstedt, ged. Leubsdorf, Thuringen, DE 11 juni 1619,37 † Holte, Rhauderfehn, DE 6 sept. 1708.37

1472. Nanno Doedens, geb. vóór 1604, tr. (ondertr.) vóór 1624
1473. Fosse, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Luppe Nannens, ged. Blijham 7 nov. 1624.
b. Addo, zie 736.

1474. Else Hemkens, geb. vóór 1609, † vóór 10 maart 1656, tr. Blijham 8 april 163028
1475. Trijntje Heeres, geb. vóór 1611.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje Elses, geb. vóór 1636.
b. Hero Elses, geb. vóór 1640.
c. Beelcke Elses, ged. Blijham 26 sept. 1641,41 † Wedde 6 okt. 1680,50 tr. Blijham 13 juni 166728 Evert Derks Haselhof, geb. Wedde vóór 1647, borggraaf Wedde,44 † Wedde 8 april 1690,50 zn. van Derck Haselhoff en Magdalena Saxenhausen; hij hertr. Blijham 14 dec. 168144 Renske Jans (zie 1478,a).
d. Etje, zie 737.

1476. Nantko Heres, geb. vóór 1634, † vóór 22 mei 1667, tr. (ondertr. vóór 2 nov.) 165448
1477. Menste Edskens, geb. vóór 1636, † vóór 22 mei 1667.

1478. Jan Hindriks, geb. vóór 1622, tr.
1479. Geeske Eppens?, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Renske Jans, geb. Hoorn, Wedde vóór 1642, tr. 1e Blijham 14 maart 166028 Otto Jans, geb. vóór 1640, † vóór 14 dec. 1681;35 tr. 2e Blijham 14 dec. 168144 Evert Derks Haselhof, geb. Wedde vóór 1647, borggraaf Wedde,44 † Wedde 8 april 1690,50 zn. van Derck Haselhoff en Magdalena Saxenhausen en wedr. van Beelcke Elses (zie 1474,c).
b. Mientje, zie 739.

1482. Harm, geb. vóór 1603.

1486. Uko Berents, geb. vóór 1606, tr. Blijham 25 juni 162616
1487. Geertruid Coerts, geb. vóór 1608.

1496. Harmen Leffers, geb. omstr. 1620,54na 23 mei 1679.

1498. Dietert, geb. vóór 1627.

1500. Rempke Freriks, geb. vóór 1605, † vóór 10 mei 1637,35 tr. Noordbroek 11 okt. 162555
1501. Bijwe Ebbens, geb. vóór 1607.

1502. Hindrik Peters, geb. vóór 1631, † vóór 17 april 1675,35 tr. vóór 1651
1503. Grietje Jans, geb. Westerlee? vóór 1633.
Uit dit huwelijk:
a. Anje, zie 751.
b. Fenje Hindriks, geb. Meeden? vóór 1669, † vóór 3 dec. 1739.

1788. Mattheus Westelink, geb. vóór 1622, tr.
1789. Elisabet Beugels, geb. vóór 1624.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Westelink, ged. Hoek 23 maart 1642.9
b. Lieven, zie 894.

1790. Pieter Grijson, geb. vóór 1622, tr. (ondertr. Hoek 23 april) 1644
1791. Levijntje Bolle, geb. Willemskerke, ged. Hoek jan. 1622.9
Uit dit huwelijk:
a. Martijntje, zie 895.
b. Michiel Grison, ged. Hoek 23 april 1651.9
c. Pieter Grijson, ged. Hoek 25 juli 1655.9

Generatie XII

2756. Jan Jans van Someren, geb. Rotterdam? vóór 1610, begr. Rotterdam 1 okt. 1656,36 tr. Rotterdam 2 juni 163036
2757. Sara Pieters, geb. Rotterdam? vóór 1612.

2758. Job Jansen Coopmans, geb. Rotterdam? vóór 1612, tr. Rotterdam 19 febr. 163236
2759. Helena Pieters van Dueren, geb. Rotterdam? vóór 1614.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Coopmans, ged. Rotterdam 13 aug. 1641.36
b. Clara Joppe, zie 1379.

2824. Plegman Roskam, geb. omstr. 1580,37 landbouwer, † Collinghorst, Rhauderfehn, DE 1649.37

2826. Heinrich von Hövel, geb. DE omstr. 1590, tr.
2827. Amken Wittingha, geb. NL omstr. 1590.

2828. Albert Bunger, geb. omstr. 1587,37 ritmeester, † Holte, Rhauderfehn, DE 22 okt. 1672,37 begr. Rhaude, DE,37 tr.37
2829. Margaretha Cohnen Swart, geb. Holte, Rhauderfehn, DE omstr. 1594,37 † ald. na 1672,37 begr. Rhaude, DE.37

2830. Hans Heinrich von Denstedt, geb. omstr. 1570,371627.37

2948. Hemko Engels, geb. Blijham? vóór 1589, † Blijham 1 sept. 1653,49 tr. vóór 1609
2949. Ette Harmens, geb. vóór 1591.
Uit dit huwelijk:
a. Else, zie 1474.
b. Harmen Hemkes, geb. vóór 1613.
c. Hille Hemkes, geb. vóór 1619.
d. Aike Hemkes, geb. vóór 1620, tr. 1e Free, geb. vóór 1622, † vóór 19 nov. 1642;35 tr. 2e Blijham 2 april 166056 Hille Harmens, geb. Blijham? vóór 1642, dr. van Herman Eppes en Harmke Rentes.
e. Engel Hempkens, geb. vóór 1635, † vóór 26 juni 1668,35 tr. Elisabeth Sickens, geb. vóór 1637.

2950. Heere Wiltes, geb. Blijham? vóór 1591, † vóór 1623,35 tr. vóór 161157
2951. Beelcke, geb. vóór 1593, tr. 2e vóór 1623 Hidde Geerts, geb. omstr. 1590,54vóór 1638.57
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje, zie 1475.
b. Hero Heeres, geb. Blijham? vóór 1615,58vóór 11 sept. 1671,35 tr. Blijham 21 maart 163528 Wipke Ockes, geb. Blijham? vóór 1617, dr. van Ocko Boeles en Hille Sebes.

2954. Edsko Galtiens, geb. Hardenberg vóór 1590, tr. vóór 3 nov. 162448
2955. Aelcke Sickens, geb. vóór 1606.
Uit dit huwelijk:
a. Vrouke Edskens, geb. vóór 1627, † vóór 23 maart 1686, tr. 1e Sijbelke Hindriks, geb. vóór 1625, † vóór 28 mei 1655;33 tr. 2e Beerta 6 april 167745 Ipo Tjapkes, geb. vóór 1615, zn. van Tjapko Ipens en Ike Aeielts en wedr. van Woltje Hermans.
b. Galtje Edskens, geb. Hardenberg vóór 1632, † Nieuw-Beerta 22 mei 1666,26 tr. vóór 1652 Lupke Alberts, geb. vóór 1634, † Nieuw-Beerta 16 juni 1666,26 dr. van Albert Eltjes en Hiske Hindriks.
c. Remke Edskens, geb. vóór 1632, tr. Jan Derks, geb. vóór 1630.
d. Sicko Edskens, geb. vóór 1634, † vóór 8 maart 1672,35 tr. Noordbroek 2 nov. 1654 Imke Aeissens, ged. Noordbroek 18 maart 1632,13 dr. van Aeisse Stijes en Moeder Hommes; zij hertr. Finsterwolde 11 mei 168352 Haijo Peters en tr. 3e Finsterwolde 2 jan. 169328 Sappo Derks.
e. Menste, zie 1477.
f. Trijntje Edskens, geb. vóór 1636, tr. (ondertr. vóór 2 nov.) 165448 Jurjen Hannes, geb. vóór 1612, zn. van Hanno Hitjes en Ulske en wedr. van Benne Aapkens.
g. Bonno Edskens, geb. vóór 1637, † vóór 22 mei 1667.
h. Eppe Edskens, geb. vóór 1644.

2972. Berent Uckes, geb. vóór 1586, tr. vóór 160659
2973. Frouwe, geb. vóór 1588.
Uit dit huwelijk:
a. Uko, zie 1486.
b. Tia Berends, geb. vóór 1611, tr. vóór 161959 Geert Everts, geb. vóór 1609.
c. Hero Berends, geb. Blijham? vóór 1616, tr. vóór 1638 Aaltje Hindriks, geb. Blijham? vóór 1620.

3000. Frerik Ebelens, geb. vóór 1573, † vóór 3 nov. 1620,60 tr. (ondertr. vóór 14 jan.) 159360
3001. Etje Brunnens, geb. Engelbert? vóór 1575.
Uit dit huwelijk:
a. Rempke, zie 1500.
b. Jantje Freriks, geb. vóór 1609, † vóór 27 mei 1638,35 tr. Noordbroek 19 nov. 162752 Ocko Eltiens, geb. vóór 1593, † na 23 sept. 1640,61 zn. van Eltje Eppens (zie 12002,b) en Sijben Menses en wedr. van Janneke.
c. Meiske Freriks, geb. vóór 1611, tr. Noordbroek 24 april 162952 Jan Eppens, geb. vóór 1609, zn. van Eppo Eltiens en Tonnis.

3006. Johan Edes, geb. vóór 1605, † vóór 18 juli 1662, tr. Westerlee 19 jan. 162528
3007. Anna Hindriks, geb. vóór 1607, † na 18 febr. 1675, tr. 2e Scheemda 7 juli 165028 Aijolt Geerts, geb. Groningen? omstr. 1600.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje, zie 1503.
b. Wobbe Jans, geb. Westerlee vóór 1641, † vóór 24 juni 1697, tr. 1e Westerlee 7 juli 1659 Otto Harms, geb. vóór 1639, † vóór 18 febr. 1675;35 tr. 2e Westerlee 18 jan. (kerkelijk 14 maart)62 167528 Allert Jans, geb. Meeden? 1651,63 ged. Veendam 31 jan. 1675,13 zn. van Jan Harmens en Grietje Derks.
c. Edo Jans Tichelaar, geb. vóór 1642, † vóór 22 sept. 1698,55 tr. Blijham 18 juli 166228 Wendelke Pieters, geb. Blijham,55 ged. Blijham 18 dec. 1642,13vóór 13 maart 1716, dr. van Pieter Geerts en Grietje Remberti.
d. Hindrik Jans, geb. vóór 1647, † vóór 16 april 1668,64 tr. vóór 166749 Jantien Pieters, geb. vóór 1649, † vóór 28 maart 1679,64 dr. van Pieter Harmens en Aaltje Sijbels.
e. Kier Jans, geb. Westerlee? vóór 1648, † Oude Pekela vóór 1699,65 tr. Winschoten 16 (kerkelijk 19)66 april 166866 Trijntje Willems, ged. Winschoten 11 april 1647,67 † Oude Pekela omstr. 1723,65 dr. van Willem Jans en Wijpke IJpes.
f. Ettje Jans, geb. vóór 1649, † Westerlee vóór 1679,55 tr. Veendam 9 mei 166728 Hindrik Harms, geb. vóór 1647, † Westerlee vóór 1679.55

3582. Michiel Bolle, geb. Willemskerke? vóór 1602.

Generatie XIII

5648. (zoon) Roscam, geb. Groningen? omstr. 1555,37 † DE.

5652. Heinrich von Hövel, geb. omstr. 1550, † 1603, tr. vóór 1584
5653. Margarete Kottogh, geb. omstr. 1560.

5654. Jaje Wittingha, geb. NL omstr. 1560, † ald..

5658. Coene, geb. Rhaude, DE? omstr. 1550,37 tr.37
5659. Mewende Foyen, geb. Rhaude, DE? omstr. 1550.37

5898. Harmen, geb. vóór 1551, tr.
5899. Geertje, geb. vóór 1553, † vóór 10 april 1619.43
Uit dit huwelijk:
a. Mans Harmens, geb. vóór 1571, † Beerta? vóór 10 nov. 1614,43 tr. vóór 1591 Tamke Hindriks, geb. vóór 1573, dr. van Hindrik Derks en Anna Wibbens.
b. Wipke Harmens, geb. vóór 1583, † vóór 10 april 1619.43
c. Hicke Harmens, geb. vóór 1585, † vóór 6 dec. 1624,35 tr. (ondertr.) vóór 1605 Herman Aijolts, geb. vóór 1587, † na 15 aug. 1625.68
d. Tette Harmens, geb. vóór 1590.
e. Ette, zie 2949.
f. Ebo Harmens, geb. vóór 1598,42 tr. Beerta 26 okt. 162545 Tiade Iggens, geb. vóór 1607, dr. van Iggo Tonckens.

5900. Wilte, geb. vóór 1571.

5908. Galtio Edskes, geb. Hardenberg vóór 1561, † na 3 maart 1657.68

6000. Ebele Edskes, geb. vóór 1543, tr. 12 jan. 156269
6001. Wija Eppens, geb. vóór 1545.
Uit dit huwelijk:
a. Frerik, zie 3000.
b. Eppo Ebeles, geb. vóór 1574, † vóór 1 juni 1637,70 tr. vóór 27 okt. 159470 Remke Hommes, geb. vóór 1576, † vóór 29 okt. 1633,70 dr. van Hommo Poppens en Moeder.
c. Meerten Ebels, geb. vóór 1576, † Meeden vóór 1 juni 1635,43 tr. 1e vóór 1597 Febe Foppes?, geb. vóór 1578, † Meeden vóór 19 aug. 1604;35 tr. 2e vóór 19 aug. 160448 Fenne Eenjes?, geb. vóór 1586, † na 4 juni 1635.

6002. Brunne Peters, geb. vóór 1546, landbouwer op Dijkhuis te Engelbert, † Engelbert 1616,33 tr. (ondertr.) vóór 1583 Griete Sjabbes?, geb. vóór 1565.

6012. Edo Jans, geb. Westerlee? vóór 1577, landbouwer te Westerlee, schatbeurder van Westerlee 1601-,55vóór 1644,71 tr. vóór 1605
6013. Geertruit, geb. Westerlee? vóór 1587.
Uit dit huwelijk:
a. Johan, zie 3006.
b. Kier Edes, geb. vóór 1617, † vóór 29 juli 1642,35 tr. vóór 1637 Lucke Bartels, geb. Westerlee vóór 1611,55vóór 1659, wed. van Harmen Geerts; zij hertr. Westerlee 29 juli 164228 Aeilko Jurriens.
c. Gerdtien Edes, geb. vóór 1610, tr. vóór 20 april 162855 Hindrik Hindriks (zie 6014,a).
d. Jan Edes Keers, geb. Heiligerlee vóór 1618, † vóór 12 maart 1663,43 tr. Westerlee 16 maart 163855 Gertrudt Geerts, geb. vóór 1620, † vóór 12 maart 1663.43

6014. Hindrik Tebbes, geb. Wagenborgen? vóór 1578, tr. vóór 1598
6015. Fenne, geb. vóór 1580.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Hindriks, geb. vóór 1598, † vóór 1652, tr. vóór 20 april 162855 Gerdtien Edes (zie 6012,b).
b. Gese Hindriks, geb. omstr. 1600,54 † Meeden vóór 4 juli 1659.
c. Anna, zie 3007.

Generatie XIV

11296. Jan Roscam, geb. Groningen? omstr. 1530, † DE.

11318. Foye Wiardus Foyen, geb. omstr. 1510,37 † Breinermoor, DE,37 tr.37
11319. Beytke von Rhaude, geb. Rhaude, DE omstr. 1510.37

12002. Eppo Remmens, geb. vóór 1515.

12024. Johan Kiers, geb. Westerlee? vóór 1557, kreeg rel.
12025. Esse, geb. Westerlee? vóór 1559.

Generatie XV

22636. Wyert Foyen, geb. omstr. 1490,37 raadsheer in Emden, † 25 okt. 1568, tr.37
22637. Moder, geb. omstr. 1490,37na 4 mei 1573.37

22638. Hayo Wiardes von Rhaude, geb. omstr. 1460, tr. 148437
22639. Ighe von Jemgum, geb. vóór 1466.

Generatie XVI

45276. Wiard Autets von Rhaude, geb. Rhaude, DE omstr. 1401, † ald. na 1475,37 tr.
45277. Beytke, geb. Rhaude, DE omstr. 1420.37

Generatie XVII

90552. Autet to Rhaude, geb. Rhaude, DE omstr. 1370,3712 maart 1439,37 tr.37
90553. Mewende Ewinga, geb. omstr. 1370,72vóór 1439.37

Generatie XVIII

181104. Wiard to Rhaude, geb. Rhaude, DE omstr. 1340.37

181106. Ewo Tammena, geb. Jemgum, DE? omstr. 1335,37na 30 april 1406, tr. omstr. 136037
181107. Bawe Onsta, geb. vóór 1342,72vóór 8 sept. 1411.72

Generatie XIX

362212. Tammo Ewinga, geb. Luydinggaste, DE omstr. 1310.37

362214. Folcmar Onsatha, geb. 1263.72

Generatie XX

724424. Enno/Emeco van Midwolda, geb. omstr. 1285,37 hoofdeling Rheide, Jemgum, † 1376.37


Bronnen

1. huwelijksadvertentie
2. geboorteadvertentie
3. BS geboorteregisters prov. Groningen
4. overlijdensadvertentie
5. BS huwelijksregisters prov. Groningen
6. BS overlijdensregisters prov. Groningen
7. AlleFriezen
8. AlleDrenten
9. WieWasWie
10. Regionaal Archief Dordrecht
11. Bevolkingsregister Amsterdam (SAA)
12. huwelijksakte
13. DTB dopen ref. prov. Groningen
14. SchiedamGEN
15. overlijdensakte
16. DTB trouwen ref. prov. Groningen
17. volgt uit leeftijd bij overlijden
18. huwelijksbijlagen kind
19. doopboek Hellevoetsluis
20. keeskramer.eu
21. kwartierstaat Klaas Roskamp
22. volgt uit leeftijd bij huwelijk
23. Amsterdam ondertrouwregisters
24. huwelijksbijlagen
25. BS overlijdensregisters prov. Groningen
26. DTB begraafregisters prov. Groningen
27. voor huwelijk kind
28. Huwelijkscontracten prov. Groningen
29. Militieinschrijving zoon
30. Militieinschrijving
31. trouwboek Dordrecht
32. doopboek Dordrecht
33. partner wordt dan als weduwnaar/weduwe vermeld
34. voor geboorte/doop kind
35. Echtgeno(o)t(e) hertrouwt
36. Stadsarchief Rotterdam
37. kwartierstaat Jaje Geerds Roskamp
38. akte (familysearch)
39. Regionaal Archief Nijmegen
40. DTB Bredevoort (Gelders Archief)
41. Blijham - dopen (1639-1709) in Oedipus-formaat
42. gezien leeftijd moeder
43. boedelscheiding
44. Wegman - de marke Wedde (boek)
45. RA Beerta (Abels)
46. AlleLimburgers
47. DTB Winterswijk (Gelders Archief)
48. vermeld als gehuwd
49. groups.io groningen-genealogy
50. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden (ISBN 9023215001)
51. Veen, kwartierstaat Doewe (oude versie)
52. index op de huwelijkscontracten in de prov. Groningen tot 1750
53. Hewens/Tonckens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XV
54. geschat
55. Boerderijen in het Wold-Oldambt (ISBN 9090110135)
56. RA Blijham (GRA)
57. Boerema, kwartierstaat Rieno
58. vernoeming ouder(s)
59. Barlagen, ancestors of Anna Johanna
60. Gruoninga 2000
61. Elties II - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten XII
62. Doopsgezinde families in het Oldambt - S. Abels (ISBN 9080705128)
63. volgt uit leeftijd bij doop
64. Klaas Jansen - Groningen Family Tree
65. Groninger Kwartierstatenboek 1
66. database van Oude Pekela in Oedipus formaat (gearchiveerde versie)
67. Winschoten - dopen (1646-1700) in Oedipus-formaat
68. treedt op als getuige
69. niet genoteerd
70. Wigboldus/Poppens - Nederlandsche Leeuw, Oldambster geslachten VIII
71. Spanheim - provinciemeijers Groningen
72. kwartierstaat Hidda Onsta